Forbilledet Luxembourg, Jean Claude Juncker

EU's nye kommissionsformand er blevet udvalgt til posten af EU's politiske system og den økonomiske elite på baggrund af de kompetencer, som han er kendt for at have praktiseret i Luxemburg, hvor han over et kvart århundrede har haft held med at gøre det lille storhertugdømme til en af verdens rigeste nationer. Det er sket ved effektivt at undergrave resten af EU's medlemslandes skattepolitik.

Luxembourg er det forbillede, som har gjort dets premierminister til formand for EU-kommissionen.

http://www.dr.dk/tv/se/danmark-saelger-ud/...

Luxemburg er hjemsted for 110 000 gennemstrøms-holding-selskaber. Størstedelen af europæisk kapitalvinding går gennem det lille land på vejen ud af EU mod sine skattely i udlandet.

Luxembourg har gjort det let at slippe for at aflevere skat til de værtslande, som har skabt værdierne i de internationale selskaber, der snart ejer alt, hvad der kaster noget af sig inden for fællesskabet.

Gennemstrøms-holding-selskaber i Luxembourg er mellemled for ikke mindre end 10 % verdens samlede investeringer og overførsler af penge.

Luxemburgs lovgivning gør, at internationale firmaer kan slippe for at betale skat af de beløb, som via landet sendes videre ud af EU, fx til skattely i USA, Storbritannien og andre nationer, hvor den internationale sorte økonomi har sine domiciler, sine sorte huller.

30 % af Luxemburgs bruttoprodukt opstår via sådanne arrangementer.

Udviklingen, frem mod sin position som EU's skatteunddragelsesland nr. 1, begyndte i 1960´erne, hvor man vedtog ikke at beskatte beløb, som går gennem landet fra medlemslandene til lande uden for den daværende Kul- og stålunion. Unionen blev siden til EU med de nuværende medlemslande, og grundlaget for hertugdømmets indtægter er vokset siden.

En sammenslutning af internationale undersøgende journalister har nu offentliggjort flere hundrede konkrete aftaler mellem firmaer og myndigheder i Luxembourg. Det kan blive et problem for den nye kommission og de eliter, som står bag den.

Det, der ifølge EU's konkurrenceregler udgør et juridisk problem i aftalerne mellem koncerner og Luxembourgske myndigheder, er det enkeltstående og konkrete i hver enkelt af dem, der handler om, at en koncern, hver gang denne etablerer sig i landet, særskilt forpligter sig på at oprette to gennemstrøms-holding-selskaber i landet, og det, at der, for hvert beløb, som løber gennem landet, skal ske en ekstra intern transaktion mellem de to til formålet oprettede Luxembourgske gennemstrøms-holding-selskaber. Den kontraktmæssige ekstra interne transaktion udgør så grundlaget for den meget, meget MEGET lille beskatning, typisk 1/64 del af en % af gennem-strøms-beløbet. Det tager landet som betaling for at have hjulpet koncernen med at slippe for at betale skat i det land, hvor værdierne er skabt og ført bort fra.

Særaftalerne, den for EU's konkurrencemyndigheder problematiske del af arrangementet, handler altså om de meget små beløb, som svarer fx til 1/64 del af en procent af de beløb, som der flyttes gennem Luxembourg på den måde. Det drejer sig slet ikke selve finten, den "Luskenborgske finte", som er lovlig nok. Der er nemlig forskel på, hvor meget de forskellige skuffeselvskaber betaler for tjeneste, det svinger mellem 1/32 og 1/64 del af en %. Det er det konkurrenceforvridende!

EU blander sig ikke i medlemslandenes skattelovgivning. Hvis et land ikke kræver skat af virksomheder, så er det et internt forhold, som EU ikke kan blande sig i. Sådan er EU-lovgivningen, der siger at firmaer må flytte sine værdier rundt mellem forskellige lande, og at indtjening først skal beskattes i slutdestinationen.

Luxembourg har desuden vedtaget, at lade indtægter, som forsvinder ud af EU, slippe helt for beskatning. Det har man også lov til, og det gør landet så attraktivt for de internationale firmaer.

