Spildevand

Ingen løsning for spildevandsledning på Lynetteholm: Risiko for forsinket påfyldning af jord

Lynetteholms-projektets fase to kan endnu engang blive udskudt, fordi der ikke er en løsning på spildevandsledning fra Lynetten.

21. dec 2022 1

Rensningsanlægget Lynetten kan ikke overholde støjgrænser for boliger

En støjrapport udarbejdet af Force Technology på vegne af spildevandsselskabet Biofos viser, at Danmarks største rensningsanlæg ikke kan overholde støjgrænser for boliger.

9. dec 2022 3

Kommune accepterer mere tungmetal: Blandingszone på Vestsjælland i forvejen fyldt med zink

WaterTech En sag fra Vestsjælland vækker opsigt, fordi der udledes tungmetaller til et vandløb, der i forvejen er meget hårdt belastet.

For abonnenter på watertech.
29. nov 2022

Ender FNs plastiktraktat med en fest eller en fuser?

Henrik Beha Pedersen

Først var det Rwanda og Norge, så også Danmark og nu melder EU kommissionen ud, at hele EU er med i en koalition af lande, der de kommende tre år vil arbejde for, at FN vedtager en ambitiøs plastik...

Billig genvej for PtX: Renset spildevand sparer drikkevand

WaterTech Der kan være store synergieffekter i at placere de kommende PtX-anlæg tæt på renseanlæg.

For abonnenter på watertech.
24. nov 2022

'Forkølede' bakterier udleder mere organisk materiale fra renseanlæg end godt er

Svenske forskere har undersøgt, hvordan virusinfektioner rammer bakterier på renseanlæg, og hvilken effekt det har på udledningsvandet.

8. nov 2022

Stoffer har skjulte PFAS: Derfor stiger mængden på vej gennem renseanlæggene

Rapporter fra flere lande bekræfter, at renseanlæg slipper mere PFAS ud, end de modtager i spildevandet. Danske eksperter er ikke overraskede, men bekymrede.

29. okt 2022 4

Fuld af næringsstoffer og rig på biogas: Også i EU skal spildevand udnyttes bæredygtigt

WaterTech EU-Kommissionen skriver i et oplæg, at spildevandssektoren har et betydeligt uudnyttet potentiale for produktion af vedvarende energi, for eksempel fra biogas.

For abonnenter på watertech.
27. okt 2022

Professor om giftige udledninger: Mange af tilladelserne ligger glemt i arkiverne

Hjørring Kommune fandt tilladelser til blandingszoner, da den søgte i arkiverne.

25. okt 2022 6

Spildevand fra skibes 'scrubbere' fylder Østersøen med giftige stoffer og tungmetaller

Ny forskning viser, at ni procent af Østersøens forurening af kræftfremkaldende PAH-stoffer kommer fra skibes udstødningsrensningssystem.

18. okt 2022 11