Klimatilpasning

Fire ud af fem kommuner bygger for tæt på vandløb

WaterTech Danmark planlægger ikke tilstrækkeligt efter ekstreme klimahændelser, og det kan få konsekvenser næsten a la katastrofen i Tyskland i sommer, viser ny rapport. Regionerne tilbyder at stå for mere af klimatilpasningen.

For abonnenter på watertech.
18. jan 2022

Højvande truer mere end 100 gange om året – i worst case

WaterTech Især kystområderne i det sydlige Kattegat og Lillebælt vil i slutningen af dette århundrede komme til at opleve, at vandet hyppigt overgår det kritiske niveau, viser nye tal i DMI’s Klimaatlas.

For abonnenter på watertech.
10. jan 2022

Her slynger de åen for at undgå oversvømmelser: Sparer 85 mio. kroner

Det kan gavne både økonomi og miljø, hvis man klimatilpasser ved at genslynge i stedet for bare at øge bassinvolumen. I et projekt syd for hovedstaden er prisen helt nede på omkring 1/7-1/8 for den blågrønne løsning ift. den traditionelle grå.

4. jan 2022

Arkæologerne fordybet i Øresund: Første fase af Lynetteholm kommer i gang til tiden

Læs for læs kommer indholdet af gytjen i Københavns havn for en dag. Men Vikingeskibsmuseets kortlægning af havbunden sikrer, at entreprenører kan arbejde parallelt.

13. dec 2021 1

Vand, sand og sten gør Danmarks største skybrudstunnel mere bøvlet

Jordprøver ned til 42 meters dybde giver geologer og andre fagfolk værdifuld viden om, hvordan man bedst og billigst kan bore regnvandstunnelen fra Københavns forstæder og ud til spidsen af Nordhavn. Det har været medvirkende til flere ændringer i projektet.

7. dec 2021

Heavy rainfalls, rising water levels, and unstable ground: Wetter climate means more landslides

Soil, gravel, and sand are sliding in several places in Denmark. The rising groundwater and heavy rainfalls brought about by climate change may trigger existing landslides just mapped by Geus.

30. nov 2021

To årigt dige er for lavt: Københavns Lufthavn truet af stormflod

Københavns Lufthavn har fået identificeret de områder, der er mest sårbare over for stormflod. Nu skal man i gang med at analysere løsninger. F.eks. skal nogle diger nok forhøjes og/eller forlænges.

24. nov 2021 7

The weather is overtaking climate change adaptation—extreme rainfall this summer was worse than anticipated

Both scientists and emergency services were surprised by the heavy rains that hit Germany and other countries this summer. But that was not the first wake-up call.

23. nov 2021

Vejret overhaler klimatilpasningen - sommerens ekstremregn var værre end forudset

Både forskere og beredskab var overraskede over de store regnmængder, der ramte Tyskland og andre lande denne sommer. Men det var ikke første wakeup-call.

18. nov 2021 22

Flere oversvømmelser truer: Kloakker er ikke klar til langvarig vinterregn

Der er brug for ny viden, nye metoder og nye værktøjer for at håndtere vandmasserne.

8. nov 2021 9