IPCC: Der er grænser for økonomisk vækst!

Det videnskabelige udkast til delrapport III fra IPCC, som efter politisk bearbejdning af medlemslandene bliver offentliggjort i marts 2022, er blevet lækket til et spansk nichemedie, ctxt, der har valgt at bringe et uddrag fra udkastet: https://ctxt.es/es/20210801/Politica/36900... apso-medioambiental-decrecimiento.htm

Grunden, til at nogle af bidragyderne til udkastet vælger at lække indholdet, er, at man er bange for, at den politiske proces, som går ind over materialet inden det når ud til offentligheden, vil afmontere det videnskabeligt forpligtende i indholdet af hensyn til de politisk systeminterne prioriteringer. Det fremføres eksplicit som begrundelsen af nogle udtalelser, som fremkommer nu: https://www.tagesschau.de/inland/gesellsch... Når man ser anbefalingerne til, hvad tredje delrapport foreskriver af konkret handling, så er det indlysende, hvorfor indholdet sandsynligvis ikke slipper igennem IPCCs politiske bearbejdning af materialet før offentliggørelse. Indholdet bryder med den herskende ordens vedtagne succeskriterier.

Først og fremmest står det klart, at den økonomiske vækst ikke er mulig at opretholde, hvis den klimatiske katastrofe skal afværges. Man rammer direkte ind i det allermest centrale i alverdens politikeres forsøg på at sælge sig selv og sin politik.

Udtrykket, “den økonomiske vækst” er det, der kaldes Nodalpunktet i en bestemt form for diskursanalyse.

Udtrykket betegner det centrale for strukturen i den politiske diskurs på globalt plan. Nodalpunktet er med til at bestemme den måde, man forstår indholdet af andre ord i diskursen, fordi nodalpunktet skaber associationer og lægger en ramme for diskursen.

Det er ikke nogen tilfældighed, at Oprør fra midten, skrevet af K.H.Petersen, Villy Sørensen og Niels I Meyer blev den mest omtalte debatbog på dansk jord nogen sinde. Den tager udgangspunkt i det faktum, som det lækkede materiale bekræfter nu 43 år senere, nu i relation til klimakrisen. I debatbogen fra 1978 påpeges det, at bestræbelserne på at afskaffe mangel i økonomisk forstand er med til at skabe mangel. Det skabte et gigantisk røre, at man fremførte så kættersk et budskab den gang. Nu bekræftes det videnskabeligt af IPCC. Væksten må begrænses, den er kilde til problemerne, den skaber de problemer, som den skulle løse.

Her følger en fordansket beskrivelse at det, som det spanske medie har bragt af indholdet i udkastet til tredje delrapport, den der kommer med anbefalinger til, hvad der skal gøres og hvad der er nødvendigt:

–Udslippet af klimagasser skal på globalt plan være toppet allerede inden 2025 og reduceret til netto nul mellem 2050 og 2075, står der.

Det indebærer et langt højere ambitionsniveau på den korte og mellemlange bane, langt hurtigere og mere effektive handlinger end hidtil forestillet, og det står overfor store politiske og sociale forhindringer.

Hvad der i snæver økonomisk perspektiv kan være mere effektivt, kan være politisk uopnåeligt eller etisk uacceptabelt. Det er afgørende, at tiltagende afvejes i forhold til sociale forskelle, for at blive accepteret.

–Der er ikke længere plads til at opføre nye kul- og gasfyrede produktionsanlæg, og de allerede opførtes levetid skal reduceres typisk fra 30 år til 10 år.

–Det tages for givet, at for at komme frem til netto nulemission så er en vis grad af fangst af kulstof, destillation og fjernelse nødvendig. Teknologierne inden for det felt kan ikke siges at være udviklet, omend de figurerer som redning i de scenarier, som italesættes af beslutningstagere verden rundt.

Forventningerne til den ny teknologi bryder med en af videnskabens absolutte grundprincipper: forsigtighedsprincippet. Som om dette ikke var nok, så er der forskning, der stiller spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er plads til at lagre så meget kulstof i en jord, der bliver varmere.

–De teknologiske landvindinger, der allerede er mere eller mindre udviklet og taget i brug idag, rækker ikke til at kommer i mål med de nødvendige reduktioner.

Siden 2010 er omkostningerne på kulstofbesparende teknologier faldet mere end forventet i pris(solceller er faldet med 87% og batterierne med 85%), men samlet repræsenterer sol- og vindenergi kun 7% af elproduktionen. Forventningerne til udviklingen af andre teknologier, fx indfangning og lagring af CO2, atomkraft, er blevet skuffet.

–Væksten i forbruget af energi og materialer er den vigtigste forklaring på den stigende tilførsel af klimagasser til atmosfæren.

–Den svage afkobling af den økonomiske vækst i forhold til energiforbruget i dele af verdensøkonomien (kan stort set forklares med flytning af produktionen fra et sted til et andet, og dækker derfor ikke over en samlet global afkobling) har ikke været i stand til at opveje den øgede forurening med klimagasser, som kommer af ​​den økonomiske vækst og befolkningstilvæksten.

Det afslører, at den teknologiske udvikling, effektiviseringer og skift mod lavemissionsteknologi ikke er nok til at komme i mål med reduktionerne. Det forklarer også, hvorfor selve den massive omlægning, som skulle være løsningen på klimakrisen, vil udløse endnu større emissioner på den korte og halvlange bane, dvs. her, hvor det allerede er bydende nødvendigt at have stoppet stigningen i udledningerne.

–Der knytter sig store forventninger til overgangen fra fossildreven persontransport til elektriske køretøjer. Hvor det for den tungere transport står klart, at der stadig ikke er noget teknologisk alternativ til fossilerne (brintteknologien er yderst tvivlsom). Det uanset, at der bør forskes mere her.

Der er stor risiko for mangel på råvarer til elektrificeringen og batteriteknologien, men der kan fæstes håb til genbrug af sådanne råvarer.

 • Kampen for at give alle adkomst til elektricitet kan godt forenes med kampen mod klimaforandringerne. Det ligger i, at de største udledere er de rigeste: de rigeste 10% belaster klimaet ti gange mere end de fattigste 10%. Derfor kan en tilfredsstillelse af de fattigstes basale behov sagtens lade sig gøre, det ville det blot kræve en voldsom omfordeling af forbruget fra rig til fattig. Det er en social udfordring, sociologisk kompleks størrelse. Det handler om samfundets natur, ikke den omgivende naturs begrænsninger.

–Det peger på de ekstremt emissionstunge økonomiske aktiviteter, f.eks. Luftfarten, der er steget med 28,5% fra 2010 til 2020". Alle former for offentlig støtte til luftfarten går imod de anbefalinger, der kommer fra IPCC i kommende rapport.

Det figurerer implicit i alle de anbefalede scenarier for nødvendig reduktion af udslippet af klimagasser, at det vil medføre et lavere bruttoprodukt. Grundlæggende anerkendes det, som det Europæiske miljøagentur siger, nemlig at bevarelsen af planetens oprindeligt givne livsbetingelser ikke vil kunne lykkedes med en fortsat økonomisk vækst. https://www.eea.europa.eu/publications/gro...

–I de scenarier, der arbejder med et nedsat energiforbrug, der er udfordringerne med at reducere udslippet langt mindre, dvs. overkommelige. I de scenarier er man langt mindre afhængig af ny ikke udviklet teknologi som kulstoffangst og lagring, og der vil være langt mindre pres på landjorden, kulstofkvoterne.

Det behøver ikke føre til et samlet fald i velfærd, men forudsætter en mere hensigtsmæssig imødekommelse af verdensbefolkningens behov.

Det handler helt bogstaveligt om at mennesket tilpasser sig en verden med mindre økonomisk vækst.

Spiegel.de og Theguardian.com har omtalt indholdet på baggrund af ctxts gengivelse af det: https://www.theguardian.com/environment/20...

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch...

Tageschau omtaler også lækket, som det er formidlet gennem det spanske medie:https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr...

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tak for et godt indlæg og en tilsyneladende sober gennemgang af de væsentligste pointer i det lækkede materiale. (Jeg har ikke læst det selv og kun læst din gengivelse af det her, men umiddelbart virker det som nogenlunde forventelige pointer). Det kan undre mig lidt, at det endnu ikke har affødt en eneste kommentar endnu. Det er trods alt ellers temmelige skarpe konklusioner, der drages, må man sige.

 • 16
 • 3

Lige som vi nu bruger skatte milliarder til at støtte flyrejser, bilkørsel, flæske produktion, mælke produktion, roesukker og reklame for at spise mere bacon, så kan vi for de samme penge + sparede sundhedsudgifter, vælge at gøre alt som ikke er usundt og ikke udleder Co2 både billigt, attraktivt og let tilgængeligt.

Det kan eksempelvis være deltagelse i, eller undervisning i bæredygtig produktion, musik, teater, eller hobbyhaver/kolonihaver, fremstilling af skibe/både, møbler o.a. af træ. Cykling og Roning, lige fra ener kajak til vikingeskibe med en besætning på 50.

Altsammen uden, eller med stærkt begrænset brug af råvare og energi ud over bæredygtige materialer og muskelkraft.

Et godt sted at begynde var at bytte om på pris for fly og tog. Eksempel: Flyrejse til Malaga Spanien koster P.T. ca 20 gange mindre end togrejse til samme destination.

For dem af os der er så heldige at kunne få jord under neglene er det en glæde og dyb tilfredsstillelse at fremstille madpakken til arbejdet eller skovturen med hjemmegroede grøntsager, dild, tomat, kartoffel, salat o.s.v. At se egn frugt og grøntsager gro, eller fornemme farten på cykel eller vindens kraft ved sejlads o.s.v. er en glæde fuldt på højde med flyrejser ny mobiltelefon, o.s.v.

Men hvis der virkelig er flertal for det kan vi vælge fortsat at betale for reklamer fra utilfredshedsindustrien der bearbejder vores underbevidsthed og gør os utilfredse hvis vi ikke kan eje stadig flere, stadig ringere stadig mere uholdbare produkter fremstillet under slavelignende forhold i fjernøsten.

Det er vores valg, hvis ikke vi lader andre vælge for os.

Anlæg af cykelsti ca 3 mio pr km.

Anlæg af motorvej 50 mio pr km.

https://pro.ing.dk/mobilitytech/artikel/fo...

Medregnet udledning ved fremstilling brug og skrotning udleder en cykel ca 30 gange mindre end en fossil bil og ca 10 gange mindre end elbil.

 • 14
 • 7

Det kan eksempelvis være deltagelse i, eller undervisning i bæredygtig produktion, musik, teater, eller hobbyhaver/kolonihaver, fremstilling af skibe/både, møbler o.a. af træ.

Lige hvad angår skibe/både af træ, er vi desværre for længst ovre det punkt, hvor kloden på bæredygtig vis, kan levere træ, der kan bruges til skibe og både, udover at vedligeholde en meget lille flåde af klassiske og bevaringsværdige træskibe.

Det er i vid udstrækning skibsindustriens skyld, at der er knaphed på disse træsorter. Det meste af vores egne egeskove forsvandt f.eks. pga flådens og den danske handelsflådes forbrug, indtil vi gik over til stål.

Men ja, måske om 150-300 år, hvis vi planter træerne i dag.

Det er faktisk langt mere bæredygtigt at bygge en båd i glasfiber, som kan holde i 100 år [1], nærmest uden vedligehold, for derefter at knuse glasfiberen og proppe den ned i de tomme kulminer, eller tilbage i de olielommer, den kom fra.

[1] De fleste af de glasfiberbåde, der blev bygget i 60'erne, sejler stadig rundt i bedste velgående. Min egen båd fra 1986, viser ikke skyggen af tegn på strukturel svækkelse, og ser ud som da den kom ud af formen for 35 år siden, hver gang jeg polerer den.

Det eneste jeg kan have bæredygtighedsmæssige skrupler over, er de 20-40 liter diesel, jeg bruger om året, samt forbruget af bundmaling, hvorfor jeg helst udelukkende bruger motoren til at manøvrerer ind og ud af havnene, og benytter en type bundmaling, som ikke affældes i vandet, og som kan påføres så tyndt at jeg kun behøver 2 liter pr sæson til en 39 fods båd.

Skruplerne lindres dog en del over tanken om den måde, de fleste andre tilbringer deres ferier.

 • 9
 • 5

Kære @Hans Jørgen Nielsen @Hans Henrik Hansen Tak for jeres anstrengelser for at være morsom! Det er al ære værd og det skal nok lykkes engang.

Indtil andet er oplyst forstår jeg svarene sådan at begge d'herrer ikke har kunne finde noget at gøre sig morsom over i min indledning der lyder: Lige som vi nu bruger skatte milliarder til at støtte flyrejser, bilkørsel, flæske produktion, mælkeproduktion, roesukker og reklame for at spise mere bacon, så kan vi for de samme penge + sparede sundhedsudgifter, vælge at gøre alt som ikke er usundt og ikke udleder Co2 både billigt, attraktivt og let tilgængeligt.

Tak for det. Nu venter jeg på d'herrere har grinet færdig og efterfølgende kommer med ædruelige Co2 neutrale forslag til hvordan vores arbejds-og fritidsliv kan foregå i fremtiden. Det er også muligt bare at erklære at være overbevist AGW benægter så ved alle hvad der er nødvendigt at vide.

 • 18
 • 4

Kære @Hans Jørgen Nielsen @Hans Henrik Hansen Tak for jeres anstrengelser for at være morsom! Det er al ære værd og det skal nok lykkes engang.

Indtil andet er oplyst forstår jeg svarene sådan at begge d'herrer ikke har kunne finde noget at gøre sig morsom over i min indledning der lyder: Lige som vi nu bruger skatte milliarder til at støtte flyrejser, bilkørsel, flæske produktion, mælkeproduktion, roesukker og reklame for at spise mere bacon, så kan vi for de samme penge + sparede sundhedsudgifter, vælge at gøre alt som ikke er usundt og ikke udleder Co2 både billigt, attraktivt og let tilgængeligt.

Tak for det. Nu venter jeg på d'herrere har grinet færdig og efterfølgende kommer med ædruelige Co2 neutrale forslag til hvordan vores arbejds-og fritidsliv kan foregå i fremtiden. Det er også muligt bare at erklære at være overbevist AGW benægter så ved alle hvad der er nødvendigt at vide.

For min part så bidrager jeg gerne med morsomme bemærkninger, selvom jeg godt ved at mange deltagere her er bekymrende humorforladte grænsende til handikappede på feltet. Imidlertid var humor ikke mit ærinde i mine bemærkninger til dig. Det var simpelthen forundring over dit univers, som jeg kun kan se realiseret såfremt vi transformerer samfundet tilbage til jægerfolket som efter istiden.

Jeg deltager dog her netop for at møde holdninger, som jeg ikke møder IRL, og her står du frem som et glimrende eksempel. Det kunne faktisk netop være morsomt at møde dig IRL.

 • 4
 • 16

You rang? [Fra Addams Family] Det gode ved Ing.dk er at jeg som sandsynligvis Asperger med stænk af autisme er fuldstændig ude af ligaen i forhold til flere håndfulde af den faste stab, der ligger indenfor 90%-fraktilen af fuld score på de nævnte diagnoser.

 • 3
 • 2

Det var simpelthen forundring over dit univers, som jeg kun kan se realiseret såfremt vi transformerer samfundet tilbage til jægerfolket som efter istiden.

Tak for den tilståelse, det er lidt sort hvidt enten et samfund der storsviner med begrænsede råvare og Co2 eller skindkåbe, bue og pil. Er klar til at aflyse såfremt mine forslag til fritidsbeskæftigelser ender med skindsko og lejerbål.

Tillad mig at pointere at hvis det ikke lykkedes at begrænse nuværende Co2 udledning tilstrækkeligt så vil evner som jæger samler være særdeles brugbare ved kommende emigrationsbølger forårsaget af stigende havniveau. Der er allerede mange tv programmer om emnet. Måske burde det være et mere markant hint at DK ikke er blandt de sidste lande der får kolde fødder grundet stigende vandstand.

 • 9
 • 4

Grundlæggende helt enig, Søren.

Alligevel er mange glasfiberbåde blevet ramt af pest.

Jeg har selv bidraget til at redde én der var ramt. (Stort arbejde)

Sandt nok. Min fars båd (Scampi 30) viste de første tegn på osmose allerede 4 år efter han købte den fra ny i 1971.

Det er heldigvis et fænomen, der hører til glasfiberens barndom, og som man fik styr på i løbet af 70'erne, da det viste sig at skyldes noget så simpelt som for lav lufttemperatur kombineret med for lang hærdningstid.

Hvis formen kommer under 15 grader, så stopper hærdningen, selvom polyesteren ikke er helt gennemhærdet, og starter ikke igen, selvom temperaturen øges, og dermed har du problemet.

Men trods dette problem nåede at ramme mange både, før man opdagede det, er det de færreste glasfiberbåde fra den tid, der er blevet hugget op.

Sjusk kan selvfølgelig også betyde at både, bygget efter den tid, kan udvikle glasfiberpest, selvom man vidste hvordan det skulle undgås, men det er uden tvivl uhyre sjældent efter den tid.

Som du selv har erfaret, kan det repareres - og ja, stort arbejde, men arbejdet værd, og ikke mere kompliceret end at de fleste kan finde ud af det.

 • 3
 • 0

Sjusk kan selvfølgelig også betyde at både, bygget efter den tid, kan udvikle glasfiberpest, selvom man vidste hvordan det skulle undgås, men det er uden tvivl uhyre sjældent efter den tid.

Jeg er ikke sikker på at det er helt så enkelt. Både bygget steder med en temperatur over 15C hele døgnet, oplever også osmose.

Helt moderne både oplever osmose.

Jeg har selv haft en 61 fods glasfiber sejl yacht fra start 90'erne. Den udviklede en mindre, men nogenlunde jævnt fordelt osmose. Den var bygget i Grækenland. Andre både, som opholder sig i vandet året rundt, kan danne osmose uanset deres alder, sålænge vi har med glasfiber at gøre.

Bedste forsvar er en fuldstændig tæt gelcoat. Jo mere båden sejles, jo mere er den udsat for vrid og tryk i skroget, som svækker tætheden på gelcoaten over tid, hvorfor det er endnu mere vigtigt at passe gelcoaten.

 • 0
 • 0

Bedste forsvar er en fuldstændig tæt gelcoat. Jo mere båden sejles, jo mere er den udsat for vrid og tryk i skroget, som svækker tætheden på gelcoaten over tid, hvorfor det er endnu mere vigtigt at passe gelcoaten.

Fartøjer til proffesionelt brug, eks fiskebåde har en glasfibertykkelse på eller over 4 - 5 gange almindelige fritidsfartøjer.

Blandt konkurrence sejlere er der et begreb der hedder udsejlet. En stiv racer jolle bliver til sidst blød som en strikket hjemmesko. Nu vi er ved at strikke så var der en englænder der med korssting broderede følgende tekst: Livet er for kort til korssting!

Hvem var han?

 • 0
 • 0

Jeg kan se, hvordan I almindelige faktabenægtere og tek-fix proselytter hygger jer med de små landlige fortællinger om det at have en mere eller mindre stiv kutter i baghaven.

Måske skulle I følge lidt med i nyhederne i dag. Der er udsigt til masser af billige både i og omkring New Orleans i den kommende tid. Ida tænker nemlig på at gå i land her, hun er fedet godt op ude i Atlanten og den Mexikanske golf af det fænomen, som I har fyret op med jeres livsstil.

Hvad enten I benægter eller bekender jer til fænomenet AGW, så er løsningen ikke den særligt danske udgave af grøn vækst/grønvask: https://videnskab.dk/kultur-samfund/forske...

Det var sådan set det, som teksten handler lidt om, dvs. budskabet om, at der er grænser for økonomisk vækst. Erik B. var lidt inde på det i første indlæg, dvs. en inden for skiven ud af 23 skud i bøssen!

 • 6
 • 7

Jeg kan se, hvordan I almindelige faktabenægtere og tek-fix ......

Hvad enten I benægter eller bekender jer til fænomenet AGW, så er løsningen ikke den særligt danske udgave af grøn vækst/grønvask: https://videnskab.dk/kultur-samfund/forske...

Aha, så hvis vi ikke bekender os til din obskure fordrejning af CO2-aftrykket ved dansk brug af biomasse, som du præsentere i den anden tråd, så er vi alle faktabenægtere !?!

Er Mr klimavidenskab himselves, Michael E. Mann, også faktabenægter?

"An interesting idea, but what KIND of biomass we're talking about is critical. As I discuss in "The New Climate War", there's a big difference between organic waste products (good biomass fuel) and chopping down old growth forest for wood (bad biomass fuel)." https://twitter.com/MichaelEMann/status/14...

"The most egregious is the completely false assertion that biomass burning is a larger producer of carbon pollution than coal or natural gas. In fact, it produces a tiny fraction as much carbon pollution (burning biomass is carbon neutral—it’s only with refining and transportation that, like any energy source, some carbon is emitted because we have a largely fossil fuel-driven electricity grid and transportation system). They also misrepresent biomass and wood chips - these are a by-product of forestry. Trees aren’t literally cut down to make wood chips. And much biomass - e.g. organic waste - has nothing to do whatsoever with trees or deforestation." https://www.renewableenergymagazine.com/in...

"And biomass is essentially carbon neutral on the relevant timescales (i.e. unless you're burning old growth forests). Numerous other problems w/ this film. It's another polemic from Moore, but this time attacking climate action rather than the misdeeds of the right. Sigh :-/" https://twitter.com/MichaelEMann/status/12...

Kritikken i de sidste to citater, er rettet mod Michael Moore's film, som forsøgte sig med præcis samme falske påstande som dem du kolporterer, mens fossilindustrien sidder med armene i vejret!

Og så henviser du til en artikel, som i sig selv er en selvmodsigelse, der skriger til himlen.

Først forudsætter forfatteren at Danmark skal lastes for CO2-udledningen fra produktionen af de varer, vi importerer fra udlandet, for dernæst at forudsætte at Danmark også skal lastes for CO2-udledningen af skibstransport, af de varer alverdens andre lande forbruger, alene fordi skibene er ejet af et dansk selskab, trods det kun er langt under 1% af de varer, skibene transporterer, der forbruges i Danmark.

Mage til hykleri, skal man lede længe efter!

 • 5
 • 2

Aha, så hvis vi ikke bekender os til din obskure fordrejning af CO2-aftrykket ved dansk brug af biomasse,

Jeg stiller mig bag klimarådets meget afdæmpede kritik af den særligt danske måde at realisere den grønne omstilling på, hvor det konstateres ekstremt faktakonsistent, at det på ingen måde er et eksempel til efterfølgelse.

Citat side 143 i følgende rapport file:///home/chronos/u-e9d4a9f196f6f0811d83681d2198b0bb57120402/MyFiles/Downloads/klimaraadet_biomassens_rapportno4_digi_01.pdf : "Danmarks forbrug af alle typer af bioenergi forventes i 2020 at være 33 GJ pr. indbygger, hvilket er tre gange højere end gennemsnittet i EU og fire gange højere end det globale forbrug. Danmarks brug af bioenergi vil i de kommende år nå op på et så højt niveau, at der ikke er tale om en model, som vil kunne anvendes af alle verdens lande."

faktaark: file:///home/chronos/u-e9d4a9f196f6f0811d83681d2198b0bb57120402/MyFiles/Downloads/faktaark_om_danmarks_biomasseforbrug_0.pdf

De andre grunde, to mere nævnt i følgende artikel: https://videnskab.dk/kultur-samfund/forske...

Mærskflåden, der udleder lige så meget CO2 som resten af den danske økonomi, tælles ikke med i kongedømmets klimaregnskab.

Markedsintegrationen på globalt plan har betydet at en meget stor del af de varer, som vi forbruger, produceres i fjernøsten.

Jeg stiller mig fuldt ud bag kritikken fra klimarådet og som den er fremført på videnskab.dk, og minder om udgangspunktet for de anbefalinger, som fremgår af omtalte delrapport, citat fra min artikel, oversættelse fra det spanske medie:

"–Udslippet af klimagasser skal på globalt plan være toppet allerede inden 2025 og reduceret til netto nul mellem 2050 og 2075, ..."

Den skingre tone er udelukkende Søren Lunds, grundet det, at han forsvarer den danske strategi, grønvaskning af en kulsort økonomisk vækst.