EU-kommissionen stillede i marts måned 2014 krav til Luxembourg om udlevering af 3 specifikke skatteaftaler mellem landets myndigheder og navngivne koncerner. Men nu er der lækket hundredvis af aftaler, som EU-kommissionen kan se sig nødsaget til at fortolke som konkurrenceforvridende statsstøtte fra de Luxembourgske myndigheder til internationale firmaer. Det der skulle ligne en undersøgelse, kan gå hen og blive mere alvorlig, end man havde tænkt sig.

Oplysningerne fra de hundredvis af lækkede særaftaler kan blive en bombe under den netop tiltrådte formand for EU-kommissionen, Jean Claude Juncker.

Kommissæren for konkurrence, Margrethe Vestager, beskriver den generelle funktion, som Luxembourg har, som trafik via fordøren. Dvs. det forhold, som Jean Claude Juncker er det officielle varemærke for, og som handler om generelt at fjerne EU's medlemsstaters muligheder for at beskatte internationale firmaers indtjening, kaldes trafik ved fordøren. Problemet, som hun måske bliver nødt til at tage op, er de særaftaler, som landets myndigheder har indgået med firmaerne via det hun kalder bagdøren, altså de i forhold til gennemstrømmen meget små procentsatser, som ikke des mindre har gjort hertugdømmet til et af verdens rigeste lande.

De kommercielle danske medier har endnu ikke fundet det umagen værd at fokusere på afsløringerne. Og det kommer næppe heller til at ske, da den danske medieverden er det illegitime men lovgivende, dømmende og udøvende interessefællesskab af internationale finansielle og politiske kræfters forlængelse.

Redaktionsgangene i de danske medier ved godt, hvorfor Jean Claude Juncker er EU-kommissionens formand. Det taler man ikke om. Det kunne komme til at handle om den herskende ordens mangel på legitimitet, inkl. mediernes andel og funktion i den.

(Der er gået nogle år nu, siden artiklen blev skrevet. Den udsendelse på DR, som der linkes til, er fjernet, og der har ikke været fokus på forholdene, som Margrethe Vestager bekræfter i udsendelsen, og som er forklaringen på, hvorfor der stort set ikke betales kapitalvindingsskat inden for unionen. Det, der beskrives som trafik ved fordøren, udfolder sig fortsat. Der snydes for billioner, finansverdenen har også modtaget billioner i støtte fra ECB via bankens opkøb af de kunstigt oppustede værdier på kapitalmarkedet. Von der Leyen har lovet en billion til grøn omstilling, new green deal, men det skal holdes op mod de meget større beløb, som unionen har tilført og vil tilføre kapitalmarkedet.)

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mig bekendt blev Jean-Claude Juncker netop ikke udpeget som kommissionsformand på baggrund af de kompetencer, han er kendt for at have praktiseret i Luxembourg. Det var ikke Luxembourg men en ændring af en traktat, der gjorde Luxembourgs tidligere premierminister til formand for EU-kommissionen.

På den anden side må jeg tage forbehold for en del af beslutningsprocessen, jeg ikke har indblik i. Jean-Claude Juncker blev først udpeget som kandidat for Europa-Parlamentets største gruppe EPP. Jeg ved ikke, hvorfor EPP traf det valg. Dernæst blev han valgt som Europa-Parlamentets kandidat.

Nogle af EUs statschefer var ikke glade for Juncker, men endte alligevel med at udpege ham vist fortrinsvis for at undgå en konfrontation med Europa-Parlamentet. Dermed var det i realiteten ikke Jean-Claude Juncker eller Luxembourg, statscheferne valgte, men derimod det nye princip om "Spitzenkandidat", som gav Europa-Parlamentet indflydelse på valg af formand for EU-Kommissionen.

Hvilke "kommercielle danske medier" har ikke fundet det umagen værd at fokusere på afsløringerne? Der er intet nyt i, at Luxembourg har fungeret som skattely. Der sker også meget andet i EU, som er vigtigere, men som danske medier heller ikke finder det umagen værd at beskæftige sig med. Endelig er det ret nyt, at danske nyhedsmedier fokuserer på skat. For mig ligner det mest en konsekvens af for nære relationer mellem pressekorps, politikere og embedsmænd på Christiansborg, hvor indtægter fra skatter og afgifter er afgørende.

