For første gang er der håb for Europas vigtigste våben mod udledning af drivhusgasser

Prisen på CO2-kvoter er mere end tredoblet det seneste år. Den tørre sommer med mangel på vand- og vindkraft spiller lige nu en rolle, men på lang sigt har markedet fået tro på, at en reform af systemet kan virke.

10. aug 2018 45

CO2-udledning fra energiproduktion stiger for første gang i 4 år

Den ekstra udledning svarer til 170 millioner biler.

28. maj 2018 72

Vismænd: God samfundsøkonomi i at tvinge landbruget ind i klimakampen

Nye beregninger fra de økonomiske vismænd viser, at det giver store sidegevinster at kræve CO2-reduktioner i landbruget. Samtidig mener vismændene, at værktøjerne i dag er til stede

27. feb 2018 15

Så kom Kina’s CO2 marked - eller gjorde det?

Kaare Sandholt

Efter nogle års tilløb er Kina nu parat til et landsdækkende CO2-kvotemarked. Sådan lød beskeden i går på et pressemøde i Beijing, hvor vicedirektøren for National Reform and Development Commission...

Efter flere års pause: CO2-udledningen stiger igen

Selv om CO2-udledningerne har været stagneret de seneste tre år, er de nu begyndt at stige igen. Dermed er vi endnu ikke nået det globale ‘peak’ i CO2-udledning.

13. nov 2017 5

Kraftværker enige med Klimarådet: CO2-kvotesystemet skranter fælt

Energiministeren mener derimod ikke, at det står så slemt til, og beder Klimarådet om at ’trække vejret’.

17. mar 2017 4

Klimaråd advarer regeringen: Destruktion af CO2-kvoter virker først om 80 år

I en ny analyse af CO2-kvotesystemet konkluderer Klimarådet, at systemet ikke virker, og at man derfor ikke kan regne med, at destruktion af CO2-kvoter mindsker CO2-udledningen før om mange år.

16. mar 2017 4

EU strides om CO2-kvoter for skibstransport

Med 1000 millioner ton om året står shipping for 2,5 procent af den globale CO2-udledning. Nu vil EU-Parlamentet have skibsfarten med i kvotesystemet, men Ministerrådet vil satse på en international aftale.

2. mar 2017 7

EU-Parlament vedtager reform af kvotesystem

Europa-Parlamentet stemte onsdag ja til at trække flere kvoter ud af det europæiske CO2-system. Positivt, men langtfra nok, siger elsektorens brancheforening, Dansk Energi.

15. feb 2017

EU vil ikke begrænse CO2-udledning fra interkontinental luftfart

EU-Kommissionen vil permanent fritage flyselskaber for CO2-kvoter på interkontinentale ruter. International luftfart skal i stedet reguleres af en FN-aftale. Problematisk, at EU ikke vil blande sig, siger forsker.

8. feb 2017 9