CCS og CCU-teknologierne skal iflg. den danske strategi gå ind og supplere op netop i forhold til afbrænding af biomasse, således at afbrændingen af verdens skove ikke bare er neutral rent regnskabsmæssig i forhold til klimaet, men så det kommer til at tælle negativt i forhold til de 9,1 millioner ton biomasse, som man påtænker at brænde af årligt fra og med 2030.

For at komme op på og opretholde den fiktive reduktion i landets udslip af CO2 på 70 % fra og med 2030, er Danmark afhængig af at importere helt uhørte mængder af træ fra udlandet.

Klimarådets kritik er i relation her til ganske afdæmpet: "Danmarks brug af bioenergi vil i de kommende år nå op på et så højt niveau, at der ikke er tale om en model, som vil kunne anvendes af alle verdens lande."

 • 4
 • 4

Sandheden om de rige (os) og de fattige er, at de rige har magten. De 2 ting hænger nødvendigvis sammen.

Vores unge vil stadig rejse, kvinderne overforbruge tøj, mændene æde bøf og køre i stor bil. Ingen gider at fryse i deres bolig om vinteren, og skulle det virkelig blive varmere, får vi nok også snart aircon - man kan jo passende købe din varmepumpe med "bakgear".

Selvfølgelig kan vi dyrke vores egen kål, holde cykelferie på Bornholm, og have en vegetardag en gang imellem. Det batter bare ikke rigtig noget.

De fattige - ja, fattige folk har jo ingen indflydelse, og forresten er der så mange af dem.

Så løsningen er nødvendigvis at forhindre økonomisk vækst og befolkningstilvækst i Afrika, Østen, Sydamerika og fremdeles.

Den refererede delrapport understøtter det eneste virkende forslag jeg kan tænke på - nemlig at tvangsfyre hverandet arbejdende individ i de af verdens lande der har en levefod >= de sydeuropæiske lande.

 • 1
 • 10

"Danmarks forbrug af alle typer af bioenergi forventes i 2020 at være 33 GJ pr. indbygger, hvilket er tre gange højere end gennemsnittet i EU og fire gange højere end det globale forbrug. Danmarks brug af bioenergi vil i de kommende år nå op på et så højt niveau, at der ikke er tale om en model, som vil kunne anvendes af alle verdens lande."

De kunne også skrive:

"Norges forbrug af af vandkraft i 2020 var 95 GJ pr. indbygger, hvilket er43 gange højere end gennemsnittet i end det globale forbrug. Norges forbrug af vandkraft. har i årtier været på et så højt niveau, at der ikke er tale om en model, som vil kunne anvendes af alle verdens lande."

Her må så ligeledes være tale om "grønvask af kulsort energi", eller hur ?!?

 • 3
 • 3

Norges forbrug af af vandkraft

Hvorfor vælger SL mon lige at sammenligne Norge, der dækker sit behov for energi med egen produktion af el fra vandkraft til mange formål, med Danmark, hvis strategi består i at importere og brænde verdens skove af og kalde det klimaneutralt!

Jeg kan ikke helt se, hvad det skal bruges til.

Hvad er pointen!

Ændrer det noget på den kritik, som klimarådet og andre har fremført af den danske strategi. Hvis så, så forstår jeg det ikke.

 • 4
 • 5

den dag Monaco dækker hele sit energiforbrug med importeret el fra vind og sol, så er det "grønvaskning af sort energi", fordi det heller ikke er en model, der kan anvendes af alle verdens lande?

Kæden er hoppet helt af.

SL vil ikke forholde sig til det faktum, at afbrænding af alverdens skove ikke er klimaneutralt, og at grunden til at DK benytter sig af at importere træ fra alverdens skove og brænde det af under parolen, klimaneutral energi, alene skyldes, et regnskabsmæssigt fif, som er indført under Kyotoprotokollen, et regnskabsmæssigt fif som DK næppe kan blive ved med at benytte sig af. I fremtiden, hvis og når CCU og CCSteknikken skulle være blevet indplementeret i fuld skala senest 2030 iflg planen netop i forhold til afbrændingen af verdens skove, så risikerer vor lille grønne foregangsland at skulle til at ompostere sin import og afbrænding af træ i sit klimaregnskab, så det kommer ind under en langt mindre klimaneutral post.

Det er ikke klimaneutralt at brænde skov af. Det er bare et regnskabsmæssigt fif, der risikerer at blive gjort ulovligt.

 • 4
 • 4

Hvorfor vælger SL mon lige at sammenligne Norge, der dækker sit behov for energi med egen produktion af el

Hvorfor vælger SOR mon at ignorere min reference til Monaco, som ikke har mulighed for at dække nogen betydelig del af deres energiforbrugmed VE?

Ændrer det noget på den kritik, som klimarådet og andre har fremført af den danske strategi. Hvis så, så forstår jeg det ikke.

Nej, men det diskvalificerer dit misbrug af argumentet om hvorvidt vores model kan anvendes i alverdens andre lande, som argument for at Danmarks biomasse-forbrug ikke er CO2-neutralt, eller for den sags skyld "brænder verdens skove af"!

For at gentage Michael Mann:* " what KIND of biomass we're talking about is critical. As I discuss in "The New Climate War", there's a big difference between organic waste products (good biomass fuel) and chopping down old growth forest for wood (bad biomass fuel)."*

Om vi importerer den eller om alle verdens lande kan anvende samme model, har m.a.o. intet med sagen at gøre, så længe vi taler om resttræ fra bæredygtig skovbrug og træindustri!

Desuden har Energistyrelsen jo, som du udmærket ved, opgjort at Danmark kan producere 265 GJ biobrændsel, bæredygtigt indenfor egne grænser - nok til at dække over 30% af hele energiforbruget i 2050, hvilket er langt mere end vi behøver.

 • 3
 • 4

I strid med fakta, skriver SL:

at Danmark IKKE brænder alverdens skove af, men derimod brænder resttræ af fra BÆREDYGTIGT skovbrug og træindustri?

Han forholder sig ikke til: "In the UNFCCC framework, biomass is accounted for in the land use, land use change and forestry (LULUCF) sector in the emission inventories of the country in which the tree harvesting has occurred (as opposed to the country in which the biomass is put to use) (Berndes et al., 2020). Yet, this assumes that the scope of emissions from LULUCF is appropriately accounted for in national inventories and that countries include LULUCF-emissions in national reduction targets. This is, however, not necessarily the case. For example, one fourth of the biomass used for electricity generation in Denmark in 2018 was imported from Russia and the US, neither of which properly account for LULUCF (Danish Energy Agency, 2020b). To the extent that Danish consumption of biomass results in decreased forest carbon stocks in exporting countries, the resulting reductions in Danish national emissions are expressions of outsourcing of emissions rather than absolute reductions (Lund et al., 2019). Moreover, the potential for conflicts between climate and environmental concerns relating to bioenergy (e.g., in the case of biodiversity) (Hildingsson and Johansson, 2016) serves to illustrate the importance of not only multi-dimensional thinking but also how qualitative considerations are needed.." Lidt nede i afsnit: 4. Discussion – What does it take to be genuine? https://www.sciencedirect.com/science/arti...

Og når ing.dk skriver: https://ing.dk/artikel/danmark-fyrer-med-b... Så er det tendentiøst iflg. SLs selektive opmærksomhed. Oplysningerne om at efterspørgslen fra bl.a. DK på træflis har medført øget fældning af skov til flis, tilmed ophævelser af beskyttelser af skov, er ikke relevante iflg. SL.

Import fra Brasilien er også bara ok, vi kan jo ikke gøre for, at der ikke er en skid tjek over, hvad der sker i Amazonas: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-02-23-...

Der er i det hele taget ikke noget i vejen med den praksis, som Danmark står for iflg. SL, der om nogen har sat sig for at forsvare strategien.

Grønvaskningen af økonomisk dansk vækst i fremtiden baserer sig på en CCS og CCUteknik, der primært retter sig mod afbrænding af biomasse svarende til 9,1 millioner ton fra og med 2030. Se side 5: https://www.klimaraadet.dk/da/system/files...

Syv universiteter advarer mod, at den danske strategi, som der satses ensidigt på, vil gøre DK afhængig af import af CO2 i form af biobrændsel og fossil brændsel: https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/...

Jeg kan se, hvordan I almindelige faktabenægtere og tek-fix proselytter hygger jer med de små landlige fortællinger om det at have en mere eller mindre stiv kutter i baghaven.

I min optik er det en hel del mere hyklerisk at forsvare afbrændingen af verdens skove som udtryk for klimaneutral energiproduktion end at benægte AGW i det hele taget. Men under alle omstændigheder, jeg ser, hvad man står for er på tråden, alt overvejende. De nedadvendte tomler taler jeres sprog.

 • 6
 • 7

For example, one fourth of the biomass used for electricity generation in Denmark in 2018 was imported from Russia and the US, neither of which properly account for LULUCF (Danish Energy Agency, 2020b). To the extent that Danish consumption of biomass results in decreased forest carbon stocks in exporting countries, the resulting reductions in Danish national emissions are expressions of outsourcing of emissions rather than absolute reductions (Lund et al., 2019).

Jeg gentager fra citatet: "To the extent that Danish consumption of biomass results in decreased forest carbon stocks in exporting countries".

Forhold det til følgende fakta fra FN's Global Forest Resources Assessment 2020:

Table A1: Forest area (1 000 ha):

United States of America:

 • 1990: 302.450
 • 2000: 303.536
 • 2010: 308.720
 • 2020: 309.795

Russian Federation:

 • 1990: 808.950
 • 2000: 809.269
 • 2010: 815.136
 • 2020: 815.312

Der er altså ingen "decrease in forest carbon stocks" i de to nævnte lande.

Lad os for ordens skyld medtage de lande, hvor de øvrige 3/4 importeres fra, nemlig:

Europe excl. Russian Federation:

 • 1990: 185.369
 • 2000: 193.000
 • 2010: 198.847
 • 2020: 202.150

Og når ing.dk skriver: https://ing.dk/artikel/danmark-fyrer-med-b... Så er det tendentiøst iflg. SLs selektive opmærksomhed.

Ja - en rapport, der i høj grad baserer sig på andenhåndsberetninger fra lokale aviser og dagblade, uden skyggen af verificerbar dokumentation, forfattet af folk, helt uden faglig baggrund, som universitetsprofessorer på området, såvel som NEPCon, som er 3. parts auditør på det meste certificerede og importerede biomasse, og har arbejdet med naturbeskyttelse og skovbrug i Estland i mere end 20 år, gentagende gange har afvist og advaret imod denne gruppe og deres rapporter - så er det i den grad tendentiøst!

"Når TV2 siger, at ”skovområder fældes for at levere træ” til den danske energisektor er det, efter vores erfaring, ikke korrekt. Vi har ikke kendskab til skovområder i Estland der fældes med det primære formål at producere træ til afbrænding i Danmark, og TV2’s udtalelse må derfor være baseret på en misforståelse, der ikke afspejler den almindelige skovdriftspraksis." https://preferredbynature.org/da/newsroom/...

Syv universiteter advarer mod, at den danske strategi, som der satses ensidigt på, vil gøre DK afhængig af import af CO2 i form af biobrændsel og fossil brændsel: https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/...

Men Danmark bliver nu engang IKKE afhængig af import af hverken biobrændsel eller fossil brændsel - så jeg ved ikke hvad de 7 universiteter fabler om, hvis ikke det er en af dine sædvanlige fordrejninger!

Energistyrelsen kalkulerede som sagt med de 255 PJ biomasse, som kan produceres på dansk grund, bl.a. til at dække halvdelen af brændstofforbruget i biler og lastbiler. Biler og lastbiler forventes ikke længere at køre på brændstof, men derimod på el og batterier, så vi bliver ikke engang afhængige af den biomasse, vi selv kan producere!

 • 6
 • 2

Der er altså ingen "decrease in forest carbon stocks" i de to nævnte lande.

Lad os for ordens skyld medtage de lande, hvor de øvrige 3/4 importeres fra, nemlig:

Endnu engang stor tak for din, og andres, indsats for at holde debatten fokuseret på reelle fakta, Søren Lund.?

Og, Steen Ole.

Jeg har egentlig stor sympati for din grundlæggende agenda.

Men. hvorfor bruger du overflødig tid på, at forfægte detaljer der, for det første er bagateller i den store sammenhæng og, er beviseligt usande?

 • 10
 • 4

Økonomisk vækst er en ikke særlig veldefineret størrelse.

Det antages, at klimaet påvirkes negativt af økomomiosk vækst - men er det tilfældet?

Måske, påvirkes klimaet positivt af økonomisk vækst? Det afhænger i høj grad af, hvordan den økonomiske vækst anvendes. Anvender vi økonomisk vækst korrekt, så er der ingen grænser for vækst. Anvender vi den forkert, så har vi langt fra råd til det samme som nu, og vi vil skulle skære antallet af mennesker på jorden ned til en trediedel.

Der er ingen grænser for økonomisk vækst. Men, der er grænse for dumhed. Økonomisk vækst, der ikke er styres af menneskets dumhed og trang til selvdestruktion, er der ingen grænse for.

 • 4
 • 4

Jeg er ikke sikker på at det er helt så enkelt. Både bygget steder med en temperatur over 15C hele døgnet, oplever også osmose.

Helt moderne både oplever osmose.

Hvis skroget er dårligt lamineret (luftlommer eller manglende gennemvædning af væv), kan den udvikle glasfiber pest, uanset hvilken temperatur den er støbt i.

At man får styr på et problem, er selvfølgelig ikke ensbetydende med at problemet ikke stadig er der, når der er tale om sjusk eller inkompetence - men det er da heldigvis ultrasjældent, og som sagt, så sejler de fleste glasfiberbåde fra 60-70'erne stadig i bedste velgående.

Bedste forsvar er en fuldstændig tæt gelcoat.

Nej, for det er præcis det, der er humlen: Polyester er ikke fuldstændig tæt.

Polyesterbaserede glasfiberrør bruges f.eks. som filtre til i afsaltningsanlæg, fordi strukturen i polyesteren lige præcis er så diffusionsåben at den slipper vandet igennem, men ikke saltet. Teknikken kaldes derfor "omvendt osmose".

Enhver polyerster-baseret båd optager derfor ferskvand og bliver dermed typisk 20-50 kg tungere i løbet af en sæson.

Dette er ikke et problem for en sund laminat. Problemet er hvis vandet kan stå i lommer, hvor det kan danne frostskader, eller gå i forbindelse med uhærdet polyester, som så danner base og tærer på den hærdede polyester.

 • 0
 • 1

Økonomisk vækst, der ikke er styret af menneskets dumhed og trang til selvdestruktion, er der ingen grænse for.

Det er altså kun den vækst, der er styret af menneskets dumhed og trang til selvdestruktion, der er grænser for.

Så må vi indføre en distinktion i markedet, som kun tillader de kloge, som ikke er styret af trangen til selvdestruktion, at sætte grænserne for de dumme, således at de dummes økonomiske vækst afgrænses!

Det er vel en slags afskaffelse af det fri marked, Jens D. Madsen argumenterer for.

Spørgsmålet er, om han forstår sit budskab!

 • 3
 • 2

Det er altså kun den vækst, der er styret af menneskets dumhed og trang til selvdestruktion, der er grænser for.

Så må vi indføre en distinktion i markedet, som kun tillader de kloge, som ikke er styret af trangen til selvdestruktion, at sætte grænserne for de dumme, således at de dummes økonomiske vækst afgrænses!

Det er vel en slags afskaffelse af det fri marked, Jens D. Madsen argumenterer for.

Spørgsmålet er, om han forstår sit budskab!

Det, som jeg mener er, at hvis vi er kloge, så bruger vi resourcerne fornuftigt. Vurderer vi, at vi har et klima problem, så anvender vi netop den økonomiske vækst til at investere i klima. Og vi kan så få endnu større økonoisk vækst uden klimaproblem, og bruge den økonoiske vækst til større klimainvestering. Bruger vi hele den økononiske vækst til klimainvesteringer, så vil det ikke være et problem - er det et problem, så kan vi diskutere om klimainvesteringen er en investering, eller ikke. Så længe, at vi anvender den økonomoiske vækst fornuftigt ud fra et videnskabeligt synspunkt, så er der ingen grænser. Anvender vi den forkert, så går det galt med alt - klimaet, der vil mangle naturresourcer, der vil mangle menneskelige resourcer/arbejdskraft, og i den sidste ende vil vi måske også mangle resourcer, for at netop skabe en økonomisk vækst. Måske kan vi føde endnu flere mennesker, og derved få menneskelige resourcer, men det går måske ud over klimaet, hvis de pågældende skal have biler, for at kunne drøne til og fra et job, som er nødvendigt for en økonomisk vækst. Reelt giver robotter måske færre problemer for den økonomiske vækst end mennesker, og det som bedst betaler sig, er at skære i antallet af mennesker, og øge den økonomiske vækst betydeligt.

Det er ikke et spørgsmål om, at betragte sig selv som klog, og melde sig ind i Mensa. Men, at tage hensyn til videnskab og regne på resourcerne der bruges, og ikke kun på økonomi. Økonomi kan ikke hænge sammen i sig selv. Der er underlæggende faktorer, f.eks. at de materialer der skal bruges findes, for at det kan gøres. Eller, det kan være nødvendigt at anvende resourcer på forskning og viden. Forskning og viden, er det som er nødvendigt, for at øge den økonomiske vækst. Ikke noget der forurener.

 • 1
 • 2

Men Danmark bliver nu engang IKKE afhængig af import af hverken biobrændsel eller fossil brændsel - så jeg ved ikke hvad de 7 universiteter fabler om, hvis ikke det er en af dine sædvanlige fordrejninger!

Det er ikke mig der fabler, men 7 professorer fra 6 universiteter der har udtrykt bekymring for den strategi, der satser rent på implementering af CCS og CCU-teknologi inden 2030, rygradden i 30/70-planen.

Jeg har allerede linket til artiklen på altinget dk, og kan her linke til deadline d.5/7: https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-debat-... (man skal ca 4 minutter ind i udsendelsen)

Breum siger i udsendelsen, at det kan være fornuftigt nok at bruge teknologien på det grønne kulstof, dvs. biobrændsel. Men han kommer ikke ind på problematikken omkring hvor klimavenligt det er at brænde verdens skove af og regne det som klimaneutralt. Kritikken af regeringens klimaplan går heller ikke på, at teknologien slet ikke er udviklet endnu, og at det derfor strider mod almindelige forsigtighedsprincipper at satse rent på den, sådan som man fremhæver i det lækkede materialer, som jeg har forsøgt at oversætte i teksten øverst oppe:. Citat fra det lækkede materiale: "–Det tages for givet, at for at komme frem til netto nulemission, så er en vis grad af fangst af kulstof, destillation og fjernelse nødvendig. Teknologierne inden for det felt kan ikke siges at være udviklet, omend de figurerer som redning i de scenarier, som italesættes af beslutningstagere verden rundt.

Forventningerne til den ny teknologi bryder med en af videnskabens absolutte grundprincipper: forsigtighedsprincippet. Som om dette ikke var nok, så er der forskning, der stiller spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er plads til at lagre så meget kulstof i en jord, der bliver varmere."

Der er endnu ikke lavet et eneste anlæg af den art i verden, som har kunnet afsættes på markedet og udviklingen vil kræve massive investeringer i forskning og subsidier for bare tilnærmligt at kunne blive noget som helst: https://ing.dk/artikel/techtopia-201-saada...

Og hvis teknologien når at blive så stort et aktiv, som man vil, så vil der være tale om gigantiske investeringer, der i sig selv kun vil kunne bære fremadrettet, hvis man implementerer den i forhold til import af langt mere end de planlagte 9,1 million ton CO2, som skulle komme fra afbrænding af biobrændsel/verdens skove.

SL påstår det er bæredygtigt at brænde skovene af fra de dele af verden, hvor hans tal indikerer, at skoven er i tilvækst. Det er en noget pudsig logik, især når man ved, at skoven kan og skal holde på sit CO2 i mange år.

De referencer, som jeg har givet flere gange får i denne og andre tråde, som viser at der er sammenhæng mellem efterspørgsel på biobrændsel og øget skovning, mener SL i egen høje person at være hævet over.

Så er der nok ikke mere at gøre ved det.

 • 2
 • 6

Det, som jeg mener er, at hvis vi er kloge, så bruger vi resourcerne fornuftigt. Vurderer vi, at vi har et klima problem, så anvender vi netop den økonomiske vækst til at investere i klima. Og vi kan så få endnu større økonoisk vækst uden klimaproblem, og bruge den økonoiske vækst til større klimainvestering

Pointen i det lækkede materiale går på den økonomiske vækst i det hele taget, eller især på det, at den ikke er afkoblet i forhold til forureningen med klimagasser.

Citat fra materialet: "–Væksten i forbruget af energi og materialer er den vigtigste forklaring på den stigende tilførsel af klimagasser til atmosfæren.

–Den svage afkobling af den økonomiske vækst i forhold til energiforbruget i dele af verdensøkonomien (kan stort set forklares med flytning af produktionen fra et sted til et andet, og dækker derfor ikke over en samlet global afkobling) har ikke været i stand til at opveje den øgede forurening med klimagasser, som kommer af den økonomiske vækst og befolkningstilvæksten.

Det afslører, at den teknologiske udvikling, effektiviseringer og skift mod lavemissionsteknologi, ikke er nok til at komme i mål med reduktionerne. Det forklarer også, hvorfor selve den massive omlægning, som skulle være løsningen på klimakrisen, vil udløse endnu større emissioner på den korte og halvlange bane, dvs. her, hvor det allerede er bydende nødvendigt at have stoppet stigningen i udledningerne.

Det figurerer implicit i alle scenarier for nødvendig reduktion af udslippet af klimagasser, at det vil medføre et lavere bruttoprodukt. Grundlæggende anerkendes det, som det Europæiske miljøagentur siger, nemlig at bevarelsen af planetens oprindeligt givne livsbetingelser ikke vil kunne lykkedes med en fortsat økonomisk vækst. https://www.eea.europa.eu/publications/gro...

–I de scenarier, der arbejder med et nedsat energiforbrug, der er udfordringerne med at reducere udslippet langt mindre. I de scenarier er man langt mindre afhængighed af ny ikke udviklet teknologi som kulstoffangst og lagring og der vil være langt mindre pres på landjorden, kulstofkvoterne.

Det behøver ikke føre til et samlet fald i velfærd, men forudsætter en mere hensigtsmæssig imødekommelse af verdensbefolkningens behov." (citat slut)

Det er klart, at IPCC her begynder at arbejde med en distinktion imellem en "udvikling" og en økonomisk vækst som ikke er identisk med denne.

Vi kan få en bedre verden, men ikke med en fortsat økonomisk vækst, af den slags som især de velstillede/os/vi har stået for. Fordi, som man fremfører, afkoblingen mellem den form for økonomisk vækst og klimapåvirkningen har været for svag.

Det, som min henvisning til artiklen på videnskab.dk fremfører af kritik af den danske model, er, at vi kun takket være regnskabsmæssige fif har kunne fremmane noget, der får den danske økonomiske vækst, som om den ikke har medført tilsvarende stigninger i udledningerne af drivhusgasser.

Mærskflåden tæller ind med sit bidrag i BNP'et, men udslippet fra samme flåde af CO2 tælles ikke med i nationens klimaregnskab.

Den måde, som fx afbrænding af biobrændsel gøres op på, hvor mængden af CO2 der tilføres til atmosfæren herfra tælles ind i produktionslandet, dvs. de baltiske lande, USA, Rusland, Brasilien osv., som vi importerer det fra, hvis det over hovedet gør, er fifleri.

Den vestlige verden har i store træk flyttet den faktuelle varerproduktion om på den anden side af planeten, men spørgsmålet er, om vi af den grund kan sige, at vores klimabelastning er faldet her hos os, når det er os, der er skyld i produktionen, som ikke ville være uden efterspørgslen på det udbudte.

Dansk landbrug tæller ikke klimabelastningen med i sit klimaregnskab som stammer fra import af soja, som udgør broderparten af det kraftfoder, som den danske animalske produktion forbruger.

osv osv. Der fifles over hele linjen, kun afslørende for det, at man ikke vil se i øjnene, at det præcist er den selvdestruktive økonomiske vækst, som vi står for i forhold til livets betingelse, klima.

 • 3
 • 5

–Den svage afkobling af den økonomiske vækst i forhold til energiforbruget i dele af verdensøkonomien (kan stort set forklares med flytning af produktionen fra et sted til et andet, og dækker derfor ikke over en samlet global afkobling) har ikke været i stand til at opveje den øgede forurening med klimagasser, som kommer af den økonomiske vækst og befolkningstilvæksten.

I princippet er jeg helt enig - men jeg mener ikke, at det er en naturlov at økonomisk vækst, og forurening hører sammen. Mange hævder også, at økonomisk vækst netop medfører en lavere fødselsrate, og derfor mindsker befolkningstilvæksten. Så måske har de fattige lande i virkeligheden bare brug for økonomisk vækst, for at opnå lavere fødselsrate, og lavere forurening. Vi ser også, at lande med dårlig økonomi, ikke har råd til at indføre klimavenlige ordninger. Økonomisk vækst er vigtigt - men det er vigtigt, at bruge den på videnskab, forskning, og reduktion af forureningen. Økonomisk vækst, er en god ting, når bare vi bruger den på at købe solceller og elbiler.

 • 3
 • 4

Der er ingen grænser for økonomisk vækst. Men, der er grænse for dumhed. Økonomisk vækst, der ikke er styres af menneskets dumhed og trang til selvdestruktion, er der ingen grænse for.

Mennesker er ikke dumme, og har generelt ingen trang til selvdestruktion.

Men selve livet på Jorden er baseret på "vækst til vi segner", og det ligger embedded i alle arters software - også selv om det sker på bekostning af andre, som nu sygeplejerskestrejken er et godt eksempel på.

Så regeringen har fat i den lange ende, når de siger at udfordringerne skal løses med teknologi, for ingen gider at ofre ret meget af det de har, for at reducere klimagasudslippene.

Nu her efter det man kalder klimavalget i 2019, kunne det være interessant hvis nogen kunne pege på et eller andet ressourceforbrug der var utvetydigt mindre i 2019 end f.eks. 5 år før.

(Data for coronaperioden kan naturligvis ikke bruges')

 • 5
 • 2

for ingen gider at ofre ret meget af det de har, for at reducere klimagasudslippene.

"Dem med det største forbrug af jordens ressourcer gider ikke ændre livsstil" (Står der retteligt, og vedkommende taler også på vegne af dem, der svinger sig op som klogere end videnskaben om fænomenet, menneskeskabt global opvarmning. Tankemønsteret er kendt, vidt og bredt: Der er ikke noget problem, hvis der alligevel er, så er det ikke vores skyld, hvis det viser sig, at det er vores skyld, så er det nogle andre end os, der skal løse problemet, fx en marsmand fra det ydre rum eller en teknikker, så vi kan fortsætte festen)

Klimakrisen handler om, at mennesket med sin foretrukne livsstil er i konflikt med sine livsbetingelser, det kan fx kaldes "realitetens konflikt".

Forsvindende og ændrede livsbetingelser, klimaforandringer, kamp om ressourcer, livsrum skaber konflikt mellem mennesker.

I DK har vi været meget dygtige til at gå i krig sammen med USA om olie i Mellemøsten.

Vi har været eksperter i at pisse muslimer af med provokationer omkring deres religion.

Folkevandringer fra Afrika og mellemøsten mod EU kan forklares med klimaændringer og påførte krige om ressourcer.

Hele korthuset, fortællingen om vestens overlegenhed og evne til at overvinde alle problemer med sit demokratur, militær og en økonomiske vækst, som man så ikke kan definere, ramler. Vesten med USA i spidsen har mistet al troværdighed, og problemerne vælter ned over os nu, follkevandringer, pandemi, klimaforandringer, pseudoøkonomisk vækst pumpet op med falske penge, fuldstændigt verdensfjern social selvforståelse i de afdankede nationalkonservative, faktaresistente, selvfede, storforbrugende og åh... så demokratiske segmenter, som intet vil ændre, og slet ikke på sig selv!

Konflikten mellem mennesker udfolder sin via sin helt egen dynamik, har sin helt egen indre logik. Man kan sige, at den har og skaber sin helt egen realitet.

Realitetens konflikt handler om de højtflyvendes konflikt med sine livsbetingelser, og den går over i den menneskelige konflikt, der har sin helt egen realitet.

Bogen er skrevet: https://www.google.com/search?q=realiteten...

 • 3
 • 3

Hele korthuset, fortællingen om vestens overlegenhed og evne til at overvinde alle problemer med sit demokratur, militær og en økonomiske vækst, som man så ikke kan definere, ramler

Jeg kan ikke se hvor du vil hen med dit indlæg, men jeg læser frustration, samt henvisning til en bog, hvis forfatters navn er identisk med dit...

Den vestlige livsstil har netop sejret ad h. til, og kæmpelandet Kina er netop på vej fremad, med sin egen mindre demokratiske og mere miljøfjendtlige variant af kapitalismen.

Du begår en fejl i at tale om "vores skyld". For hvem er "vi"? "Vi" der høster, er ikke den "vi" der sår. Og en appel til folkesindet og den dårlige samvittighed, vil jeg se virke før jeg tror på det.

Og hvad har muslimer forresten med emnet at gøre?

 • 3
 • 2

Her er endnu en henvisning til en, som har samme smukke navn som mig:

Ja, nu er jeg da ikke i tvivl om personens venstreorienterede standpunkt.

Men venstreorienteret, højreorienteret eller set fra et biologisk/darwinistisk synspunkt: hvad er det I forestiller Jer kan ændre på tingene?

Folkeopdragelse har været forsøgt, med hård (venstre-)orienteret hånd, og bortset fra at en smadret økonomi reducerer forbrugsmulighederne, har opdragelsen været uden effekt. Østeuropæere har ihvertfald ikke mindre trang til alt det materielle.

 • 2
 • 1

Ja, nu er jeg da ikke i tvivl om personens venstreorienterede standpunkt.

Grunden til, at jeg ikke tilhører venstrefløjen, er præcist, at man her satser på økonomisk vækst i uanede baner. Hvis du havde læst artiklen til ende, så var den måske fiset ind, måske. Det ser ud til, at der kun er plads til højre og venstre i dit univers.

Jeg har altid taget afstand fra den konflikt.

Jeg har været med i hele mit voksne liv. I 80’erne var jeg med i De grønne her på Fyn, hvor vi sad i det daværende amtsråd med vor repræsentant, Ole Jørgensen. Budskabet fra partiet var, at der er grænser for økonomisk vækst, og at vi skal lære at leve et godt liv uden. Partiet blev ødelagt af en invasion af overløbere fra traditionelle venstreorienterede partier, der kunne se en fremtid ved at gå ind i partiet De grønne. Pludselig var det fuld beskæftigelse og grøn vækst, der blev budskabet fra partiet.

Sådan er det over alt i det politiske billede. Forestillingsevnen går ikke længere. Løsningen på alle problemer, inkl. dem, der kommer af den økonomiske vækst, skal findes i mere økonomisk vækst.

Vesten vandt over østblokken med murens fald for lidt over 30 år siden. Siden har vinderne af den kolde krig kun haft sig selv som udfordring. Intet tyder på, at man når at forstå, at det kun nytter lidt at vinde over alle sine fjender, hvis man ikke formår at vinde freden, herunder freden med sine livsbetingelser, naturen, klimaet, livets mangfoldige og levende omverden.

El, SF, R, er alle åh.. så optaget af klimaet. Men det, der tæller i deres praktiske adfærd, handler ene og alene om, hvordan de får gaflet lidt ekstra økonomiske midler over i de segmenter, som de henter deres stemmer hos. Kagen skal vokse, og deres egne skal have mere af den! Mindre økonomi, mere tid, mening, hensyn til livets sande betingelser, det er alt for abstrakte størrelser for dem, der primært er optaget af at sidde med ved bordet, uanset hvem der så sidder for bordenden, så er det den økonomiske vækst det gælder. Spørg bare MF og andre mf’er.

Traditionelle højre såvel som venstresnoede sidder uhjælpeligt fast i vækstfilosofien.

 • 5
 • 1

Henning skrev..

Nu her efter det man kalder klimavalget i 2019, kunne det være interessant hvis nogen kunne pege på et eller andet ressourceforbrug der var utvetydigt mindre i 2019 end f.eks. 5 år før.

Det kan jeg. Mit eget personlige transport recource forbrug er styrdykket med ca 1-2 ton CO2 om året, efter at jeg overgik til elektrisk cykel frem for benzin bil. Absolut overlegen transport teknologi.

Derudover medførte det også op til flere personlige og samfunds mæssige fordele.

Bla personlig økonomisk vækst. Håber da virkelig ikke der er grænser for det.

 • 3
 • 0

Bla personlig økonomisk vækst. Håber da virkelig ikke der er grænser for det.

IPCC taler på samme måde som det europæiske miljøagentur om mulighederne for, at der er plads til en forbedret økonomisk udvikling.

I det hele taget så er vækst i pengeøkonomisk forstand mildest talt ikke noget entydigt godt udtryk for udvikling, og slet ikke som udtryk for udviklingen i ental.

Kritikken retter sig mod den måde, som det gøres op på nu, med den slags penge, som det økonomiske system måler væksten i.

Der er skrevet mange bøger om det.

 • 2
 • 2

Hej Henning Petersen

Mennesker er ikke dumme, og har generelt ingen trang til selvdestruktion.

Men selve livet på Jorden er baseret på "vækst til vi segner", og det ligger embedded i alle arters software - også selv om det sker på bekostning af andre, som nu sygeplejerskestrejken er et godt eksempel på.

Så regeringen har fat i den lange ende, når de siger at udfordringerne skal løses med teknologi, for ingen gider at ofre ret meget af det de har, for at reducere klimagasudslippene.

Jeg er enige i at sygeplejerskene er underbetalt, men det er vel trods alt ikke dem, der betaler "vækst til vi segner".

Som art er mennesker er ikke dumme, og har generelt ingen trang til selvdestruktion. Og der er mange eksempler på at den enkeltes mangel på lyst til begrænse sin aktivitet begrænses af gruppen for at sikre arten. For få år siden var det OK at banke sine børn, ryge andre ind i hovedet og krænke kvinder. Klimabenægterne begynder allerede nu at føle gruppens foragt og afvisning.

 • 3
 • 3

Kul.

Det tror jeg gerne, men jeg vil da gerne se tallene.

Mine indlæg handler om min manglende tro til at folk flest vil ofre ret meget for klimaets skyld - ihvertfald når de selv skal stå for skud.

Heraf følger, at det er den ikke-substituerbare ressource der skal være faldende.

Det siger altså ikke noget om folks vilje til opofrelse når kul erstattes med flis, vind eller naturgas, benzinbiler med elbiler, New York med Thailand, og så fremdeles.

Der er naturligvis idealister, men i dette tilfælde handler det om den danske befolkning som helhed, eftersom kun denne er i stand til at påvirke politikernes prioritering.

Er der nogen der kan påpege et faldende forbrug af en eller anden ressource, som med vis sandsynlighed kan skyldes at folk handler på deres klimabekymring?

 • 3
 • 0

Det tror jeg gerne, men jeg vil da gerne se tallene

og det må samtidigt huskes, at der fortsat satses kraftigt på kul i Asien! Eksempelvis er Rusland i gang med at udbygge jernbanelinien til Kina, bla. grundet ønsket om at muliggøre massiv kultransport:

In a series of meetings over the last few weeks, President Vladimir Putin has turned his attention to this issue. He is clearly concerned that unless something is done fast, BAM will not allow Russia to continue to export coal to China or retain Beijing’s interest in relying on Russia as its primary rail transportation link with Europe. He has named Deputy Prime Minister Marat Khusnullin to supervise this effort and has given the go-ahead to plans discussed before the pandemic to use ten units of the Russian military’s Railway Troops. The uniformed personnel will not only upgrade existing portions of BAM but also extend that railway 340 kilometers to bring its last station closer to the Chinese border. This will facilitate the sale of Russian coal as well as expand possibilities for Chinese trade with Europe...

https://jamestown.org/program/moscow-strug...

 • 1
 • 5

Det jeg efterspurgte var eksempler på forbrugsreduktioner gældende for den danske befolkning.

Okey fint! Jeg er dansk og bor i Danmark. Skal jeg fremvise pas .

René har reduceret sit forbrug ved at bruge en elcykel. Det har han gjort, fordi han forstår, at AGW er et reelt problem, og fordi han her så en mulighed for at gøre en forskel. Det er et faktum. Hans løsning gir ham desuden en bedre personlig økonomi. Det falder helt ind under, hvad IPCC anbefaler. Men IPCC konstaterer også, at det ikke er nok, at nogle få gør det rigtige på et område, og kun det. Der skal meget til, og i sidste ende skal de mest forbrugende ændre livsstil i økonomisk forstand, for at give plads til andres gode liv.

Henning har i et utal af indlæg demonstrativt fremført, at han på ingen måde anser AGW for at være et problem. Det gør han, fordi han ikke respekterer fakta, gennemdokumenteret faktuel viden om netop AGW.

Det, som vi ikke kan vide, er om han selv virkeligt mener, at han er klogere end videnskaben. Det kan han faktuelt nok selv have svært ved at vide, da hans dømmekraft er totalt undermineret af netop videnskabelige fakta.

Det, der står klart, er, at han ikke ønsker at ændre på sin livsstil, og at han undskylder det med, at det er der heller ingen andre, der vil. Og deri tager han også fejl, med mindre at han kan bevise, at folk som mig og René ikke handler som vi gør ud fra vor viden om problemet og andet.

Hvis han skulle have ret, så skulle den nuværende regering desuden været kommet til faddet via et folketingsvalg, hvor flertallet havde stemt mod sin overbevisning. MF kom til i det der blev kaldt et klimavalg, hvis nogen skulle have glemt det.

Det får han også meget svært ved at dokumentere.

Vi ved videnskabeligt, at det er svært at holde fast i troen på, at vi kan fortsætte som sædvanligt, samtidigt med at vi imødekommer udfordringen, AGW. Vi ved også, at det er svært at tro på, at løsningerne ikke er forenelige med de almindelige økonomiske succeskriterier. Vi vil så gerne tro på, at både økonomi, teknisk udvikling og hensynet til klimaet går op i en højere enhed, at de respektive former for rationalitet, formålsmæssiged, går op i en højere enhed.

Det populære budskab - at alle via sin egennyttige økonomiske rationalitet, sine enestående egennyttige bestræbelse på at opnå lidt goder, bidrager til udviklingen mod den bedste af alle verdener - er det budskab, som vore kære folkevalgte så gerne vil identificere sig med. Det er så forjættende, at man kan have de folkevalgte mistænkt for at lyve for sig selv, når de i en uendelighed holder fast i budskabet, at det bare er fuld fart frem, så kommer der en teknisk løsning, som gør, at vi både redder klimaet og økonomien.

Det er her, at selv de fleste, af dem, der anerkender problemet, AGW, finder en udfordring. De vil så gerne tro på budskabet fra de folkevalgte. Og de står af, når det fremføres, at forbruget hos de mest forbrugende skal ned, fordi der ikke er plads til det i en begrænset verden med kun en atmosfære.

IPCCs budskab er, at de mest forbrugende er de mest klimabelastende, og at de må skære deres forbrug ned, hvis summen af nytte og lyst skal maksimeres. Der er grænser for økonomisk vækst, men ikke for udvikling, økonomisk, teknisk, menneskeligt osv.

Jeg har hele mit liv levet på et meget lavt forbrug. Jeg lever af det, jeg har. De værdier, som giver mig indhold i tilværelsen, er ikke baseret på høj indtægt og stort forbrug. Det har jeg sigtet til, siden jeg blev myndig.

Jeg er sikker på, at der er mange som mig, der ser hvor vanvittigt udfordret resten af samfundet er i forhold til det at forstå omfanget af den her problematik. Nogle få har lagt om og vist vejen. Nogle har gjort noget, og har svært ved at gøre det, som de et eller andet sted godt kan se, der skal til. De gør noget, men har stadig dårlig samvittighed. Nogle vælger at lyve for sig selv, og lader som om det nok skal gå, uanset hvad. De sidste er nødt til at råbe højere og højere udadtil, for at overbevise sig selv. De vil gøre det hele til en trossag, hvor det handler om viden.

Der er mange fraktioner inden for det her spektrum. Og hvis verdens frelse afhænger af konsensus, så ser det sort ud.

Nogle må vise vejen, nogle må sætte sig igennem. Det demokratiske flertal kan ikke ændre på, hvad der er sandt i videnskabelig forstand. Det må demokratiet agere konsekvent ud fra. Ubehagelige beslutninger må tages med og mod de mange.

 • 7
 • 2

Henning har i et utal af indlæg demonstrativt fremført, at han på ingen måde anser AGW for at være et problem. Det gør han, fordi han ikke respekterer fakta, gennemdokumenteret faktuel viden om netop AGW.

Du gentager hvad de klimabekymrede fremfører hver gang: at fakta er fakta, at kun sabotører og landsbytosser tror andet, og at man slet ikke behøver at diskutere det, ligesom man ikke behøver at diskutere om Morlille er en sten.

Til trods for at have gentaget mine udsagn masser af gange, har jeg stadig ikke fået svar på, hvordan en model der bliver "justeret", kan være korrekt og faktuel både før og efter justeringen.

Hovne og overlegne udsagn lægger jeg derhen hvor de hører til. Hvis klimaforkæmperne begyndte at reflektere over de mere skeptiskes udsagn, kunne det være at man faktisk kunne frem til den kerne af sandhed der sikkert ligger og roder i bunden af IPCC's efterladenskaber.

René har reduceret sit forbrug ved at bruge en elcykel. Det har han gjort, fordi han forstår, at AGW er et reelt problem, og fordi han her så en mulighed for at gøre en forskel. Det er et faktum. Hans løsning gir ham desuden en bedre personlig økonomi. Det falder helt ind under, hvad IPCC anbefaler. Men IPCC konstaterer også, at det ikke er nok, at nogle få gør det rigtige på et område, og kun det. Der skal meget til, og i sidste ende skal de mest forbrugende ændre livsstil i økonomisk forstand, for at give plads til andres gode liv.

Det er jo et interessant udsagn, men forudsætter at han ikke forbedrer sin økonomi, men arbejder mindre, dvs. producerer mindre, evt. ved at gå på tidlig pension. Hvis han blot sætter pengene i banken, vil de før eller senere udløse forbrug.

Man kan naturligvis købe "oplevelser" for pengene, kunst, eller hvad ved jeg, men det virker kun såfremt sælgeren gør det samme. Og her er det så at jeg hævder, at der ikke er noget der tyder på at folk ønsker at ofre ret meget af deres egen komfort og deres eget materielle forbrug.

Hvad du eller andre gør, tjener mest til at dulme Jeres samvittighed, og ikke andet - så længe at de fleste andre er ligeglade.

Hvis han skulle have ret, så skulle den nuværende regering desuden været kommet til faddet via et folketingsvalg, hvor flertallet havde stemt mod sin overbevisning. MF kom til i det der blev kaldt et klimavalg, hvis nogen skulle have glemt det.

Nu har Socialdemokratiet altså været ved magten masser af gange - også før der blev talt om klimavalg. Man kan med samme ret kalde det et Arne-valg, efter hin berømte.

Mette Frederiksen er en fantastisk dygtig politiker, der har formået at gøre RV, EL, SF til passive stemmeleverandører, mens højrefløjen har det dårligere end nogensinde, med et V og DF der blev socialdemokrater, og så et NB og K der faktisk klarer det godt. Og så Å og LA, der vil have fortjent det fuldt, hvis vælgerne kaster dem bort.

Socialdemokraterne er måske nok kyniske, men ikke dumme. De ved, at danskerne først og fremmest vil have velfærd, og så beholde deres gode bolig, have en god bil, rejse når de har lyst, og så få det miljø de kan for beløbet nul kroner. Modbevis det.

Men: hvis jeg var Socialdemokratisk klimavælger, ville jeg være noget skuffet over regeringens indsats frem til dags dato. Så mon ikke at man bare sagde det der gav stemmer nok?

Hvad med f.eks. hockeystavskurven?

Det er her, at selv de fleste, af dem, der anerkender problemet, AGW, finder en udfordring. De vil så gerne tro på budskabet fra de folkevalgte. Og de står af, når det fremføres, at forbruget hos de mest forbrugende skal ned, fordi der ikke er plads til det i en begrænset verden med kun en atmosfære.

Det lader til at vi er enige så.

Det, der står klart, er, at han ikke ønsker at ændre på sin livsstil, og at han undskylder det med, at det er der heller ingen andre, der vil. Og deri tager han også fejl, med mindre at han kan bevise, at folk som mig og René ikke handler som vi gør ud fra vor viden om problemet og andet.

Hvor læser du at jeg undskylder nogetsomhelst?

Det må demokratiet agere konsekvent ud fra. Ubehagelige beslutninger må tages med og mod de mange.

Hvordan skal det forstås? At mindretallet skal bestemme over flertallet?

 • 5
 • 8

mindretallet skal bestemme over flertallet?

I et demokrati findes der også det, som kaldes mindretallets forfatningssikrede ret.

Men her drejer det sig om, at flertallet under sine misforståede demokratiske rettigheder tilskriver sig retten til at skide på fakta, smadre livets betingelser, ikke bare på mindretallets vegne, men artens.

Den tyske forfatningsdomstol har ud fra kravet om, at bundesregeringen har pligt til at agere i overensstemmelse med hensynet til fremtidens generationer, dvs. gennemføre den nødvendige politik i forhold til klimaproblematikken.

Den kommende regering i De vil være forpligtet på at gennemføre en radikalt effektiv klimapolitik. Her i andedammen kan MF og andre mf'er springe op og falde ned på den højere nødvendighed, ind til videre.

Det handler om forfatningspolitisk sikring af, at den førte politik ikke underminerer sin egen legitimitet.

Jeg er overbevist om, at den patetiske form for værdipolitik, som har domineret vestens politiske diskurs de sidste 20 år, ligger for døden, at den blev sat i værk for at dække over og fortrænge opmærksomheden fra det kæmpe problem, som vor livsstil er for sig selv, styreformens legitimitet og artens fremtid:

https://www.google.com/search?q=politisk+a...

 • 3
 • 3

Vi vil så gerne tro på, at både økonomi, teknisk udvikling og hensynet til klimaet går op i en højere enhed, at de respektive former for rationalitet, formålsmæssiged, går op i en højere enhed.

AGW handler ene og alene om kulstofbalancen i atmosfæren, og det altoverskyggende problem er at fossilt kulstof tages ud af dets aflejringer, og ledes tilbage i atmosfæren i stor stil.

Det er DET, der skal stoppes!

Fossil kulstof skal blive i jorden, og den eneste reelle udfordring i det, har indtil videre været en alt for økonomisk og politisk stærk fossilindustri, hvis kortsigtede omsætning vejer tungere end både sandheden og fremtidige generationers ve og vel.

Hvad menneskeheden bruger af energi, som ikke er baseret på fossil kulstof, eller på anden måde forskyder kulstofbalancen, resulterer ikke i AGW. Period.

At økonomisk vækst så, indtil for nylig, nærmest har været målt i overforbruget af naturressourcer, og nærmest direkte proportionel med forbruget af fossil energi, og derfor skabt en myte om at verdens energiforbrug, og dermed vækst, skal bremses og sættes i bakgear, fordi man ikke forstår potentialet i vedvarende energi, har i grunden ikke meget med problemet at gøre.

Det gavner klimaet når René "går over" fra benzinbil til elcykel, men ikke nødvendigvis mere, end det gavner klimaet, hvis han skiftede benzinbilen ud med en elbil, da jeg formoder at René stadig har benzinbilen holdende, til de transportbehov der ikke kan klares på cykel.

Principielt er en elcykel, fremstillet og drevet på fossil energi mere skadelig end en elbil, fremstillet og drevet på vedvarende energi - eller sagt på en andem måde; den dag vores energiforsyning er fossilfri, gør det ingen forskel på klimaet om man kører på elcykel eller i elbil - så dette er egentlig et glimrende eksempel på at vi ikke behøver indskrænkninger, men derimod teknologiske løsninger.

Fint nok at elcyklen så også gavner Réne's privatøkonomi, men det gør det jo kun i den udstrækning at hans økonomi ikke afhænger af et mere udtalt transportbehov.

