Vindmøller

6 kreative kommunale krumspring, der spænder ben for vindmøller på land

Urealistiske maksimale højder, sære trafikhensyn og tredobbelt afstand til landsbyer er blot nogle af de mange krav, kommunerne stiller.

22. sep 2022 4

Husstandsmøllernes storhedstid er ovre: Sidste år blev blot én ny mølle tilsluttet

For syv år siden blev der opsat mere end 500 husstandsmøller årligt.

21. sep 2022

Rain erosion and lightning: Damage to blades is primary cause of wind turbine failures

Damage to blades has replaced gearbox issues as the most common cause of wind turbine failures.

20. sep 2022 3

Husstandsmøller skiller sig ud i havari-statistikken: Især én type af dem

I perioden fra 2013 til 2021 har der været i alt 81 havarier af mindre møller i Danmark.

19. sep 2022 6

Spørg Fagfolket: Hvorfor står vindmøller altid på stribe?

En læser undrer sig over, hvorfor vindmøller altid står på rad og række. Men gør de nu også det.

18. sep 2022 11

PODCAST Færre store kraftværker vil øge risiko for strømsvigt

Vores elsystem bliver mere sårbart for nedbrud, når vindmøller erstatter de store kraftværker. I Ugens Transformator er vi også taget i felten for at undersøge PFAS-indholdet i fyrrenåle i røgfanen fra affaldsforbrændingsanlæg. Og så slutter vi af med en pizza-rap.

16. sep 2022 10

'Tåbelige' krav får møller til at havarere: Står tæt op ad huse

Hver fjerde havari af en husstandsvindmølle, skyldes kommunal tvang om at placere dem tæt på bygninger.

16. sep 2022 1

Store aktører har overtaget: Fire ud af fem energi-fællesskaber i Danmark er forsvundet

Op mod 65 procent af Danmarks elforbrug kan dækkes af energi-kooperativer i 2050, hvis udviklingen vendes.

15. sep 2022 3

Slidt af regn og ramt af lynet: Vingeskader primær årsag til vindmølle-havarier

Vingeskader har afløst gearproblemer, som den mest almindelige årsag til havarier af møller.

14. sep 2022

171 vindmølle-havarier på ti år: 'Vi må acceptere en vis sikkerhedsrisiko'

Ud af de 171 hændelser, så er knap halvdelen af dem sket på husstandsvindmøller.

13. sep 2022 11