Anlæg

Rigsrevisionen i kritik af Femern: De gamblede med pengekassen

De ansvarlige myndigheder tog ‘unødige økonomiske risici’ på Femern-projektet, da man på dansk side udbød store milliardkontrakter, mange år før godkendelsen fra de tyske myndigheder var på plads, kritiserer Rigsrevisionen.

17. jan 2022 6

Skrotter "optimal" vej for at beskytte lavtflyvende flagermus

Vejdirektoratet anbefaler, at Folketinget dropper et forslag, der ellers har langt det bedste samfundsøkonomiske afkast og laveste klimabelastning, af hensyn til tre flagermusarter, når der skal bygges en ny landevej til Stevns.

11. jan 2022 16

Her er trafikforskernes alternativ til dyr og støjende Limfjordsforbindelse

De trafikale gevinster ved at opføre en ny Limfjordsforbindelse over øen Egholm opvejer langtfra projektets støjgener og indhug i uberørt natur, lyder advarslen fra to trafikforskere. De foreslår nu et alternativt tunnelprojekt tæt på Aalborg Centrum.

10. jan 2022 16

Forslag i 1969: Spær Drogden med dæmninger og flyt lufthavnen til Saltholm

Glem Lynetteholm. Civilingeniør P. Hammerich foreslog i Ingeniøren en helhedsløsning, der skulle give København plads til at vokse med industri, storlufthavn og frihavn på Saltholm Flak. Dæmninger skulle spærre farvandet Drogden og de lavvandede områder inddæmmes.

8. jan 2022 4

Overlæge advarer: Asbest ved Limfjordstunnel kan være farligt

Uden tilstrækkelige forholdsregler risikerer arbejdere at blive syge, når de graver ud til ny Limfjordsforbindelse, lyder advarslen fra dansk overlæge, der opfordrer myndighederne til at tage jordprøver.

3. jan 2022 4

Udvidet metro til Nordhavn kan gå to veje: Borgmester har klar favorit

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vil forlænge M4-metroen, så den dækker en større del af Nordhavn. Feltet er skåret ned til to mulige linjeføringer.

21. dec 2021 11

Tidsplan skrottet: Storstrømsbro tager et år ekstra at bygge

Et eksternt firma hyret af Transportministeriet skrotter den italienske entreprenørs tidsplan på den nye Storstrømsbro. Nu forventer ministeriet, at forbindelsen tidligst vil være klar til togpendlerne i 2027 og bilister i slutningen af 2025.

15. dec 2021 15

Vand, sand og sten gør Danmarks største skybrudstunnel mere bøvlet

Jordprøver ned til 42 meters dybde giver geologer og andre fagfolk værdifuld viden om, hvordan man bedst og billigst kan bore regnvandstunnelen fra Københavns forstæder og ud til spidsen af Nordhavn. Det har været medvirkende til flere ændringer i projektet.

7. dec 2021

Biogasanlæg lækker store mængder metan: Løsninger er ofte nemme og billige

Både klima og driftsøkonomi lider under tab af metan fra biogasanlæg – enkelte steder omkring 40 procent. Alligevel mangler der fokus på lækagerne, hvoraf mange endda kan repareres for relativt små beløb.

28. nov 2021 10

Drilsk jord og dyrere rådgiver: Stor ekstraregning rammer nordsjællandsk station

Banedanmark har regnet forkert og må bruge små 40 mio. kroner ekstra på at bygge en station ved nyt hospital i Hillerød.

25. nov 2021 7