I fremtiden, ja faktisk allerede i nutiden, betyder teknologien at vi kan løse flere og flere opgaver, med mindre behov for transport, så flere og flere kan slippe for bilkøerne og klare dagligdagen med elcykel og hjemmecomputer, uden det betyder negativ økonomisk vækst.

Alene den ekstra tid det giver at arbejdsopgaver kan løses, uden at skulle tilbringe halvanden time om dagen i trafikken, giver potentiale for økonomisk vækst.

Et meget stort, globalt transportbehov, som er sværere at løse teknologisk, og som alene skyldes at en uforholdsmæssigt stor del af vores forbrugsvarer, produceres i et forholdsvis lille hjørne af Asien, kræver heller ikke at vi nedsætter forbruget af disse varer, men derimod at vi fordeler produktionsstederne geografisk mere hensigtsmæssigt, dels for at mindske transporten, dels for at kunne forsyne produktionen fra et geografisk større udbud af vedvarende energikilder.

Men det er selvfølgelig et synspunkt, som Kineserne bryder sig ligeså lidt om, som fossilindustrien bryder sig om at lade fossilerne blive i jorden.

 • 7
 • 2

Fint nok at elcyklen så også gavner Réne's privatøkonomi, men det gør det jo kun i den udstrækning at hans økonomi ikke afhænger af et mere udtalt transportbehov.

Eller jeg er pludselig ikke afhængig af et mere udtalt transport behov. Jeg er faktisk gået ned i arbejdstid, da jeg prioritere det mere og syntes jeg har alt hvad jeg skal bruge. Nu har jeg frihed til at vælge andre jobs jeg syntes kunne være spændende.

Jeg har aldrig haft pendler afstand længere end de gennemsnitlige 30-35 km som halvdelen af klodens bilister køre dagligt.

Får jeg det skal jeg måske investere i en ny bil. Skal det være en el-bil som jeg også kan rejse med skal jeg gå på arbejdet i mange mange år. Og det er jo= Endnu flere penge sparet.

Men nej tak det har jeg nu friheden til at undsige mig. Den gamle aerodynamiske Trans Europa express kan køre mig på ferie mange år endnu.?

 • 2
 • 0

AGW handler ene og alene om kulstofbalancen i atmosfæren

I udgangspunktet handlede det om kulstoftilførslen til atmosfæren, primært fra de fossile brændsler. Det var udviklingen fra og med industrialiseringen, der slog over i opbygningen omkring problematikken AGW, der ikke længere kan isoleres til kulstofbalancen, og slet ikke kun fra de fossile energikilder, selv om de fra begyndelsen af og fortsat er den primære klimagas.

Der findes også andre klimagasser, metan og lattergas. De er på ingen måde ubetydelige, og komplicerer billedet voldsomt.

Metan er en betydelig klimagas, især på den korte bane, fordi metan er en langt mere kraftig klimagas end CO2. Og det kommer først og fremmest fra den animalske produktion, der samtidigt bidrager voldsomt med CO2 til atmosfæren, fordi skove ryddes for at give plads til foderproduktion og i særdeles soja i latinamerika og asien. Dansk landbrug er en af de absolut største klimasyndere i relation til vor lille nations klimaregnskab, hvilket igen skal ses på baggrund af alle de andre miljøproblemer erhvervet giver og det at erhvervet giver underskud, når de offentlige subsidier regnes med, herunder den indirekte årlige støtte til de ekstremt uøkonomiske biogasanlæg.

At økonomisk vækst så, indtil for nylig, nærmest har været målt i overforbruget af naturressourcer, og nærmest direkte proportionel med forbruget af fossil energi, og derfor skabt en myte om at verdens energiforbrug, og dermed vækst, skal bremses og sættes i bakgear, fordi man ikke forstår potentialet i vedvarende energi, har i grunden ikke meget med problemet at gøre.

Det er ikke nogen myte at det er bydende nødvendigt, at de største foruerenere, som er identiske med dem med den højeste andel af økonomien, skal sætte deres forbrug ned, hvis vi skal undgå det værste, fordi afkoblingen af deres forbrug i forhold til forureningen med klimagasser er fraværende eller ekstremt svag.

Citat fra det lækkede materiale:

"–Udslippet af klimagasser skal på globalt plan være toppet allerede inden 2025 og reduceret til netto nul mellem 2050 og 2075, –Den svage afkobling af den økonomiske vækst i forhold til energiforbruget i dele af verdensøkonomien har ikke været i stand til at opveje den øgede forurening med klimagasser, som kommer af den økonomiske vækst og befolkningstilvæksten.

Det afslører, at den teknologiske udvikling, effektiviseringer og skift mod lavemissionsteknologi, ikke er nok til at komme i mål med reduktionerne. Det forklarer også, hvorfor selve den massive omlægning, som skulle være løsningen på klimakrisen, vil udløse endnu større emissioner på den korte og halvlange bane, dvs. her, hvor det allerede er bydende nødvendigt at have stoppet stigningen i udledningerne."

Det gavner klimaet når René "går over" fra benzinbil til elcykel, men ikke nødvendigvis mere, end det gavner klimaet, hvis han skiftede benzinbilen ud med en elbil, da jeg formoder at René stadig har benzinbilen holdende, til de transportbehov der ikke kan klares på cykel.

Sådan, som elbilens klimaregnskab står under de nuværende produktionsvilkår, ville det være en katastrofe for klimaet, hvis René udskiftede sin fossilbrænder inden 2025 med det formål at få sig en bil, der ikke belaster klimaet så meget i brug. Elbilens klimabelastning ligger, sådan som det er nu og lang tid efter 2025 i produktionsfasen af især batterier.

Det bedste vi kan gøre, er, som René og jeg, at sætte forbruget af privatbilismen ned. https://ing.dk/artikel/britisk-taenketank-...

Principielt er en elcykel, fremstillet og drevet på fossil energi mere skadelig end en elbil, fremstillet og drevet på vedvarende energi.

Det principielle er her faktuelt uaktuelt! Vi taler om en hypotetisk situation et sted lang tid efter 2025. Elbilen er ikke bedre end en fossilbil de første mange kilometer, takket være de betingelser som især batterierne laves under nu. Derfor er det langt mere påtrængende at lægge sine transportvaner om, fra bil til cykel og offentlig trafik og/eller sætte behovet for transport ned. Det virker øjeblikkeligt og på sigt.

Alene den ekstra tid det giver at arbejdsopgaver kan løses, uden at skulle tilbringe halvanden time om dagen i trafikken, giver potentiale for økonomisk vækst.

Sparet tid i produktionsfasen giver mulighed for besparelse, dvs. mere tid til andet end det at bidrage til den økonomiske vækst, der fundamentalt set ikke er et mål i sig selv!

Et meget stort, globalt transportbehov, som er sværere at løse teknologisk, og som alene skyldes at en uforholdsmæssigt stor del af vores forbrugsvarer, produceres i et forholdsvis lille hjørne af Asien, kræver heller ikke at vi nedsætter forbruget af disse varer, men derimod at vi fordeler produktionsstederne geografisk mere hensigtsmæssigt, dels for at mindske transporten, dels for at kunne forsyne produktionen fra et geografisk større udbud af vedvarende energikilder.

Grundene, til at vi har eksporteret produktionen af varer og ydelser om på den anden side af planeten, er bla. billig arbejdskraft og konkurrence på miljø. Miljøkravene, arbejdstagerrettigheder og løn er lavere i de opstigende økonomier.

Mærskflådens forurening med CO2 er lige så stor som resten af Danmarks ditto, den tælles ikke med i nationens klimaregnskab, men Mærsks bidrag til BNP'et tælles nidkjært med, takket være Kyotoprotokollens tilladelse til det.

Danmark er ikke noget grønt foregangsland, og den strategi, som MF og andre mf'er satser på, respekterer på ingen måde forsigtighedsprincippet, men satser stort set udelukkende på utopiske forestillinger om teknologiske landvindinger. https://videnskab.dk/kultur-samfund/forske...

Her på stedet finder vi de segmenter i det danske samfund, som har størst fordel af den grænseløse og ansvarsløse satsning på det teknologiske fix.

Derfor er det også her, at diskussionen om de utopiske win win scenarier, som vore folkevalgte holder fast i/drømmer om, skal tages op.

Troen på at den økonomiske vækst i kombination med det tekniske fix vil løse de problemer, der kommer af den økonomiske vækst og teknologiske udvikling, er af indlysende menneskelige grunde udpræget er på stedet og hos dem, de politikere, der lever ved at bilde folk det ind, som folk helst vil tro på som flest.

Både René og jeg har valgt at spare. Det er entydigt godt for klimaet. En ny elbil til René er på ingen måde entydigt godt for klimaet, som han skriver korrekt her over.

Min livsstil er nok det helst store dyr i åbenbaringen: http://arbejdsforskning.dk/ugenskommentar.php (dæmoniseret men i tråd med IPCCs videnskabelige anbefalinger og i tråd med budskabet fra Oprør fra midten)

 • 2
 • 5

Jeg har været med i hele mit voksne liv. I 80’erne var jeg med i De grønne her på Fyn, hvor vi sad i det daværende amtsråd med vor repræsentant, Ole Jørgensen. Budskabet fra partiet var, at der er grænser for økonomisk vækst, og at vi skal lære at leve et godt liv uden.

Jeg syntes det er væsentligt at definere det vi diskutere mere præcist. En stor del af vores økonomiske vækst går til reduktion af forurening, f.eks. nye biler, nye boliger, nye køleskabe, nye varmepumper osv. Alle er enige om, at det er en gevindst for miljøet. Sygehuse, vaccinationer, behandling af sygdomme. Er det et problem, for den økonomiske vækst? Bør vi ikke definere eksakt, hvad det er for en økonomisk vækst som vi ikke ønsker, og som vi mener forurener, når vi går imod den økonomiske vækst? I mange tilfælde, findes der måske teknologiske løsninger, så vi kan løse problemet, med endnu større vækst. At gå imod økonomisk vækst, lyder for mig som at man tror løsningen på verdens problemer, er at lukke industrien i hele verden. Men, er det en løsning - og ikke mindst er det en god løsning? Jeg tror på at vi kan dele økonomisk vækst op i to - positiv økonomisk vækst, som medfører mindre forurening, og muliggør endnu større økononomisk vækst, og negativ økonomisk vækst, som reelt reducerer den mulige økonomiske vækst, fordi at forureningen og mange andre forhold umuliggør den fortsætter! Med andre ord - vi skal optimere efter positiv økonomisk vækst, hvor vi anvender resourcerne korrekt. Anvender vi resourcerne korrekt, så er der ingen grænser for resourcer, for vi får fler resourcer, hver gang vi bruger nogen. Anvender vi resourcer forkert, så forsvinder de, fordi at vores forbrug ikke er investering f.eks. i miljø eller fremtiden. Økonomisk vækst, skal bruges til fornuftige investering, ikke til nedlægning.

 • 3
 • 4

Bør vi ikke definere eksakt, hvad det er for en økonomisk vækst som vi ikke ønsker, og som vi mener forurener, når vi går imod den økonomiske vækst?

IPCC tager udgangspunkt i mainstream-økonomernes definition på økonomisk vækst.

Der er masser af gode grunde til at stille spørgsmål ved netop mainsteamøkonomernes opfattelse af, hvad økonomisk vækst er.

Det er en lang og bøvlet øvelse, som I kan se mine spæde forsøg på at komme ind på her, 2014: https://ing.dk/debat/markedets-ironi-168456

Siden kom der to bøger ud af øvelsen. De er svært tilgængelige.

 • 6
 • 5

Bør vi ikke definere eksakt, hvad det er for en økonomisk vækst som vi ikke ønsker, og som vi mener forurener, når vi går imod den økonomiske vækst?

IPCC tager udgangspunkt i mainstream-økonomernes definition på økonomisk vækst.

Henning Pedersen definerer vækst, som:

Vores unge vil stadig rejse, kvinderne overforbruge tøj, mændene æde bøf og køre i stor bil. Ingen gider at fryse i deres bolig om vinteren, og skulle det virkelig blive varmere, får vi nok også snart aircon - man kan jo passende købe din varmepumpe med "bakgear".

Han ser tabet af bøf og køre i stor bil, som opofrelse.

Der er selvfølgelig en poltisk balance mellem behov for forandring og befolkningens accept. Men i bund og grund er det ligesom indgrebene ifb finanskrisen, mod freon, bly i benzin, revelsesretten, røg i børnehaverne, krænkelsesuparete kvindfolk og diverse sprøjtemidler. Der er folk der bliver sure og sårede, jeg kender èn som stadig brokker sig jernvitriol, men pludselig bliver det nye normale, hvem synes man skal banke og ryge sine børn eller at det er fedt med bly i benzinen? Kort tid efter bliver det en social indikator og vi ser med afsky på folk, der slæber store bøffer ud i deres fede biler.

 • 8
 • 1

Henning Pedersen definerer vækst, som:

Vores unge vil stadig rejse, kvinderne overforbruge tøj, mændene æde bøf og køre i stor bil. Ingen gider at fryse i deres bolig om vinteren, og skulle det virkelig blive varmere, får vi nok også snart aircon - man kan jo passende købe din varmepumpe med "bakgear".

Hvor mange danskere har reelt råd til denne form for brug af penge? Ingen, som jeg kender. Når der købes og bruges tøj, og når der køres i stor bil, så skyldes det at jobbet kræver det. Personer, der ikke har et job som kræver stor bil, kører normalt rundt i en lille økonomisk bil, og køber ikke tøj særligt ofte. Mange danskere køber først tøj, når det er gennemhullet. Og selv når det er hullet, genbruges det i haven. Måske er der nogle ganske få procent af danskerne der "fråser" på den måde - men de færreste har råd. Flertallet af danskere kæmper for at have mad på bordet. Og mange har ikke økonomi til, at have lov til at eje egen bolig - det forbyder banken. Og mange har ikke bil, og må nøjes med enten cykel eller bus for større afstande.

 • 4
 • 8

Mange danskere køber først tøj, når det er gennemhullet. Og selv når det er hullet, genbruges det i haven. Måske er der nogle ganske få procent af danskerne der "fråser" på den måde - men de færreste har råd. Flertallet af danskere kæmper for at have mad på bordet.

Arrg, er det ikke lige groft nok? Jeg tror du lægger for meget i begrebet relativ fattighed.

Dagpenge er ca. 20.000 kr/måned, før boligstøtte, børnepenge, fribeløb osv. Det er tæt på den ufaglærte defacto mindsteløn. DEt er sådan ca. det samme som førtidspension. Dem som har mindst er personer på kontantydelse og folkepension - det er vel for helvede ikke over 3 mill danskere?

Og selv da vil jeg mene der er lang vej til at de "Kæmper", med mindre du mener det relativt i forholdtil 1%'erne som får maden bragt ud. Nuvel netto fredag kl. 15:00 kan være en kampplads.

Hvis du nu brugte orderet "skal prioritere i hverdagen" istedet så kunne jeg genkende det.

 • 5
 • 0

Kort tid efter bliver det en social indikator og vi ser med afsky på folk, der slæber store bøffer ud i deres fede biler.

For mig forekommer det ønsketænkning fra jeres side.

Men som sagt: er der nogen der kan påpege et faldende forbrug af en eller anden ressource, som med vis sandsynlighed kan skyldes at folk handler på deres klimabekymring?

Hvis ja, kan det da godt være et tegn på at en større gruppe af danskerne rent faktisk ønsker at ofre noget.

 • 0
 • 0

Dagpenge er ca. 20.000 kr/måned, før boligstøtte, børnepenge, fribeløb osv. Det er tæt på den ufaglærte defacto mindsteløn. DEt er sådan ca. det samme som førtidspension. Dem som har mindst er personer på kontantydelse og folkepension - det er vel for helvede ikke over 3 mill danskere?

Maksimal dagpengesats er 19.322 kr. før skat - efter skat ca. 13.000 kr. om måneden. Men, ikke alle får maksimum ydelse. Det kræver, at du har et forholdsvis vellønnet job, før du kommer på dagpenge.Det er korrekt, at børnefamilier og pensionister kan få ekstra ydelser ved siden af. På kontanthjælp er satsen 14.150 kr. per måned før skat (incl. boligstøtte, max ydelse, enlige). Efter skat, mener jeg det er under 10.000 kr. om måneden. Hvor meget der er til rådighed afhænger af hvor man bor i landet, og om man har bil. I dag koster en typisk lejebolig fra 4.500 kr (1 værelse) - 10.000 kr. om måneden. Mange lejeboliger er elendigt isoleret, og har store varmeregninger, og så kan udgifterne være et par tusind højere per måned til olie. Uden forbrug, koster et værelse ca. 3.000 kr. om måneden. Udlejerne vil ikke investere i varmepumper.

Under alle omstændigheder, har mange i danmark kun lige det som de behøver, for at få økonomien til at hænge sammen.

 • 2
 • 4

Hej Henning Petersen

Kort tid efter bliver det en social indikator og vi ser med afsky på folk, der slæber store bøffer ud i deres fede biler.

For mig forekommer det ønsketænkning fra jeres side.

Nu ved jeg ikke hvem "jer" er.

Jeg mener ikke at udskamning, profilering og ekskludering er godt for noget. Selv efter år med klimatosse, hippie og veganer kommentarer føler jeg intet feelgodd ved payback. Klima er et reelt problem og jeg vil hellere have en ressourcestærk person på holdet en siddende surt på gærdet.

Menneskeheden har typisk rykket ved kriser, hvad er grunden til at du melder dig ud?

 • 8
 • 0

Maksimal dagpengesats er 19.322 kr. før skat - efter skat ca. 13.000 kr. om måneden. Men, ikke alle får maksimum ydelse. Det kræver, at du har et forholdsvis vellønnet job, før du kommer på dagpenge

Hold nu op med det der pladder. Dagpengesatsen er er maksimum 19300 kr/måned, men ikke over 90%. Dvs. hvis du tjener ca. blot 21.000kr inden dvs. ganske lidt over mindstelønen så får du fuld sats - praktisk talt alle tjerner nok til fuld sats og dem som ikek gørfår 90% af deress løn!

OG vi har et kæmpe skråt skatteloft i danmark - det er så skråt at mange ikke vil ansættes når de kigger ind i et dagpengeforløb med lavtlønnet job som alternativt.

Og ja jeg har prøvet at ansætte akademikere til en ok højtlønnet stilling som ikke ville ansættes (selvom de havde sendt en ansøgning), da de hellere ville forblive på dagpengeydelsen - det er jo ikke et under at der er mangel på arbejdskraft når forskellen er så lille imellem arbejde og "holde fri" - som skal læses "stå til rådighed".

Helt ærligt, "kæmper for at få råd" min bare.

 • 2
 • 4

Når man regner lidt på det: Faglært mindsteløn 128kr/t @ 37.5 t/uge 220dage/år => 17.600 kr/måned i brutto indkomst (altså inkl. AM) - altså er dagpengene ved maksimalt 90% ydelse markant højere end mindstelønnen - det er sgu da ikke mærkeligt at man møder folk som prøver at holde den på dagpenge. Hviem gider gå på arbejde for sølle +10% mod at "holde fri".

Maksimal kontanthjælp for enlige over 30år udgør 13265kr, dette skal der ikke betales AM-bidrag af så omregnet til løn er det 14.418kr/mnd. Dvs. hvis du går fra nul arbejde til fuld tid så får du ialt netto 58%3200=ca. +1850kr/mnd netto for fuld tids arbejde som faglært. Igen mærkeligt med de ansøgninger som ikke er helt oprigtige jeg har haft set. Det kan omregnes til en timeløn på +1850 x 12/1650t/år = 13,5kr/time netto ().... Det gad jeg heller ikke for et møgjob.

(*) Beløbet bliver lidt bedre når man regner beskæftigelsesfradrag med frem for 42% netto skatteprocent under topskat.

Enten er vores mindste-lønninger for lave, eller også er det noget galt med de scociale ydelser - hvis man skal tro blødende indlæg i debatten her, er er begge for lave, så vi må hellere hæve begge, da der er for megen relativ fattighed i Danmark.

 • 2
 • 3

Pointen i det lækkede materiale, IPCCs videnskabelige udkast til III. delrapport, er, at det er de højtflyvende, der skal indskrænke sig, fordi der ikke er plads til deres forbrug, hvis andre også skal være her på globalt plan. Vi når ikke i mål med reduktionerne i udslippet af klimagasser, med mindre de største forurenere begrænser deres udledninger, og det lader sig ikke gøre, med mindre de begrænser deres forbrug i traditionelle mål, dvs. i pengeøkonomisk forstand.

Nu kan jeg se, at man diskuterer indkomsterne i bunden af samfundet og om overførslernes størrelse er store nok her i DK, hvor forholdene er noget særegne i relation til resten af verden.

Vi har en relativ stor stat først og fremmest finansieret via almindelig personbeskatning. Kapitalindtægt beskattes stort set ikke, da der regnskabsmæssigt er vide muligheder for at lave ejerkonstruktioner, så kapitalvinding går fri af beskatning.

Hvad den danske stat så har til fælles med resten af de bedre stillede vestlige lande, er evnen til at lånefinansiere investeringer og stimulering af pengeøkonomien på samme måde som den liberale finansielle sektor skaber sine penge i låneprocessen i den proces, som fik sin korrekte betegnelse af Joseph A. Schumpeter i begyndelsen af 1930'erne.

Staten får penge for at låne på det fri marked og den har med sin magt over nationalbanken altid haft mulighed for at skabe pengene ved at lade nationalbanken købe statsobligationer med penge som opstår direkte i processen, låneprocessen.

Hverken staten eller nationalbanken kan gå fallit, omend der kan skabes så mange penge, at de mister købekraft i forhold til andre penge.

Der er ikke mangel på penge. Verdens rige stater har skabt 16 billioner US$ og pumpet dem ud i deres økonomier med det formål at stimulere den primært sorte fossildrevne økonommi i forbindelse med coronakrisen. Mindre end 2 % af disse beløb er gået ind i grønne tiltag. Relationen mellem sorte og grønne investeringer fra den danske stats side i forbindelse med coronaen er den samme, som for resten af verden. Det siger alt om vor lidt penge koster og hvordan de siddende prioriterer.

MF og andre mf'er orienterer sig mod klimakrisen, som de argeste benægtere af AGW.

De lader som om, at økonomien ikke vil have godt af, at der handles på AGW.

De lader også som om, at der ikke er råd til at hæve indkomsterne for fx sygeplejesker.

De lader som om, at løsningen på AGW er et stort win win scenarie, hvor det tekniske fix kommer ind som den frelsende engel fra højre, lige før vi ankommer til 2030. Med CCS, fortsat afbrænding af verdens skove, CCU, Pyrolyse og en million elbiler så er vi i mål! Alle de højtflyvende skal bare fortsætte med at forbruge og svine.

Vi har spildt tiden de sidste tyve år med terrorbekæmpelse, pseudoproblemer, værdipolitik (fremmedfjentlighed). Æraen blev skudt igang med anslaget mod de to tårne, og sluttede ved Trumps afgang og med tilbagetrækningen fra Kabul.

Jeg tror MF og samtlige de siddende mf'er har forregnet sig noget så forfærdeligt.

De problemer, som man står over for nu med social skævhed og naturkatastrofer, grundet AGW, vælter ind over os, og den store fortælling om økonomisk vækst og fremskridt er brudt sammen.

Hvad vil MF gøre, når landets sygeplejesker fortsætter med at strejke: https://www.dr.dk/nyheder/penge/sygeplejer...

Hvad vil MF gøre, hvis folk generelt ikke ønsker at bidrage til vanviddet mere: http://arbejdsforskning.dk/ugenskommentar.php

Der skal et nyt oprør til, nede fra og fra midten. Alle, som kan, bør melde sig ud af rotteræset, score den kæmpe gevinst, det er at være selvfinansieret fri af arbejdsmarkedet. Det vil trække luften ud af den selvdestruktive økonomiske vækst.

 • 6
 • 5

Re: Hvad er økonomisk vækst? Når man regner lidt på det: Faglært mindsteløn 128kr/t @ 37.5 t/uge 220dage/år => 17.600 kr/måned i brutto indkomst (altså inkl. AM) - altså er dagpengene ved maksimalt 90% ydelse markant højere end mindstelønnen - det er sgu da ikke mærkeligt at man møder folk som prøver at holde den på dagpenge. Hviem gider gå på arbejde for sølle +10% mod at "holde fri".

