Meteorologi

Afsendt satellit styrker varsling af farligt vejr over Europa

Den nye europæiske vejrsatellit MTG-I1-satellit tager billeder med en hidtil uset god rumlig opløsning.

19. dec 2022 2

Tørke og oversvømmelser: Klimaforandringer er skyld i ekstrem-vejr

Klimaforsker Jens Hesselbjerg Christensen svarer på om, hvornår og hvordan tørke, skybrud og varme vintre kan tilskrives klimaforandringer.

1. dec 2022 1

Risikoen for at overskride Parisaftalen er steget til fifty-fifty

Et nyt studie fra FN's meteorologiske organ viser, at den globale temperaturstigning midlertidigt kan nå 1,5 grader over det præindustrielle niveau inden for de næste fem år.

10. maj 2022 4

FN: Ozonlaget kan komme sig helt i 2060, men udfordres af naturbrande

En ny vurdering fra FN og Den Meteorologiske Verdensorganisation byder på noget så sjældent som en positiv klimanyhed.

24. mar 2022

Bagsiden: Farfars vindmåler til svæveflyvning

Der er ikke den store tvivl på Bagsiden: Farfar brugte sit apparat til at sikre optimale forhold for sin store hobby.

29. okt 2021 9

Svenske vejrvarsler skelner mellem land og by

Et konsekvensbaseret og regionalt vejrvarslingssystem kan skræddersy til lokale forhold.

26. okt 2021

I Europa kæmper vi med vandmængderne - i Emiraterne sender de droner op for at danne regn

Et ekstremt klima kræver ekstreme tiltag.

6. aug 2021 1

Var det altid hvid jul, da mormor var barn?

Fra arkivet: I fortællinger fra gamle dage var det altid hvid jul. Men var julen virkelig hvidere i gamle dage?

26. dec 2020 159

DMI kan ikke genkende problemet der førte til kvælstof-fejl

Ifølge Aarhus Universitet og GEUS regner det mellem 10 og 25 procent mere end DMI´s nedbørsdata viser. Det kan have ført til fejl i de nationale kvælstof-beregninger.

18. aug 2020 6

Vejrudsigten daler i kvalitet: DMI ser på alternativer til flyobservationer

Manglende vejrobservationer fra fly forringer kvaliteten af danske vejrudsigter en anelse. Alternative observationer om vind, temperatur og tryk fra atmosfæren kommer i stedet fra GPS-signaler, lufthavne og vejrballoner.

7. jun 2020 2