Efter vandprøve-fejl: Miljøstyrelsen kontrollerer laboratorier

Analysemetoden til opgørelse af fosfor og kvælstof i vandprøver fra hele Danmark var forkert i 15 måneder. Nu vil Miljøstyrelsen undersøge, om fejlen kan være endnu mere omfattende.

12. jul 2017 2

»Rygning er farligere end ultrafine partikler i DSB-sammenhænge«

DSB stopper arbejdet med at reducere forureningen fra de gamle MR-tog, som udsætter togpersonalet for store mængder sundhedsskadelige ultrafine partikler. Forureningen fra DSB-tog er mindre farlig end tobaksrygning, forklarer DSB.

5. jul 2017 15

Ingen regler beskytter togpersonale mod ultrafine partikler

Lovgivningen om arbejdsmiljø indeholder ingen grænseværdier for de ultrafine partikler, som DSB’s gamle diesellokomotiver sender ind i togvognene, og som ifølge undersøgelser øger togpersonalets risiko for lungekræft og hjertekarsygdomme.

4. jul 2017 9

Passagerer og togpersonale indånder stadig store mængder partikelforurening

Mens DSB forsøger at få bugt med udledningen af ultrafine partikler fra gamle diesellokomotiver, har skadevirkningen på togpersonalet ikke ændret sig væsentligt.

3. jul 2017 20

Esben Lunde skal forklare vandprøve-fadæse

Alternativet og Dansk Folkeparti er bekymrede over, at man risikerer fejlagtige data til at vurdere landbrugspakkens miljøkonsekvenser. Nu stiller Alternativet ministeren en række spørgsmål.

27. jun 2017 21

Laboratorium leverede forkerte prøver fra Danmarks søer og vandløb i 15 måneder

Alle analyseresultaterne af fosfor- og kvælstofprøver fra danske vandløb og søer foretaget siden starten af 2016 er forkerte. Laboratoriet har brugt en forældet metode. Miljøstyrelsen og de forskningsinstitutioner, der anvender prøveresultaterne, vil nu vurdere omfanget og konsekvenserne af fejlen.

26. jun 2017 35

Skibsvrag bliver liggende ud for danske kyster på ubestemt tid

Loven pålægger hverken skibsejere eller myndigheder at fjerne sunkne og strandede skibe nær de danske kyster. De danske myndigheder har siden 2010 ikke haft tal på skibsvrag omkring Danmark, men antallet er mindst 30.

24. jun 2017 26

Nyt vådområde skal spare jysk sø for 560 kilo fosfor

Danmark største fosfor-vådområde indvies i dag ved Hinge sø ved Gudenåen. Ved at forlænge og sno vandløbene ned til søen, sikrer man sig, at en del af fosforen bliver nyttiggjort på græsningsarealerne.

23. jun 2017

Dansk klimastation skal kortlægge forholdene på Camp Century

Geus overvåger de næste fire år den nedlagte amerikanske militærbase under isen i det nordvestlige Grønland.

22. jun 2017 4

Plast i kosmetik kan erstattes af mikroperler af cellulose

Bionedbrydelige mikrokugler produceret af restprodukter fra f.eks. papirindustrien kan være et alternativ til at undgå plastforurening fra sæbeprodukter.

15. jun 2017 5