Sponseret indhold

DEBAT: Stress på arbejdet - er det IDAs sag?

Trivsel og work/life-balance fylder meget i det moderne arbejdsliv. Skal IDA gøre mere for at forbedre livskvaliteten for sine medlemmer - og i så fald hvad? De politiske lister giver deres bud.

Af TECH RELATIONS for IDA
det-mener-listerne-1.gif

Arbejdsmarkedet er i det seneste årti blevet præget af stress-sygemeldinger og mistrivsel. Op mod 12% af danskerne oplever dagligt alvorlig stress, og WHO har udpeget stress og depression som nogle af de væsentligste sygdomsfaktorer i dag.

Er det IDAs rolle at tage fat om roden af dette dominerende arbejdsmarkedsproblem? Og hvad skal IDA i givet fald gøre?

Emnet er blevet udvalgt af Ingeniørens læsere som et af de ni emner, der skal debatteres op mod IDA-valget i 2020. Derfor har vi stillet spørgsmålet videre til IDAs politiske lister.

Flere tillidsmænd

Fagforeningslisten peger på, at forandringshastigheden er gået op, og derfor har mange svært ved at følge med.

"Både ledelser og tillidsrepræsentanter har brug for bedre værktøjer til at forstå og håndtere de forandringer, der sker," siger Malene Matthison-Hansen, repræsentant for Fagforeningslisten.
Hun peger på tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter som nøglen til bedre trivsel på arbejdspladserne.

"Begge grupper skal styrkes og understøttes, så de kan gøre endnu mere for IDA-medlemmerne. Der er især behov for bedre netværk mellem tillidsrepræsentanterne," siger Malene Matthison-Hansen.
Fagforeningslisten peger på, at der også skal sættes ind overfor de arbejdspladser, der ikke har en tillidsrepræsentant i dag. Medarbejderne her skal have en lettere indgang til IDA.

Livsfasepolitik

Familielisten har den såkaldte work/life-balance som en af sine mærkesager.

"Arbejdspladsen skal ind og tage meget mere ansvar for medarbejderen og medarbejderens bagland. Man skal blive bevidst om de forskellige behov, medarbejderen har i forskellige livsfaser," siger listefører Lars F. Nørmølle, Familielisten.
Helt konkret forestiller Lars F. Nørmølle sig, at IDA skal presse på for at få indført en livsfasepolik på danske ingeniørarbejdspladser.

"Sådan en politik kan forpligte arbejdspladsen til at se medarbejderen i den livsfase, han eller hun er i. Uanset om det gælder om at sikre karriere og familieliv, når børnene er små, eller noget helt andet," siger han.
Senioringeniørlistens Ellen Fænøe foreslår en lignende livsfasepolitik, men listen sætter fokus på de ældre medarbejdere.

"Vi ved, at mange gerne vil blive på arbejdsmarkedet, også efter pensionsalderen. Det ønske bør arbejdspladserne se og imødekomme," siger hun. Ifølge listen kan en sådan strukturel forandring gennemføres ved at indføje en såkaldt ”senioraftale” som en del af enhver ansættelseskontrakt i IDA-regi.
I det daglige er arbejdspladsernes arbejdsmiljørepræsentanter ifølge Senioringenørlisten nøglen til større trivsel generelt.

"De kan løfte det nye arbejdslivs udfordringer," siger Ellen Fænøe.

Bedre information

Også Privatansattes Liste definerer medlemmernes trivsel og arbejdsliv som en mærkesag.

"Mange har svært ved at finde balancen. IDA skal hele tiden undersøge, hvordan det går med trivslen og så sætte initiativer i gang på baggrund af de data," siger Malene K. Lundsby, listefører for Privatansattes Liste.
Listen mener, at IDA skal være bedre til at stille skarpt på de overgange, der er i arbejdslivet.

"Når man eksempelvis går fra studerende til første arbejde, skal IDA spille en central rolle ved at yde vejledning," siger Malene K. Lundsby og tilføjer, at det samme gælder den 35-årige, der skal orientere sig mod ”resten af karrieren.”