Maksimal kontanthjælp for enlige over 30år udgør 13265kr, dette skal der ikke betales AM-bidrag af så omregnet til løn er det 14.418kr/mnd. Dvs. hvis du går fra nul arbejde til fuld tid så får du ialt netto 58%3200=ca. +1850kr/mnd netto for fuld tids arbejde som faglært. Igen mærkeligt med de ansøgninger som ikke er helt oprigtige jeg har haft set. Det kan omregnes til en timeløn på +1850 x 12/1650t/år = 13,5kr/time netto ().... Det gad jeg heller ikke for et møgjob.

(*) Beløbet bliver lidt bedre når man regner beskæftigelsesfradrag med frem for 42% netto skatteprocent under topskat.

Enten er vores mindste-lønninger for lave, eller også er det noget galt med de scociale ydelser - hvis man skal tro blødende indlæg i debatten her, er er begge for lave, så vi må hellere hæve begge, da der er for megen relativ fattighed i Danmark.

Som ingeniør, får du som arbejdsløs 90% af ingeniørlønnen hvis du har en lønsikring. For de fleste ingeniører, betaler det sig derfor ikke at arbejde. Tager du udgiften til bil og transport med, så får de fleste ingeniører højere indtægt, hvis de bliver sagt op,

Faktum er, at hvis du får 17.600 kr. om måneden i løn, så får du dagpenge der svarer til 15840 kr. om måneden. Og der skal betales skat af dette. Du får ikke fuld understøttelse, med med en løn på 17.600 kr. om måneden. Der tages højde for AM biddrag når du udregner din understøttelse, så det betyder ikke noget om den skal betales eller ej - understøttelsen udregnes som 90% af lønnen, og har du en lønsikring, så gælder det op til en løn på >50.000 kr. om måneden.

Dagpenge kan du få i op til 2 år, herefter er det kontanthjælp.

Det er korrekt, at hvis du får en lav løn, så er forskellen til kontanthjælp ikke stor. Men, 2.000 kr. efter skat er rigtig mange penge, hvis du får kontanthjælp, for det du har til overs når de faste udgifter er trukken fra er negativt. Så det svarer til en million gange højere indtægt.

Men, bortset fra det, så er vi enige om, at de laveste lønninger er for lave her i Danmark. Når du trækker udgiften til transport fra til jobbet, så er der ikke mange penge tilbage - specielt ikke hvis det er et deltidsjob. Og, skal du leve af 17.600 kr. om måneden, så hører du bestemt med til gruppen, der ikke fråser. Når udgifter til a-kasse, fagforening, forsikringer, transport, og bolig er fratrukken, så er der ikke meget tilbage. Hos banken siger de, at man skal have 7.000 kr. om måneden til dagligvarer.

 • 7
 • 8

Hej Jens D Madsen og Nicolai Hanssing

Når man ser jeres samtale om "at kæmpe økonimisk" og eksempler med dagpenge, er det indlysende I ikke har været på besøg i underdanmark.

Maksimal kontanthjælp for enlige over 30år udgør 13265kr, dette skal der ikke betales AM-bidrag af så omregnet til løn er det 14.418kr/mnd. Dvs. hvis du går fra nul arbejde til fuld tid så får du ialt netto 58%3200=ca. +1850kr/mnd netto for fuld tids arbejde som faglært. Igen mærkeligt med de ansøgninger som ikke er helt oprigtige jeg har haft set. Det kan omregnes til en timeløn på +1850 x 12/1650t/år = 13,5kr/time netto ().... Det gad jeg heller ikke for et møgjob.

I min tid, som frivillig kunne jeg have sendt utallige, som ville have elsket et møgjob, i Nicolais retning. Nicolai ville så have erkendt at det ikke er det økonomiske incitament, der er problemet.

 • 2
 • 1

I min tid, som frivillig kunne jeg have sendt utallige, som ville have elsket et møgjob, i Nicolais retning. Nicolai ville så have erkendt at det ikke er det økonomiske incitament, der er problemet.

Jeg ved ikke hvad incitament der manglede, det kan ikke kun have været økonomien. MEn en stor del må dog være at merløn for merindsats ikke var i arbejdstagers favør, de ville hellere være fri.

Hvis dagpengemodtagerens mer-indtægt per time er 15-20kr - dvs. du får knapt 150kr for at gå på arbejde en hel dag.. Ville du så tage jobbet? Jeg ville ikke, og jeg kender så eksempler på dette. Er man økonomisk tvunget, så tror jeg div. orange stillinger bliver meget fristende i den situation.

Faktum var at jeg har været med i ret mange ansættelsesforløb i nyere tid på arbejdsgivers side, hvor en del af de modtagne ansøgninger på faglært og mellemakademisk niveau, kun var sendt for at opretholde dagpengeydelsen. Og lønnen var en hel del over mindstelønnen for fuld ydelse.

Selvom man søgte var man reelt ikke interesseret i stillingen. Første samtale telefonisk gav meget tydeligt indtryk heraf uden at det dog blev sagt direkte. Det er anekdotisk javist, men det er dog helt reelle oplevelser.

 • 0
 • 0

I min tid, som frivillig kunne jeg have sendt utallige, som ville have elsket et møgjob, i Nicolais retning. Nicolai ville så have erkendt at det ikke er det økonomiske incitament, der er problemet.

Selvom det er et møjjob, så giver det dog en vis udgift. Det koster penge at varme vand og vaske sig, transport (der refunderes ikke transport på hverken understøttelse eller kontanthjælp, andet end det alle kan trække fra i skat. Er ikke muligt at trække fra i skat fordi der ikke udbetales løn, gives et beløb som svarer til skattetrækket).

Jeg har selv været arbejdsløs, og havde intet imod et praktikjob, men den reelle udgift var ca. 500 kr. efter skat om måneden, ifølge mine beregninger, primært til transport. Derudover viste det sig, at når jeg var i praktik eller job, var udgiften til mad lidt større - typisk mere fast-food f.eks. kantine. Det er normalt intet problem at betale 500 kr. til transport, hvis man er på max. understøttelse, men får man kun 70% understøttelse, eller kontanthjælp, så er det en betragtelig udgift.

 • 3
 • 2

Selvom man søgte var man reelt ikke interesseret i stillingen. Første samtale telefonisk gav meget tydeligt indtryk heraf uden at det dog blev sagt direkte. Det er anekdotisk javist, men det er dog helt reelle oplevelser.

Som ingeniør, med en god lønsikring, må jeg også indrømme, at lønniveauet skal have et vist niveau, før at stillingen har interesse - man er ofte udsat for, at arbejdsgiverne ikke er villige til, at betale så meget som man får på dagpenge med lønsikring. Dem, der ikke er interesseret, er typisk hvis jobs er underbetalte, i forhold til det man får på dagpenge incl. lønsikring.

 • 2
 • 1

Der skal et nyt oprør til, nede fra og fra midten. Alle, som kan, bør melde sig ud af rotteræset, score den kæmpe gevinst, det er at være selvfinansieret fri af arbejdsmarkedet. Det vil trække luften ud af den selvdestruktive økonomiske vækst.

Jeg tror ikke det vil have den effekt du regner med. For at redde klimaet og forlænge menneskets tid på planeten så skal forbruget ned mao. BNP globalt set skal ned. Det du foreslår, er kortsigtet symptomatisk behandling.

Den primære "virus" har et kontakttal over 1, og det er klimaproblemet. Den danske virus-variant har faktisk kontakttal mindre end 1, men globalt er vi stadig i problemer.

Vestlige samfund med høj andel af agnostiske/lutheranske mennesker har negativ befolkningstilvækst - det er reelt det som kan løse problemet. Al snakken om PtX, A-kraft vs. VE osv. er blot symptomatisk behandling - grundlæggende er vi for mange mennesker på planeten. Kagen er kun så og så stor, og spisekammeret bliver tømt for hurtigt, det irreversible forbrug af visse råmaterialer kombineret med CO2 og forurening får selvsagt en ende på et tidspunkt.

Løsningen er ikke nem, med mindre man laver drakoniske tiltag som i Kina (eller en Corona-agtigt virus hjælper os), og det skal undgås. Men løsningen kan i visse tilfælde ske af sig selv - kig på Japan og DK uden befolkningsimport. OG kig så på Hans Roslings videoer på youtube. Hans Roslings arbejde føres videre af hans søn i Gampminder Institute:

https://www.youtube.com/user/Gapcast

PS: Beklager i øvrigt tråd-hijack i de forrige indlæg.

 • 1
 • 2

fortjener og får nu øget opmærksomhed: https://www.tagesschau.de/inland/gesellsch...

Videnskabsfolk, som har været med til at udforme materialet, begrunder, hvorfor man ikke ville risikere, at det blev udvandet af de forskellige politiske instanser, inden det offentliggøres i maj 2020.

Som det fremgår af debatten her på tråden, så bryder det med de traditionelt bekvemme tilgange til udfordringerne.

Man er fundamentalt set ikke parat til at indrømme, at løsningerne ikke bygger op om de i traditionel forstand økonomisk og teknisk win win scenarier.

Det understreges, at dem, der står for langt den største forurening klimagasser, må sætte deres forbrug ned, og at det vil medføre lavere økonomisk omsætning for deres vedkommende. De 10 % mest forurenende af verdens befolkning forurener 10 gange mere end de 10 % fattigste. Deres forbrug og bidrag til den økonomiske omsætning er ikke befordrende for løsningen på problemet, men selve problemet.

Det bryder med vækstfilosofien, og det er af samme årsag det tabu, som den fri vestlige verden har forsøgt at fortrænge fra opmærksomheden med løgn og pseudoproblemer især de sidste tyve år.

Her på stedet, hvor man lever af at levere de billeder på tekniske fix, som der er så stor efterspørgsel på, er det også tabu.

Budskabet, om at DK på ingen måde er noget foregangsland, sælger dårligt her. Langt det meste, af det der figurerer som grøn energi i nationens klimaregnskab, kommer fra biomasse, primært importeret træ fra mange lande i verden. Det viser på ingen måde vejen frem, og gøres alene fordi det regnskabsmæssigt ikke tæller med i belastningen af klimaet hos den, der brænder skove af.

CCS og CCU-teknologierne bygger på fortsat store punktkilder af afbrænding af biobrændsel, for at det kan bære klimaregnskabsmæssigt. DK gør sig med satset på disse teknologier afhængig af import af kulstof, tilmed via en teknologi, som slet ikke er udviklet eller bare tilnærmeligt konkurrencedygtig.

Der tales med store ord om, at nu har vi fået en ny gigantisk vindmøllepark i Østersøen. Den forøger mængden af vedvarende elproduktion med hele 16 %! Men vindenergien bidrog i forvejen kun med sølle 7 % af den samlende energiproduktion.

En sølle procent af verdens befolkning står for 50% af verdens flytransport! Tænk sig, hvis vi landede dem, holdt dem på jorden. Det ville ikke være noget tab for planeten, og de få mennesker kunne nok finde på noget andet at lave, end at smadre klimaet.

Den vestlige verden har fortrængt opmærksomheden fra de alvorlige miljøproblemer og klima med pseudoproblemer, pseudoværdikamp, krige i Mellemøsten for olie forklædt som eksport af vestlige værdier og menneskerettigheder.

USAs ynkelige tilbagetrækning af de sidste soldater fra Mellemøsten viser en selvforståelse i opløsning.

DK, det logrende vedhæng, har ladet Onkel Sam bryde alle normer ved at give NSA lov til at spionere frit mod stater, virksomheder og borgere fra dansk jord. Man er dybt forargede i vore nabolande, men regeringen vil ikke arbejde sammen med folketinget om at afsløre miseren.

Danmark står for noget af det værste, mest løgnagtige, inden for genren, selvbeskrivelse i forhold til verdens sande udfordringer.

Det er ingen tilfældighed, at Bjørn Lomborg og Henrik Svensmark var de største bidragydere til klimadebatten i de danske medier op til og med 2009.

Det er ingen tilfældighed, at debatten til stadighed er sovset ind i faktaresistens. For medierne og Foghregeringen var mestrene i 00'erne inden for genren.

Opgøret med hele epoken og med mediernes andel i elendigheden mangler. Problemet er, at medierne ikke vil mindes om deres egen skyld.

Jeg har redigeret et ældre indlæg lidt, for at beskrive de sidste tyve år:

https://ing.dk/sog/Tyve%20%C3%A5r%20efter%...

 • 2
 • 4

Jeg tror ikke det vil have den effekt du regner med. For at redde klimaet og forlænge menneskets tid på planeten så skal forbruget ned mao. BNP globalt set skal ned. Det du foreslår, er kortsigtet symptomatisk behandling.

Jeg tror ikke at det hjælper meget at reducere forbruget. Størstedelen af vores forbrug er fødevarer, og dette forbrug kommer næppe meget længere ned. Måske kan vi reducere forbruget ved at optimere transporten og embalageforbruget. Jeg tror dog, at embalageforbruget er lavt, for de fleste typer fødevarer. Vi kan måske reducere forbruget, ved at omlægge vores spisevaner - men, det vil kræve at prisen på fødevarerne indikerer forbruget.

Transport til/fra job er nok det, som er nemmest at reducere, men det kræver en ændring og omstillingsvillighed i erhvervslivet. Måske kan man få produkter som hvidvarer til at holde længere - men, det er begrænset hvor stor forbrug der spares ved det. De fleste hvidvarer holder >10 år. Jeg tror dog, at det vil være en god idé at tvinge producenterne til 10 års garanti. Det vil helt sikkert få dem til at satse mere på kvalitet og øge levetiden. Og går produktet i stykker før der går 10 år, så vil det blive repareret, frem for at blive smidt ud. Dette kan kun opnås ved at kræve mindst 10 års garenti. Prismæssigt vil det øge prisen for de billigste og dårligste produkter, mens at gode produkter vil koste stort set det samme. For forbrugeren vil prisforskellen reelt ikke være stor.

I erhvervslivet skal optimeres efter miljøvenlighed, frem for pris. Der kan måske lægges individuelle afgifter på produkter, der udregnes efter miljøvenligheden ved produktionen. Men, det vil kræve at producenterne kan dokumentere forbrug. Der kan måske også lægges afgifter på forbruget, så prisen vil afhænge af miljøvenligheden. Men, det kan være svært at styre for importerede produkter.

 • 2
 • 1

Jeg tror ikke at det hjælper meget at reducere forbruget

Forbruget er identisk med forurening!

Sætter du forbruget ned, så forurener du ikke så meget.

Spørg dig selv, hvem forurener mest? Svaret er, det gør dem, der har størst andel i økonomien.

Som det nøgternt konstateres på videnskabelig baggrund fra det lækkede materiale: "De 10 % rigeste står for ti gange så stort bidrag til forureningen med klimagasser end de 10 % fattigste."

Udslippet af klimagasser er stort set ikke afkoblet i forhold til den økonomiske vækst over de sidste 30 år, heller ikke her til lands. Det er fake news, kreativ bogføring, noget som Anders Fogh, Bjørn Lomborg og samtlige medier var mestre i i 00'erne, da spinkulturen, forløberen for den egentlige fake news-æra tog over. https://videnskab.dk/kultur-samfund/forske...

Det hele blev indledt med de to tårnes fald, og det slutter forhåbenligt nu, tyve år efter: https://ing.dk/sog/Tyve%20%C3%A5r%20efter%...

 • 3
 • 2

Spørg dig selv, hvem forurener mest? Svaret er, det gør dem, der har størst andel i økonomien.

Som det nøgternt konstateres på videnskabelig baggrund fra det lækkede materiale: "De 10 % rigeste står for ti gange så stort bidrag til forureningen med klimagasser end de 10 % fattigste."

Jeg udelukker ikke, at det kan være korrekt. Dem som jeg kender, der har mange penge, forurener måske lidt mere - men ikke meget. De investerer pengene, f.eks. i solceller, vindmøller, el-bil osv, og ikke mindst i produktion/virksomhed/aktier. Forskellen på forbrug, er ikke stor - hvis der er nogen. Måske, er der en årlig ferierejse, som dem der ikke har mange penge ikke har råd til.

Skal vi reducere forureningen, så er det erhvervslivet vi skal have fat i - vi skal have reduceret transporten til/fra arbejde, f.eks. mere hjemmearbejde, lægge arbejdspladserne lokalt (væk med de store domiciler), og de skal motiveres til at tage hensyn til forureningen ved produktet. Jeg mener f.eks. at forureningen ved transport til og fra arbejde, skal med i produktets forurening, ligesom CO2 forbruget for transport af komponenter og varer mellem produktionssteder. Jeg tror, at erhvervslivet kan gøre en del for at reducere forureningen, mens det er begrænset hvad den enkelte forbruger kan opnå. Problemet er imidlertid, at langt den største del af produktionen lægges i andre lande - og så er det svært at gøre noget. Og, sætter vi store krav til reduktion af forurening i Danmark, så vil erhvervslivet typisk svare med, at flytte produktionen ud af landet. Det er også vigtigt, at ændre denne indstilling. Flytter man bare den forurenende produktion ud af landet, hjælper det intet, med mindre vi får taget hensyn til forureningen ved afgift på importerede varer.

 • 1
 • 3

Hun indrømmer, at det er en myte, at det er sjovt at arbejde. Det er vi mange, som vidst fra tidernes morgen.

MF: »Vi skal aflive den sejlivede myte, at det at gå på arbejde skal være lystbetonet«, siger hun.

»Det er ved at snige sig ind i vores samfund, at det er okay for nogle grupper ikke at gå på arbejde. Det skal vi have aflivet«.

»Alle skal stå op om morgenen og gå på arbejde. Så er der nogle grupper, der er ikke kan det, og dem skal vi tage os ordentligt af«, siger Mette Frederiksen.

Hun betegner det som afgørende for finansieringen af velfærdssamfundet, at alle, der kan, går på arbejde. https://politiken.dk/indland/politik/art83...

Og da den økonomiske vækst ødelægger det egentlige livsgrundlag, så er det opbyggeligt, at stoppe med at træde ud af arbejdsmarkedet.

Det er ikke bare opbyggeligt, men langt mere behageligt ikke at bidrage til denne verdens selvdestruktive overforbrug.

Men for ikke at tvinge andre til at arbejde for ens eget udkomme, så skal det ske selvfinansieret.

http://arbejdsforskning.dk/ugenskommentar.php

 • 2
 • 2

Hun indrømmer, at det er en myte, at det er sjovt at arbejde. Det er vi mange, som vidst fra tidernes morgen.

MF: »Vi skal aflive den sejlivede myte, at det at gå på arbejde skal være lystbetonet«, siger hun.

»Det er ved at snige sig ind i vores samfund, at det er okay for nogle grupper ikke at gå på arbejde. Det skal vi have aflivet«.

Jeg har altid været fundementalt uenig med Mette Frederiksen. Det vi skal, er at vi skal automatisere de jobs, som ingen har lyst til. Og vi skal anvende automatisering og computere til, at gøre at alle er glade for at have et arbejde, og gerne vil gå på arbejde.

I dag er det sådan, at typisk højtlønnede - f.eks. Mette Fredderiksen, er glade for at gå på arbejde, og gerne skriver mange timer på jobsedlen. De kan ikke få arbejde nok. Mens, at de lavtlønnede, dem kræver man skal være villige til at arbejde med lortejobs, som ingen har lyst til.

Den måde, som tingene burde hænge sammen, er at MAN BETALER FOR AT FÅ ET JOB UDFØRT. Det er det, at personer som Mette Frederiksen ikke vil! Dem der har ønskejobs, de skal have høj løn, og dem der har lortejobs, skal have lorteløn. Det er det, som Mette Frederiksen ønsker.

Betaler vi nok for at få lortejobs udført, så bliver de til ønskejobs! Og betaler vi lidt nok for at få de jobs der i dag er højtlønnet udført , så bliver de lortejobs. Man kan gå meget langt ned i løn for de højtlønnede jobs, og der vil stadigt være mange, som gerne vil have dem!

Det, som vi skal, er at vi skal give en løn, så at alle er glade for jobbet. Vi skal alle have ønskejob.

Og vi har samtidigt automatisering, der også kan hjælpe til, at gøre jobs nemmere, lettere, og sjove. Og måske burde man tage det "sjove" mere med når man automatiserer, altså gøre det med formål, at få de ansatte til at få et ønskejob, og ikke kun tænke på økonomi og klima.

 • 3
 • 5

Underdanmark mangler ikke økonimisk incitament, man mangler alt muligt andet.

Når man er så ressourecestærk, at man evner at optjene dagpengeret er man så godt kørende, at man nok skal klare sig.

Hov der ramlede jeg vist ind i MF's ide-oplæg, og vi er altså ikke helt enige politisk hvis nogen skulle være i tvivl :-)

Problemet som jeg har oplevet, på 1. hånd eller har 2. håndsviden om er ikke afgrænset til folk på dagpenge men også folk på kontanthjælp - de vil ikke have jobs og jeg kan selv godt forstå det i velfærds-Danmark. Det som pikere mig er at man reelt ikke står til rådighed og er arbejdssøgende, men istedet lever på socialt bedrag - er det OK?

Som den retsbeskafne person jeg er (eller måske fordi jeg ikke selv kan udnytte "finten"), så kan jeg ikke fordrage socialt bedrageri, og det er jo reelt det som sker når man foregiver at være arbejdssøgende men ikke er det reelt.

Pest eller kolera:

1) Borgerløn

eller

2) Ulighed og økonomisk pisk

Begge dele er i mine øjne bedre end socialt bedrageri.

Skal vi tilbage til tråden, så er det noget med mindre penge at leve for, med mindre forbrug, og trykke hårdt på den økonomiske bremse. Der kan vi vel ligeså godt starte med overførslesindkomsterne? - men det med de 5000 kr. til ressourcestærke som kunne forsikre sig til det hvis de ville, som MF har lanceret idag ligger mig godt nok fjernt.....

Nogen som ved hvordan det går med det finske borgerlønsforsøg? Det er relevant for tråden hvsi nogen siger de heller vil står af ræset og leve på en sten ude i skoven....

 • 2
 • 3

Automatisering giver vækst.

Vækst giver CO2-udledning.

Når jeg måler hvad jeg køber i kg - så er 99% fødevarer. Skulle vi spise mere på grund af automatisering? Nej, vores forbrug er det samme.

Og spørgsmålet er, om det ikke er de rige der har lavest forbrug. Sammenligner jeg dem jeg kender, så er de rige vegatarer, de køber klimavenligt, de har el-bil, de har solceller, de bruger ikke nogen energi til opvarmning, og de har intet forbrug, for alt forbrug er under virksomheden - bortset fra fødevarer.

Hvorimod de fattigere, ikke køber klimavenligt, men efter laveste pris. De køber også hvidvarer, der holder kortere tid, fordi at de køber billigst, og ikke har råd til at købe dyrt. Og fødevarer, er også billigst, uden at tænke på klimavenligheden. Der købes det mærke, der har laveste pris i Netto.

Jeg tror ikke på, at der er nogen sammenhæng mellem rigdom og forbrug. De rige bruger penge på investeringer, og investering er ikke forbrug. Du forurener ikke, ved at sætte pengene ind på bankkontoen.

 • 0
 • 7

Som den retsbeskafne person jeg er (eller måske fordi jeg ikke selv kan udnytte "finten"), så kan jeg ikke fordrage socialt bedrageri, og det er jo reelt det som sker når man foregiver at være arbejdssøgende men ikke er det reelt.

Det er vist mere et spørgsmål om, at virksomhederne ikke tilbyder jobs til en ordentlig løn - og det er direkte dumt, at gå fra en højere understøttelse incl. lønsikring, og ned i løn, end det er at ikke tage et job. Kan de ikke bruge dig alligevel efter et par måneder, så risikerer du, at du får reduceret det du får som arbejdsløs.

Desværre, så er det sådan, at mange i erhvervslivet tror, at de kan tilbyde arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere hvad som helst. Kontanthjælpsmodtagere trækkes i kontanthjælpen når de arbejder, og hvis en virksomhed kan tilbyde et job to timer om dagen, så er timelønnen ca. 15 kroner, når der tages hensyn til det som trækkes, hvis lønnen er lav. Med andre ord - lønnen betaler ikke busbiletten. Fuldtidsjobs vil betale sig - men ofte, så er det ikke det, at virksomhederne kan bruge.

 • 1
 • 5

Men alle skal tvinges til at producere så meget som muligt. Det er MFs og alle andre mf'ers position.

Man går ind for konkurrencestaten og man betragter velfærdsstaten som dens overbygning. Konkurrencestaten bæres af de højtflyvende, og de skal have lov at udfolde sig uhæmmet, for den økonomiske vækst er forudsætningen for udviklingen mod den bedste af alle verdener, og alle mf'kan ikke få for meget af den.

Det eneste, som adskilder de forskellige danske grupperinger i folketinget, kommer til udtryk i forhold til spørgsmålet om, hvor meget velfærdsstat der skal være og hvordan den skal finansieres.

Venstrefløjen vil have så meget velfærdsstat som muligt, og mener at den skal finansieres af kapitalindkomstbeskatning i højere grad end beskatning af lønarbejde.

Højrefløjen vil have mindre velfærdsstat og den skal finansieres af lønarbejdsbeskatning i højere grad end kapitalindkomstbeskatning.

Hvis man går ind for borgerløn modsat andre omkostningsfulde former for overførselsindkomst, går man imod budskabet om, at alle skal arbejde så meget som muligt for at fremme den økonomiske vækst. Det er kættersk, det er alle enige om fra EL til LA, Da og Ny b.

IPCC gør opmærksom på, at den hellige økonomiske væskt endnu mangler at blive afkoblet i forhold til forureningen med klimagasser. Budskabet er, at nogle må sætte sit økonomiske volumen ned. Der er grænser for vækst, og de må respekteres.

Det går mod konkurrencestaten, som er fundamentet i alle politiske grupperingers tankesæt.

Hvis man går ind for borgerløn, så går man ind for, at andre skal finansiere ens ledighed! Det er med andre ord ikke det samme, som at vi samlet skal producere mindre.

Hvis man vil sætte sit forbrug ned, uden at det tvinger andre til at producere mere, så må man gøre det ved at være selvfinansieret.

Man må skabe det, som man lever af, på gældende betingelser. Dvs. tjene, spare, oparbejde den realkapital, der kan gøre en uafhængig af arbejdsmarkedet, dvs. bolig, fødekilder, huskeråd, social kapital og forbindelser, logistik osv.

Jeg har gjort mig uafhængig af arbejdsmarkedet og overførselsindkomster ved at bygge nogle huse af genbrugsmaterialer, leve ekstremt økonomisk og sundt med lavt forbrug i pengeøkomisk forstand men med en høj grad af selvforsyning, genbrug, benyttelse af kontakter i omgangskredsen, gensidig hjælp, tusk, legitim sort økonomi osv.

Bilen har jeg aldrig haft, fordi jeg ikke har haft brug for den. Den koster en bondegård, og smadrer klimaet, også den elektriske. Søren Lund har her på tråden afsløret, hvor idiotisk man kan påstå at en rugbrødsmoterdrevet cykel og elcykel er lige så skadelig for klimaet som en elbil! Så meget vold kan de tek-fixerede begå vold på intellekt og virkelighed for at holde fast i troen!

Mette Frederiksen har ret. Lønarbejde er ikke sjovt. Men vil alligevel have os til at arbejde uendeligt meget, og sygeplejeskerne skal ikke have løn som fortjent. Hun har intet gjort for klimaet, selv om det var sagen hun blev valgt på. Støttepartiern går mere op i overførselsindkomst og fuld beskæftigelse end klima. Ingen, absolut ingen på tinge har forstået, at de selv er problemet.

Uden for det hele er vi nogle få, som har set og forstået, at rotteræset mod klimakatastrofen skal stoppes.

Jeg er meget inspireret af Jakob Lund Fisker: https://www.google.com/search?q=jacob+lund...

Mine egne anbefalinger tager udgangspunkt i "Det økonomiske menneske", som både er problemet og løsningen. https://www.google.com/search?q=%C3%B8kono...

Opskriften på, hvordan vi kommer til at redde verden falder i forlængelse af disse forarbejder, og kommer til at hedde "Herligt fri af arbejdsmarkedet", (hvor andre har travlt med at smadre planeten i udviklingens navn) https://www.google.com/search?q=fri+arbejd...

 • 3
 • 2

Venstrefløjen vil have så meget velfærdsstat som muligt, og mener at den skal finansieres af kapitalindkomstbeskatning i højere grad end beskatning af lønarbejde.

Højrefløjen vil have mindre velfærdsstat og den skal finansieres af lønarbejdsbeskatning i højere grad end kapitalindkomstbeskatning.

Hvis man går ind for borgerløn modsat andre omkostningsfulde former for overførselsindkomst, går man imod budskabet om, at alle skal arbejde så meget som muligt for at fremme den økonomiske vækst. Det er kættersk, det er alle enige om fra EL til LA, Da og Ny b.

Mette Frederiksen har ret. Lønarbejde er ikke sjovt. Men vil alligevel have os til at arbejde uendeligt meget, og sygeplejeskerne skal ikke have løn som fortjent. Hun har intet gjort for klimaet, selv om det var sagen hun blev valgt på. Støttepartiern går mere op i overførselsindkomst og fuld beskæftigelse end klima. Ingen, absolut ingen på tinge har forstået, at de selv er problemet.

Der er faktisk mange, som er glade for deres arbejde! Specielt dem, der får en god løn for at udføre arbejdet. Mange politikere, gør arbejdet frivilligt. Vi er enige omkring Mette Frederiksen. Hun går ind for underbetaling, tror at velfærdspolitik = større støtte til erhvervslivet, og har absolut intet forstået om klima. De borgerlige har gjort det bedre sammen med DF - også ud fra et velfærdssynspunkt - end Socialdemokratiet gjorde under Helle, og jeg tvivler på, at socialdemokratiet helt forstår essensen i velfærd.

Min holdning er, at vi gerne alle skal arbejde - men, vi skal alle have et ønskejob. Det mener jeg bestemt er muligt. Et ønskejob, behøver ikke direkte at være sjovt, men det er et job, der passer til personen, og som de gerne vil udføre. Normalt, når man søger folk, så har man nogle skemaer som ansøgerne skal presses ned i. Der skal så skæres en hæl, og files en tå, for at få dem til at passe til stillingen. Jeg mener, at det offentlige skulle gå den modsatte vej, og tilpasse jobsene i det offentlige til personerne. Det vil sige, at der tages hensyn til uddannelse, så de får noget som de kan bruge deres uddannelse til, og at den ikke går tabt. Og, at man tilrettelægger arbejdet, efter det som de ansatte gerne vil. Det vil være et stort plus, hvis man kunne ansætte alle arbejdsløse og arbejdsdygtige kontanthjælpsmodtagere, men man skal sørge for, at de får et ønskejob. I modsætning til dem der har et højtlønnet ønskejob, så er der mange lavtlønnede og kontanthjælpsmodtagere der har haft lortejobs, og har meget dårlige erfaringer med erhvervslivet. Dette giver et psygisk problem, der gør at de har svært ved at tage job, og ønske job. Noget, som er utroligt vigtigt, er at de får en positiv oplevelse ved at arbejde! Det er simpelthen nødvendigt, for at løse de psygiske problemer, som erhvervslivet har givet dem. Man kan vælge, at tage dem ud af arbejdsmarkedet, og give dem en lægerklæring. Eller, man kan give dem et job, som de gerne vil have, og som de bliver glade for. Måske ved de ikke helt hvad de gerne vil, og så skal de have mulighed for at skifte, så de får et godt job, de er glade for. Altså - det vi skal, er at vi skal sikre os, at alle der ansættes i det offentlige får et ønskejob, både kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse. Og at de bliver glade for jobbet, og gerne vil på arbejde hver dag.

Mette frederiksens filosofi, om at kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse skal have lortejobs, er stort set det samme som at køre dem på hospitalet. Det får man intet godt ud af.

Jeg mener ikke, at lønnen behøver at være høj - men den skal være høj nok, og det er vigtigt, at man tilbyder ønskejobs. Så kan de højtlønnede der har ønskejobs i dag, måske gå lidt ned i løn - det vil sikkert være et ønskejob alligevel.

Et problem, ved at integrere alle arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere i det offentlige, ved at give dem ønskejobs, er at der så ikke er nogen fri arbejdskraft til erhvervslivet. Dette mener jeg skal løses ved, at ALLE offentlige ansatte, søger to stillinger om ugen. Ofte er det ikke dem, der kommer fra understøttelse og kontanthjælp der får jobs i erhvervslivet, men andre offetlige ansatte. For at slanke det offentlige, og få så mange arbejdsløse i jobs som muligt, så er en god idé, at sætte krav til at alle offentlige ansatte, der arbejder indenfor et område hvor der er arbejdsløshed, eller overskud af arbejdskraft i det offentlige, skal sende to ansøgninger om ugen. Så vil den offentlige sektor blive reduceret.

 • 0
 • 6

Concito konstaterer, at den danske klimastrategi er dødens pølse, og at vi skal holde op med at importere og brænde alverdens skove af: https://concito.dk/nyheder/danmarks-forbru...

Når man påtænker, at strategien for indfangning og begravelse af kulstof sigter til de store punktkilder, forbrændingsanstalter, der iflg. planen netop i høj grad sigter på fortsat import og afbrænding af træ fra verdens skove, så er der tale om dødsstødet til regeringens 3070-plan.

Den eneste virkeligt implementerede løsning er altså død, ikke bare skindød på samme måde som de andre virtuelle løsningsforslag, dvs. drømme om pyrolysens velsignelser (kulsvierens genkomst) og nyt foder til muhdyrene, så de kan holde op med at bøvse.

 • 0
 • 6

Concito konstaterer, at den danske klimastrategi er dødens pølse, og at vi skal holde op med at importere og brænde alverdens skove af: https://concito.dk/nyheder/danmarks-forbru...

"Når vi afbrænder træ, flis og andre restprodukter, bliver al kulstoffet i biomassen omsat til CO2. Hvis vi i stedet lader træerne stå, ligge i skovbunden eller bruger biomassen til f.eks. byggematerialer, sker omsætningen langsommere. Afbrænding af biomasse er derfor i praksis ikke CO2 neutral"

Det er vist den form for logik, man kan forvente af en Cand. Polit!

Først og fremmest får vi ingen byggematerialer, uden vi fælder træerne, og dermed producerer en masse resttræ og savsmuld.

Lader vi det ligge i skovbunden, udleder det ikke bare CO2 men også CH4, som har 23 gange højere GWP!

Brænder vi resttræet og savsmuldet af i energisektoren, udleder det i det mindste kun CO2, og langt vigtigere; det fortrænger fossil CO2 fra naturgas og kul 1:1.

Hykleriet består i at SOR (og Concito) åbenbart ikke har et problem med at lave "verdens skove" om til huse og andet, men resttræet og savsmuldet derfra, skal absolut have lov at udlede maks CO2 og Methan, UDEN at fortrænge fossilt kulstof i processen - for ellers "brænder vi verdens skove af"!

 • 9
 • 1

Concito konstaterer, at den danske klimastrategi er dødens pølse, og at vi skal holde op med at importere og brænde alverdens skove af: https://concito.dk/nyheder/danmarks-forbru...

Concito er "Danmarks Grønne Tænketank"

Afbrænding af biomasse er kun en trædesten frem mod det energisystem, vi skal have i fremtiden baseret på især vind og varmepumper. Vi har brug for, at der bliver taget politisk beslutning om de mål og midler, der skal reducere biomassemængden markant og understøtter en accelereret omstilling til fremtidens elektrificerede varmesystem,” siger Christian Ibsen, direktør, CONCITO.

Hvordan i hede hule helvede kan være så faktaforladt og samtidig bestriden en lobbyist direktør-stilling og så ikke have fattet en hat af problemstillingen?

Hvis man nu antager at manden ikke er dum som en dør, men derimod pusher en agenda han er betalt for (ja jeg tog lige en hat på af sølvpapir), hvem er det så som får en fordel af lobbyismen?

CONCITO arbejder med to typer af partnere, nemlig strategiske partnere og projektpartnere.

De fortæller ikke noget om hvem disse partnere er... MEn de har en boatload (+100) af virksomheder og forskere tilknyttet. Når man så læser videre om Concito, så er jeg ærligt talt ved at kaste op over hvor gennemsyret-stikke-snablen-ned-i-politisk-korrekte-kasser-og-lave-bullshit-papir organisationen er... HVer virksomhed betaler mellem 5.000 og 50.000kr i medlemskab. Resten skaffes fra store danske fonde og tilskud fra EU.

Der er ikke offentlige regnskaber. Hvad får Connie Hedegår og Anders Eldrup for deres bestyrelsesposter? Er det bare fedeben?

Det er feel-good-aflad for profit.

 • 8
 • 3

Nu er det ingen hemmelighed, at ing.dk lever af at henvende sig til ingeniører. Og der er overensstemmelse mellem regeringens virtuelle løsningsforslag og ingeniørens interesse i at sælge sådanne virtuelle løsninger, tekniske fix, luftkasteller, osv.

Hvad sigter regeringens 3070-plan til? CCS, CCU og pyrolyse, men intet i retning af nedsat forbrug i økonomisk forstand her hos os, der har et af verdens største forbrug af verdens begrænsede ressourcer!

Uddraget fra IPCCs udkast til handling med perspektiv, som hele tråden falder under, handler om, at nogle grupper i verdensøkonomien må sætte deres økonomiske forbrug ned, hvis vi skal undgå det værste. Danmark har et gigantisk forbrug, og burde om nogen være i stand til at sætte forbruget ned! I stedet holder man fast i forestillingen om evig vækst, afbrænding af skov, teknisk fix, teslaer i lange baner osv.

Her på ing.dk er man helt med de officielle regnskaber over DKs klimaprofil og kalder afbrændingen af verdens skove i de danske forbrændingsanstalter for hensigtsmæssig i forhold til klimaudfordringen, fordi CCS og CCU-teknologien primært tiltænkes at rettersig mod fortsat øget import af træ til afbrænding i store anstalter, hvis skorstene kulstoffet skal vaskes ud af!

SLs indlæg for kaskader af opadvendte tomler, når han går imod en konstatering af, at man retteligt bør halvere importen i stedet for at øge den.

De tekniske fix, som ing.dk og regeringen satser hele butikken på, retter sig primært mod afbrænding af verdens skove, og det er ikke kun concito, der har opdaget, at der ikke er noget grønt foregangsagtigt over at importere og brænde verdens skove af!

Den bæredygtige brug af skov er begrænset. På sigt er der mening i at etablere og bruge skoven nationalt som kilde til byggematerialer og brænde i et begrænset omfang. Men import i det omfang, som DK satser på, det er ikke klimatisk bæredygtigt, uanset hvordan man stiller det op.

Den smule skov, som vi har i landet, bruges ganske fornuftigt. Men der er ikke noget grønt foregangsagtigt over at satse nationens klimaprofil på øget import af træ til energiproduktion og kulstofgenvinding.

Det handler om noget meget mindre sexet, nemlig nedsat forbrug, mere dansk skov, meget mere dansk skov, vind, sol, et helt anderledes landbrug, mange flere naturværdier, rent vand og hav med naturligt forekommende kilder til mad, fisk, tang, skaldyr, mindre bilisme, flere små elektriske køretøjer, cykler på rugbrød, mere tid, hjemmearbejde, mindre arbejde, osv.

https://ing.dk/andre-skriver/klodens-resso...

 • 3
 • 6

Den bæredygtige brug af skov er begrænset. På sigt er der mening i at etablere og bruge skoven nationalt som kilde til byggematerialer og brænde i et begrænset omfang. Men import i det omfang, som DK satser på, det er ikke klimatisk bæredygtigt, uanset hvordan man stiller det op.

@Steen Ole

Det bliver du simpelthen nød til at læse op på. Energistyrelsens scenarieanalyse anvender netop kun indenlandsk bæredygtig produceret biomasse på langt sigt. Ca 250 PJ ! Og Søren Lund har forøvrigt helt ret.

 • 6
 • 3

Det bliver du simpelthen nød til at læse op på. Energistyrelsens scenarieanalyse anvender netop kun indenlandsk bæredygtig produceret biomasse på langt sigt. Ca 250 PJ ! Og Søren Lund har forøvrigt helt ret.

Energistyrelsens drømmescenarier er regeringens, tek-fix-proselytternes bestillingsarbejde! Der er ingen som helst realisme i dem, da de mængder af biomasse, som man drømmer om, ikke findes i landet eller kommer til at være der, med mindre der etableres meget mere skov, og det er der ingen planer om.

De forskere, der arbejder med regeringens plan, ved præcist, at man satser på fortsat afhængighed af import af kulstof, men taler for døve øre: https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/...

 • 3
 • 6

Energistyrelsens drømmescenarier er regeringens, tek-fix-proselytternes bestillingsarbejde

Energistyrelsen kommer heller ikke frem til 250 PJ fra biomasse år 2030. Se enegistyrelsen maj 2020! https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenerg... (side 14)

side 4 indrømmer man, at selv om det regnskabsmæssigt tæller neutralt klimaneutralt for Danmark at brænde alverdens skove af, så er sandheden om den virkelige betydning for klimaet noget sværere at komme på højde med! (se side 4)

Jeg har ikke set nyere mere relevant materiale fra den kant, men hjælp mig med bedre referencer.

Og jeg anser det for uartigt at fortsætte med at henholde sig til nogle misvisende regnskabsregler for at vaske den danske energiproduktion grøn. Desuden er det ikke ret sandsynligt at alverdens lande fortsat vil acceptere denne form for bogføring.

Det uartige ved hele øvelsen består i det, at man performativt viser, at man er fucking lige glad med klimaet, hvis bare man på papiret kan få det til at se grønt ud!

Klimarådet har sagt det klart, som jeg allerede har nævt længere oppe i tråden med referencer, at dansk praksis ikke kan tages som eksempel for andre, da andre lande ikke kan importere og brænde skov af på samme måde som os, fordi der ikke er skov nok til det!

Det, man kommer frem til, når man går ind i realiteten omkring import og afbrænding af skove, er, at det på ingen måde er bæredygtigt. Concito er langt fra de eneste, der har set det. https://videnskab.dk/kultur-samfund/forske...

Klimarådet har set det, https://www.klimaraadet.dk/da/system/files...

ing.dk har beskrevet, hvad der foregår i nogle af de baltiske lande, https://ing.dk/artikel/danmark-fyrer-med-b...

Dansk grøn energi er ikke grøn. Der er fiflet med opgørelserne, nidkjært udnyttende en finte i reglerne for bogføring, som nogle af arkitekterne bag dem tager afstand fra nu, fordi de er blevet klogere: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-09-06-...

Folketinget har indrømmet, at praksis hidtil ikke har været bæredygtig. Men den samlede efterspørgsel på biobrændsel falder ikke, fordi Danmark fremadrettet vælger at begrænse importen af træ til det, der lever op til vedtagne kriterier for bæredygtiged. Det er den samlede globale efterspørgsel på biobrændsel, der sætter prisen og dermed udbuddet, hvorfor det sådan set kan være fløjtende ligegyldigt, at det, der futter af i Danmark kommer fra de skove, vi selv har defineret som bæredygtige. Den sidste lille detalje kommer energistyrelsen ikke ind på, den skriver bare, at det er svært at lave et regnskab over de virkelige klimakonsekvenser af dansk adfærd!

Uartigt!

 • 3
 • 4

Energistyrelsen kommer heller ikke frem til 250 PJ fra biomasse år 2030. Se enegistyrelsen maj 2020! https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenerg... (side 14)

@Steen Ole

Uartigt er det i hvert fald ikke at læse op på lektien og beskylde Energistyrelsen for noget uden at dokumentere dine påstande. De 250 PJ er for øvrigt præcis hvad Energistyrelsen skriver på side 5 der er behov for af indenlandsk produceret bæredygtig biomasse. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfre...

 • 2
 • 2

Din kilde er fra 2014, dvs. den er forældet i forhold til min kilde, reference til energistyrelsen maj måned 2020. Det er typisk spam, afsporing, støj!

Vrøvl!

Din henvisning omhandler forventet forbrug af biomasse i 2030, hvor Jakob's kilde omhandler potentialet for danskproduceret biomasse i 2050.

Jakob skrev heller ikke "i 2030", han skrev på lang sigt.

Du spreder som sædvanligt stråmænd til højre og venstre, når hverken fakta eller saglighed støtter dine argumenter!

I din egen kilde beskrives desuden potentialet på kortere sigt:

"Danskerne brugte i 2018 ca. 27 GJ biomasse pr. person til energi, heraf ca. 20 GJ træ."

"Det maksimale energipotentiale fra danskproduceret biomasse og biogas vurderes på kortere sigt at ligge på 160 - 180 PJ inkl. biologisk nedbrydeligt affald, men uden energiafgrøder og uden såkaldt ”blå biomasse” fra havet. Et potentiale på 180 PJ svarer til ca. 31 GJ pr. dansker, hvoraf højst ca. 10 GJ estimeres at kunne være træ."

Det svarer til potentialet på 175 PJ, som Energistyrelsen anså (og således stadig anser) i 2014 for værende realistisk i 2050, med tillæg af +10 mio. tons planen.

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfre... (side 15)

Vi har altså allerede i dag et danskeproduceret potentiale på 180 PJ, hvoraf 60 PJ er træ, som kan realiseres på kort sigt.

Det samlede forbrug af biomasse i 2019 var 161 PJ, hvoraf 77 PJ var importeret.

Hvorom alting er, så får vi slet ikke brug for al den biomasse i 2050, for over halvdelen af Energistyrelsens estimat, var beregnet til biobrændstoffer til biler og lastbiler, som ingen i dag kan være i tvivl om vil køre på batterier i 2050.

Verden ændrer sig - også for Energistyrelsen.

 • 5
 • 1

Hvis du læste din egen reference ville du se, at der i 2030 angives ca. 200 PJ. Altså et fald i forhold til den reference jeg har angivet. Håber du selv kan se hvor håbløs din argumentation er

Det var ikke mig, der fremførte tallet 250PJ som fremtidsscenarie for 2030 fra en rapport fra 2014, hvor en nyere rapport fra netop energistyrelsen kommer frem til et betydeligt mindre tal, nemlig 200 PJ for biomasse 2030.

Det, som jeg forholder mig præcist til, er altså mere relevant omtalt i den nyere rapport, som jeg refererer til, den der er fra 2020.

Mit og concitos kritik går på regeringens 30/70-plan! https://concito.dk/nyheder/danmarks-forbru...

Man foreslår med andre ord, at stoppe afbrændingen af alverdens skove, netop fordi det er aldeles uansvarligt at kalde det klimaneutralt, selv om det regnskabsmæssigt tælles ind som sådan i Danmarks klimaregnskab nu.

Forslaget svarer meget godt til, at man nøjes med at brænde det biobrændsel af, som der dannes inden for nationens egne grænser. /jeg køber forslaget, og tilføjer, at der skal plantes skov, masser af skov, og at det først på sigt vil være forsvarligt at begynde at hente brænde her fra. Intet tyder på, at det er regeringens plan!

Fredningen af statsskovene er aldeles meningsfuld, da de har været udnyttet ganske effektivt de sidste år, bl.a. med henblik på at hente gratis energi her. Der kommer altså ikke mere her fra inden for perioden, før og efter 30, men måske meget længere fremme.

Produktionsskovene drives ganske fornuftigt. Gerne flere af dem. Men der er ikke rigtigt initiativer, som forslår her.

Men SL og JR synes det er relevant at tale om helt op til 250PJ ud fra en old gammel rapport, som er overhalet af nyere rapport fra den kilde, som man først beder mig om at læse op på. Hvorfor læse op på en rapport fra 2014, når der ligger en fra 2020!

Man kan åbenbart ikke finde ud af relevansen af sine egne tal, eller også hælder man blot tal ud, fordi man ikke har noget sammenhængende at komme med. Forældede tal for en epoke, der ligger langt ud over det relevante årstal, 2030, året, hvor reduktionen på 70 % af nationens CO2ækvivalenter skal være i hus i relation til 1992 udslippet.

Vi er meget langt fra målet, hvis vi skal stoppe med at brænde alverdens skove af, sådan som vi gør nu!

 • 2
 • 4

Det var ikke mig, der fremførte tallet 250PJ som fremtidsscenarie for 2030 fra en rapport fra 2014, hvor en nyere rapport fra netop energistyrelsen kommer frem til et betydeligt mindre tal, nemlig 200 PJ for biomasse 2030.

@Steen Ole

Og det var heller ikke mig - hvis du ellers læser både mine indlæg, og dine egne referencer.

Man foreslår med andre ord, at stoppe afbrændingen af alverdens skove, netop fordi det er aldeles uansvarligt at kalde det klimaneutralt, selv om det regnskabsmæssigt tælles ind som sådan i Danmarks klimaregnskab nu.

Og det har vi fået slået fast ikke har noget virkeligheden at gøre. I fremtiden er den biomasse Danmark selv producerer tilstrækkelig. Mange ved f.eks. heller ikke at 74% af den flis der blev brugt i Danmark sidste år kommer fra - Danmark.

 • 2
 • 2

Mange ved f.eks. heller ikke at 74% af den flis der blev brugt i Danmark sidste år kommer fra - Danmark.

De importerede mængder af træ, træ fra verdens skove, kommer ind som flis, træpiller og brænde, ikke bare som flis.

JR vælger udelukkende at fokusere på flis for at forvirre billedet.

Danmark producerede 21 187 TJ flis i 2019, hvilket står i forhold til 9 519 TJ importerede i 2019!

Men det skal holdes sammen med, at der blev importeret 53 000 TJ brænde og træpiller samme år, hvor den danske produktion var på sølle 14 758 + 1 988 TJ

Den samlede import og afbrænding af verdens skove ender på over 63 000 TJ! Den danske produktion af flis brænde træpiller og træaffald var samme år på 48 000 TJ!

Når Jakob Rasmussen så vælger at fokusere alene på træflis, så siger det alt om ham!

Produktionen af netop træflis toppede året før, 2018 og er allerede for nedadgående, fordi man har høstet det meste især uden for skovene dvs. i hegn og på små jordlodder, i statsskovene, der nu er fredet osv.

Produktionen af træflis har været alt for høj, den har kostet på biodiversiteten, og der kommer ikke meget her fra fremadrettet.

Og samlet, så importerede Danmark ca 13 000 TJ mere biomasse fra verdens skove til den danske såkaldte klimaneutrale energiproduktion i 2019, end Danmarks egne skove og landareal kunne producere, dvs. ca. 13 000 TJ over Danmarks 48 000 Tj.

Når man skærer den forkastelige import væk, og medregner at den danske produktion af flis vil falde drastisk i fremtiden, fordi statsskovene er fredet og fordi bønder og godtfolk allerede har hentet, hvad der var at komme efter i deres hegn og småskove, så er der et kæmpe hul i regeringens 3070-plan!

Med andre ord, når man bliver tvunget til at opgive sine CCS og CCU planer, der netop sigter på at indvinde kulstof fra de store punkter, hvor importeret træ brændes af, så er vi ikke halvt i mål, som Dan Jørgensen siger så flot! Så er der kun vind og sol tilbage, en biogasproduktion der slipper så store mængder metan ud, at det kun er tvivlsomt, om den trods de mega tilskud bidrager konstruktivt til klimasituationen.

Pyrolysen er en fugl på taget, sammen med alt det andet!

Det eneste, som var implementeret, skal reduceres!

Mærskflådens bidrag til økonomien tæller ind i nationens BNP, men det faktum, at flåden forbruger lige så meget fossilt energi, som resten af nationen, det husker man også at glemme!

Danmarks ekstreme overforbrug af nips, importeret fra fjernøsten, har stor inflydelse på tilførelsen af klimagasser via fx den kinesiske industri, der kun kan konkurrere, fordi miljøstandarderne der er fraværende og fordi en kineser endnu ikke koster ret meget i drift.

Danmark er ikke noget grønt foregangsland. Men her på siden, er man med på fortællingen. Det er ikke så godt.

 • 1
 • 5

De importerede mængder af træ, træ fra verdens skove, kommer ind som flis, træpiller og brænde, ikke bare som flis.

JR vælger udelukkende at fokusere på flis for at forvirre billedet

@Steen Ole

Nej jeg fokuserede ikke alene på flis. Jeg gav dig (og andre) en faktuel oplysning, som du så vælger tillægge intensioner, som du på ingen måde har belæg for.

Produktionen af netop træflis toppede året før, 2018 og er allerede for nedadgående, fordi man har høstet det meste især uden for skovene dvs. i hegn og på små jordlodder, i statsskovene, der nu er fredet osv.

Produktionen af træflis har været alt for høj, den har kostet på biodiversiteten, og der kommer ikke meget her fra fremadrettet.

De danske skove er i hastig vækst. Og dermed også behovet for udtynding og pleje. Og hvis man ikke efterfølgende anvender restprodukterne fra træ til møbel-, papir- og byggeindustrien, så forringer det direkte klimaregnskabet.

Når man skærer den forkastelige import væk, og medregner at den danske produktion af flis vil falde drastisk i fremtiden, fordi statsskovene er fredet og fordi bønder og godtfolk allerede har hentet, hvad der var at komme efter i deres hegn og småskove, så er der et kæmpe hul i regeringens 3070-plan!

Og det er så igen dine egne udokumenterede påstande. Som jo er i fuldstændig modstrid til de kendte opgørelser

 • 2
 • 1

Nej jeg fokuserede ikke alene på flis

Det er jo løgn! Citat, Jakob Rasmussen:

"Og det har vi fået slået fast ikke har noget virkeligheden at gøre. I fremtiden er den biomasse Danmark selv producerer tilstrækkelig. Mange ved f.eks. heller ikke at 74% af den flis der blev brugt i Danmark sidste år kommer fra - Danmark"

Citat slut.

Og det kommer op, efter at han har refereret til en forældet rapport fra energistyrelsen og efter at han har bedt mig om at læse op på, hvad energistyrelsen har at byde på med profetier!

Produktionen af netop træflis toppede året før, 2018 og er allerede for nedadgående, fordi man har høstet det meste især uden for skovene dvs. i hegn og på små jordlodder, i statsskovene, der nu er fredet osv.

Hvis man går ind på følgende opgørelse side fem, fremgår det, at produktionen af netop flis er faldende fra 2018 til 2019: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statisti...

Træflis har været rygradden i den danske produktion af biomasse fra skove, og den er nedadgående! De andre fraktioner af biomasse fra danske skove er også for nedadgående, da statsskovene er fredet og da produktionsskovene drives på kommerciel fornuftigt grundlag, som hidtil!

Der er afsat et hundrede millioner til støtte til opførelse af ny skov. Det er ingen ting, i sammenligning med at der årligt bruges syv milliarder i direkte støtte til dansk konventionelt landbrug, animalsk produktion foruden alle de indirekte former for støtte, fx til biogas, patetiske forsøg på at male dansk landbrug grønt.

I den netop afsluttede og vedtagne principbeslutning for forbedring af landbrugets klimaprofil, har jeg ikke set nogen form for direkte satsning på skovbrug.

i fuldstændig modstrid til de kendte opgørelser

Opgørelser over det skete, som Jakob ikke kan finde ud af at referere til, siger intet om, det jeg siger:

Når man skærer den forkastelige import væk, og medregner at den danske produktion af flis vil falde drastisk i fremtiden, fordi statsskovene er fredet og fordi bønder og godtfolk allerede har hentet, hvad der var at komme efter i deres hegn og småskove, så er der et kæmpe hul i regeringens 3070-plan!

 • 1
 • 3

Træflis har været rygradden i den danske produktion af biomasse fra skove, og den er nedadgående! De andre fraktioner af biomasse fra danske skove er også for nedadgående, da statsskovene er fredet og da produktionsskovene drives på kommerciel fornuftigt grundlag, som hidtil

@Steen Ole

Nu kommer du igen med udokumenterede påstande, og når du ikke kan komme igennem med dine fejlagtige påstande, så går du over til personangreb. Tror du ikke at du skulle tage en pause og samle lidt sammen på din argumentation ?

 • 4
 • 1

Nu kommer du igen med udokumenterede påstande

Undskyld, men nu lukker du! Se min reference, og se på, hvor meget flis der er produceret op til 2018, og se så hvad der sker fra da af, nu, hvor statsskovene er blevet fredet! Kommer der flis fra fredede skove! Nej, og hvor skulle det komme fra ellers i nærmeste fremtid?

Man skrider fra den ene lille perfide detalje til den anden, 250 pj fra en forældet rapport til træflis, som om træflis isoleret set er relevant i en kontekst. Så benægter man, at man isoleret har fokuseret på flis! Patetisk, latterligt løgnagtigt!

De her tråde er kun et studie værd i retning af, hvad tek-fix-proselytter/grønvaskingeniører kan finde på at gøre vold på af integritet, med det slet skujlte mål med øvelsen; at gøre sig lækre for de store inden for fortællingen; fortællingen om Danmark som grønt foregangsland!

 • 2
 • 6

Undskyld, men nu lukker du!

@Steen Ole

Det kan jeg garantere for at jeg ikke gør. Hvis du nægter at forholde dig til hvad f.eks. Energistyrelse og EA Energianalyse skriver, men insisterer på egne postulater om fremtiden, så vil du altid blive modsagt. Det danske energimix vil også inden for de kommende årtier indeholde biomasse. Det er helt nødvendigt for sammen med biogas, affald og udlandsforbindelser, at opretholde forsyningssikkerheden i et vindscenarie. https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/b...

 • 3
 • 2

Det kan jeg garantere for at jeg ikke gør

Først så finder du et forældet tal fra den energistyrelse, som du beder mig om at forholde mig til og læse op på. Jeg kalder det et drømmescenarie, fordi det ikke passer ind i noget, jeg kan forbinde med den smule, som jeg ved. Det er for stort. Så korrigerer jeg det, tallet er og viser sig at være for højt, og jeg viser det med henvisning til en nyere rapport, som jeg finder frem selv. Så er der ikke mere i den balon, og du springer videre, finder en lille perfid detalje frem: Du refererer isoleret til træflis, som om det var relevant i beskrivelsen af, hvor meget de danske skove producerer af biobrændsel. Træflis har netop været rygradden i dansk energiproduktion fra danske skove, men udgør en brøkdel af, hvad man importerer af træpiller og brænde. Jeg korrigerer dig med en beskrivelse af forholdet mellem importeret og nationalt dansk produktion af biobrændsel fra skove som også omfatter de andre fraktioner. Se venligst igen: https://ing.dk/debat/ipcc-graenser-oekonom... Det handler om alle fraktioner af biomasse fra skov.

Hvad er formålet med Jakob Rasmussens perverse måde at debattere på, andet end at fortrænge opmærksomheden fra det faktum, at Danmarks såkaldte grønne profil hviler på import af træ fra verdens skove, som muligvis regnskabsmæssigt tæller ind som klimaneutral energiproduktion i overensstemmelse med gældende regler for bogføring over sådan, men som af mange kritikere og aldeles velbegrundet er afsløret som mere end tvivlsom i mere sand klimaproblematisk forstand, inklusiv af energistyrelsen selv, dvs. den kilde, som jeg er blevet bedt om at læse op på.

Energistyrelsens talmæssige profeti for det famøse år, to tusind og tredive, siger lidt mindre end to hundrede PJ fra biomasse, og at Danmark for at komme så højt op må fortsætte med at importere verdens skove for at brænde dem af i nogen lunde samme omfang som nu.

Det er en skændsel, som proselytterne her bakker op om, fordi tek-fix løsningerne primært retter sig mod genvinding af kulstof fra biobrændsel. Det er alverdens skove, der skal lægge ryg til den danske CCS og CCU-teknologi. Affaldsafbrænding udgør ikke nogen stor kilde for implementering af CCS og CCU-teknologien. Så er der kun cement tilbage, som legitim genstand for teknologien. Det rækker ingen steder!

De hellige alliancer mellem tek-fix-proselytter og regeringens, magtelitens, grønvaskere skinner klart igennem. Vi kender jer alle sammen på de uartikulerede nedadvendte, kombineret med JR og SLs lakoniske udfald.

 • 4
 • 5

Hvad er formålet med Jakob Rasmussens perverse måde at debattere på, andet end at fortrænge opmærksomheden fra det faktum, at Danmarks såkaldte grønne profil hviler på import af træ fra verdens skove, som muligvis regnskabsmæssigt tæller ind som klimaneutral energiproduktion i overensstemmelse med gældende regler for bogføring over sådan, men som af mange kritikere og aldeles velbegrundet er afsløret som mere end tvivlsom i mere sand klimaproblematisk forstand, inklusiv af energistyrelsen selv, dvs. den kilde, som jeg er blevet bedt om at læse op på

@Steen Ole

Du har et meget “blomstrende” sprogbrug. Det kniber lidt mere med at finde ordene, når dine påstande skal dokumenteres. Måske en mere simpel forklaring kan flytte lidt af “blomsterne”. https://reo.dk/?p=304

Energistyrelsens talmæssige profeti for det famøse år, to tusind og tredive, siger lidt mindre end to hundrede PJ fra biomasse, og at Danmark for at komme så højt op må fortsætte med at importere verdens skove for at brænde dem af i nogen lunde samme omfang som nu.

I 2030 er der sideløbende udfaset fossile brændsler og sol/vind udbygget. Og frem mod 2040 vil biomassen være reduceret med ca 70% https://www.ea-energianalyse.dk/da/alterna.... Og stadig en mængde der kan skaffes ved indenlandsk bæredygtigt produceret biomasse.

 • 1
 • 7

Pete Buttgied, øverst ansvarlig for transport i USA, forklarer, at grunden til at forbrugerens efterspørgsel ikke kan imødekommes nu og næste år, ikke kun ligger i svigtende forsyninger og kortsluttet logistik, proppede havne og mangel på folk, der vil arbejde for ingen ting i transportsektoren. Nej, grunden er, at efterspørgslen er for høj!

https://elpais.com/economia/2021-10-24/el-...

Det er ikke bare i USA men også i Europa, at de stimulanspakker, som staterne ar sat i søen for at speede overforbruget op, nu afslører sig som sit eget problem i snæver markedsøkonomisk forstand.

Det faktum, at man med samme patetiske form for overstimuleret forbrug i den grad har sparket til den udvikling, der handler om at smadre livets betingelser, bringes ikke ind i de ansvarliges form for fokus. Det er for alvorligt for dem, fordi det går ud over fortællingen om, at bare markedet fungerer, så er alt godt. Det handler om, at når markedet fungerer, så betyder det, at vi har fuld fart på at ødelægge ikke bare de klimatiske livsbetingelser, men alt andet.

Markedsfundamentalismen styrer bare for vildt!

Markedet er gud: https://www.google.com/search?q=markedsfun...

Google er gud: https://www.google.com/search?q=Google+er+...

Forbrugeren er gud: https://www.google.com/search?q=forbrugere...

 • 5
 • 3

Det er ikke bare i USA men også i Europa, at de stimulanspakker, som staterne ar sat i søen for at speede overforbruget op, nu afslører sig som sit eget problem i snæver markedsøkonomisk forstand.

Det faktum, at man med samme patetiske form for overstimuleret forbrug i den grad har sparket til den udvikling, der handler om at smadre livets betingelser

DEt er der nu noget om, dem som ikke har haft et overforbrug har kanaliseret pengene ind på hvermands opsparingen af aktier og bolig-prisstigninger. Det er hetl galmatias hvad der er sket på de finansielle markeder afledt af helikopterpengene og negative renter. DEt er ganskevist fornøjligt når man har fået sig en god del af det, men alligevel......

Jeg er skeptisk af natur, og det der er skat henover de sidste 2 år oven i corona men også før, er for godt til at være sandt. Så ligenu har jeg det som på en varm, fugtigt sommer dag, med flere volt/m i luften omkring mig. Det skal bare give et gevaldigt knald på et tidspunkt.

Så Steen Ole, hvordan skal vi nå at bruge vores stimulanspenge inden knaldet kommer? :-)

For mig bliver det nok meget tidlig pension.....

 • 3
 • 1

Så Steen Ole, hvordan skal vi nå at bruge vores stimulanspenge inden knaldet kommer? :-)

For mig bliver det nok meget tidlig pension.....

Min kommende bog kommer til at hedde: "Fri af arbejdesmarkedet"

Den er ment som en guide til, hvordan man kan pensionere sig selv før den egentlige pensionsalder.

Hamsterhjulet ikke bare fanger de fleste, men trumler også vore livsbetingelser under vægten af masserne, der tonser ufrie rundt i det.

Hvis man har, så man kan forsørge sig selv på lavt blus uden at bidrager ret meget til pengeøkonomien. Og så er man desuden velpolstret, hvis det hele braser sammen.

Den globale økonomi med de mange falske penge, falske værdier pumpet op med kreditter, vakler voldsomt lige nu.

Globaliseringen er betinget af en skrøbelig logistik.

 • kommunikationen fungerer kvantitativt, men mængden af informationer overbelaster enhver, der forsøger at overskue markedet (kravet om at skabe orden i kaos stiger med mængden af information og mængden af information stiger med den elektroniske vækst i kommunikation på verdensplan, den kommunikative integration på verdensplan skaber ikke forudsigelighed, tværtom).

 • transportvejene bryder sammen. Lige nu er de vigtigste havne i USA blokerede, Mærsk tjener styrtende på containertransport, fordi transportraterne pr. container er tidoblet over de sidste 18 måneder, energipriserne har givet de højeste inflationsrater i Spanien og tyskland over 30 år, der er mangel på råvarer og halvledere, så produktionen af fx biler er reduceret i bl.a. tyskland.

 • den gensidige tillid på globalt plan er ikke længere til stede. Der er spændinger mellem Kina og den vestlige verden og forestillingen om evig fredelig og konstruktiv samhandel svinder.

Meget tyder på, at globaliseringen er på tilbagetog, og at den økonomiske tænkning vil vende tilbage til de dyder, der også kan være med til at begrænse destruktionen af klimaet.

Det valutare overherredømme, som vesten med især dollaren har haft, er forhåbentligt på vej i graven. Det har bygget på skabelsen af kreditpenge og deri forbundet falske kapitalværdier. Afløseren kan blive en ny form for penge, der opstår og går under med markedets realværdier.

Kreditpenge: https://www.google.com/search?q=markeds+en...

Blockchainteknologiens muligheder: https://www.google.com/search?q=fra+www+ti...

 • 2
 • 3

Demokraterne har indledt en høring, hvor de ansvarlige for ExxonMobil, Shell, Chevron og BP under ed skal gøre rede for, hvornår de vidste hvad om AGW og hvordan de valgte at informere udadtil ud fra deres viden. https://www.nytimes.com/2021/10/28/climate...

Det er sandsynligt, at de bliver stillet til ansvar for deres systematiske misinformation, da de bl.a. ud fra egen forskning var velvidende omkring den udvikling, som verden allerede nu mærker konsekvenserne af.

Som det fremgår af artiklen, forsvarer industrien sig med, at det ikke var eller er muligt at forsyne det amerikanske samfund med energi, uden fossile brændsler.

Argumentationen er allerede købt af demokraterne, der har skrottet en del af den grønne omstilling, som Joe Biden ellers havde sat i udsigt, ud fra argumentet.

USA har pr. indbygger et gigantisk forbrug af fossil energi, og det er indlysende, at man ikke vil kunne dække sit behov, uden at det bliver reduceret drastisk.

Sagen er, at hverken demokrater eller republikanere er parat til at foreslå et nedsat generelt forbrug.

Det gælder generelt også i det danske samfund.

Her på tråden, der tager udgangspunkt i det lækkede materiale fra tredje arbejdsgruppe på seneste rapport fra IPCC, har man til fulde vist, hvor lille realitetssans der er omkring problemstillingen.

Enten benægter man fortsat problemet, eller også påstår man over for sig selv om mod bedre viden, at vi allerede er på vej i hus med løsningen på problemet via afbrænding af verdens skove, CCS, CCU, Pyrolyse og teslaer i uanede baner.

Det latterligt usympatisk.

Jeg har selv været informeret om problemstillingen i hele mit voksenliv, siden ultimo 1978 og levet i overensstemmelse med det nødvendige hensyn på lavt forbrug og i opposition til det hamsterhjul alle jer vækstjunkier tonser afsted i og som trumler vore livsbetingelser.

Fundamentalt set er det dybt uretfærdigt, at det store selvfede flertal af problembenægtere og tek-fix proselytter kan gemme sig bag sit demokratiske flertal og ret.

Jeg håber, at den såkaldte udvikling, som I går ind for, den økonomiske vækst vil smadre det for sig selv, inden den har taget det hele med sig.

Adam Smith formulerede fint indholdet i den religion, som globaliseringen, "udviklingen", står for. Forestillingen om, at bare den enkelte søger et max af goder og behageligheder for sig selv nu og her, så bidrager det til udviklingen mod den bedste af alle verdener.

Historien viser, at Adam Smith tog fejl. Problemet global opvarmning viser sammen med andre former for ødelæggelse af livsgrundlaget, at mangfoldigheden af delrationaliteter, ikke bare den der knytter sig til økonomien, men også til den tekniske, politiske, og mere generelt socialiserede personlige praksis, ikke bygger op om nogen højere rationalitet, og at man lukker af for det, med systematisk misindformation og simpelt ansvarspådragende løgn over en kant, fordi udfordringen er så stor.

Nu tørrer demokraterne den af på olieindustrien, men i virkeligheden er de sovset ind i skyld og svigt, lige som medierne, der aldrig har kunnet finde ud af at formidle sandheden om, hvor stor udfordringen er, fordi den underminerer selve troen på evig økonomisk vækst!

 • 2
 • 2

Hvis man har, så man kan forsørge sig selv på lavt blus uden at bidrager ret meget til pengeøkonomien. Og så er man desuden velpolstret, hvis det hele braser sammen.

Den globale økonomi med de mange falske penge, falske værdier pumpet op med kreditter, vakler voldsomt lige nu

Velpolstret findes ikke, i tilfælde af et økonomisk sammenbrud.

Der er forresten ikke nogle tegn på verden eller økonomiens sammenbrud. Til trods for at det store økonomiske sammenbrud er blevet varslet igen og igen de sidste 40 år, går det faktisk bedre end nogensinde.

 • 2
 • 8

kan ikke få nok, og der er ingen problemer:

Til trods for at det store økonomiske sammenbrud er blevet varslet igen og igen de sidste 40 år, går det faktisk bedre end nogensinde.

og AGW findes heller ikke: https://ing.dk/debat/ipcc-graenser-oekonom...

Henning Petersen står sammen med koret af problembenægtere på ing.dks billige langside, og formulerer fint, hvad den perfekte base af demokratisk mudder står for, den base som vore ledere trives i.

Medierne har skabt dette mudder, med fuldt overlæg, og medierne vil ikke rydde op efter sig.

Der kommer ikke noget ud af Cop 26, og man er allerede indstillet på det i regeringspartiet, klimaminister Dan Jørgensens socialdemokrati.

Se Ida Auken i Deadline fra 10 minutter og frem: https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-cop26-... (konfronteret med det faktum, at der fundamentalt set ikke handles på de proklamerede hensigter, reagerer hun ret patetisk)

Der vil komme en fin erklæring om, at det går af helvede til, og at man vil gøre en hel masse for at forhindre den udvikling, som man står for. Men den grundlæggende forståelse for sit eget selvdestruktive økonomiske ræs kommer man ikke ind på.

Dvs., man elsker det mudder, som man selv har skabt.

Situationen er i dag den samme, som den var efter sammenbruddet i København 2009: https://www.information.dk/debat/2009/11/k...

Miljødebatten vs debatmiljøet: https://www.google.com/search?q=milj%C3%B8...

 • 3
 • 3

Cop 26 er ovre, og det endte med bla bla bla, iflg. ophavspigen til Fridays for future, som Per Stig Møller sidestiller med Hitler. https://www.google.com/search?q=per+stig+m...

Fredag er også navnet på Robinson Crusoes sorte ven, og den dag hvor en række lande lukkede ned for flyrejser fra Sydafrika på grund af coronavarianten B.1.1.529, der menes at være forklaringen på stigningen i antallet af konstaterede infektioner med covid 19 fra 100 om dagen til 1200 i landet over den sidste uge.

https://www.tagesschau.de/inland/corona-su...

Den nye variant indeholder så mange mutationer, dvs. afvigelser i RNA'et i forhold til den mere oprindelige udgave fra Wuhan, at den frygtes at gå uden om immunitet opnået via infektion og vaccination.

