Gulvvarme varmer mere end ønsket

Jeg bor i et halvandenplans hus med gulvvarme i hele huset. Jeg har jordvarme som varmekilde og dertil naturligvis en jordvarmepumpe. Jeg har den udfordring at mine zoner i stueplan giver mere varme end mit ønskede setpunkt. Jeg har prøvet at bede om 22, 19, 16 grader, og give det flere dage at regulere sig i, alligevel er der 25 grader i rummene i stueplan.

På 1 sal fungerer det som ønsket.

Alle ventilkegler er lige blevet udskiftet, og telestaterne tjekket efter af VVS'er, så det bør ikke være problemet.

Jeg håber nogen er kloge på området?

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den er på en eller anden måde forbundet til styre enheden, men det kan godt være lidt af en kunst at finde den.

Den professionel løsning er at installere en ny temperaturføler til styring enheden, hvordan man gør dette i praksis ved jeg ikke, men ifølge elektrikeren er det intet problem.

 • 0
 • 5

Prøv at måle fremløbtemperaturen (og om muligt retur).

Formoder vi taler om betongulve.

Hvor mange rum (ikke at det er vigtigt i sig selv, men de burde kunne reguleres individuelt), og er der termostat i hvert rum, eller styres det centralt?

Jeg formoder at alle slangerne starter fra et fordelingsanlæg?

 • 2
 • 1

Jeg formoder at alle slangerne starter fra et fordelingsanlæg?

Jeg var dum nok til at købe Danfoss telestater der er noget lo.. da de kun holder i ca 5-6 år i snit. De har dog den fordel at man kan se om ventilen er åben eller lukket.

Har du en anelse hvad kredse der hører til hvad rum og er der kun en fordeler til begge etager og har telestaterne indikering åben-lukket ?

Går ud fra at der er trådløse thermostater i hver enkelt rum.

 • 0
 • 0

Hvordan måler jeg lige de temperaturer?

Det er beton ja. Der sidder trådløse rumtermostater i alle rum fra uponor. Så er der en shunt/ventilbro på begge etager.

På stueplan er det ligegyldigt om jeg sætter termostaterne til 15, 17 eller 21. Der er min 25 på dem.

 • 0
 • 0

Alle ventilkegler er netop blevet skiftet, og telestater er konstateret at de virker af VVS'ER for nylig.

Der er trådløse termostater i alle rum.

Jeg er nok lidt i tvivl om der kan være byttet rundt på nogle termostater. Men når jeg sætter alle til 15 grader, og der fortsat er 25 burde de alle blive kolde?

 • 0
 • 0

Hvordan måler jeg lige de temperaturer?

Rent lavpraktisk kan du enten tage et billigt termometer med udeføler og tape fast til fremløbsrøret - hvis du pakker det ind i lidt isolering får du en rimelig måling, giv det lidt tid til at stabilisere sig.

Gentag processen for returen.

Alternativt kan du bruge et IR termometer (sådan et der ligner en pistol).

Du siger trådløse rumtermostater - dvs. du har en central styring, så der kan også være et problem med kommunikation fra termostat til styreboks.

 • 6
 • 0

Har boet her i godt et år. Huset er fra 2010. Umiddelbart har det bøvlet hele året, og jeg har haft forsikringen på. Indtil nu har det bare ikke løst problemet. De forsøger jo at skifte en del af gangen, billigste del først.

 • 0
 • 0

De forsøger jo at skifte en del af gangen, billigste del først.

Hmm det virker godt nok ret uprofessionelt.

Normal procedure er at måle på tingene, se hvordan de reagerer, og hvordan systemet så reagerer - og når man så har det overblik, så kan man måske tale om udskiftning.

Umiddelbart, og det et kun et rent skud fra hoften, så lader det til at de trådløse termostater ikke taler med styringen, som så bare giver den fuld skrue -men det er kun et vildt gæt.