"IDA har faktisk rigtig mange gode tilbud på hylderne, men vi skal være bedre til at informere og kommunikere det," siger hun.

Billeder fra virkeligheden

Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende formandsvalg i 2022.

Schneider Electrics hovedsæde i Ballerup har gennemgået en stor forandring under coronakrisen, efter at en undersøgelse i 2020 viste, at mange medarbejdere helst vil fortsætte med at arbejde hjemmefra. Derfor har virksomheden udlejet halvdelen af sine kvadratmeter og inviteret de nye lejere ind i den store kantine og aula i bygningens stueetage. Aulaen er indrettet med møderum, uformelle arbejdspladser og små lounges, hvor man kan mødes eller arbejde med sin laptop på cafébordet. Bygningens kontorarbejdspladser – alle med free seating – er indrettet ens. Medarbejderne har hver deres aflåste skab og en taske med tastatur, mus, papirer og skriveredskaber. På tegningen ser man motiver fra aulaen, Lars og Bo fra teknisk service i kontorlandskabet samt en kvindelig medarbejder, der gennemfører en telefonsamtale i en lydisoleret telefonkabine med materet glas. Illustration: Jakob Fälling

LISTERNE MENER: DET SKAL IDA GØRE FOR MEDLEMMERNES TRIVSEL OG ARBEJDSLIV
Dimittendlisten: Undersøg medlemmernes trivsel, og skab løsninger, hvor der er mistrivsel
Selvstændige Ingeniørers Liste: Trivsel er et indviduelt spørgsmål, så IDA skal satse på individuel vejledning og rådgivning
Fagforeningslisten: Tillidsrepræsentanterne skal styrkes, og systemet udbygges
Familielisten: IDA skal kræve en livsfasepolitik på arbejdspladserne
IDA STEM Students: Stop underfinansiering af uddannelserne, for det skaber mistrivsel
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: IDA skal ansætte trivselskonsulenter og tilbyde lederuddannelse på området, særligt indenfor distanceledelse
Ingeniør & TeknologiListen: Nye arbejdsformer for bl.a. hjemmearbejde kræver nye regler, som beskytter medlemmerne
Bæredygtig ledelse: IDA skal undersøge og udvikle fremtidens ledelsesformer samt uddanne ledere, så de kan skabe trivsel
Pensionistlisten: Skab bedre lederuddannelse med fokus på, at lederen kan skabe trivsel
Private Ingeniører – pi: Fasthold det nuværende fokus på rådgivning
De Privatansatte: Flere undersøgelser og mere målrettede tilbud
Senioringeniørlisten: IDA skal arbejde tættere sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne om at løse det nye arbejdslivs udfordringer
Yngrelisten: Sæt fokus på de unge og nyetablerede, der er mest udsatte
Atomkraft - ja tak!: IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

Debatten fortsætter her på ing.dk

Herunder kan du debattere og sende din feedback på emnet tilbage til foreningens politiske ledelse.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Og personale reduktioner på Universiteterne giver, stress og dårlige arbejdsforhold samt ikke mindst dårligere uddannelser. Fagforeningslisten arbejder for at Taxametre og forskningsbevillinger øges og gøres uafhængig af BNP.

  • 0
  • 0

Debatten er lidt træg, så lad mig også spille ind.

Jeg går også ind for flere bevillinger til forskning - ikke for, at det skal gavne de ansattes trivsel, det er et dårligt argument, men til samfundets gavn. Desuden skal man huske på, at mange udenlandske forskere, der har valgt at tage job i Danmark netop fremhæver, at her er work-life balance bedre end andre steder.

Og så synes jeg, at alt det, der er nævnt i artiklen er alt for ukonkret til, jeg kan forholde mig til det. Men det er da godt, medlemmerne har et sted at henvende sig, hvis de søger støtte eller hjælp. Det er måske mere vigtigt end en hel masse nye projekter.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten