Havne

Vejet og fundet for lette: De 4 alternativer til omstridt udvidelse af Aarhus Havn

Sammenlagt er vurderingen fra konsulenterne, at ingen af forslagene kan levere en kapacitet på omkring 100 hektar, som er det, der vil være behov i løbet af 30 år.

2. feb 2023 15

SYNSPUNKT Hvorfor skal anlægsbranchen ikke bidrage til den globale CO2-reduktion?

Krav om genanvendelse og loft over CO2 reduktioner kan gøre projekter langt mere bæredygtige, viser erfaringer fra Aalborg Havn.

25. jan 2023 46

1894: Så du Matadorerne på DR: Københavns Frihavn åbnet for trafikken

Et af vor lands største ingeniørarbejder gør de ledende og medvirkende, ja hele den danske ingeniørstand den største ære, skrev Ingeniøren i 1894 ved åbningen af Københavns Frihavn. Også den Tekniske Forenings Tidsskrift gav en fyldig gennemgang af anlægget med fine plancher.

14. jan 2023

Brugere frygter for Københavns eneste tørbulkhavn: Alle lejekontrakter udløber i 2035

Eksterne aktører lægger så meget beslag på Prøvestenens arealer, at hovedstadens lette adgang til råstoffer som sten, sand og grus er i fare.

13. jan 2023

Kamp om pladsen: Uden varsel opsiger Odense Havn en af Europas største råstofproducenter

Lejemålet er blevet opsagt og lagerpladsen inddraget til vindmølleindustrien.

11. jan 2023 8

Trængsel på Europas havne: Udbygning følger ikke med tempoet i opsætning af havmøller

Kun 14 kajområder fordelt på 12 europæiske havne har plads til vindmølleudbygningen i 2025, viser en ny analyse foretaget af Vestas.

5. jan 2023 6

1904: Landvinding skal give plads til betydelig udvidelse af Aarhus Havn

Den voksende trafik med petroleum, naphta, benzin og deslige gør det ønskeligt at have et særligt bassin dertil, så at den egentlige havn befries for for den derfra hidrørende brandfare, skrev Ingeniøren i 1904. Den samlede anlægssum var på 12,2 millioner kroner.

19. nov 2022

Aarhus Havn har for lidt plads til virksomheder: Udvidelse på 100 hektar ramt af protester

Et af hovedargumenterne bag en ny udvidelse af Aarhus Havn er pladsmangel.

8. sep 2022 6

Hør uopklaret brummen fra Aarhus Havn og sammenlign med anden lavfrekvent støj

En lavfrekvent brummen har siden februar holdt lokale borgere vågne. De fleste udpeger Aarhus Havn som kilden.

21. jun 2022 17

Mystisk brummen fra Aarhus Havn stjæler borgeres nattesøvn

18 klager fordelt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Havn handler om en mystisk lavfrekvent brummen, der forstyrrer lokale borgeres nattesøvn.

13. jun 2022 57