Vandmiljø

Giftigt sandskum ved Lynetteholmen kan have ført til kortvarig forurening af havnevandet

Ny redegørelse viser, at giftigt skum fra anlægsarbejde ved Lynetteholmen kan have ført til overskridelser af vandmiljøkvalitetskrav i en kortere periode.

16. sep 2022

Renseanlæg udvinder kvælstof fra spildevand og sender det tilbage på marken

WaterTech Genindvinding af kvælstof på Renseanlæg Lynetten nedbringer energiforbrug, lattergas-udledning og fremmer den cirkulære økonomi.

For abonnenter på watertech.
13. sep 2022

Forskere og rådgivere i tvivl: 'Jeg har ikke en manual for prøvetagning af havskum'

I sommer måtte Niras opfinde eget prøveopsamlingsredskab. Fagkyndiges forståelse af skumdannelser er endnu begrænset.

25. aug 2022 3

Vandrensningsanlæg udleder giftigt spildevand: Storebælt fortynder miljøbelastningen

Målinger af affaldsmodtager RGS Nordics rensede spildevand overskrider miljøkvalitetskravene. Fortynding i havet løser problemet

25. aug 2022 8

Ålegræs og tang binder kvælstof og udrydder alger: Nu skal der plantes løs i fjordene

Nu skal der plantes ålegræs flere steder i Danmark. Håbet er, at det kan reducere mængden af kvælstof i havet.

23. aug 2022 13

Giftig sandskum fra Lynetteholm: København vil skubbe til ‘skumdagsorden’

Københavns Kommune indleder nu undersøgelser af, hvordan skumdannelser i havnen i forbindelse med anlægsprojekter skal håndteres for eftertiden.

23. aug 2022

Bly, kulbrinter, PFAS: Skum i havet ophober giftstoffer med en faktor 10.000 til 100.000

Miljøfarlige stoffer som eksempelvis PFAS opkoncentreres med op mod seks størrelsesordener i havet. Derfor bør vi tage skummet som potentiel forureningskilde mere alvorligt, mener ekspert.

23. aug 2022 7

Foreløbig 100 ton forgiftede fisk: Et mysterium, hvad de er døde af

Hundredetusindvis af døde fisk flyder langs Oders bredder og Polen har udsat en dusør for oplysninger.

18. aug 2022 7

Markant mindre PFAS i det danske badevand end frygtet

Undersøgelsen af 50 lokaliteter langs de danske kyster viser, at ingen steder overskrides grænseværdien for PFAS.

11. aug 2022

Omfattende renovering af hovedstadens vandværker baner vejen for helt nye metoder

HOFOR udvider sin stab af planlæggere, miljøingeniører og specialister i vandkvalitet. Ud over en omfattende renovering af hovedstadsområdets vandværker arbejder man med implementering af blødgøring og fjernelse af pesticider og miljøfremmende stoffer - begge dele kræver, at der bliver valgt helt nye metoder.

Sponseret indhold
27. jul 2022