I den nyhedsstrøm, jeg selv modtager fra EU via sociale medier - især Twitter - fylder afsløringerne kaldt #luxleaks ikke særlig meget, og når de nævnes, er det ofte satirisk.

Edit: Noget af det, jeg finder vigtigere end luxleaks, er de nye kommissærers mål og prioriteter, hvoraf nogle præsenteres i denne uge.

 • 0
 • 10

Spørgsmålet, om hvad det er for egenskaber hos den nye formand, som har været udslagsgivende for valget af ham, kan selvfølgelig kun afklares definitivt ud fra en introspektion af rådsmedlemmer og parlamentsmedlemmer, som har valgt og godkendt ham. Men svaret antydes allerede af det, som enhver ved, og som helt uomtvisteligt er en del af den viden, som for længst er afsløret omkring ham, nemlig den skatteunddragelsespolitik, som han har ført på sin egen nations vegne. Svaret på det første spørgsmål følger derfor delvis af den korrekte oplysning, som gentages i kommentaren, nemlig det, at afsløringerne ikke fylder ret meget i mediebilledet, fordi Luxembourgs generelle skattepolitik for længst er kendt. Det nye, som fremgår af afsløringerne, og som kan blive et problem for den herskende orden, er, at der "også" er noget ulovligt i den praksis, som EU-formanden stod i spidsen for, da han var premierminister.

 • 11
 • 1

Men svaret antydes allerede af det, som enhver ved, og som helt uomtvisteligt er en del af den viden, som for længst er afsløret omkring ham, nemlig den skatteunddragelsespolitik, som han har ført på sin egen nations vegne.

Det er din udlægning, som næppe er korrekt. Din argumentation falder til jorden, hvis statscheferne blev enige om ham, alene fordi han var Europa-Parlamentets kandidat. Så vidt jeg husker, var David Cameron meget forbeholden, og Angela Merkel var også forbeholden, indtil de tyske nyhedsmedier pressede hende til anerkendelse af et nyt princip om, at formanden for Europa-Kommissionen skulle udpeges af Europa-Parlamentet. I så fald havde Jean-Claude Junckers personlige egenskaber kun sekundær betydning. Med andre ord var det ikke så meget kandidaten som princippet, der blev taget stilling til.

I de danske nyhedsmedier, jeg læser på sociale medier, fylder afsløringerne af Luxembourgs skattely meget. Det er mig en gåde, hvorfor du påstår det modsatte. For mig er det tydeligt, at afsløringerne fylder meget i danske nyhedsmedier, fordi de groft skrevet lugter blod, og afsløringerne passer godt til den EU-skeptiske holdning, der er fremtrædende i danske debatter.

 • 1
 • 7

I de danske nyhedsmedier, jeg læser på sociale medier, fylder afsløringerne af Luxembourgs skattely meget. Det er mig en gåde, hvorfor du påstår det modsatte

Jeg forholder mig slet ikke til de sociale medier, for det er ikke dem der er skyldige i at sætte en politisk dagsorden oppe fra og ned. I dit første indlæg skrev du, at der ikke var noget nyt i udsendelsen og at alle vidste, hvad du så mener at vide, IKKE er grunden til, at eliten valgte ham som formand. Godt vidst, vil jeg så bare sige. Du besidder helt klart den form for introspektive viden om, hvad der finder sted i de beslutningsdygtige psyker.

