Almene boliger

I den almene boligsektor er der godt 583.000 boliger, som beboes af omkring 1 million danskere. Omkring 20 pct. af den samlede boligmasse er almen. Blandt de fem største byer findes de højeste andele i Aarhus og Aalborg, hvor knap 30 pct. af boligmassen er almen. I København er denne andel 20 pct.