Fjernaflæsning af el

Jeg har lige indberettet aflæsning, og så at vi skal have fjernaflæste målere. Fordelene synes jeg er noget overdrevne: 1. Skal alle have udskiftet elmåleren?

  Ja, alle kunder, der har en gammeldags drejeskivemåler eller en nyere elektronisk måler, skal have en fjernaflæst måler. 
  Også de kunder, der allerede har en fjernaflæst måler, får en ny fjernaflæst måler, fordi de nye målere kommunikerer på en anden måde, end målerne gør i dag. Samtidig er det langt mere effektivt og dermed billigere at have et helt ensartet målersystem.
 1. Hvis jeg skal have skiftet elmåleren i dag?

  Indtil vi får leveret de nye målere, vil du få sat en almindelig måler op, hvis du skal have skiftet elmåleren eller have en helt ny elmåler. 
  Så snart vi har fået leveret de nye målere, sætter vi sådan en op, hvis vi skal skifte eller installere en ny måler hos dig, inden vi skifter ud hos alle andre i dit område. Men du vil først blive fjernaflæst og timeafregnet på det tidspunkt i 2017-2020, hvor alle andre elkunder i det område, du bor i, får installeret de fjernaflæste elmålere.
  
 2. Hvad får jeg som kunde ud af at have en fjernaflæst elmåler?

  Du slipper for at skulle aflæse din elmåler ved årsaflæsning og ved flytning, da aflæsningen automatisk sendes til DONG Energy. 
  Dit forbrug vil blive målt på timebasis i stedet for på årsbasis. Det giver dig bedre mulighed for at følge og styre dit elforbrug hen over døgnet og året.
  
 3. Hvad koster det?

  Energistyrelsen har beregnet, at det samlet set vil være en økonomisk gevinst for kunderne at få fjernaflæsning og timeafregning. 
  Abonnementet vil stige, når måleren bliver fjernaflæst, og du får timeafregning. Energistyrelsen har antaget, at det vil være i størrelsesordenen 85 kr. om året. Det præcise tal kender vi ikke endnu, fordi det blandt andet afhænger af priserne på målerne. 
  Ifølge Energistyrelsen viser erfaringerne, at fjernaflæsning øger opmærksomheden på elforbruget, og at det kan reducere elforbruget med to procent. Det svarer til en besparelse på 180 kr. om året for en gennemsnitlig husejer. Samtidig forventer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at timeafregning vil medføre øget konkurrence på elmarkedet til glæde for elforbrugerne.
  

Særligt pkt 3 er god. Hvordan kan jeg følge og styre bedre ved fjernaflæsning, som jeg ikke kan ved at aflæse måleren? Pkt 4 ligner også et optimistisk skønmaleri.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Pkt 4 ligner også et optimistisk skønmaleri

 • ja, måske? :)

Pkt. 3 synes jeg også, er ret 'godt' - vi har selv haft fjernaflæste el- og (fjern)varmemålere i nogle år. Det har virket fint, og ikke medført nogen (synlig?) prisstigning. Jeg kan nu ikke se nogen 'øget opmærksomhed' - og jeg er iøvrigt så 'gammeldags' (/mistroisk?), at jeg stadig ind imellem tjekker, om fjernaflæsningerne matcher de lokale visninger! :)

(Det har de hidtil gjort!).

PS Hvordan ændrer man font (som du har gjort i svarene fra leverandøren)??

 • 0
 • 0

Abonnementet vil stige i pris ... jeg skal ikke kunne sige hvorfor, de øvrige netselskaber har mig bekendt ikke hævet abonnementprisen ved overgang til fjernaflæst elmålere, da de har kunne spare en masse administration i at slippe for den manuelle registrering af målerværdier. De har også kunne hente andre synergier i form af besparelser til udkald (man kan ringe måleren op og informerer kunden om at der ikke er fejl ud til den) og ikke mindst, en mere nøjagtig måling hvorved nettabet er blevet mindre...

