Sundhedsskadelige stoffer

Mindre gift på marker med GMO er et skønmaleri

Ny forskning fra Københavns Universitet trækker tæppet væk under regeringens og biotekindustriens gyldne løfter om gensplejsede afgrøders miljøgevinst. Landmændene vil fortsætte med at sprøjte deres marker, uanset hvad de dyrker.

12. okt 2007

11 godkendte pesticider risikerer at sive ned i grundvandet

Undersøgelser af godkendte pesticider viser, at 11 stoffer udvaskes i større koncentrationer end Miljøstyrelsens anbefalinger. Forskere peger især på et pesticid, der er fundet i dybe grundvandsmålinger og bruges af kartoffelavlere.

3. okt 2007 1

Connie Hedegaard forbyder al bly i byggeri

Rettet kl. 11.19: Danmarks blyforbrug vil falde med 4.000 tons om året, når miljøministeren siger stop for al brug af tungmetallet til renovering og ombygninger.

19. sep 2007 2

Danmark tredobler produktionen af økologiske fisk

De danske dambrug kan slet ikke følge med efterspørgslen efter økologisk opdrættede fisk. De danske regler er de strengeste på området.

2. mar 2007

Forskere frygter risici ved nanoteknologi

Trusler mod sundhed og miljø skal tages alvorligt af nanoforskerne.

26. sep 2004 1