 • 9
 • 0

Som jeg forstår det, er der 2 fordeler batterier til gulvslangerne. Mærk termostaternes tilhørsforhold op , saml dem sammen og gå til fordeler i stueplan. Hvis telestater har lysindikering, er det en fordel, ellers må der anvendes et voltmeter. Indstil alle termostater på minimum. Der må nu ikke være udgang til telestater og frem og returløb på slanger skal efter en tid opnå samme temperatur. Vælg en termostat tilhørende stueplan og indstil på max. Der skal nu komme en udgang på modtager enheden. Passer termostatens mærkning med gulvslangens ? Hvis den gør, skal den tilbage i rummet og telestat mærkes OK, fortsæt til alle kredse er afprøvet. Kommer der ikke udgang i stueplan, skal der søges på modtager, på 1. sal. Er der udgang her, er termostater forbyttede, som det sommetider sker, v. batteriskift.

Hvis 1 eller flere termostater, hørende til stueplan, befinder sig på 1 sal, vil beskrevne problem opstå. Den højere temp. i stueplan vil gå gennem bjælkelag og ad den vej opvarme 1 sal. Blot et gæt.

 • 10
 • 0

Du ser ud til at have fået rigtig god hjælp herinde til at fejlsøge termostaterne, Christian.

Men din fremløbstemperatur fra varmepumpen er også for høj. Ved at nedsætte den, stiger virkningsgraden på din varmepumpe, og du vil stadig kunne få den ønskede varme bare med en mindre elregning. Du bør sænke varmekurven netop så meget, at I netop kan holde den ønskede rumtemperatur i det rum, der er sværest at varme på, når termostaten står på vid gab.

Hvis du har tre grader mere end ønsket i rummene, kan du prøve at sænke fremløbstemperaturen på varmepumpen til gulvvarmen med for eksempel fem grader til at starte med.

 • 5
 • 0

På første sal virker det. Vil det sige at du kan ændre temperaturen på første sal?

Skru ned for fremløbstemperaturen fra varmepumpen, til sidst må det blive udholdeligt i stuen. Varmepumpen bør have en justering for fremløb versus udetemperatur eller i det mindste for fremløbstemperaturen alene. Det løser ikke fejlen, men hvis der ikke bliver for koldt på førstesalen, så har du mere tid til at finde ud af hvad der er galt.

Kan man ikke manuelt stille på disse ventiler? Det kunne i så fald indikere om det er styringen af ventilerne der ikke virker.

P.S. Dem der har bygget huset må have en tegning af anlægget.

 • 1
 • 2

Er de to blandesløjfer ens? Ser de ens ud, delene monteret i samme rækkefølge? Hvis ikke, hvad er så den synlige forskel?

Hvis det er hele stueplan der ikke kan styres, må fejlen være noget der er fælles alle kredse i stueplan.

Det varmeste rør / punkt du kan finde på anlægget på 1. salen, er der et tilsvarende punkt på anlægget i stueplan?

Der må være en forskel et sted.

 • 0
 • 0

Hvis det er hele stueplan der ikke kan styres, må fejlen være noget der er fælles alle kredse i stueplan.

Det er meget svært at checke uden at skille ting ad, men det bør checkes om der er byttet om på frem/retur til manifolden i stueplan: Hvis vandet løber den forkerte vej lukker ventilerne ikke ordentligt.

Kender du evt. nogen der kunne komme forbi med et termokamera uden at det skal koste timeløn ?

 • 1
 • 0

Hvis ikke fremgangsmåden i # 18 afhjælper problemet, ville jeg gøre flg.: Skrue alle termostater, på 1. sal på max. og i stuen på min. Der må nu ikke være udgang på modtageren i stueplan. Hvis der er, skrues alle termostater på 1, sal på min. og der prøves igen. Hvis udgang i stuen forsvinder, kan det tænkes at der er 2 termostater, der sender på samme frekvens, eller "splatter" så meget at det påvirker modtager i stueplan. Hvis udgang stadig er der, fjernes termostater fra stueplan, udenfor rækkevidde. Hvis udgang forsvinder, er der en defekt termostat, hvis ikke, er modtager defekt, eller bliver påvirket af et fremmed signal.

Det er muligt at vejr- eller rettere temperatur kompensering står for højt, men det ændrer ikke på problemet og er kun medvirkende til at forvirre spørgeren.

 • 2
 • 0

Hej alle sammen. Jeg prøver at give en samlet besvarelse.

Indtil nu har jeg boet i huset et år. Der har været problemer med gulvvarmen fra den dag vi flyttede ind.

Ejerskifteforsikringen blev koblet på, og de startede med at skifte to telestater, og konstatere at resten virkede fint.