 • 8
 • 0

Fyrstendømmet farer voldsomt frem mod de journalister, der afslørede noget om nationens metoder i kampen for at underminere de andre EU medlemslandes skattegrundlag. Men, når DR i dag beskriver, hvad det er, som man afslørede dengang, så fremstår det igen, som om det ulovlige er, at firmaer i alle EU's medlemslande samt private borgere fører sine værdier til dette lille finansielle transitland. Det er ikke det ulovlige! Slet ikke. Det er nemlig, hvad den daværende netop tiltrådte konkurrencekommissær betegnede som "traffik ved fordøren", modsat "trafikken ved bagdøren". Det ulovlige er udelukkende det ved bagdøren, de aftaler, som Luxembourg laver med firmaerne om at lave mere end et skuffeselskab inden for fyrstendømmet, og forpligte firmaerne på at lave en ekstra transaktion mellem de to, før midlerne, helt lovligt, føres videre ud i en af de mange skattely, som findes i resten af verdensøkonomien. De ulovlige særaftaler gælder alene den 1/32 del eller 1/64 del af en %, som Luxembourg tager sig i betaling for at lade firmaer og privatpersoner fører penge gennem Luxembourg videre ud i verdens sorte huller. Den lille nation har lov til ikke at kræve kapitalvindingsskat. Og så længe, at transaktionerne finder sted inden for EU, så er det firmaets domicils lovgivning der gælder. Overførslen til Luxembourg er lovlig. Luxembourg har så tilmed en helt enestående lovgivning, der tillader firmaer og borgere at føre penge videre ud her fra uden for EU's domæne, uden at beskatte dem. Og det er altså Luxembourgs lov, og dermed lovligt inden for EU, hvor man er enige om at lade et land underminere samtlige landes mulighed for at kræve skat ind. Dette hul er lavet bl.a. med hjælp fra Jean Claud Juncker. Dette hul er skabt med det formål, at underminere nationernes skattegrundlag, dvs. indføre minimalstaten ad bagdøren, arkitekternes egentlige formål med unionen. Det er en skændsel, at man ikke fra mediernes side fokuserer på det, som er problemet, nemlig den praksis, som finder sted via fordøren, den af Luxembourg lovliggjorte skatteunddragelse som alle store firmaer og rigtigt mange borgere benytter sig af, helt lovligt! DR's og andre mediers dækning af det pågående skjuler den egentlige forbrydelse, nemlig den lovlige del af skatteundragelsen, ved udelukkende at fokusere på den helt ubetydelige detalje, som om den var udtryk for, at det konsekvente skattesnyd, som alle store med respekt for sig selv gennemfører, ikke var lovligt. Det er misinformation, bevidst manipulation! http://www.dr.dk/nyheder/udland/dr-i-luxem...

 • 7
 • 0

EU blander sig ikke i medlemslandenes skattelovgivning. Hvis et land ikke kræver skat af virksomheder, så er det et internt forhold, som EU ikke kan blande sig i. Sådan er EU-lovgivningen, der siger at firmaer må flytte sine værdier rundt mellem forskellige lande, og at indtjening først skal beskattes i slutdestinationen

 • det er vel ikke (helt) korrekt, når konkurrencekommissærens afgørelse af Apples skattebetaling i Irland tages i betragtning?:

Apple skal betale næsten 100 milliarder kroner ekstra i irske skatter.

Selskabet har nemlig via sit europæiske hovedsæde i Irland betalt så lidt i skat siden 1991, at det er ulovlig statsstøtte...

http://politiken.dk/udland/article5634275.ece

 • 2
 • 2

"EU blander sig ikke i medlemslandenes skattelovgivning. Hvis et land ikke kræver skat af virksomheder, så er det et internt forhold, som EU ikke kan blande sig i. Sådan er EU-lovgivningen, der siger at firmaer må flytte sine værdier rundt mellem forskellige lande, og at indtjening først skal beskattes i slutdestinationen.

Luxembourg har desuden vedtaget, at lade indtægter, som forsvinder ud af EU, slippe helt for beskatning. Det har man også lov til, og det gør landet så attraktivt for de internationale firmaer." (mere behøver jeg vel ikke gentage mig selv lige her)

 • 3
 • 2

Kommissærerne er jo en slags ministre og i et sundt demokrati sker det jo tit at ministre tager sit gode tøj og går af. Der har været kommissærer som er blevet fyret fordi de ikke opførte sig ordentlig, men mig bekendt har vi aldrig set at kommissærer har smækket med døren, fordi de ikke har kunnet klare lugten i bageriet. For mig er det et tegn på at korruptionen i EU-systemet er så total, at den omfatter både Kommissionen og partisystemet i parlamentet.