Ang. punkt 3, så bliver det kun aktuelt hvis kunden vælger at benytte den mulighed aktivt. De ildsjæle (hvor man har kørt forsøg ved) har i forvejen været interesseret i at holde øje med forbruget og aktivt været inde på netselskabets hjemmeside og fulgt sit forbrug, time for time... Derved har de f.eks. kunne vurderer om det er en fryser der køre konstant og skal skiftes eller om det bare er ungerne der glemmer at slukke for lyset... Ved en gammeldags elmåler har du kun kunne aflæse forbruget manuelt (f.eks. en gang i timen i 14 dage, hvis du har været meget fanatisk, de fleste andre har maksimalt aflæst en gang om måneden eller sågar en gang om året når det skulle indberettes), nu kan du i princippet få udleveret det sidste års timeforbrug af netselskabet og sætte dig ned og analyserer forbruget...

 • 1
 • 0
 • hvordan kan nøjagtigere måling reducere nettabet?? Det er det der på moderne dansk kaldes spin. Jeg kan da godt se nogle små fordele for dem som har måleren udenfor, men det var jo begrundet i leverandørens mulighed for aflæsning, som ikke gælder mere. Timeforbruget kan også afsløre noget, men man skal måske være lidt nørdet for at daglig aflæsning ikke kan afsløre noget. At selskabet aflæser hver time er data-fetichisme. De kan ikke bruge det til noget fornuftigt andet end at fylde datalagrene. Det er meget få kunder som afregnes til timeprisen, hvis en sådan overhovedet findes. Vi har levet fint med årlig afregning, så det er noget af en omvæltning at det nu skal foregå pr time. For gas bruges en art månedspris plus brændværdi og forbrugsmønstret generelt over året til at udregne prisen for det årlige forbrug. Det synes jeg er godt nok. Jeg efterlyser ikke timeafregning på gasforbruget, som ville forvirres meget af fyrets brændeperioder. Lidt udenfor emnet, hvordan reagerer disse nye målere på negativt forbrug? Hvis man helt privat satte et par solceller op og brugte en "Hollandsk" inverter i den nærmeste stikkontakt. Mit mindsteforbrug er måske 200W, mod et middel på 400W.
 • 0
 • 0

og ikke mindst, en mere nøjagtig måling hvorved nettabet er blevet mindre...

          - hvordan kan nøjagtigere måling reducere nettabet?? 

Fordi de gamle mekaniske målere havde en tendens til at måle for lavt elforbrug, især ved meget lavt forbrug (som der er i mange timer om året i private hjem) Al den energi som derfor blev købt af netselskaberne, men ikke solgt til kunderne er pr definition et nettab. Evt. strømtyveri vil også figurerer som nettab i netselskabernes regnskab og dette kan også letter detekteres på timeværdi-målinger end på årsværdi-målinger...

 • 1
 • 0

Lidt udenfor emnet, hvordan reagerer disse nye målere på negativt forbrug? Hvis man helt privat satte et par solceller op og brugte en "Hollandsk" inverter i den nærmeste stikkontakt. Mit mindsteforbrug er måske 200W, mod et middel på 400W.

Hvis din måler ikke er sat op til at måle både produktion og forbrug, vil det kun medføre at dit forbrug falder i det omfang du udnytter egenproduktionen på den fase hvor solcellen reelt producerer. selv om du har produktion på den ene fase, vil det ikke blive modregnet i de to andre faser, hvor du har forbrug. Der er et andet tællerværk som registrerer hvor meget du leverer til nettet og det skal være aktiveret i måleren for at den registrerer produktionen.

Jeg vil ikke udelukke at nogle målere kun registrerer en sum af de tre faser, men har kun hørt om målere der registrerer hver fase for sig og laver summen digitalt. Ved os bliver måleværdien for hver fase gemt i afregningssystemet og udregningen sker derfor på vores server.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten