Power grid cannot keep up: Several solar parks in eastern Denmark put on standby

At least five solar parks in South Zealand and Lolland have been asked to wait until the capacity of the transmission network is expanded.

1. feb 2023

Elnettet kan ikke følge med: Flere solcelleanlæg i Østdanmark sættes på standby

Mindst fem solcelleanlæg på Sydsjælland og Lolland er blevet bedt om at vente, til kapaciteten i transmissionsnettet bliver udbygget.

25. jan 2023 37

Aalborg-forskere: AI skal kvæle energiforbruget ved effektelektronik

Effektelektronik har indtil videre ikke høstet store fordele ved kunstig intelligens. Det vil danske forskere rette op på.

5. jan 2023 1

25 kilometers højspændingskabler ved Kolding kan graves ned

En teknisk analyse fra Energinet viser, at en ny forbindelse på 25 km mellem Kolding og Vejen kan graves ned som en 400 kV kabelforbindelse. Det ændrer dog ikke på den omdiskuterede vestkystforbindelse, hvor en ny 400 kV-højspændingsforbindelse skal etableres via knap 150 kilometer luftledning.

19. dec 2021

Energistyrelsen fastholder lave forventninger til dansk elektrolysekapacitet

På grund af manglende afklaring fra den kommende PtX-strategi, antager styrelsen fortsat kun 1 GW elektrolysekapacitet i 2030. Det er en femtedel af den kapacitet, de kommercielle aktører har planer om at stille op.

6. sep 2021