CO2-lagring

Løkke: Vent på nye energiteknologier - og gerne CO2-lagring

(Opdateret 14:00) I Folketingets åbningstalen slog statsministeren fast, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Men Danmarks skal være åben over for nye og ukendte teknologier - også CO2-lagring.

5. okt 2010 23

Hovedpunkter i klimakommissionens rapport

Regeringen nedsatte i marts 2008 en klimakommission bestående af ti forskere med specialviden inden for blandt andet klima, transport, landbrug og økonomi. Kommissionen skal give sit bud på, hvordan regeringens vision om, at Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer kan nås.

28. sep 2010 27

Maersk Oil: CO2-lagring et kapløb med tiden

For nylig indikerede dansk forskning, at udvindingsgraden i Nordsøen kan øges fra 30 til 45 procent ved at pumpe CO2 ned i undergrunden. Spørger man operatøren Maersk Oil, er dette en lige lovlig optimistisk vurdering. Flere tekniske og økonomiske problemer skal løses under tidspres. Men på langt sigt kan det - måske - blive en succes.

26. sep 2010 1

Vattenfall sælger danske kraftværker, men klynger sig til CO2-lagring

Ny strategi hos svenske Vattenfall betyder et farvel til danske aktiviteter og frasalg af fem el- og varmeværker. I stedet bliver Sverige, Tyskland og Holland stederne, hvor både kul, kernekraft og CO2-lagring får højeste prioritet.

21. sep 2010 7

Internationalt projekt tester ny teknologi til CO2-fangst

Denne måned begynder et demonstrationsprojekt, hvor CO2 skal adskilles fra naturgas, før gassen behandles.

2. aug 2010

Damp-teknik løser centralt problem ved CO2-lagring

Ved at skyde damp mod aminholdige stoffer har forskere fundet en simpel metode til at frigive CO2 fra de absorbenter, der skal optage og frigive CO2 for at gøre CO2-lagring til en klimaløsning.

28. jul 2010 3

Professor: CO2-lagring er lige så slemt som radioaktivt affald

Gary Schaffer fra Niels Bohr Institutet har regnet ud, at der højst må sive én procent CO2 op fra undergrunden hvert 1.000 år, hvis lagring i undergrunden ikke skal give kommende generationer problemer med global opvarmning.

28. jun 2010 19

Obama og olien

Troels Halken

Så adresserede Barak Obama nationen i en tale om Golfen. Han brugte ikke lejligheden til at snakke om co2 udslip, men holdt sig i det hele taget på den sobre side. Det er godt at se at han er smar...

Nordmænd og svenskere vil lagre fem millioner ton dansk CO2 i Skagerrak

En stor undersøgelse af mulighederne for at lagre CO2 fra regionen omkring Skagerrak og Kattegat konkluderer, at der er potentiale for at lagre ti millioner ton CO2. Selvom der kun er svenske og norske institutioner og virksomheder i projektet er halvdelen af udledningen dansk.

6. maj 2010 20

Norsk CO2-lagring kostede en halv mia i konsulentrapporter

Norge fortsætter med at poste penge i forundersøgelser til et CO2-rensningsanlæg, selvom der nu er brugt 580 mio kr. på rapporter, der har vist at projektet burde lægges i graven.

21. apr 2010 15