Skibe

Mærsk forurener lige så meget som hele Danmark

En liter tung bunkerolie driver verdens største containerskib, Emma Mærsk, 4,5 meter frem. Det er hovedårsagen til, at CO2-udslippet fra Mærsks containerskibe og boreplatforme er lige så stort som Danmarks samlede udslip.

7. feb 2008 48

Sort røg fra skibene forpester den danske luft

Udslippet af svovldioxid, kvælstofilter og CO2 fra skibsfarten er så massivt, at tallene ville øge de samlede danske udslip betydeligt, hvis de indgik i de nationale opgørelser, viser ny rapport fra DMU.

25. jan 2008 3

Nu sejler det dragetrukne fragtskib over Atlanten

Verdens første fragtskib, der hjælpes på vej af en kæmpe, computerstyret drage, er på vej fra Tyskland til Venezuela. Dragen forventes at spare 20 procent af den daglige brændstofregning.

23. jan 2008 6

Dansk model for trafikforurening er håbløst forældet

Transportministeriets model til beregning af forurening fra biler, tog, buser og fly er baseret på data fra 1990'erne. Det giver forældede resultater, og regeringen aner derfor ikke, hvor stor miljøgevinsten er ved at satse på jernbane frem for nye motorveje.

23. jan 2008 1

Dansk olieudslip svinede svenske strande til

Den gasolie, som skulle have været enkel at opsamle efter et udslip i Københavns Havn fredag, drev alligevel ud i Øresund og helt over til den svenske kyst. Det er stadig uklart, hvordan påfyldningsslangen kunne briste midt under lastningen af et tankskib.

21. jan 2008 1

Bristet trykslange ledte vacuum-gasolie direkte i Københavns Havn

Midt under lastningen af et tankskib bristede en trykslange på Prøvestenen på Amager natten til fredag. Det medførte et olieudslip i havnen, som dog er forholdsvis enkelt at opsamle.

18. jan 2008 5

Hvilken vindretning får en sejlbåd til at sejle hurtigst?

15. jan 2008 30

Forskere: Alt for høj fart og katastrofal vending sænkede Estonia

Der var ikke tale om sprængstof, men for høj fart i hårdt vejr og en forfejlet vendemanøvre førte til, at Estonia gik ned, viser en tysk computersimulation af forliset fra 1994.

15. jan 2008 4

Forskere udvikler ubåden, der ikke kan spores

Søjler i koncertsale, der ikke påvirker lyden. Havbølger, der bliver ledt uden om skibe. Og ubåde, der ikke kan spores med sonar. Det er nogle af perspektiverne med metamaterialer, hævder Duke University.

11. jan 2008 1

CO2-udslip forduftede i infrastruktur-rapport

Medlemmerne af regeringens infrastrukturkommission har undladt at kigge på CO2-udslippet for deres anbefalinger. Det har ligget uden for kommissoriet. Mere og bedre infrastruktur er ikke lig med lavere udslip, lyder forklaringen.

10. jan 2008 1