Jeg har været en stor EU-tilhænger, men udviklingen i de sidste par årtier har givet mig samme negative syn på EU som Steen Ole Rasmussen giver udtryk for. Dét jeg har sværest ved at forstå, er hvordan den bundhæderlige præstedatter Angela Merkel stiltigende har kunnet se på at EU-systemet har fjernet sig så kapitalt fra Kul- og Stålunionens og Romtraktatens idealer!

Måske kunne en anden præstedatter gøre EU gavn ved at gå af og åbent fortælle hvor korrupt systemet og ikke mindst Jean-Claude Junker må siges være! Så Margrethe Vestager, drop et par års hyre og gør noget virkeligt positivt for EU! (Så kan du også med respekt komme tilbage til Danmark og redde sit gamle parti væk fra afgrundens rand!)

John Larsson

 • 2
 • 0

Det forlyder, at kommissionen nu vil give Google endnu en bøde, den største herfra nogensinde: https://elpais.com/economia/2018/07/17/act...

Det er ikke nogen tilfældighed, at sådan en bøde kommer nu.

Hvor Trump taler åbent om handelskrig med EU, lader kommissionen som om, at der er tale om "konkurrencelovgivning", som om at man kærer sig om et frit marked.

Da Trump var på vej til topmøde i Nato, var tyskerne officielt optaget af retorikken fra Trumps side i de breve han sendte i forvejen, hvor han officielt gjorde opmærksom på, at EUlandene burde betale 2 % af sit bnp til militæret, Nato. Samarbejdet over Atlanten var truet i mere end en forstand, Trump forsøgte at påvirke både den indre tyske og engelske dagsorden, lige som der allerede var indført importtold på stål og alluminium.

I virkeligheden var man mere optaget af, om Trump nu for alvor ville ramme den tyske eksport af biler til USA. Det ville være en katastrofe, alt det andet kunne sagtens leve med.

Allerede under Obama var de amerikanske myndigheder hurtigere ude med sanktioner over for tyske bilproducenter, som svindlede med opgørelserne over bilernes forurening. De bøder, som producenterne fik i USA blev allerede da tolket på tysk side som handelskrig.

Når Google nu får den største bøde, som EU endnu har givet noget firma, så er det svært ikke at se som led i handelskrigen.

Nu ved vi så grundlæggende at hele den europæisk overnationale konstruktion er lavet med det formål at fremme kapitalvindingen hos de største. Virksomheder af en hvis størrelse betaler aldrig skat. Det behøver de ikke, takket være kommissionsformandens forarbejde i Luxembourg, hvor han i mere end 25 år har været en af hovedkræfterne bag det skattesystem, som gør det muligt via Luxembourgfinten at føre kapitalindtægt ud i verdensøkonomiens nærmest sorte huller.

Alle mainstreammedierne, her til lands finansieret over skattesystemet, deltager i misinformationen omkring de her forhold.

Trump beskrives som idiot, mod frihandel, hvor EU i virkeligheden er den store skurk hvad fri handel og lighed for loven angår.

Man behøver ikke at have noget som helst til overs for Trump for at få brækfornemmelser over magtens selviscenesættelse her på vores side af Atlanten. Fake news er dagens orden, ikke noget som Trump har patent på.

 • 5
 • 2

så hvis timingen svarer til din påstand, må Google-sagen formentligt have ligget nogenlunde grydeklar i Margrethes skuffe gennem længere tid!??

- 'Goggle' er muligvis i færd med en charme(mod?)offensiv på klimaområdet!?:

UN Environment and Google announced today a global partnership that promises to change the way we see our planet. Combining environmental science, big data and unprecedented accessibility, this joint effort aims to expand what the world knows about the impacts of human activity on global ecosystems...

https://www.unenvironment.org/news-and-sto...

 • 2
 • 3

figur i to store bankers "skatteøer", hvorfra man må formåde, at hun var med til at organisere bankernes systematiske skatteunddragelser til skade for europæiske stater.

https://elpais.com/economia/2019/11/20/act...

Juncker, som var en af hovedkræfterne bag Luxembourgs skattefinte, træder nu tilbage, men Christine Lagarde træder til som leder for den europæiske centralbank.

Traditionen for systematisk skatteunddragelse i toppen af EU holder ved.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten