Forskningspolitik

Tusindvis af nye STEM-studiepladser kan blive konsekvens af udflytning

Vedtages universiteternes indspil til udflytningsplanerne vil antallet af STEM-studiepladser stige frem mod 2030. Søger de studerende fortsat mod byerne, risikerer pladserne dog at stå tomme.

25. jan 2022

Universitetsansatte frygter for kvaliteten på udflyttede uddannelser

Det vil kunne mærkes på kvaliteten af uddannelserne, når den store flytteplan sættes i værk – både på de store by-campusser og i provinsen. Det mener et flertal af adspurgte universitetsansatte IDA-medlemmer.

24. jan 2022 2

Fagfolk: Uden flere supercomputere bliver den grønne omstilling ekstra svær

Vor grønne omstilling kræver supercomputeres indsigt i materialer. Og dansk forskning lider allerede under svag digital infrastruktur, lyder det fra fagfolk.

24. jan 2022 1

Kvinden bag de frie forskningspenge: »Er vi blevet for kloge? Nej, tværtimod!«

Det kræver handling nu, hvis vi skal sikre et reelt forskningsberedskab for os selv og for fremtidige generationer, skriver formanden for Danmarks Frie Forskningsfond.

17. jan 2022 3

Analyse: Vi har store forventninger til forskerne - men ‘Hope is not a strategy’.

Forskerne skal både redde os fra pandemier og løse klimakrisen. Magter de opgaven? Er de godt nok rustet til det?

16. jan 2022 8

Danske virksomheder i opråb: »Vi har en unik videnbase, vi skal værne om og udvikle«

Videntunge danske virksomheder er klare i mælet: Test- og laboratoriefaciliteter skal styrkes, hvis vi skal have en forsknings- og industrimæssig førerposition.

14. jan 2022

Ministeriet i kovending: Fordobler pludselig midler til laboratorier og udstyr

Forskere og virksomheders ønsker ser ud til at blive hørt. I 2022 skal der investeres for 134 millioner kroner i forskningsinfrastruktur, som laboratorie- og testfacilieter, mod godt 80 millioner kroner de foregående år.

14. jan 2022 2

Ekstra millioner i basismidler er ikke mere end en »god begyndelse«

Trecifret millionbeløb skal over de kommende fire år dæmme op for historisk skæv fordeling af basismidler til universiteter. Forsøg på afbureaukratisering modtages med større ros.

4. dec 2021 2

Forskning skal først og fremmest være grøn i politikernes øjne

I fordelingen af forskningsreserven for 2022 prioriteres forskning i digital omstilling og sundhed også højt, og for kvanteforskerne er der håb om at komme ind i varmen i 2023.

1. nov 2021

Dansk erhvervsliv: Godt, at universiteters bestyrelser afspejler samfundet

DI og Dansk Erhverv afviser, at landets universitetsbestyrelser mangler forsker-ekspertise. De ser det blot som positivt, at bestyrelserne afspejler det omgivende samfund.

25. okt 2021 2