Herefter konstaterede jeg fortsat at jeg ikke kunne kontrollere de enkelte rum på stueplan. Noget var koldt selvom jeg kaldte på varme, nogle var varme selvom jeg havde skruet langt ned. Dette underbygger jo tesen om at nogle termostater er blevet forbyttet.

Så kom forsikringen forbi igen, og skiftede alle ventilkegler i shunten, og de så heller ikke for gode ud, 2 ud af 8 virkede som de skulle. De skulle også lave søgningen som en af jer beskriver, hvor vi har kølet det hele ned, og så tænder for én af gangen, for at sikre de rigtige termostater sidder i det rigtige rum. Denne del kunne de bare ikke udføre, fordi gulvet var så varmt, at de ikke kunne måle en temperaturforøgelse når de satte varme på et rum (IØ kamera).

Nu er de så ved at regne på, og finde priser på flere reservedele inden de kommer igen.

Og her gad jeg bare godt være klædt bedre på til at kunne "holde dem i ørene" og måske hjælpe med at pege på problemet, nu det virker lidt svært for dem.

Måske dette kan give nogen af jer en ide om hvad jeg skal sige eller gøre til forsikringen, når de nu kommer igen?

På forhånd tak VH den svedende husejer!

 • 4
 • 0

normally open eller normally closed

hvis man får man får en ledning sat i den fokerte klemme på et relæ med C, NC og NO får man modsatte funktion. Det er også set. Men det er nok ikke det der er problemmet her. Det er nok mere sandsynligt at PHK er inde på det rigtige.

Nogle gulvvarme anlæg lukker og temperaturen falder hvis der ikke er mere batteri på den trådløse fjernføler til rummet. Så en mulighed er at slukke for alle de trådløse fjernføler i alle rum i stueplan. Rumtemperaturen i stueplan skulle nu falde uanset om nogle er byttet i stueplan.

Hvis temperaturen så ikke falder tyder det endnu mere på at PHK's mistanke er den rigtige. Det bør kontrolleres inden der skiftes dele i vildskab.

 • 3
 • 0

De skulle også lave søgningen som en af jer beskriver, hvor vi har kølet det hele ned, og så tænder for én af gangen, for at sikre de rigtige termostater sidder i det rigtige rum. Denne del kunne de bare ikke udføre, fordi gulvet var så varmt, at de ikke kunne måle en temperaturforøgelse når de satte varme på et rum (IØ kamera).

Jeg vil råde dig til i første omgang at skrue fremløbstemperaturen så langt ned, at du får en tålelig gennemsnitstemperatur. Jeg håber ikke du har en shunt (blandesløjfe), for det bør der ikke være, med varmepumpe og gulvvarme overalt.

 1. Hvis du kan stole på opmærkningen af dine gulvstrenge, så gør du følgende: Piller alle voks aktuatorer af manifolden, og skruer alle rumtermostater ned på et meget lavt sætpunkt. Herefter skruer du helt op for en enkelt rumtermostat af gangen, og udmåler hvilken aktuator der aktiveres (synlig ændring, en anelse lun, eller via spændingsmåling på terminalen) Bemærk at det kan tage en del minutter inden aktuatoren aktiveres. Når du har fundet rette aktuator, sætter du den på plads på manifolden til den tilhørende gulvstreng.

 2. Hvis du ikke kan stole på opmærkningen af dine gulvstrenge, så gør du følgende: Lukker en gulvstreng, ad gangen. Da du sandsynligvis ikke kan stole på styringen, bør du gøre dette direkte på manifolden, evt. ved at tage termo-aktuatoren af og bruge dækhætten (eller noget andet) til at lukke ventilen. – Det kan også være, at du kan skrue forindstillingen til luk, men husk i så fald at notere indstillingen i fald denne rent faktisk skulle være sat korrekt. Efter et døgn kan du muligvis mærke det kolde gulv, men ellers må du bruge et termokamera. – Et termokamera kan ikke skelne et nyligt slukket/tændt gulv. – Der kræves mange timer, og det er nok det ”forsikringen” har gjort forkert (ikke har tid til at vente på). Herefter er du muligvis nødt til at tage trin 1.

