Broer

Efterlysning: Hvor er regningen for Danmarks vejnet 2030

Foreningen af Rådgivende Ingeniører kritiserer, at rapporten fra Infrastrukturkommissionen hverken indeholder en regning eller finansieringsmodel. Der er under alle omstændigheder udgifter for et trecifret milliardbeløb.

10. jan 2008

Anbefaling: Ny Lillebæltsbro fra Middelfart til Kolding

Ifølge formanden for Regions Syddanmarks infrastrukturudvalg vil trafikken i Trekantsområdet bryde sammen, hvis bilisterne skal vente på en ny bro over Kattegat. I stedet skal en ny Lillebæltsbro aflaste motorvejene, mener han på baggrund af Infrastrukturkommissionens rapport.

10. jan 2008 11

Femern-kritik: Tyske forskere har strammet overskriften

DHI tager sammen med Sund og Bælt til genmæle mod tyske forskeres advarsler om Femern-broens påvirkning af iltniveauet i Østersøen. De har ikke videnskabeligt grundlag for at udtale sig om påvirkningen. Korrekt, men derfor skal det stadig undersøges, siger tyskerne.

9. jan 2008

Politikere: Østersøen skal nok overleve den Femern-bro

De danske politikere har ikke meget fidus til de tyske forskere, der advarer om, at en bro over Femern Bælt kan give kraftigt iltsvind i Østersøen. »Den slags advarsler har vi hørt før,« siger de.

9. jan 2008 7

Miljø-bombe: Femern-bro kan braklægge Østersøen

En bro over Femern Bælt kan medføre stort iltsvind i Østersøen. Det frygter tyske forskere, efter de har konstateret, at Storebæltsbroen forstyrrer ilt- og saltbalancen i det vand, der forsyner Østersøen med ilt.

7. jan 2008 13

Entreprenør uden tilladelse afbrød strømmen på Øresundsbron

En ulykkelig teknisk chef for Øresundsbron konstaterer, at det var en af broselskabets egne entreprenører, der tirsdag kappede strømmen til hele broen og dermed afspærrede den for trafik. Entreprenøren havde ikke tilladelse til at udføre arbejdet på det tidspunkt.

12. dec 2007

Strømsvigt lukker Øresundsbron

Øresundsbron er lukket for både tog og biler, da både ventilation og overvågningskameraer er sat ud af spillet af et strømsvigt.

11. dec 2007

Minister: Mine embedsmænd skrev notat om mega-dyr kattegatbro

Det er Transportministeriet selv, som står bag beregninger, der viser, at en bro over Kattegat kommer til at koste 90 milliarder kroner plus landanlæg. Ministeren kalder beløbene for simple regneeksempler.

6. dec 2007 4

Gennembrud: Forskere omdanner hudceller til stamceller

Teknikken betyder, at stamcelleforskere nu har et reelt alternativ til den kontroversielle anvendelse af befrugtede æg, da stamcellerne kan blive til alle typer celler.

22. nov 2007 1

Trafikminister tror på flere EU-midler til Femern-bro

Bunken af penge fra EU til en Femern-forbindelse når stadig ikke den højde, som trafikministeriet drømte om. Men trafikministeren tror på, at broen bliver forgyldt med nye penge efter 2013.

22. nov 2007 3