Sponseret indhold

DEBAT: Grøn omstilling - er det IDAs sag?

Debatten om den grønne omstilling fylder mere og mere. Hvilket ben skal IDA stå på? Skal foreningen være vovet eller tilbageholdende? De politiske lister giver deres bud.

Af TECH RELATIONS for IDA
det-mener-listerne-2.gif

Klimakrisen, biodiversitetskrisen og en række andre grønne problemstillinger præger udviklingen både i Danmark og globalt. I de forløbne år har bæredygtighed været topprioritet som et af IDAs fem erklærede indsatsområder. Men hvad med fremtiden?
Ingeniørens læsere har stemt på spørgsmålet om den grønne omstilling som et af de vigtigste at få debatteret op til valget i 2022. Mange af de politiske lister, der er på valg i 2022, definerer grøn omstilling som mærkesag.

Brug hjernen

Senioringeniørlisten understreger, at IDA fortsat skal ”lade fakta tale” frem for at blive for politisk i debatten. Det forklarer listefører Ellen Fænøe.

"IDA skal være pejlemærke i debatten. Vi skal være dem, der tænker og bruger hjernen i en debat, som ofte er domineret af følelser," siger Ellen Fænøe.
Hun mener, at IDA har haft en tendens til at gå for tidligt ind i politiske debatter.

"Det er ikke OK at gå ind og tage stilling, før den politiske beslutning er taget. Politik bliver til ud fra helhedsvurderinger. Det er ikke vores bord: Vi er specialister," siger Ellen Fænøe og henviser til debatter om road pricing og olieudvinding i Nordsøen i 2020.

"Når den politiske beslutning er taget, kan vi vurdere, hvordan den udmøntes, og hvordan det rent teknisk kan løses. I den del af debatten skal IDA være førende," siger hun.

Brug lederne

Lederlisten ser en oplagt mulighed for at skabe de fornødne samfundsforandringer gennem ledelse.
Listens repræsentant, Caroline Tromer Dragsdahl, mener, at IDA skal udvikle nye ledelsesesformer og uddanne medlemmerne til ”sustainable leadership,” så kan de drive forandringerne i deres organisationer.

"Det handler om at bruge ressourcerne – også de menneskelige – på en mere bæredygtig måde," siger hun og tilføjer, at tilbuddet om uddannelse skal rette sig til både ledere og menige medlemmer, der er interesseret i bæredygtighed og ledelse.

"Vi har så mange medlemmer, der har kompetencer på området og kan blive endnu stærkere. Dermed kan vi skabe forandringer både på leder- og medarbejderniveau, altså bredt i samfundet," siger hun.

Brug medlemmerne

Ingeniørlisten understreger som flere af de andre lister, at IDA fortsat skal være den faktuelle stemme i debattten.

"Men vi vil have frivillige og menige medlemmers viden mere i spil. Vi skal bringe folk frem, for IDA har nogle sindssygt dygtige medlemmer, der kunne være ”go to-personer” på den grønne omstilling," siger Christina Kiær, Ingeniørlisten.
Hun foreslår, at IDA tager udgangspunkt i de fagtekniske selskaber og rekrutterer mange flere medlemmer til at blive tekniske talspersoner for IDA på deres fagområde.

Mere mod

Yngrelisten mener også, at IDA kan gøre endnu mere for at skabe debat om grøn omstilling. Det skal ske ved at være mere offensiv i debatten.

"Ikke alle medlemmer behøver at være enige i alt, hvad der bliver sagt fra IDA," siger David Hansen, Yngrelisten, og fortsætter: "Vi kan finde problemer og løsninger, andre ikke tør nævne."

Yngrelisten foreslår desuden, at IDA bliver bedre til at bringe forskellige faggrupper sammen omkring bæredygtighed.

"Vi har medlemmer, der ved noget om mange specialer," siger han med bilparken som et eksempel:

"Lad os bringe dem, der ved noget om brændstof, sammen med dem, der har forstand på road pricing og beskatning, produktion af biler og transportsektoren generelt. IDA er en troværdig platform, hvor fakta er grundlaget," siger han.

Billeder fra virkeligheden

Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende formandsvalg i 2022.

Peter B. Poulsen arbejder med solcelleanlæg på DTU Risø. Halvøen nord for Roskilde, der også går under navnet ”Nationallaboratoriet for bæredygtig energi,” huser omkring 800 medarbejdere og et koncentreret udbud af energiformer såsom vind, sol og landets eneste nukleare forskningsreaktorer, der i dag er lukket ned. Peter B. Poulsens forskningsgruppe samarbejder med European Energy om et nyt jordbaseret solcelleanlæg, som har solceller på bagsiden og kan bevæge sig efter solen. Det betyder et merudbytte på op til 30% for en forholdsvis begrænset merinvestering. Illustration: Jakob Fälling

LISTERNE MENER: DET SKAL IDA GØRE I FORHOLD TIL GRØN OMSTILLING
Senioringeniørlisten: IDA skal lade fakta tale og skrue ned for politiske holdninger
Private Ingeniører – pi: Fortsæt den nuværende strategi om at lade fakta tale
Fagforeningslisten: IDA skal turde have skarpe holdninger
Familielisten: IDA skal være mere udfarende og kigge klimapolitikerne efter i sømmene
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: IDA skal klæde politikerne på med fakta om fordele og ulemper ved forskellige tekniske løsninger
Ingeniør & TeknologiListen: IDA skal profilere medlemmer med fagteknisk indsigt, så debatten bliver mere faktuel
Bæredygtig ledelse: IDA skal understøtte og uddanne medlemmer og ledere til at drive omstillingen i en grøn retning
IDA STEM Students: IDA skal være ekspert, udvikle debatten og klæde medlemmerne bedre på via kurser
Yngrelisten: IDA skal være mere offensiv og bringe forskellige aktører og fagligheder sammen
Dimittendlisten: Fortsæt nuværende strategi om at lade fakta tale
Selvstændige Ingeniørers Liste: Fortsæt nuværende strategi om at lade fakta tale
De Privatansatte: Mindre politik, mere teknologiens stemme i den grønne omstilling
Pensionistlisten: Fortsæt nuværende strategi om at lade fakta tale
Atomkraft - ja tak!: IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