Det tager lang tid, men du er klar til næste varmesæson. :-)

 • 2
 • 0
32

Det tager lang tid, men du er klar til næste varmesæson. :-)

Hvis man tvivler på både mekanik og styring, så er det vel den eneste vej frem. Fjern al styring og betjen det manuelt, tjek om aktuatorerne virker som funktion af temperaturindstillingen for hvert rum. Med de problemer du har skulle man måske også undersøge om de enkelte rums sløjfer er koblet rigtigt. Når jeg ser på et nybyggeri, så kommer der alle mulige slanger op fra et hul i gulvet, og det er ikke utænkeligt at der kan blive byttet om på nogle. Der er stadigvæk en usikkerhed: Hvordan vælger varmepumpen sin fremløbstemperatur?

Det er mange år siden et varmeanlæg bestod af en stor kedel med en masse varmt vand i, som så blev pumpet ud til radiatorstrengene. Det var simpelt og overskueligt.

 • 3
 • 3

Jeg er ikke nået igang med søgningen endnu. Jeg har som sagt forsikringen på, så lige nu skal jeg ikke have rørt ved noget jeg kan få "skylden" for. Men jeg vil foreligge dem det, når de kommer igen.

 • 0
 • 1

Trådstarter har, så vidt jeg kan læse mig til, overhovedet ikke taget nogen af rådene til sig, end ikke de helt enkle med at observere telestaterne, og jeg undrer mig over formålet med overhovedet at spørge her, når viljen og evnen til at følge rådene er nul.

 • 13
 • 0

en mere velvillig hjælp på vort eget private net Ebbe :) Men efterhånden som Harbst og Jødal falder fra må det jo være os....eller Hvad? Selv John Johansen (JJ) er venlig og hjælpsom der.

 • 1
 • 2

Forsikringen kommer næppe til at betale for de minimum 3 nødvendige mangetimers servicebesøg af en kompetent gulvvarmetekniker (om en sådan kan findes).

Da trådstarter ikke engang kan finde ud af at slukke for varmen, så teknikeren kan komme til at termografere kolde gulve og se hvor der er flow, er teknikeren nødt til at gøre det for ham på det første besøg, hvor det også kan konstateres hvilke termostater, der styrer hvilke telestater. På andet besøg, hvor gulvene er kolde, kan termografi afgøre hvilke ventiler, der regulerer hvilke gulvflader, og om det passer med telestaternes placering. Vandflow til de enkelte kredse kan måske indreguleres, hvis der er flowmåler på hver kreds, for hvem ved hvad der er af skidt og sammenklemninger i hver enkelt kreds. Så kan anlægget idriftsættes efter bedste skøn. På 3. besøg kan der arbejdes med fremløbstemperatur og udekompensering.

Med en dedikeret beboer, der systematisk følger de tidligere anvisninger om at finde den lavest mulige fremløbstemperatur, kan varmepumpen også komme til at køre så økonomisk som muligt.

Tænk hvor meget lettere det ville være med direkte elvarme og nok vindmøllekapacitet til at forsyne det. Så ville fuzzy logic finde den nødvendige overfladetemperatur på gulvet, og det ville kun koste basseører også at lave strålevarme i loftet.

 • 2
 • 4

Hej Ebbe. Tak for dit indspark. Nu kender du tydeligvis ikke til hele forhistorikken, den valgte jeg ar sparre jer for. Jeg er løbet panden mod muren op til flere gange, hvor jeg selv har forsøgt at "hjælpe til" mens forsikringen var inde over. Sågar har de brugt begrundelsen "... når ejer selv har leget håndværker".

Så for at undgå det skulle blive deres argument igen, lader jeg dem om det der skal undersøges og tjekkes op på. Men med et par gode råd i bagagen, som der i den grad er kommet i denne tråd, har jeg noget at foreslå som muligheder. Indtil nu har jeg bare stået som intetanende og set på de har forsøgt det ene og det andet.

I øvrigt har jeg indtil nu fulgt enhver anvisning fra VVS'er og forsikring om hvad der skulle gøres inden deres besøg. Blandt andet med at tænde/slukke for de relevante zoner, så de kunne termografere.

Jeg beklager meget mine manglende evner ud i VVS feltet, og hvis der er en nedre grænse for hvor dum man må være på sitet her, er jeg også ked af at have ignoreret denne.

