Sponseret indhold

EBA-uddannelsen giver teknikere forretningsforståelse og lederevner

VIA University College udbyder i samarbejde med DTU en uddannelse der kombinerer teknisk viden med lederskab og forretningsmæssig indsigt.

Af TECH RELATIONS for VIA University College
På EBA-uddannelsen bliver de studerenes tekniske viden suppleret med lederskab og forretningsmæssig indsigt. Illustration: VIA University College

Ledere med teknisk indsigt er eftertragtede i en tid, hvor digitalisering og ny teknologi fylder meget for flere og flere virksomheder. Blandt andet viste en undersøgelse, som Teknologisk Institut gennemførte for IDA i 2016, at der er et overtal af ingeniører på de danske direktørgange.

Men forretningsforståelse og lederkompetencer er ikke på skemaet på de tekniske uddannelser, og derfor vælger mange med lederambitioner at efteruddanne sig.

VIA University College har med diplomuddannelsen Engineering Business Administration (EBA) skræddersyet en lederuddannelse til ingeniører, maskinmestre, bygningskonstruktører og andre teknikere.

»Vi bygger bro mellem en stærk teknisk faglighed og forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer. Med andre ord gør vi teknikere i stand til at samarbejde med og indgå i kommercielle afdelinger og direktioner,« fortæller Finn Kræfting, adjunkt og ledelseskonsulent på VIA University College.

Høje ambitioner for de studerende

I modsætning til andre lederuddannelser henvender EBA-uddannelsen sig specifikt til personer med en teknisk baggrund.

»I tråd med professionshøjskolens traditioner udvælger vi teorier, som har en praktisk relevans for de studerendes hverdag. Langt de fleste arbejder med cases fra deres daglige arbejde, og vi stiller teorier og værktøjer til rådighed, som de kan tage med sig, når de er færdige,« forklarer Finn Kræfting, som har høje ambitioner for de studerende.

»Tekniske profiler møder krav om forretningsforståelse og lederkompetencer, hvis de vil frem i verden. Vores ambition er at give dem viden og værktøjer, så de er i stand til at træde direkte ind på direktionsgangene.«

Ingeniør tilbage på skolebænken: EBA-uddannelsen har givet mig forretningsforståelse og lederevner

Maskiningeniøren Dennis Olesen er en blandt mange medarbejdere fra DIS, som gennem EBA-uddannelsen har suppleret teknisk viden med forretningsforståelse og lederkompetencer og derved taget et spring op ad karrierestigen.

Da Dennis Olesen for et halvt år siden blev forfremmet til Engineering Manager i konsulentvirksomheden DIS, fulgte der en hel del nye opgaver med.

»Jeg indgår nu i ressourceplanlægning og har ansvaret for at lede en gruppe ingeniører, som både sidder internt og ude hos vores kunder. Derudover beskæftiger jeg mig med opfølgende salg og dialog med kunderne, og så har jeg stadig nogle opgaver som konsulent i vindmøllebranchen,« fortæller den 34-årige maskiningeniør.

Dennis Olesen blev civilingeniør for seks år siden og fik job hos DIS, som så et lederpotentiale i ham. Derfor blev han efter to år tilbudt en diplomuddannelse i Engineering Business Administration (EBA) på VIA University College: En treårig lederuddannelse for ingeniører, maskinmestre og andre tekniske profiler.

»Da jeg startede på uddannelsen, havde jeg en dyb teknisk viden, men EBA’en har givet mig ledelseskompetencer og en forretningsforståelse, som virkelig gavner mig i min nye stilling,« siger Dennis Olesen.

»Når jeg for eksempel kommunikerer med indkøbsafdelingen, kan jeg tale med på deres præmisser og forstå deres perspektiver. Det er guld værd for en tekniker som mig, der skal samarbejde med folk fra forskellige led i værdikæden.«

Bruger uddannelsen i sit arbejde

EBA-uddannelsen har, med Dennis Olesens egne ord, tilført ham et ekstra lag af viden, som han mere eller mindre ubevidst anvender i sit arbejde, men den har også givet ham konkrete værktøjer.

»Jeg har for eksempel brugt teori fra uddannelsen til at sammensætte teams med personligheder, som supplerer hinanden,« fortæller han.

Derudover har han gennem hele uddannelsen arbejdet med cases fra sin egen dagligdag, og i den afsluttende rapport gennemgik han DIS’ kommende strategi ud fra teorier, han lærte på EBA-uddannelsen.

»Jeg udfordrede den kommende strategi og identificerede faldgruber og udfordringer ud fra et teoretisk perspektiv. Det var enormt spændende for mig, og det gav konkret værdi til virksomheden.«
Styrker DIS’ konkurrenceevne

Det er langtfra første gang, DIS sender en af deres ingeniører gennem EBA-uddannelsen på VIA University College.

»Vi er storkunde i butikken. Rigtig mange i vores ledergruppe har taget uddannelsen, og selvom det ikke er et krav for at blive leder hos os, så styrker det vores position på markedet, at vi har en stor forståelse for alt det forretningsmæssige, som ligger uden for de tekniske kompetencer,« siger direktør og partner Søren Bunk.

»Derudover giver EBA-uddannelsen vores medarbejdere en ledelsesværktøjskasse, som styrker deres karrieremuligheder og evner til at agere i en organisation, hvilket også er meget værdifuldt for os.«