Fælles satsning på klimavenlige biler på tværs af Øresund

Kommuner og regioner har stor betydning for udbredelsen af klimavenlige biler. Derfor har Öresundskomiteens forretningsudvalg netop godkendt nye målsætninger for 2016, der skal hjælpe hele regionen til at satse massivt på el, brint og biogas

10. apr 2015

Inbicon lægger data frem: Så effektiv er vores bioethanol-proces

Målinger fra kontinuert drift på Inbicon-anlægget i Kalundborg sidste efterår viser en energieffektivitet på 69 pct. og en drivhusgasreduktion på 80 pct., oplyser selskabet. Energiprofessor anerkender forbedringerne, men henviser til endnu mere effektive teknologier.

26. mar 2015 53

SF vil hjælpe trængt bioraffinaderi i gang

For hurtigt at få gang i et bioraffinaderi-projekt i Maabjerg foreslår SF nu en lånegaranti fra staten samt krav om iblanding af 2G-bioethanol i danskernes benzin. Enhedslisten kalder forslaget ‘galt afmarcheret’.

23. mar 2015 32

Gasdrevet Samsø-færge med biogas-ambitioner på vej til øen

Et igangværende EUDP-projekt skal afklare, om der er basis for at skifte den flydende naturgas ud med lokalt produceret, opgraderet biogas. Foreløbige resultater tyder på, at det godt kan hænge sammen

30. jan 2015 8

Gylle-fejlberegninger kan koste Rambøll millioner

Fejl i designet af to rørledninger til biogasanlægget Maabjerg Bioenergy koster millioner til ombygning og drift. Derfor forbereder anlægget en voldgift mod rådgiveren Rambøll.

16. dec 2014 2

Ny affaldssortering: Så kan du roligt tabe ketchupflasken ned til kartoffelskrællerne

Efter tre års udvikling og demonstration af nyt princip til at sortere organisk affald er jyske Komtek nu klar til at sælge et system, som tillader, at borgerne ikke er helt så nøjagtige hjemme ved køkkenvasken.

15. dec 2014 6

Nu kan DTU-forskere forædle biogas til rent methan

Med simple processer og billige materialer er forskere fra DTU-MEK i stand til at omdanne beskidt biogas til det reneste methan. Det kan gemmes i naturgasnettet eller omdannes til flydende brændsler og hældes i biler og traktorer.

12. dec 2014 17

Biogas på madaffald skal gøres byvenlig

Rettet: Konsortium med kinesisk deltagelse og med base på Østfyn skal udvikle metoder til at behandle restproduktet fra biogasproduktionen i byområdet. Projektet har netop fået støtte fra Energistyrelsens EUDP-pulje.

10. dec 2014 1

Kronik: Vejen frem for biogassen

4. dec 2014 5

Om tre år har vi tre gange så mange gasbusser som i dag

I dag er der 37 gasbusser i drift i Danmark. Over de kommende tre år bliver antallet tredoblet, viser en ny opgørelse. Vore nabolande vil dog stadig have langt flere gasbusser end os.

21. nov 2014 2