Debatten fortsætter her på ing.dk

Herunder kan du debattere og sende din feedback på emnet tilbage til foreningens politiske ledelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

# Fakta taler ikke for sig selv.
Fakta skal tolkes, vurderes og konsekvenserne diskuteres.
Hvis IDA kan stille med en gruppe af fagligt kompetente folk med indsigt og politisk forståelse, på hvilket som helst ingeniør-relevant område, så vil en begrundet vejledning af politikerne, være et gevaldigt løft. I al respekt, skal man jo huske, at politikerne er valgte og de kan ikke forventes at kende det faglige grundlaget for div politiske forslag.
Der synes med jævne mellem rum at forekomme situationer, hvor politikerne rådgives af de selv samme firmaer, der ventes at tjene godt på politiske beslutninger. Her er Hovedstadens letbane et klart eksempel på, hvor faglig uvildig kompetencer, kunne have forhindret et økonomisk og trafikpolitisk vanvid.
Så JA til et kompetent udadvendt IDA

 • 2
 • 0

Lisa Sonesson: "Så JA til et kompetent udadvendt IDA"

IDA bør til enhver tid ha klare og godt funderte oppfatninger og meninger om teknologi og samfunn. Disse oppfatninger bør det imidlertid være bred oppslutning om. Det bør derfor kontinuerlig arbeides med en kunnskapskultur og opparbeiding av kunnskap og konstant meningsbryting innen IDA. Da er en forberedt til enhver tid å komme med ustpill i forbindelse med teknologi og samfunn og kommentere utspill fra politikere og andre. Noen ganger kan en spisse budskapet for holde medlemmene våkne og gjøre utspillene interessante!

 • 0
 • 0

Jeg kan simpelthen ikke se grunden til at IDA skal gå ind i almen politik. Det har intet med ingeniørfagforeningsarbejde at gøre, og i kraft af at ingeniører er nogle af dem der rejser mest, medvirker miljøflipperiet til at ingeniører i lande der ikke ligger under for den slags, får en fordel. Og at vi danske ingeniører får forringet vores markedsværdi.

Så er der roadpricing, som man også går ind for. Det bliver nok også ingeniørerne der kommer til at betale - de bor jo netop i byerne.

Det sjoveste var så da det fra IDA's side blev hævdet, at det arbejde der bliver lagt i udenomspolitik, ikke går ud over fagforeningsarbejdet. Work smarter, not harder?

Halli-hallo!

 • 5
 • 2

Enhver som kender lidt til klimaområdet ved jo at det er inficeret af politiske og ideologiske aktører, som agerer som "videnskabsmænd". Derfro er der ikke brug for en aktør som IDA, der jop pgså er kendt for sine ideologisk og politiske medlemmer/valgte repræsentanter.
En ret indsigtsfuld beskrivekse af hvordan det er gået på klimaomnrådet kan man se her i en 9 år gammel skrift af en med insiderviden om FN, IPCC, videnskabelige organisationer (National academy of Sciences, World Meteorological Organisation, NASA, etc ) findres her:

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0809/0809.3762.pdf skrevet af professor Richard Linzen, professor emeritus fra MIT, som selv har delatget som lead author i IPCC. Hans baggrund er klimavidendkab, hvor han er en verdensberømt áutoritet med hundredvis af artikler bag sig.

Tilsvarende beskrivelser har man fra andre vidensklabelige deltagere i IPCC - for slet ikke at tale om Climategate mails ....

https://www.drroyspencer.com/2019/11/climate-extremism-in-the-age-of-dis...

Eller

https://www.thegwpf.com/putting-climate-change-claims-to-the-test/ med uddrag her:

"The IPCC AR5 knew that there was a problem and that this mismatch between models and observations was most obvious in the tropics, and they knew it but avoided drawing attention to it. In my review of the AR5 – by the way, since the AR3 – the TAR, as they called it – I’ve never been asked to be a lead-author again – that was the last time they actually had lead authors who were sceptics – Dick Lindzen and I were lead authors – but since then they have not had sceptics because the IPCC simply picks the authors that will write the story they want. So I pointed out this mismatch and said if this thing goes to court, it will not stand up to cross-examination. Your claims in this IPCC report cannot stand up to cross-examination. Your review process is not cross-examination, it’s mainly receiving comments that you can deny or throw away because the lead authors have final say.

Peer review is not a term to apply to the IPCC or its cousin the US National Climate Assessment. In these organisations the carefully selected lead authors will always have the final say and they determine what the materials will be included. So there’s no possibility what they write will be rejected, because there’s no-one behind them to reject them. They are the lead authors, they are the last ones and they can write a comment to my explanations that says ‘We disagree’, and that’s it. ‘We disagree’, and that’s it! "

 • 2
 • 2

IDA skal ikke være politiske. De sidste par år er der gået for meget mikrofonholder for Enhedslisten i det.
Vi skal have en bred nuanceret debat hvor der er fokus på at få hele Danmark til at fungere. Der er faktisk en verden uden for cafelatte områderne i København...

Der skal gøres meget for at vi kan være førende på miljø området, men det skal stadig kunne være konkurrencedygtigt.
Vi kan ikke leve af at klippe hinanden - pengetræerne findes ikke!
Der skal tjenes penge for at have råd til at det hele kører rundt. Som artiklerne i Ingeniøren, ofte er vinklet, skal bilister straffes yderligere, industri og landbrug skal helst lukkes, eller belastes så meget de forlader landet.
Så kan vi lave nationalparker overalt, tage folkedragter på og håbe på at leve af turisterne...

 • 6
 • 2

Når man selv er midt i det kan det måske være svært at løfte sig lidt op og se det i et større perspektiv.

Omtalen af regeringens klimamål, som de kaldes, kan godt tyde på at det globale klima vil gå grassat, hvis ikke regeringens mål opnås. Og det er vitterligt vås. Uanset navnet "klimamål" ændrer det ikke en tøddel ved klimaet.

Når så voldsomme ord som klimakrise og klimakatastrofe bruges om klimaet, så ville det hjælpe, hvis det blev beskrevet hvori denne krise/katastrofe bestod.

Når en eller anden undersøgelse, som kan være udmærket i sig selv, påstår at det fundne har indflydelse på klimaet. Spørg dog hvilken indflydelse det egentlig har og hvordan.

 • 2
 • 2

Jeg fik for nylig 29 ned-tomler (og 8 op-tomler) for at referere fysikprofessors Howard Haydens konklusion om global opvarmning inkluderet et logisk ræsonnement med en del målte værdier. Ingen modgik ræsonnementet, ingen forsøgte at korrigere de målte værdier. Det var hvad diskussionen blev til.

 • 1
 • 2

[quote]
Jeg fik for nylig 29 ned-tomler (og 8 op-tomler) for at referere fysikprofessors Howard Haydens konklusion om global opvarmning inkluderet et logisk ræsonnement med en del målte værdier. Ingen modgik ræsonnementet, ingen forsøgte at korrigere de målte værdier. Det var hvad diskussionen blev til.
[/quote]

@Bjarne

Howard Hayden er en pensioneret fysik professor, som er kendt som en aktiv "klima benægter".
Alene et af hans citater forklarer hvad hans "målte værdier" er værd. “The previous predictions about the horrendous warming the people expected has not come to pass… . so it’s just pure garbage. There’s no reason to believe any of it.”
Havde det været muligt, så havde du også fået ? fra mig på dit seneste indlæg.

 • 2
 • 1

“The previous predictions about the horrendous warming the people expected has not come to pass… . so it’s just pure garbage. There’s no reason to believe any of it.” Det var vel sandt?

 • 1
 • 2

"Det var vel sandt?"

NEJ ! ! !

?

Prøv nu at udvide din horisont - evt. ved at læse, hvad RIGTIGE videnskabsmænd skriver om emnet. Hint: Der er absolut konsensus omkring AGW i videnskaben.

Se evt. [her](https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/)

- eller googl selv "scientific consensus on climate change" - hvis du altså TØR få dit (fejlagtige) verdenssyn udfordret.

Edit: Indsættelse af links virker (åbenbart) HELLER ikke i dette skodforum ?

 • 1
 • 1

Som nævnt herover så blev min og givetvis stort set alle andres (læs undtagelser herover) læsning af PAH's ret overfladisk, så jeg er ikke faldet over dårlig opførsel. Han havde sine referencer og du har dine. Så kan læseren (dem der var) jo selektere skidt fra kanel.

 • 1
 • 0

"Han havde sine referencer og du har dine"

Det er (blandt andet) NETOP sådan noget ævl, der trækker ?

 • 0
 • 1

[quote]Som nævnt herover så blev min og givetvis stort set alle andres (læs undtagelser herover) læsning af PAH's ret overfladisk, så jeg er ikke faldet over dårlig opførsel. Han havde sine referencer og du har dine. Så kan læseren (dem der var) jo selektere skidt fra kanel.[/quote]

?????????

 • 1
 • 1

Hmm - PAH's ævl, dit - eller det **faktum** at PAH har sine referencer og du har dine?

Hvis det er det sidste, så kan det vel ikke bestrides at PAH har sine referencer, - ævl eller ej.
Bruger vi det danske sprog forskelligt, for så har vi et stort problem.

 • 1
 • 1

Tak for disse indrømmelser. Du mere end antyder at I er en gruppe, som kender hinanden rigtig godt, og tydeligvis går på nettet samtidigt. Bemærk bare denne samtidighed hvormed I poster indlæg.

Og så er jeg da også glad for denne:
Og nej: jeg kender ingen af de øvrige, ** der ikke bryder sig om dine indlæg** -

- har du i et svagt øjeblik overvejet, om ikke dine indlæg blot er ekstremt ringe?

Tjah - det bedømmes vel subjektivt, men de er ærlig ment og jeg udmærker mig også ved at svare på de fleste spørgsmål fra andre.
Det kan man kalde god debatstil.

 • 1
 • 0

Hvis det handler og fakta så kan I læse https://www.ipcc.ch/sr15/

og biodiversitet er den andel del af det
https://www.footprintnetwork.org/2021/02/10/dasgupta-review-the-need-to-...

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sust...

fagforeningslisten arbejder for, at vi som medlemmer af IDA alle har et ansvar i vores daglige arbejde som ingniører så vores børn og deres børn kan få et godt liv. I alle vore ingeniørfagligheder foretager vi valg, der har indflydelse på andre. Og det er udfra naturligvis ud fra fakta!. Og vi har et ansvar her - uanset om man er rød eller sort. Så Fagforeningslisten arbejder aktivt for at IDA er en bæredygtig fagforening .

 • 1
 • 0

Hvis vi ellers ser bort fra mudderkastningen, er det så virkelig det ypperste "teknologiens" mediehus, et foretagende Ida's medlemmer poster 35 millioner i, kan præstere?

Det er virkelig en ynk at man ikke kan lave et ordentligt debatforum i 2021 - in-line editorer, billed upload, ajax, html5 mv. ER opfundet!

Måske I burde overveje at lave alt til plus, så slipper I jo automatisk for de irriterende debattører - om Ida's medlemmer så vil fortsætte med at hælde 35 millioner i det hul bliver så en anden sag.

 • 1
 • 0

HJN:
"Du mere end antyder at I er en gruppe, som kender hinanden rigtig godt, og tydeligvis går på nettet samtidigt."

En gang mere, da du tilsyneladende ikke kan læse indenad:

Jeg kender IKKE nogen andre debattører fra klimadebatterne - hverken i virkeligheden, i foreninger eller gennem fora på nettet.

Jeg har ALDRIG været i personlig kontakt med nogen af dem - hverken i reallife eller via nogen som helst netbaseret platform.

Og for at slå det fast med SYVTOMMERSØM: Jeg har ALDRIG haft andre end denne ene profil på ing.dk!

Det er alt sammen noget, der kun foregår inden i dit hovede - måske som et forsøg på at undgå den (for os indlysende) konklusion, at du er så ugleset herinde.

 • 0
 • 0

"Det er virkelig en ynk at man ikke kan lave et ordentligt debatforum i 2021 - in-line editorer, billed upload, ajax, html5 mv. ER opfundet!"

Der har været mulighed for at linke et billede eller en graf ind i teksten (svarende til link funktionen) - det gav jo rig lejlighed til at vise sort på hvidt hvad data og grafer viser fra forskellige kilder. Det blev afskaffet ?? Det ville ellers give debatter et stort løft hvis man direkte kunne vise den slags. Det er direkte skadeligt da man jo nemt med grafer fra officielle kilde kan vise at klimahysteriet med voldsomt stigende vandstande, temperatuerer, storme etc etc er det rene vrøvl. For nu at tage et eksempel...

 • 1
 • 0

**HJN: **
Du har skrevet 15 af de sidste 43 indlæg i denne tråd (inkl. mine egne ligegyldige ? indlæg) og du er stadig ikke kommet videre!

Nu er du igen gået ud af tangenten om at Flemming skulle have flere profiler herinde, på trods af at din konspirationsteori om samme blev lukket af ing.dk for et par uger siden!
Sjovt at det lige sker når der er flere end Flemming der gider forsøge at debattere med dig!
Sjovt at du tager den teori op igen samtidig med at du beder andre om at melde sig på banen og kommentere på indholdet i dine indlæg. At nedadvente tomler skulle skyldes "kvaliteten" af dine indlæg er åbenbart en helt umulig option for dig at forstå!

Hvad med at forsøge dig på 4chan i stedet for ing.dk?

 • 0
 • 1

Flemming Rasmussen bringer virkelig debatten videre med sådanne indlæg:

"Skal jeg (og andre) hver eneste gang imødegå disse pseudofaktuelle (ofte fossilbetalte) koryfæer, for at disse usande (og potentielt farlige) betragtninger ikke skal stå alene - eller skal vi bare lade sludderet stå uimodsagt - med fare for at lægfolk skal kunne læse det på mit fagblads hjemmeside?"

Sludderet, som du kalder det, kommer netop til at stå alene, for du imødegår det kun ved at kalde det sludder. Det er ikke særlig berigende hverken for fagfolk eller lægfolk.

Noget af "sludderet" finder jeg ret oplysende, hvorimod de almindelige "talepunkter" man hører om klimaet oftest er netop -sludder.

Det ligner den officielle klimavidenskabs ulyst til at debattere med skeptikere.

 • 2
 • 0

“ Det ligner den officielle klimavidenskabs ulyst til at debattere med skeptikere.”

Kodeordet her værende skeptikere. Dem oplever jeg stort set aldrig nogen af - og hvis jeg mødte en REEL skeptiker herinde, ville det da være forfriskende med en debat baseret på saglige inputs.

Men når de samme MEGET FÅ benægtere bliver ved med at linke til de samme MEGET FÅ forhenværende forskere, der med let gennemskuelig retorik og med økonomiske tråde til fossilindustrien forsøger at “sælge tvivl” om, hvad videnskaben har slået fast, er det ikke skepsis.

Så nej Svend, det er ikke os, der ikke vil debattere sagligt - der er simpelthen ingen ÆGTE skeptikere at debattere med.

Og: du “skylder” mig vel egentlig stadig svar på, hvordan din holdning til AGW er nu for tiden:

Bliver planeten varmere?

Er det vores skyld?

Er det et problem?

Bør vi gøre noget?

Imho kræver det en særdeles overbevisende argumentation at kunne svare nej til spørgsmål fire - netop i og med man taler imod et særdeles solidt videnskabeligt konsensus, og at det gælder vores fremtidige eksistensgrundlag.

Og den argumentation ser vi ABSOLUT INTET til - kun disse “merchants of doubt” (som af en eller anden grund alle er gamle og pensionerede?) med deres tråde til fossilindustrien og deres uvidenskabelige udgydelser.

 • 0
 • 1

Man (jeg) aner en tendens blandt visse klimadebattører i dette forum - dem der plæderer for, at der er konsensus - i at de er for en slags inkvisitorisk udelukkelse af de debattører de ikke er enige med med følgende hovedargument:

"[De debattører] bliver ved med at linke til de samme MEGET FÅ forhenværende forskere, der med let gennemskuelig retorik og med økonomiske tråde til fossilindustrien forsøger at “sælge tvivl” om, hvad videnskaben har slået fast" og "man taler imod et særdeles solidt videnskabeligt konsensus".

Hvad disse stadigt aktive forskere (der formodentligt nu lever af opsparet pension frem for løn) fremkommer med, er altså på forhånd udelukket fra at indgå i debatten - Så er vi ovre i noget der ligner gruppetænkning og religion med udgangspunkt i kanoniske skrifter - det bliver aldrig en sund diskussion om videnskabelig substans.

 • 1
 • 0

"Man (jeg) aner en tendens blandt visse klimadebattører i dette forum - dem der plæderer for, at der er konsensus - i at de er for en slags inkvisitorisk udelukkelse af de debattører de ikke er enige med med følgende hovedargument"

Ikke "inkvisitorisk" - men ing.dk er et faktabaseret medie, derfor bør indlæg og referencer være faktabaserede, det er dine ikke. Er du ingeniør, eller har du en anden teknisk/videnskabelig uddannelse Bjarne? Ikke fordi det er et krav for at være med herinde, men din tilgang til kilder på nettet tyder ikke på det - sorry.

"(der formodentligt nu lever af opsparet pension frem for løn) "

Nu har jeg for hver eneste af de "forskere" du og andre benægtere ynder at linke til, dokumenteret funding fra fossilbetalte kilder, så mon vi skal have så ondt af dem? ?

Dette gælder OGSÅ Judith Curry, som du linker til ovenfor = bundutroværdig imho.

Det ville klæde "skeptikerne" (benægterne), hvis de en gang imellem kunne finde en kilde, der IKKE har økonomiske interesser i at "sælge tvivl" og som arbejder for et akkrediteret forskningsinstitut - det sker bare ikke.

 • 0
 • 1

"som arbejder for et akkrediteret forskningsinstitut"

Som kommer djævlens advokat jo lige og spørger: Er det så fordi den etablerede "klimaverden" udelukker dem, der ikke har samme resultater eller måske budskab som én selv (Én selv er det etablerede system, forstås)?

Hvad tror I skeptikere? Bliver visse reelle forskere holdt udenfor? Bliver reelle artikler afvist fordi de ikke passer ind i det etablerede billede? Bliver forskning manipuleret, så den passer ind i det etablerede billede? Hvad er det I tror, der foregår, som gør at den samlede forskningsverden tager fejl?

Det er ærligt spurgt. For det forekommer som om flere af jer kun er skepitikere, fordi det er en slags hobby at debattere på nettet. Evt supppleret med at søge efter obskur viden på nettet. I visse tilfælde virker det som om det blot er for at lave lidt rav i den. Der er endda mindst én af jer der er kommet til at skrive dette i et nu slettet indlæg. Men hvis der ligger noget reelt bag, så er det jo interessant at gå ind i. Men hvis det bare er for debattens skyld; måske endda det man kalder trolderi, kunne det være rart hvis I fandt et andet sted hen med den del.

Mit eget kendskab til forskningsverdenen er, at hver forsker kæmper for at opdage noget nyt og lave det personlige scoop, som sikrer deres karriere resten af livet. Så hvis der vitterligt var tale om at de der 99,9% tog fejl, så ville det være det fedeste karrieremove at afsløre det godt og grundigt. At det så tilsyneladende som regel er pensionister, som har haft helt andre karrierer inden de pudselig begynder at dokumentere at koncensus tager fejl, siger mig en del. Vi behøver jo ikke kigge længere end disse sider, for at finde en lægmand inden for fysik, der har fundet et hul som får hele den etablerede, klassiske fysik til at falde fra hinanden. Selvom jeg ikke selv er i stand til at tilbagevise det fagligt, så tror jeg ikke, det kommer til at ændre noget for rigtige fysikere, som bruger og bygger videre på den viden der er opbygget over årtier, ja faktisk århundreder. Altså, jeg tror han tager fejl.

Mit indlæg blev lidt for langt. Jeg håber i vil samle jer om at svare på de første spørgsmål.

 • 1
 • 0

Hvad er det det I tror der [bag kulisserne] foregår?
Det aner jeg ikke - ved ikke nok om det - men jeg ved, at de modelforudsigelser der har spået store forandringer ikke har holdt stik. Derfor må der være andre forklaringer end de officielle på, hvorfor klimaet udvikler sig som det gør. - Derfor min interesse. - Jeg har respekt for 'det målte' - Desuden at det samfundsøkonomisk bliver dyrt at tage fejl så jeg er 'næstegenerationskærlig' på min egen måde.

 • 1
 • 0

Corona har vist at konsulenter, eksperter og andre fra samme kategori, ikke har indsigt i eller viden om fremtiden; 90% af forudsigelser/forventningerne holder ikke.

Hvorfor skulle det være anderledes med 'klimaet' - der er tilstrækkelig mange interessentgrupper som udøver lobbyvirksomhed i forvejen, ene og alene for egne områder.

IDA skal afholde sig fra at engagere eksperter og blande sig i politisk fnidder

 • 1
 • 1

[quote]Vi behøver jo ikke kigge længere end disse sider, for at finde en lægmand inden for fysik, der har fundet et hul som får hele den etablerede, klassiske fysik til at falde fra hinanden. **Selvom jeg ikke selv er i stand til at tilbagevise det fagligt,**[/quote]

Og det bekymrer dig ikke, at det er der heller ikke er andre, der kan - selv ikke de aller dygtigste her?

[quote]så tror jeg ikke, det kommer til at ændre noget for rigtige fysikere, som bruger og bygger videre på den viden der er opbygget over årtier, ja faktisk århundreder.[/quote]

Netop, og derfor kommer vi aldrig videre. Det burde ligge i videnskabens DNA konstant at udfordre sine modeller; men visse dele er desværre blevet religion, som under ingen omstændigheder må drages i tvivl - uanset hvor stærk, argumentationen er.

[quote]Altså, jeg tror han tager fejl.[/quote]

Ja, du **tror**, fordi du har hørt det fra en anden, som også **tror** og måske har læst det fra én, som for længst er død; men hvis tanker er hellige.

Om man tror på fotoner eller ej påvirker ikke verden; men desværre ser man nøjagtig samme tendens i klimadebatten. Alt, hvad der ikke passer ind i "den sande lære", er pr. definition noget vrøvl og/eller sponsoreret af kul- og olieindustrien. Kikker man f.eks. i iskerneboringer, kan ingen være i tvivl om, at CO2 indholdet i atmosfæren har "lagget" (hav)temperaturen i tusindvis af år, og Ole Humlum har påvist, at nøjagtig det samme også gælder i perioden 1980 til 2012, og én ting er ialtfald 100 % sikkert - det, der kommer først i en tidsfølge, er årsagen - resten er følgevirkninger. Det er da muligt, at Ole Humlum tager fejl. **Det kan jeg ikke vurdere, og det skal vi ikke diskutere her**; men min pointe er, at ikke **én eneste** her har taget hans argumentation seriøst. Først gad Flemming Rasmussen - den store AGW guru - ikke engang læse rapporten, da jeg linkede til den, og siden er den blot blevet fejet af bordet med hurtige bemærkninger fra hoften som, at han fejlagtigt har trukket et "DC-bidrag" fra, eller at han nok har overset El Nino, selv om det da må være ligegyldigt, hvad temperaturstigningen skyldes, hvis faseforskellen mellem temperatur og CO2 stadig er den samme.

Det er en yders kedelig tendens, at man kun gider høre argumentation, der understøtter ens egne meninger - uanset om det drejer sig om fotoner, klima eller noget helt andet. Vi har 2 øjne og 2 ører, men kun 1 mund; men desværre er det den, der bruges mest her - ofte på en måde, der ikke har det mindste med sober debatkultur at gøre! Sæt nu, Ole humlum faktisk har ret. Så skyldes temperaturstigningen måske i stedet, at vi har fået fældet for meget regnskov, så fordampningen omkring ækvator er blevet for lille til at danne kølende og vandgivende skyer, men i stedet producerer drivhusgas (usynlig vanddamp), som får havtemperaturen til at stige, så der frigives CO2, som også er en klimagas, og så accelererer det? Hvordan kan nogen garantere, at vi får gjort det rigtige, inden der er for sent, når man som Mogens Kjær bare **tror** på det samme, som alle andre også gør, uden reelt set at undersøge sagen seriøst og give alternative synspunkter en chance?

 • 0
 • 0

IDA bør tilstræbe at være så faglig og saglig som overhovedet muligt.

Hvis man tillægger sig en udtalt holdning, så går det ud over opfattelsen af den saglighed hos de politikere, som vi har valgt til netop at have en holdning.

Vi kan også se det i andre medier, hvor en åbenlys stillingtagen, skinner igennem i både fremstillingen, og valget af historier.

 • 1
 • 0

CK:
"men min pointe er, at ikke **én eneste** her har taget hans argumentation seriøst"

Det er simpelthen usandt. Dan Jensen lavede en særdeles dyb analyse af Humlums metoder og resultater - og fandt, at der ikke er hold i det.

 • 0
 • 1

"Og det bekymrer dig ikke, at det er der heller ikke er andre, der kan - selv ikke de aller dygtigste her?"

Nej, det bekymrer mig bestemt ikke, for det er i den grad usandt.

Masser af dygtige mennesker herinde har overskueligt, enkelt og letforståeligt forklaret, hvorfor dine teorier er helt i skoven.

Der er vist kun én tilbage herinde, der ikke forstår det - vi andre har ingen problemer med det. Men de dygtige har jo nok efterhånden opgivet at forklare dig det - man kan alligevel aldrig overbevise en konspirationsteoretiker, så hvorfor blive ved med at forsøge, og da slet ikke, når vedkommende konstant taler nedsættende om evnerne hos de 99,99 procent, der mener noget andet.

 • 0
 • 1

Carsten, jeg nævnte ikke dit navn med vilje.
Det her er et site med over 150000 brugere over en måned. Ca 3 millioner sidevisninger efter hvad jeg har kunne finde ud af. Det glemmer man nemt, når man ser hvor få debattører det er der fylder. Men jeg ville ikke hænge nogen ud; blot bruge et eksempel.

Anyway. Uden at ville fornærme for meget. Så gør du ikke meget for at afvise min fordom mod begavede ældre mænd der pludselig vil kloge sig på nye emner.

 • 0
 • 0

[quote]Dan Jensen lavede en særdeles dyb analyse af Humlums metoder og resultater - og fandt, at der ikke er hold i det.[/quote]

Ikke tilnærmelses så dyb, som Ole Humlums egen rapport på 21 sider med talrige grafer; men det undrer mig ikke, at du mener, at flere års forskning af en meget seriøs forsker som Ole Humlum kan fejes af bordet på baggrund af en hurtig gennemlæsning og uden at indhente Ole Humlums kommentarer. Er det din højt besungne "videnskabelige metode"?

 • 1
 • 0

[quote]"Og det bekymrer dig ikke, at det er der heller ikke er andre, der kan - selv ikke de aller dygtigste her?"

Nej, det bekymrer mig bestemt ikke, for det er i den grad usandt.

Masser af dygtige mennesker herinde har overskueligt, enkelt og letforståeligt forklaret, hvorfor dine teorier er helt i skoven.[/quote]

Det er ikke mine teorier, vi her diskuterer, men fotonmodellen, og den er der absolut ingen, der kan forsvare.

 • 1
 • 0

[quote]Carsten, jeg nævnte ikke dit navn med vilje.
Det her er et site med over 150000 brugere over en måned. Ca 3 millioner sidevisninger efter hvad jeg har kunne finde ud af. Det glemmer man nemt, når man ser hvor få debattører det er der fylder. Men jeg ville ikke hænge nogen ud; blot bruge et eksempel.[/quote]

Vor herre bevar os. Alle her ved godt, hvem du henviste til, og det var også derfor, jeg følte mig presset til at kommentere.

[quote]Anyway. Uden at ville fornærme for meget. Så gør du ikke meget for at afvise min fordom mod begavede ældre mænd der pludselig vil kloge sig på nye emner.[/quote]

Hvad mener du med det? Hverken du eller andre kan forsvere den model, du **tror** på, og det er et faktum, som ikke har noget med mine alternative teorier at gøre.

 • 1
 • 0

Det nye format er mærkeligt.
Jeg har vist svaret på lignende før.

Bliver planeten varmere: Ja alle de målte globale anomalier viser en stigning, ca. 1 grad på de sidste 100 år.

Er det vores skyld: Ja, til en vis grad.

Er det et problem: Ikke stort relativt til andre problemer vi har.

Bør vi gøre noget: Måske, men relativt til de øvrige problemer.

Jeg regner nu med at Flemming på samme vis besvarer spørgsmålene med sine egne ord.

 • 1
 • 0

[quote]
Ikke tilnærmelses så dyb, som Ole Humlums egen rapport på 21 sider med talrige grafer; men det undrer mig ikke, at du mener, at flere års forskning af en meget seriøs forsker som Ole Humlum kan fejes af bordet på baggrund af en hurtig gennemlæsning og uden at indhente Ole Humlums kommentarer. Er det din højt besungne "videnskabelige metode"?
[/quote]

@ Carsten

ifølge de oplysninger der er tilgængelige, så er Ole Humlum medlem af det klimaskeptiske og anti-videnskabelige samfund. Han er medlem af Global Warming Policy Foundation (GWPF) 's "Academic Advisory Council", af det danske Klimarealisternes.dk's "Advisory Board" og af det norske Klimarealiterne.no's "Klimarealistenes Vitenskapelige Råd". Desuden står han som ejer af hjemmesiden Climate4you.
Det er ikke lykkedes at finde noget i videnskabelige tidsskrifter, men kun en række artikler om fremskrivninger på baggrund af is borekerner ?
Sååå ?

 • 0
 • 1

"Alle her ved godt"

"Alle her" som i de par håndfulde mennesker, der stadig poster her aktivt. Der er altså 150000 der fravælger det. Jeg står ret tit selv med hånden på dørhåndtaget til udgangen.
Nu skal jeg forklare hvad det er jeg mener. Og det er ikke specielt rettet mod dig. Men set fra sidelinjen ser det ud til at du passer opskriften nær-perfekt. Derfor kunne jeg ikke dy mig for at henvise til dig.

1. Begavet person.
2. Gør sig klog og fagligt dygtig på et område.
3. Bliver vant til at være blandt de klogeste i de fleste rum.
4. Kommer til et punkt i livet, hvor der kommer overskud af tid og underskud af mentale udfordringer.
5. Læser op på et emne.
6. Opdager noget man ikke forstår.
7. Man plejer at forstå alt ret hurtigt. Så der må være noget galt i den viden der er tilgængelig.
8. Opfinder en hypotese der får én til at synes emnet giver mening.
9. Giver sig til at grave efter beviser på at man har ret. Det er ikke sådan lige at lave eksperimenter til undersøgelse af hypotesen. Men der findes da heldigvis meget på nettet, så man finder beviser på at man har ret.
10. Hypotesen er nu ophævet til teori og intet kan få én til at ændre mening.
11. Alle der ikke er enige er bare dumme. Måske endda sheeple. (Google det selv)
12. Måske har man faktisk ret. Men næppe. Og selvom man er begavet, er der bare en million km til den viden og indsigt som videnskabsfolk der har arbejdet med emnet hele livet har. I visse tilfælde, men selvfølgelig ikke altid, er der ligefrem tale om et Dunning-Kruger syndrom.

Jeg ved det her er provokerende for en hel masse mennesker. Og det skal hverken ses som en opfordring til ikke at søge ny information hele livet (Det er egentlig mit eget primære mål med at frekventere ing.dk). Det er heller ikke en diskrimination mod alder eller køn. Jeg oplever bare en tendens til at det oftest er ældre mænd der går igennem ovenstående trin.

Og så forhåbentlig ikke mere om fotoner i denne tråd. Det er virkeligt off topic.

 • 0
 • 0

"Det er ikke mine teorier, vi her diskuterer, men fotonmodellen, og den er der absolut ingen, der kan forsvare."

Jeg kan godt, så dit udsagn er forkert.

 • 0
 • 0

IDA og dem som læser Ingeniøren (stadig) består af så mange forskellige kloge mennesker, som baseret på deres faglighed og erfaringer og livssyn har næsten lige så mange politiske holdninger omkring mange (også tekniske) emner, som der er mennesker og i sidste ende, som der er partier til.

Ovenstående ørkesløse debat QED. Problemet er, at hvis man ikke engang kan blive enige om det faktuelle, hvad “god” videnskab er, om der overhovedet er et problem, hvordan skulle man nogensinde blive enige om løsningerne eller blot fornuftige tiltag?

En ting er det dybt bekymrende, at “conspiracies”, fake-news, og individers behov for profilering skaber større og større dissonans omkring det rent faktuelle, men noget andet er, at “din holdning er lige så vigtig/rigtig/betydningsfuld som din” vinder mere og mere frem, så Maren i kæret har lige så meget at sige om fx Akraft som Bohr ver. 2.

DET synes jeg er Ingeniøren og IDA største opgave at bekæmpe, både i det politiske men også det mediepolitiske felt, samt på Ing selv i jeres artikler.

Lav det til en standard at 1) søge data og fakta, fx tale med eksperter 2) lav faktabokse og tjek af interviewede folk eller artiklers påstande 3) Del info i artiklen op i fakta og holdninger 4) Lær af kommentarsektionen eller hav ingeniører ansat, evt. på timebasis, der kan læse udkast igennem inden publicering 5) Lav ing om til offentligt indhold igen - I og vi læsere er ikke eller burde ikke længere være “eksklusiv klub for de oplyste (dem der har råd til at betale for adgang til mere end et felt)”.

FOKUS på at servicere IDA, medlemmerne og ingeniørviden i samfundet. Ikke at udvælge en politisk holdning, som der kan blive konsensus om, for det kan der ikke - bare se alle de politiske fraktioner internt i IDA, det skulle give et hint.

 • 0
 • 0

Hej Svend

Tak for svar, selv om jeg ikke synes dine svar er helt i tråd med din ageren i klimadebatterne ?

Hermed (som efterspurgt) mine svar på samme spørgsmål:

Bliver planeten varmere:

Ja, der er sket en stigning, ca. 1.2 grad over de seneste 100 år. (Berkely global temperature http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2021/01/2020_Global_Time_Ser... )

Er det vores skyld:

Ja, og måske endda til en grad over 100%. Det kan lyde lidt kryptisk, men vi lå jo faktisk i en "cooling period", inden vi begyndte at poste (blandt andet) CO2 ud, og kigger man på Svensmarks forskning, burde temperaturen jo falde yderligere efter 1960 qua dalende solpletaktivitet, så måske er det i virkeligheden i størrelsesordenen 0,2 grader mere end det målte, vi er skyld i. Jeg skal understrege, at dette er en særdeles subjektiv vurdering, men i og med "skeptikerne" jo altid trækker "naturlige variationer"-kortet, burde de måske overveje, at disse jo kan gå begge veje.

Er det et problem:

Ikke et stort problem endnu, men det vil det blive, hvis vi ikke gør noget - snart.

