Hormonforstyrrende stoffer

Grønlænderes kost fyldt med miljøgift

Traditionel grønlandsk kost er forurenet med store mængder af miljøgifte, der bliver båret med vinden fra fjerne egne - Nordamerika, Europa og Asien.

17. feb 2009 13

Ny fedme-teori: Vi bliver tykke af stoffer i luften

En allestedsnærværende forurener har voldsom effekt på menneskets gener og medfører overvægt, mener japanske forskere. Stoffet bliver ellers brugt flittigt herhjemme i plastprodukter.

10. dec 2008

Giftig flammehæmmer på vej mod listen over verdens værste miljøgifte

Listen over verdens værste miljøgifte skal udvides med fire stoffer - blandt andet en skadelig bromeret flammehæmmer, der er fundet i blodprøver hos 14 sundheds- og miljøministre i EU. Se en demonstration af en miljørigtig flammehæmmer her.

16. okt 2008 1

Lægemiddelstyrelse frikender sutteflaske-kemikalie

Den amerikanske lægemiddelstyrelse stempler nu kemikaliet bisphenol A som ufarligt, selv om tidligere undersøgelser har vist skadevirkninger på særligt spædbørn.

26. aug 2008

Kemi-giganter: Vores brom-flammehæmmer faldt på fodfejl

Kemiindustrien går til kamp for at få omstødt forbudet mod den bromerede flammehæmmer deca-BDE. Danmark fik den kun underkendt, fordi EU-Kommissionen ikke havde gjort sit arbejde godt nok, men den er fuldstændig ufarlig, mener producenterne.

2. apr 2008 1

Domstol: Forbyd så den brom-flammehæmmer

Rettet: Danmark har vundet en sag ved EF-domstolen, som påbyder EU at forbyde den bromerede flammehæmmer deca-BDE, der var undtaget fra et generelt forbud mod de leverskadelige stoffer, som ophobes i naturen.

1. apr 2008 1

EU lukker øjnene for giftigt sutteflaske-kemikalie

Der er udsigt til frikendelse, når EU om få måneder offentliggør sin risikovurdering af det hormonforstyrrende stof Bisphenol A. Danmark vil overveje at fortsætte kampen.

14. mar 2008 3

Uskadelige enzymer erstatter klor og parabener

Novozymer udvikler en ny type enzymer, som kan slå bakterier ihjel. De skal erstatte klor i produktionen af fødevarer og hormonforstyrrende parabaner i kosmetik.

14. feb 2008 1

Almindelige pesticider misdanner kønsorganerne

Pesticider, der sprøjtes over frugt og grøntsager i de danske væksthuse, øger risiko for hormonforstyrrelser og misdannede kønsorganer, viser ny dansk forskning. Miljøministeren arbejder på forbud.

1. feb 2008 3

Hovedpinepiller drøner direkte gennem rensningsanlæg

Lægemiddelrester fra antibiotika og smertestillende piller ender i vandløb og spildevandsslam, selv om de passerer gennem rensningsanlæg. En ny undersøgelse får Danmarks Miljøundersøgelser til at anbefale øget overvågning af 14 skadelige stoffer.

21. jan 2008 4