Observatorier

Kom til Sardinien!

Jens Bilgrav

Så er jeg klar til at gennemføre de første astronomikurser! Jeg er i øjeblikket i Danmark - rejser rundt og deler brochurer ud. Hvis nogen skulle være interesseret i at få en stak eller hænge én op...

Lysets spredning - astronomens redning

Jens Bilgrav

En DADOS-spektrograf fra Baader Planetarium er ankommet som det første udstyr til observatoriet: Illustration: Privatfoto Når man tænker over det, er det egentlig ret sparsomt, hvad den observere...

Hjælp med brochure

Jens Bilgrav

Det er på tide med en statusopdatering fra observatoriet på Sardinien. En hurtigt opsummering af projektet: Jeg besluttede mig i midten af 2013 for at bygge et lille astronomisk observatorium til...

Mål for 5-dages astronomikursus?

Jens Bilgrav

Som overordnede mål for 5-dageskurset i anvendt astronomi har jeg opstillet følgende: Determine the apparent magnitude of a celestial object of confined angular dimensions (effectively stars, pla...

Hvor friske er I?

Jens Bilgrav

Jeg er i fuld gang med at detailplanlægge de astronomikurser, jeg regner med at begynde at udbyde fra foråret 2015. Hovedproduktet er et 5-dages kursus i anvendt astronomi med kost og logi. Det er ...

Tak til DASKs chefdesigner

Jens Bilgrav

Sidste år mødtes jeg med Bent Scharøe Petersen i hans lejlighed på Østerbro i København. Han havde kontaktet mig, fordi han havde læst om mit projekt på ing.dk og havde et teleskop han alligevel ik...

Status

Jens Bilgrav

Som høfligt påpeget af flere læsere er en statusopdatering "long overdue". I sommerferien fik vi luftet det reflektorteleskop, som Bent Scharøe Petersen, DASKs chefdesigner, generøst har doneret t...

Osservatorio di Montiferru til Kulturnat

Jens Bilgrav

Efter lang tids manglende nyt fra den sardinske front, en kort notits: Observatoriet deltager i aften i IDAs Kulturnatsarrangement med et nyt - omend lidt mere støjende - planetarium. Der bydes p...

Ekstrem stråling strømmer ud fra punkt ved Karlsvognens vognstang

Lige under Karlsvognens vognstang findes et område, der producerer ekstraordinært megen kosmisk stråling med den allerstørste energi. Nu vil forskerne find ud af, hvordan det sker.

12. jul 2014 26

Teleskoper til Osservatorio Astronomico di Montiferru

Jens Bilgrav

Jeg fortsætter her hvor jeg slap i behandlingen af teleskoper. Jeg lovede der at tale lidt om aberrationer. Nedenstående er en meget overfladisk behandling af emnet - jeg nævner kun de to væsentli...