God dag til dig.

En øvrig stor tak til dem der hidtil er kommet med brugbare guldkorn!

 • 10
 • 0

Hej Svend

Umiddelbart nej. Jeg kan konstatere jeg kan høre at varmepumpen kører på højtryk, også selvom alle termostater (på begge etager) er skruet så langt ned de ikke burde kalde på varme.

Jeg tror en del af problemet er ombytning af termostater. Men det er ikke eneste problem, for selvom alle termostater måler en højere temperatur end ønsket, kan jeg se på styringen at der sendes varme ud.

 • 3
 • 0

Umiddelbart nej. Jeg kan konstatere jeg kan høre at varmepumpen kører på højtryk, også selvom alle termostater (på begge etager) er skruet så langt ned de ikke burde kalde på varme.

Nu fungerer termostaterne jo ikke, så din konklusion er måske ikke rigtig. Selvom du skruer ned for termostaterne har du stadig for meget varme. Hvis varmepumpen ikke styres efter udetemperaturen, er der åbenbart noget andet der styrer den.

46. Det er næppe manglende indregulering, det kan højest ændre lidt på fordeling af varmen.
 • 2
 • 2

Jeg tror en del af problemet er ombytning af termostater. Men det er ikke eneste problem, for selvom alle termostater måler en højere temperatur end ønsket, kan jeg se på styringen at der sendes varme ud.

Jeg ville nok begynde med at tage alle telestaterne af. Så er alle ventiler åbne. De kan derefter lukkes manuelt med spændebånd, der trykker tappen ind.

Hvis det ikke lukker for varmen, er problemet i ventilerne. (Eller en helt forkert rørføring, men det er vel for langt ude). Hvis det lukker for varmen, kan det være termostaterne, telestaterne eller styreboksen, der på en eller anden måde fungerer forkert.

Personligt har jeg ledningsførte termostater, hvor der bare skal et voltmeter til at kontrollere virkningen.

 • 3
 • 0

C S Straarup Du sidder som en lus mellem to negle, forsikring og VVS. Jeg tænker det ville være fornuftigt at bede om som det første, at varmepumpen bliver sat til at styre sig selv. Enten med konstant fremløb eller efter en udeføler. Det vil sikkert spare en del el. Få instruktion i hvordan temperaturen stilles eller varmekurven i forbindelse med udeføleren. Så kan du undgå overophedning. Du kan selvfølgelig få det for køligt på 1. sal indtil resten af anlægget fungerer, men der må du så vælge.

Det gør det lettere at finde resten af fejlene, når du har en kendt fremløbstemperatur uafhængigt af resten af anlægget.

Jeg bøvlede selv for mange år siden med et nyt gasfyr. Det brændte kun 1 minut og repeterede med 5 minutters mellemrum. Det skruede aldig ned til minimum som det kan. Ingen hjæp fra producent eller andre. "Det var fordi jeg brugte for lidt varme!". Jeg fandt en installationsmanual (for teknikere) og fandt en justering der fik det fikset. En lille ulempe er større temperaturvariation i fremløbet.

 • 2
 • 2

De fleste serviceteknikere nægter simpelthen at tro på at et ikke helt nyt anlæg aldrig har virket, og/for de bliver slået oven i hovedet af deres mester, hvis de går til en opgave med den indstilling, for timerne sprøjter derudaf, og kunderne nægter at betale.

 • 3
 • 0

Det fremmer meget sjældent en problemløsning, hvis den vigtigste parameter er at andre skal betale regningen. Ekstraforbrug af el til varmepumpe bliver under ingen omstændigheder erstattet af forsikringsselskabet, så mit bud er at det bliver en rigtig dårlig forretning at vente på forsikringen. Dine problemer er på ingen måder ukendte eller enestående og det indebærer heller ikke nogen form for raketvidenskab at løse dem. Find et ordentligt vvs firma og kom til lommerne det bliver den hurtigste og billigste løsning på det problem. Hvis du skulle være bosat i Sydjylland vil jeg gerne være behjælpelig - jeg har ikke noget vvs firma, men har indreguleret flere anlæg med succes på amatørbasis fordi det både er nemt og meget tilfredstillende at få anlæggene til at virke.

 • 6
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten