Grænsen for rent drikkevand er under pres

En politisk fastsat grænseværdi for pesticider i grundvandet bliver stadigt mere udfordret af nye fund af pesticider og af en lempeligere godkendelse. Men det har store implikationer at ændre den, fastslår professor.

25. aug 2017 5

Fynboer fik pesticider i drikkevandet syv gange

Kommuner kritiseres for at svigte tilsynet med de private vandværker, fordi de ikke greb ind i tide over for gentagne overskridelser af grænseværdien for pesticider i drikkevand.

25. aug 2017 34

Måling: Også nye pesticider havner i drikkevandet

Vi kan ikke forhindre selv de pesticider, som sprøjtes på markerne i dag, i at nå ned til grundvandet og dermed ud i drikkevandet, fastslår professor. Alligevel er miljøministeren optimist.

25. aug 2017 12

87 gange har vandværker sendt for mange pesticider ud i danske haner

Omkring 20 gange årligt leder danske vandværker vand ud til kunderne, selv om det indeholder pesticider over grænseværdien. Systemet har fejlet, siger professor.

25. aug 2017 72

Vand er den sjette grundsmag

Vand har åbenbart en smag - og den er er tæt forbundet til ‘de sure’ smagsløg. Det viser ny forskning.

7. jun 2017 4

Tyske vandværker blødgør drikkevandet

Blødgøring af drikkevand er nyt for danske vandværker. Men et tysk vandværk nordvest for München anvender en særligt avanceret metode.

14. aug 2016 17

Verden misser mål: 2,5 mia. mennesker mangler toiletter

Omkring en milliard mennesker skal få adgang til toiletter eller latriner inden for det næste års tid, hvis FN's millenium-mål skal nås. Dårlige sanitære forhold medvirker til 840.000 dødsfald hvert år.

19. nov 2014 9