Analyse: Metanbombe lurer under biogasudbygning

Fem år efter de første chokmålinger af metanlæk fra biogasanlæg stilles der stadig ikke krav til biogasanlægs tæthed. I kulissen rumler en debat om omregningsfaktoren for metan.

23. jan 2021 8

Her bliver roer og halm til biogas – men regler står i vejen

Stadigt flere landmænd bruger halm i deres biogasanlæg takket være samensilering med våde, sukkerholdige afgrøder som roer. Men en politisk fastsat grænse for den slags energiafgrøder gør det svært at drive biogasproduktion.

12. jan 2021 10

Fem år efter chok-målinger af methan-læk fra biogasanlæg: Endnu ingen tætheds-krav til biogas-anlæg

Politikerne afventer et nyt måle- og rådgivningsprogram, der skal give mere robust data-grundlag for eventuelt at stille krav til biogasanlæggene, der modtager store statstilskud hvert år.

21. dec 2020 18

Stigende mængder biogas presser det danske gasnet

Et faldende gasforbrug og stigende mængder biogas medfører, at der fra næste år vil forekomme overskud af biogas visse steder i det lokale gasnet – og derfor må gasnettet udbygges

11. dec 2020 17

Replik: Forøget biogasudbygning er en billig vej til at nå 70-procentsmålet

10. dec 2020 17

Kronik: Biogas er god samfundsøkonomi – men skal samtænkes med elnettet

2. dec 2020 5

Energi-professor: Oplagt at forsyne sukkerfabrik med grøn methanol

Søren Knudsen Kær fra Aalborg Universitet peger på grøn methanol som en langt mere fremtidsorienteret energiforsyning til sukkerfabrikken end en dyr ledning med fossil naturgas

24. nov 2020 27

Minister lover at undersøge alternativer til ny naturgasledning til Lolland

I et svar til klimaudvalget har Dan Jørgensen lovet at se på alternativer som energieffektivisering og elektrificering af virksomhedernes produktionsprocesser.

13. nov 2020 8

1940: Sådan fungerer gasgeneratoren til automobildrift

Mens man i udlandet har anvendt gasgeneratorer i en årrække, har benzinrestriktionerne først nu gjort det nødvendigt at finde anden drivkraft for automobiler end benzin og brændselsolier. Et af de kendte og gennemprøvede systemer er General Motors’ trægasgeneratoranlæg konstrueret efter System Imbert.

31. okt 2020

Leder: 115 km gasledning kan blive strategisk misfoster

30. okt 2020 20