Global opvarmning

Skybrud skyller Norges veje og skinner væk

Veje, jernbaner og broer i Norge kan ikke tåle klimaændringernes øgede nedbør og vildere storme. Herhjemme er det ikke så galt, men Vejdirektoratet planlægger et beredskab for at lukke trafikken på oversvømmede veje.

5. sep 2007

Regeringen klar med 40 klima-millioner til ulande

Regeringen kæder ulandshjælp sammen med klimapolitikken og sætter i den nye finanslov penge af til at hjælpe verdens fattigste lande med sænke CO2-udslippet og forberede sig på den globale opvarmning.

30. aug 2007

Danmark bliver hårdest ramt af storme og skybrud

Stik imod tidligere konklusioner mener verdens største genforsikringsselskab, at klimaforandringerne får størst konsekvenser i Danmark. Antallet af voldsomme vejrfænomener siger 116 procent.

29. aug 2007

Sejlrute ved Nordpolen ryddet for is for første gang

Det globale drivhus har smeltet så meget af isen omkring Nordpolen, at skibe kan sejle gennem Nordvestpassagen og undgå en tur gennem Panama-kanalen.

29. aug 2007 1

Danmark står til ekstra klima-regning på en halv milliard

Regeringen har sat 450 millioner kroner af på næste års finanslov til at betale for at nedbringe CO2-udslippet en tredjedel ekstra, hvis et slag om Kyoto-aftalen bliver tabt.

28. aug 2007 4

Dæmning til 150 milliarder skal sikre London mod oversvømmelser

Risikoen for, at Themsen går over sine bredder oversvømmer Londons gader med flere meter vand, er fordoblet. Nu overvejer de britiske politikere et gigantprojekt for at sikre hovedstaden.

28. aug 2007

Elselskaberne: Danskerne blæser på højere strømpriser

Afgifter på elforbruget ændrer stort set ikke CO2-udslippet, mener Danske Energi. Hvis regeringen vil gøre noget for miljøet, skal afgifterne lægges på transportsektoren eller gasforbruget.

23. aug 2007

Muret jernbane-dæmning skyllet væk i Sønderjylland

De voldsomme skybrud førte natten til tirsdag til, at vandet slog et cirka 20 meter stort hul i en muret dæmning uden for Sønderborg. Også ti meter af en landevej forsvandt.

21. aug 2007 1

Forskere: Skov er langt bedre end biobrændstof

Plant CO2-absorberende skov i stedet for raps og majs til biobrændstof. Det er langt mere effektivt til at reducere mængden af kuldioxid, mener britiske forskere.

20. aug 2007