EVOLUTIONEN kan her betragtes via den oprindelelige stringente iagttagelsesform over variation, tilvalg og konsolidering af en art i dens miljø.

Charles Darwin - der aldrig var eller blev socialdarwinist, på samme måde som det ideologiske sammenrend af pladderoptimistiske liberale fribyttere, som Ove Kaj Pedersen, Adam Smith, de engelske utilitarister, koret af Cand. oeconer fra finansministeriets røde bygning, cheferne på alverdens kommercielle mediers redaktioner, erhvervslederne i toppen af universiteter og virksomheder, altså selve bærmen af forfængelighed inden for den kaster, der anser sig selv for at repræsentere evolutionens blomst, og som forveksler evolutionen med UDVIKLINGEN - indførte og beskrev nøgternt den teori, der handler om naturlig udvikling i biologisk forstand.

Coronaen kan beskrives evolutionsteoretisk, og det afslører samfundet med dets sociale forståelse for udvikling som noget andet.

Coronaens RNA er yderst kreativt, moralsk og ideologisk neutral, dvs. lige frem naturligt hævet over domænet for humant design. Den lader sig bekæmpe af menneskets immunsystem og den moderne videnskab har i historisk perspektiv været ekstremt hurtig til at udvikle de vacciner, der satte det menneskelige immunsystem i stand til at identificere og bekæmpe de tidlige udgaver af covid-19.

Coronaen har haft en konstant stor udbredelse på globalt plan de sidste 18 måneder - hvor de næsten 8 milliarder omvandrende containere af god mad for Covid-19, dvs. coronaens biotop, er i konstant kontakt med hinanden, takket være det udviklingskriterium, som liberalister og darwinister går ind for, globaliseringen, hvor afstande og sociale grænser er fjernet af hensyn til markedsintegrationen, der er udråbt som udviklingens absolutte forudsætning. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/da...

Den ekstremt overrepræsenterede art, homo sapiens, med de muligvis snart 8 milliarder medlemmer på en yderst begrænset planet, ynder at lade sig beskrive oppefra og ned som evolutionens blomst. Det tilhører menneskets foretrukne fortælling om udviklingen.

I et forsøg på at stimulere udviklingen, er mere end 16 billioner US$ pumpet ud i verdensøkonomien af staterne, og transportvejene fra øst til forbrugerne i vest lider af forstoppelse, fordi opsparede midler fra nedlukningerne samt de nye stimulanser har skabt historiens største akutte efterspørgsel samtidigt med at produktionen er begrænset inden for visse nøglesektorer i asien.

Mennesket vil vækste sig ud af den krise, som globaliseringen, udviklingen, fører med sig. Det tilhører fortællingen om udviklingen, at der ikke er grænser for den økonomiske vækst. Det er en ideologisk fortælling, yderst faktaresistent.

Med fortællingen om udviklingen forsøger det moderne samfund at indskrive sig i forhold til Darwins teori om den naturlige evolution, som om de højtflyvendes og storforbrugende segmenters forbrug og påvirkning af sine livsbetingelser i et og alt var løsningen på de problemer, der følger af udviklingen og som om at de sejrendes adfærd på markedets betingelser viser vejen mod den bedste af alle verdener på en måde, der er i overensstemmelse med en højere nødvendighed.

Det skurrer dog fælt mellem ørerne, for mængden af problemer, de utilsigtede konsekvenser af udviklingen, er overvældende:

-menneskeskabt global opvarmning

-masseuddøen blandt arter

-forsvindende ressourcer

-forurening

-ødelagt landbrugsjord

-nye sygdomme opstået i dyr og overført til mennesker takket være moderne storhold af animalsk produktion

-forsvindende grundlag for fiskeri

De udviklingstro har glemt den tredje fase i evolutionsteorien, den fase hvor den tilvalgte variant af en art ikke bare er opstået og har taget over efter tidligere, men hvor den også formår at tilpasse sig den biotop, som den er valgt til inden for, dvs. hvor den konsoliderer og bevarer de omstændigheder, som den er skabt på baggrund af.

Citat: “Mennesket har op gennem evolutionen vist, at det kan overleve det meste, men ikke, at det kan fortsætte med at leve på de betingelser, der er og bliver resultatet af dets kamp for overlevelse.”

http://arbejdsforskning.dk/visartikel.php?...

Udviklingen er ikke identisk med evolutionen.

Udviklingen står ikke for en højere rationalitet eller naturlig nødvendighed.

Udviklingen tilhører menneskets fortælling, og den bruges ideologisk, på den måde at den lukker af for en mere grundlæggende forståelse for de udfordringer, som mennesket har skabt for sig selv med sin “succes”.

Der er tale om en fundamental udfordring af selve nodalpunktet inden for den fremherskende sociale selvbeskrivelse. Se indledningen til artiklen.

Udfordringen er af en karakter, der rammer kernen i det moderne samfunds fortælling om udvikling. Derfor er den et stort tabu.

 • 3
 • 3

Her, 3 dage efter at Putin har overfaldet Ukraine med et fuldskala militært angreb, melder Ørsteds administrerende direktør ud, at samarbejdet med Gazprom vil fortsætte ind til 2030. https://www.berlingske.dk/virksomheder/kri...

Den danske stat er hovedejer af Ørsted, og derfor taler direktøren på statens vegne.

Den danske stat skider altså på de højeste frihedsidealer, alene af hensyn til egne økonomiske interesser.

Den danske stat med Mette Frederiksen (MF) og andre medlemmer af folketinget (mf'ere) som dens egentlige repræsentanter, skider på alt, hvad der ikke fremmer de umiddelbare snævre økonomiske interesser.

Det gælder også for resten af EUs magtelite.

Tyskland, Holland og Italien forhindrede, at man isolerede Rusland fra det internationale betalingssystem, SWIFT, fordi det ville gøre det umuligt dagligt at betale 700 000 000 US$ til Putin for hans leverancer af gas. Uden penge, ville man komme til at mangle gas, og det går jo ikke! Så skulle man jo ændre livsstil, sætte forbruget ned osv. Og det går ud over den økonomiske vækst. Det kan man slet ikke!

Når man ser ud over mediebilledet, så er det påfaldende, hvor fordrejet proportionerne i dækningen af krigen i Ukraine er.

Det slås stort op, at Mærskejede Bilka og Netto ikke længere vil sælge russisk vodka, og at en fodboldkamp bliver flyttet fra Petersburg til Paris!

Det slås stort op, at DK sender 2000 skudsikre veste til Ukraine!

Det fremstilles som om, at man har gennemført hårde sanktioner mod Rusland. Det har man ikke, det ville nemlig koste.

Hvis danskerne tror, at vore magthavere vil gøre noget som helst, der kunne gøre en reel forskel, så tager de fejl. Alt, hvad der kunne gå ud over danskernes stinkende overforbrug og magtelitens økonomiske interesser, det er udelukket, koste hvad det vil på klimaregnskabet og for andre menneskers frihed, liv og førlighed.

Måske er der alligevel en og anden, der kan se, at den er helt gal?

 • 10
 • 4

Tyskland, Holland og Italien forhindrede, at man isolerede Rusland fra det internationale betalingssystem, SWIFT, fordi det ville gøre det umuligt dagligt at betale 700 000 000 US$ til Putin for hans leverancer af gas. Uden penge, ville man komme til at mangle gas, og det går jo ikke! Så skulle man jo ændre livsstil, sætte forbruget ned osv. Og det går ud over den økonomiske vækst. Det kan man slet ikke!

Der er stort pres på Tyskland, og det ser ud til, at man slutter op om at udelukke Rusland fra at kunne modtage og betale over SWIFT. Dermed er der fri bane for at svinge hammeren. https://www.spiegel.de/wirtschaft/swift-de...

Hvis der var en fri debat her i danvang, så ville Ørsted nok også blive nødt til at droppe Gaspromp.

Min helt personlige vurdering siger mig, her til offentlig skue, at Putin er færdig inden der er gået et år, og at man står sig bedst ved at droppe samarbejdet med hans gasselvskab nu, for så at tage det op igen, når tiden er til det. Alle står sig bedst ved det, uanset hvor hellig den selvdestruktive økonomiske hest/vækst er, mere for nogle end andre.

 • 3
 • 3

Min helt personlige vurdering siger mig, her til offentlig skue, at Putin er færdig inden der er gået et år, og at man står sig bedst ved at droppe samarbejdet med hans gasselskab nu, for så at tage det op igen, når tiden er til det. Alle står sig bedst ved det, uanset hvor hellig den selvdestruktive økonomiske hest/vækst er, mere for nogle end andre.

Logikken bag sprængningen af gasledningerne i Østersøen, som sandsynligvis vil være ødelagte for stedse, fordi saltvandet trænger ind i rørene og ødelægger dem inde fra, kan ikke ses som ret meget andet end et regimes ønske om at lukke af for nogle muligheder, der hvor et andet regime skulle tage over.

Min logik tilhører så en helt anden verden. I min verden har man sin ære i at leve rigtigt godt, dvs. med masser af tid til overs og et lavt forbrug af energi. I min verden er det en dyd at få så meget kvalitet ud af så lille kvantitativt forbrug af den absolutte knappe ressource som muligt.

Den verden, der omgiver mig, ser det som et mål at forbruge maks uanset om der er en kvalitativ vækst i og med det maksimale økonomiske forbrug. Mere i kvantitativ forstand står for den økonomiske og sociale målsætning, som om det i sig selv var udtryk for udviklingen mod det bedre. Det er vor tids ideologi.

Hvis man kender til et par af naturlovenes absolutte grundpiller, så vil man vide, at der inden for moderne fysik arbejdes med "masse" som energi, og at entropiloven er vedtaget, dvs. termodynamikkens anden lov, der siger at entropien går mod et maks., og at det er ensbetydende med, at enhver fysisk proces udfolder sig som en konvertering af orden mod uorden, arbejdsevne mod mindre arbejdsevne og at orden og bestående arbejdsevne kan sammenlignes med intelligens, dvs. evnen til at få et maks af kvalitet ud af et minimum af kvantitet. Den højeste livsform må se det som sin fornemste opgave at få et maksimum af orden/mening/kvalitet ud af det minimum af potential, som findes, ikke et maksimum af forbrug af orden og arbejdsevne uanset hvad.

Evolutionen, dvs. Darwins udviklingslære, handler om udviklingens retning, sådan som vi finder den i naturens non antropogene selvudfoldelse. Den er så at sige blind, dvs. ikke formålsorienteret, men fortidsdetermineret orden, selvorganiserende bevaret evne til selvorganisering.

Variation, selektion og konsolidering i og under de omstændigheder, dvs. den biotop, som de levende systemer opretholder og skaber i gensidig afhængighed står for de tre stadier, Darwin forklarer evolutionen ud fra.

Moderne såkaldt fagøkonomi sætter et maks af forbrug og produktion som et mål i sig selv, som formålsbestemt beskrivelse af det fri marked, som om det var udtryk for en slags naturgiven slagen vej, der må følges, hvis udviklingen mod den bedste af alle verdener skal finde sted, formålet med alt i fagøkonomisk forstand.

Udvikling i fagøkonomisk forstand har ikke meget med evolutionen at gøre, den er heller ikke intelligent, når man tager fysikkens naturlove med i betragtning, dvs. de givne forudsætninger for meningsfuld aktivitet.

Når man ser på dagens internationale begivenheder, så er det beskæmmende at tænke på, hvor langt man kunne være kommet, ved at have gjort sig uafhængig af sit gigantiske svineri med fossilerne for længe siden. Putins magt ville ikke have været nær den samme, hvilket må virke en smule påtrængende at minde om pt.

At han så stikker en kæp i hjulet på fossiløkonomien, og tvinger de hungrende fossilhjerner ud i en kold tyrker, er måske slet ikke så slemt endda.

Det værste ved Putins type er, at han muligvis ikke vil slippe taget om magten, og at han hellere vil tage det hele med sig i graven end at slippe den. Der er ikke noget, der hedder de bedst egnedes overlevelse i hans verden. Det hedder mig eller intet.

 • 9
 • 3

HHH> Jeg tror ikke at PLUS-kunder behandles mere lempeligt. Det gjorde sig i hvert fald ikke gældende, da jeg beklagede mig over, at en af AJT'erne svinede hvilken som helst debattråd til med A-kraft propaganda.

Min beklagelse blev slettet, og hans vrøvl fik lov at blive stående og han fremturer stadig uhindret i stort set alle tråde.

Den behandling den såkaldte "moderator" udsatte mig for, førte til at jeg opsagde mit abb. på Ingeniøren, og noterede mig at man ikke skal sige AJTerne imod her på ing.dk - så bliver ens indlæg som regel slettet.

 • 9
 • 3

Den ekstreme tørke, der har ramt store dele af Europa, går ud over fødevareproduktionen, energirproduktionen, transportvejene på de europæiske floder.

Ud over, at varmen slår folk ihjel, så sætter den energiforbruget op til nedkøling, aircondition i en situation hvor man har energikrise.

Østafrika er ramt af ekstrem tørke, lige som Mellemøsten også har været ramt. Det forstærker folkevandringerne.

Der er flygtet i omegnen af 8 millioner fra Ukraine.

USA og Kina har været ramt af ekstremt tørke og høje temperaturer.

Orkanen Ida, der ramte Cuba, Florida og USA igen længere oppe har slået mere end 100 mennesker ihjel og ødelagt boliger, infrastruktur for milliarder.

Ca. en tredjedel af Pakistand har været ramt af ekstreme oversvømmelser, igen som konsekvens af at monsumen medførte meget store regnmængder i og med øget gennemsnitstemperatur og dermed øget indhold af vand i den luft, der kondenserer og falder som regn her. https://www.dr.dk/nyheder/vejret/klimafora...

De akkumulerede effekter af den økonomiske vækst begynder nu i ekstrem grad at underminere forudsætningerne for den økonomiske vækst. Naturgrundlaget forsvinder og ændrer sig som konsekvens af væksten og fjerner forudsætningerne for selv samme.

Det er og har været forudsigeligt gennem generationer. Alligevel fortsætter den store fortælling om den økonomiske vækst, fremstiller den som løsningen på de problemer, der skyldes selv samme.

At der er et gigantisk overforbrug især hos de bedre stillede dele af verdensbefolkningen og at der ikke er grundlag for, at hele verden nogen sinde kommer op på samme materielle forbrug, er det store tabu i den stort anlagte sociale selvbeskrivelse.

Her på ing.dk er der en del mennesker, der har udsigt til at kunne tilbyde det tekniske fix, som den store fortælling til dels bruger som bortforklaring på det paradoksale i fortællingen om udvikling om vækst som løsning på de problemer, der skyldes selv samme.

Men, og der har man takket være problembenægtere og ekstrem mangel på rettidig omhu i alle den vestlige verdens ledende lag, spildt tiden og ladet Kina få monopol på produktionen af de ressourcer, der skal indgå i den grønne omstilling.

Elektrificeringen, omstillingen til sol og vind, varmepumper frem for fossilvarme osv., er betinget af de metaller, der går under den lidt tvivlsomme betegnelse, sjældne jordarter og som Kina stort set har monopol på.

Den vestlige verden har kendt til udfordringerne og udviklingens iboende paradoksi i årtier.

Ind til for ganske få år siden var magteliter og medier fundamentalt set lige så faktaresistente, som de af vore landsbytosser, der konstant må ty til Søren Hansens hjemmeside, for fortsat at finde et socialt fællesskab, der kan bære deres selvforståelse oppe.

Denne vinter kan på godt og ondt definitivt hive sløret bort fra den store kollektive løgn, som fortællingen om evig vækst bygger på.

Det er fanme uhyggeligt du!

 • 5
 • 4

D. 1. okt. lagde jeg en dagsaktuel kommentar ind til denne her artikel, der tager udgangspunkt i de udtalelser som videnskabelige medarbejdere kom med i forbindelse med den tredje delrapport af sidste udgave fra IPCC.

Reaktionerne fra de ekstremt faktaresistente typer fra Søren Hansens hjemmeside og en af deres meget arbejdsomme kritikere har siden fyldt op med deres lakoniske ligegyldigheder, der kun vidner om et ekstremt perverst forsøg på at få et faktuelt problem med en lang række af meget dybtgående problematikker for det moderne samfund til at forsvinde.

Der er noget fundamentalt beskæmmende over det. Det handler om noget mere og noget andet langt større, end artiklens mulighed for at få betydning eller markere noget.

Artiklen står højt i googles hierarki, og der er næppe mange, af dem der kommer til den, der nogensinde bevæger sig ned i kommentarfeltet. Det ville også være trist, hvis ret mange spildte tiden på det.

Men kommentarerne, der for flertallets vedkommende vidner om den strategi, som de hyperaktive faktaresistente typer benytter sig af, har sin berettigelse, ikke fordi de beriger eller virker befordrende for forståelsen for de udfordringer, der kommer af menneskeskabt global opvarmning og andre af de problemer, som det snævert vækstfokuserede moderne samfund skaber for sig selv med sit forbrug, men fordi de viser, hvordan man systematisk og ihærdigt forsøger på at rense sit sind for de store sociale paradokser. Det dysfunktionelle i visse former for semantisk psykisk sociale konstruktion kommer perfekt til udtryk, og de er som arketype værd at sætte sig ind i som forløber for og eksempel på det forfængelige og ekstremt højtfeterede/reflekterede "jeg", der lever fedt med hjælp fra visse mediers tilbud på social selvbeskrivelse!

I 2009 søgte jeg om midler for med assistance at lave en undersøgelse, der skulle afklare, hvordan man havde behersket distinktionen mellem det at kvalificere, hvad der er sandt i videnskabelig forstand til forskel fra det at afgøre, hvad der er og tilhører den personlige holdnings domæne, altså det som det giver mening at diskutere politisk.

Opgaveformuleringen er svær, men den opgave, som jeg så for mig og som fortsat tenderer mod at underminere den såkaldt fri verdens evne til at fungere, er og bliver ekstremt påtrængende.

Der er simpelt hen grænser for, hvad der giver mening at diskutere politisk.

Der er spørgsmål, der ikke kan afklares i en politisk diskurs.

Grænsen skal defineres og markeres. Den skal respekteres, i hvert fald i de medier, der styrer italesættelsen af de problemstillinger, som fanger i den demokratiske diskurs.

Det faktum, at der findes viden, der er kvalificeret uden for den politiske diskurs, har man til stadighed ekstremt svært ved at acceptere. Ikke kun her på den billige langside, som vi befinder os på nu, og hvor alt, hvad der falder uden for fx Søren Hansens, Bjørnen Lombergs og Tågehornet Svensmarks aldeles urealistiske udgave af verdens sande tilstand, det vil fx sige videnskabeligt kvalificeret viden om AGW igen og igen får hældt ekstremt uvidenskabelige men så meget mere politisk motiverede prædikater ud over sig, men også i de medier, der benyttede sig af Søren Hansens, Lombergs og Svensmarks metode helt op til for få år siden.

Det kan beskrives videnskabeligt, at den fri verden, demokratiet med dets sociale selvbeskrivelse, kun dårligt behersker distinktionen mellem, hvad der meningsfuldt lader sig behandle i en politisk debat og hvad der ikke gør.

Man kan ikke forlange, at denne distinktion beherskes her på linjen. Men man burde forlange det, af de mere professionelle medarbejdere på medierne. Der bliver sikkert også arbejdet ihærdigt på det.

Men det store opgør med metoden, trumpismens metode, Søren Hansens, Bjørnens, Svensmarks og deres disciples metode mangler endnu at blive taget på alle de store demokratistøttede medier.

Lisbeth Knudsens form for faktatjek, tjekdet.dk, som har fået og får millioner i offentlig støtte har aldrig taget de historiske briller på og åbnet op for en forpligtende redegørelse for, hvordan hele medieverdenen med fuldt overlæg har behandlet sprøgsmålene omkring AGW, som om det var op til den enkelte at tro på, om der var et problem og om det kunne betale sig at gøre noget ved det!

Bjørn Lomborg var sammen med Henrik Svensmark de to mest citerede bidragydere i debatten op til 2009 om AGW!

Der er lavet undersøgelser, der viser, hvordan medierne har ladet sig styre af demagoer finansieret af olielobbyen helt op til i dag.

Der findes massive mængder af indikationer for og beviser på, at samtlige partier til stadighed er tilhængere af den doktrin, der handler om, at vi må øge den økonomiske omsætning her hos os for at få råd til at tage hånd om de problemer, der kommer af netop vores/de ekstremt storforbrugende segmenter i verdensbefolkningen, for at vi kan få råd til at afbøde konsekvenserne af den menneskeskabte globale opvarmning.

Stort set alle partier sælger sig selv på, at vi nu og her må sætte hensynet til klimaet til side, for at få råd til at fortsætte den økonomiske vækst, som er anfægtet af sig selv og Putin, krigen i Ukraine, der bruges som undskyldningen for fortsat at skide klimaet et stykke. Lige før havde vi pandemien, der virkede lige så godt.

Evnen til at se sig selv og de problemer, der skyldes vor egen jagt på udvikling og succes, at forklare problemerne som det de er, konsekvenser af den succes, som er sin egen modsætning, er fraværende.

Fundamentalt set kan det være ligegyldigt, om det er trumpismen selv eller de kræfter, der føler sig truet af Donald Trump, der kører verden i sænk. I praksis handler de ikke på det moderne samfunds store paradoks, det faktum at den økonomiske vækst i sin nuværende form er sit eget største problem.

Det ville kræve et langt større opgør med praksis, fx et historisk opgør med den måde, som den fri verdens medier systematisk har perverteret og fortrængt den videnskabeligt kvalificerede viden om AGW fra de store massers bevidsthed op til og med en meget kort fortid.

Beviserne på AGW manifesterer sig nu og dagligt med sine økonomiske konsekvenser. Alligevel rejser både den tyske kansler Scholz og USAs Biden rundt og slikker Mellemøstens prinser i numsen, for at få dem til at slippe noget mere olie ud over planeten! Der er jo energikrise, tyskerne har svært ved at få fuel nok i tanken til at opretholde den fri hastighed på sine motorveje, og fossilbilsindustrien mangler gas til sine smeltedigler, så de kan fortsætte med at sende fossilbrændere over til fx Bolsonaros Brasilien i bytte for kød og soja, produceret på bekostning af junglen!

Oversvømmelser koster milliarder, heden slår folk ihjel, livsbetingelserne forsvinder i store dele af verden og folk flygter, krige om knappe ressourcer tager til, totalitærer regimer svinger sig op ved det tab af magt, som den fri verden står over for nu i direkte og indirekte konsekvens af sit svigt over for miljø og klima, men her på den billige langside befinder man sig stadig, og med usigelig præcision på det stadie, som medierne befandt sig på for fx 13 år siden!

Der er ikke noget problem - hvis der er et problem - så er det ikke vores skyld, men de fattiges skyld - hvis det alligevel er vores skyld, så må nogle andre bære ansvaret, betale, for vores økonomi og vækst er løsningen på ikke bare vores problemer, men alles problemer, for det er os, der står for udviklingen!

Lyt til partilederne i valgkampen. Der er ikke en eneste, der kan sige det, som det er, at vi i vores del af verden har ansvaret for at sætte forbruget ned, hvis der skal være en fremtid her på den lille blå planet.

 • 6
 • 4

Lyt til partilederne i valgkampen. Der er ikke en eneste, der kan sige det, som det er, at vi i vores del af verden har ansvaret for at sætte forbruget ned, hvis der skal være en fremtid her på den lille blå planet

Der er ingen, røde eller blå, der, når det kommer til stykket, ønsker at ofre noget selv.

Det er andre der skal betale, det ser vi tydeligt nu hvor den optimale lejlighed til at nedsætte forbruget, nemlig dyr energi og stigende priser på alt, er til stede.

Selv de grønne er griske, og for politikernes vedkommende, er der ingen stemmer i at fortælle en person, at en stemme på dem betyder mindre forbrug til personen.

Så held og lykke med det grønne projekt. Det kommer nok ikke til at ske i Danmark, så længe vælgerne prioriterer som de gør ; nemlig sig selv højest

 • 2
 • 4

HPs budskab er, at intet vil ske, fordi ingen vil det.

Mit budskab er, at der er nogle, der allerede vil det helt anderledes og at der vil ske ændringer i retning af mindre forbrug, uanset om man vil det eller ej.

Jo senere, man indser det, des mere idiotisk er det!

 • 5
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten