Hormonforstyrrende stoffer

Tænketank: Global opvarmning giver terroristerne vind i sejlene

Varmere temperaturer er et klima for opblusninger af ulmende konflikter og terrorisme. Kontrollen over energikilder og fælles CO2-aftaler kan flytte det geopolitiske brændpunkt fra Mellemøsten til Rusland, varsler amerikansk tænketank.

4. jan 2008 29

CO2-skat på flybillet til Berlin: 50 kroner

Luftfarten i Europa får sine egne CO2-kvoter. Det samme gælder alle fly, som letter eller lander i et EU-land. Flybilletten til Berlin kommer til at koste mellem 40 og 60 kroner ekstra. Både USA og miljøorganisationerne er rasende.

21. dec 2007 24

Iphone fyldt med bromerede flammehæmmere

Greenpeace er igen på krigsstigen på jagt efter Apples blakkede miljøimage. Denne gang har miljøorganisationen fået analyseret en Iphone, og den er fyldt med både bromerede flammehæmmere og phthalater.

15. okt 2007

Forsker: Måske er det kemikalier, der gør os fede

Ændret livsstil og kost kan ikke alene forklare den danske fedmeepidemi. Kurven over fede danskere stiger parallelt med mængden af kemikalier i vores omgivelser, påpeger professor.

15. okt 2007 2

Styrelse kulegraver hormonforstyrrende svampemidler

Myndighederne vil have styr på, hvor mange af landbrugets svampemidler, der havner i vores fødevarer, efter de har vist sig at skade forplantningsevnen i dyreforsøg.

10. aug 2007

Dansk korn sprøjtes med hormonforstyrrende stoffer

Svampemidler, som landmænd hvert år spreder 100 tons af på marker og i gartnerier, giver rotter misdannede kønsorganer og misdanner fostrene, viser ny forskning.

9. aug 2007 9