CO2-lagring

Ny fiasko for CO2-lagring: USA dropper prestige-værk

Den amerikanske energistyrelse trækker milliardstøtten til et CO2-frit kulkraftværk tilbage. Værket, der skulle have udskilt CO2 ved hjælp af forgasning og lagret den i undergrunden, er ikke længere tilstrækkeligt nyskabende.

31. jan 2008 8

Svenskere lover at lagre CO2 fra dansk kulkraft i undergrunden

Det svenske elselskab Vattenfall vil ombygge et af sine danske kraftværker, så CO2 bliver fjernet fra røgen og lagret i undergrunden.

18. jan 2008 2

Alle nye kraftværker kan blive CO2-fri

EU er på vej med krav om, at alle nye kraftværker skal bygges, så de kan udvides med teknologi, der opfanger CO2 og lagrer den i undergrunden.

17. jan 2008 7

Dong-kraftværk udskiller CO2 for at lede den direkte ud i atmosfæren

Opdateret: I en forsøgsperiode på fem år renser danske Dong i alt en halv million tons kuldioxid ud af røgen fra et norsk kraftvarmeværk. Men da det er for dyrt at lagre den, bliver den koncentrerede CO2 ledt direkte ud i atmosfæren. »Storm-P-agtigt,« siger Greenpeace.

4. jan 2008 5

Norge i total fiasko med at lagre CO2 i undergrunden

Norge har foreløbig opgivet to projekter, hvor CO2 fra naturgas, som bliver fyret i kraftværker, skulle lagres i undergrunden eller oliefelter. Det ene projekt skulle have givet danske Dong erfaringer med teknologien.

3. jan 2008 10

Amerikansk milliard-projekt skal udvikle det CO2-fri kulkraftværk

En alliance mellem verdens største kul- og elselskaber gør klar til at opføre verdens første kulkraftværk, som slet ikke udleder CO2. Men projektet er både neddroslet og væsentligt dyrere end forventet, og det bliver svært at få regeringen til at spytte tilstrækkeligt i kassen.

3. jan 2008

Forskere: Kunstige træer kan skrubbe luften for CO2

Kunstige, CO2-slugende »træer« er et bud på fremtidens CO2-begrænsende teknologi fra et hold amerikanske forskere. Vi kan banke det atmosfæriske CO2-niveau tilbage til før den industrielle revolution, mener de.

27. dec 2007 36

Ingeniører: Vi skal satse stort på kul

Verden kan ikke undgå at fyre med kul. Danmark bør derfor satse på nye og mere effektive kulkraftværker med mulighed for at fyre delvist med affald og biomasse, mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

5. dec 2007 25

Storbritanniens strøm skal overvejende stamme fra vedvarende energi i 2020

Gordon Brown slår an med en ambitiøs tone i sit første miljø-oplæg, men premierministeren uddyber ikke hvilke energikilder, der bør være tale om.

20. nov 2007 10

Politikere: CO2-lagring er kun en nødløsning på klimaproblemet

CO2-lagring ligger nederst i flere politikeres værktøjskasse, når klimaet skal repareres. Vindmøller og bølgeteknologi skal have større opmærksomhed.

7. nov 2007 1