Sundhedsskadelige stoffer

Sort røg fra skibene forpester den danske luft

Udslippet af svovldioxid, kvælstofilter og CO2 fra skibsfarten er så massivt, at tallene ville øge de samlede danske udslip betydeligt, hvis de indgik i de nationale opgørelser, viser ny rapport fra DMU.

25. jan 2008 3

Dansk olieudslip svinede svenske strande til

Den gasolie, som skulle have været enkel at opsamle efter et udslip i Københavns Havn fredag, drev alligevel ud i Øresund og helt over til den svenske kyst. Det er stadig uklart, hvordan påfyldningsslangen kunne briste midt under lastningen af et tankskib.

21. jan 2008 1

Hovedpinepiller drøner direkte gennem rensningsanlæg

Lægemiddelrester fra antibiotika og smertestillende piller ender i vandløb og spildevandsslam, selv om de passerer gennem rensningsanlæg. En ny undersøgelse får Danmarks Miljøundersøgelser til at anbefale øget overvågning af 14 skadelige stoffer.

21. jan 2008 4

England: Nano-produkter er for farlige til at være økologiske

Produkter, der indeholder nano-partikler, kan ikke længere få det britiske Ø-mærke. Nano-partiklerne udgør en seriøs trussel for menneskers sundhed, siger briterne. Herhjemme har Økologisk Landsforening endnu ikke taget stilling, men afviser ikke en lignende boykot.

15. jan 2008 10

Rambøll: 350 millioner kroner for at rydde legepladser for giftstoffer

Et estimat, som Rambøll har udført for Ingeniøren, viser, at det vil koste op til 350 millioner kroner at fjerne forureningen med blandt andet bly og tjærestoffer fra landets daginstitutioner. Men pengene til oprydning er brugt på andre projekter.

14. jan 2008 2

Vil du lukke usikker reaktor? Så fyrer vi dig

Den canadiske regering truer med at skille sig af med chefen for landets nukleare sikkerhed, som ville lukke produktionen af et sporstof til hospitaler, fordi en reaktor manglede et vigtigt sikkerhedssystem.

10. jan 2008 24

DTU får millioner til nanosensor, der sporer sprængstof

Et DTU-forskningsprojekt har fået omkring 15 millioner kroner til at fortsætte forskningen i nanoteknologiske sprængstofsensorer. Sensorerne kan afsløre små mængder sprængstof i blandt andet fly.

9. jan 2008 3

Balloner fyldt med kræftfremkaldende stoffer

Balloner kan afgive kræftfremkaldende kemiske stoffer ved kontakt med spyt, når man for eksempel puster dem op med munden, eller når børn sutter på dem, viser ny rapport fra Miljøstyrelsen. Risikoen er lav, men miljøministeren ønsker EU´s legetøjsregler ændret.

13. dec 2007

Danmark dumper i ny miljørapport

NO2-svinende dieselbiler indlemmer Danmark i det dårlige selskab, hvor luftforureningen overskrider EU's grænseværdier fra 2010. Det viser ny rapport fra det Europæiske Miljøagentur.

10. dec 2007 10

Gasudslip fra afrikansk sø kan dræbe millioner

Kivu-søen i Rwanda er en tikkende bombe. Gasser i søens dyb kan vælte op til overfladen og kvæle millioner af mennesker - det viser erfaringer fra andre eksplosive søer i området. Nu vil myndighederne slå to fluer med et smæk: tage trykket af søen - og producere el

25. nov 2007 4