Bør vi gøre noget:

Så absolut: JA!. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi kan ignorere alle andre problemer, vi har. Men det betyder BESTEMT heller ikke, at vi kan bruge "der er mange andre problemer" til at negligere dette - blot fordi konsekvenserne ligger så langt ude i horisonten, at det ikke kommer til at få indflydelse på hverken din eller min skæbne eller livsstil.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

[quote]Det er ikke lykkedes at finde noget i videnskabelige tidsskrifter, men kun en række artikler om fremskrivninger på baggrund af is borekerner ?[/quote]

Nå, hvad så med den rapport, som jeg omtalte https://www.researchgate.net/publication/257343053_The_phase_relation_be... , og de mindst 4 andre, som du kan se omtalt her: https://en.wikipedia.org/wiki/Ole_Humlum ? Og her https://klimarealisme.dk/2018/12/19/ole-humlum/ er så en video, hvor han i et foredrag beviser, at IPCC groft manipulerer med data, for at få virkeligheden til at passe med modellerne, hvilket der har været store problemer med, så hvem er det lige, der er den seriøse, videnskabelige part, når det kommer til stykket? Hvis man skal tro IPCC's hidtidige fremskrivninger, skulle Himmelbjerget vel nærmest være oversvømmet på nuværende tidspunkt :-)

Din bemærkning viser med al ønskelig tydelighed, hvad problemet er her på ing.dk. Alle er kun interesseret i argumentation, der understøtter egne holdninger, og når man ikke magter at gå efter bolden, må man jo gå efter manden i stedet og prøve at svine vedkommende til.

 • 1
 • 0

"Ikke et stort problem endnu, men det vil det blive, hvis vi ikke gør noget - snart" .

Meget skråsikker udtalelse, der må udspringe fra en fast tro på, at tidens klimamodeller præsenterer den skinbarlige sandhed om fremtidens klima.
Ligesom præcisionsmåleinstrumenter ikke giver nøjagtige måleresultater, hvis ikke de kalibreres, giver selv de bedste klimamodeller ikke sande fremskrivninger uden kalibrering - hvilket jo er en umulighed. Hvor kalibrering dog har kunnet lade sig gøre (efter 30 år) viste modellerne sig at fejle fælt. Med en faktor to til tre skød de over målet.
Klimamodeller opererer stadig med samme gevaldige usikkerhed for klimasensitiviteten - vel egentlig hovedparameteren i de modeller, der regner CO2 for den store klimaregulator, og hvis attituden om dem, der forsøger sig med andre forklaringer end de gængse er, at fordi de er dem de er, er deres udtalelser altid løgn, så bliver videre diskussion umulig og ingen bliver klogere.

 • 1
 • 0

CK:" hvor han i et foredrag beviser, at IPCC groft manipulerer med data, for at få virkeligheden til at passe med modellerne"

Og hvis du i det foredrag finder BEVIS for en bevidst manipulation fra IPCC, såehhhh

?

"Alle er kun interesseret i argumentation, der understøtter egne holdninger"

Og dig? Du har valgt den 0.01% af forskere, der understøtter din kæphest - - -

 • 0
 • 1

"og hvis attituden om dem, der forsøger sig med andre forklaringer end de gængse er, at fordi de er dem de er, er deres udtalelser altid løgn, så bliver videre diskussion umulig og ingen bliver klogere."

Du misforstår det Bjarne. MIN argumentation er, at fordi "de er, hvem de er", er deres udtalelser ikke specielt troværdige. Det videnskabelige samfund dømmer deres udtalelser utroværdige på indhold.

Og jeg vil STADIG fastholde, at så længe de er til fals for fossilpenge, bør INGEN tage en "forskning", der nedtoner fossilafbrændings skadelige virkninger for alvorlig.

Om klimamodellernes troværdighed:
https://climate.nasa.gov/news/2943/study-confirms-climate-models-are-get...

Igen Bjarne: Jeg vil råde dig til at søge lidt bredere på internettet, hvis du ikke skal risikere at falde i en post-faktuel konspirationsteori.

 • 0
 • 1

1. Begavet person.
2. Gør sig klog og fagligt dygtig på et område.
3. Bliver vant til at være blandt de klogeste i de fleste rum.
4. Kommer til et punkt i livet, hvor der kommer overskud af tid og underskud af mentale udfordringer.
5. Læser op på et emne.
6. Opdager noget man ikke forstår.
7. Man plejer at forstå alt ret hurtigt. Så der må være noget galt i den viden der er tilgængelig.
8. Opfinder en hypotese der får én til at synes emnet giver mening.
9. Giver sig til at grave efter beviser på at man har ret. Det er ikke sådan lige at lave eksperimenter til undersøgelse af hypotesen. Men der findes da heldigvis meget på nettet, så man finder beviser på at man har ret.
10. Hypotesen er nu ophævet til teori og intet kan få én til at ændre mening.
11. Alle der ikke er enige er bare dumme. Måske endda sheeple. (Google det selv)
12. Måske har man faktisk ret. Men næppe. Og selvom man er begavet, er der bare en million km til den viden og indsigt som videnskabsfolk der har arbejdet med emnet hele livet har. I visse tilfælde, men selvfølgelig ikke altid, er der ligefrem tale om et Dunning-Kruger syndrom.

Add 7. Ja, lige netop. Efter at have undret mig over, at udbredelseshastigheden på en ledning afhænger af isolationsmaterialet, at energien nødvendigvis må ligge udenfor, og at den eneste energi, der løber indeni, er den, der varmer den op, gik det op for mig, at det vrøvl, som traditionel fysik prøvede at bilde mig ind i form af fotonmodellen som bærer af al elektromagnetisk udbredelse, umuligt kunne passe med virkeligheden. For omkring 3-4 uger siden opdagede jeg så yderligere, at forudsætningen for at påstå, at lys er kvantiseret, bygger på fejlagtige forudsætninger og heller ikke holder en meter.

Add 8. Ja, der er jeg jo desværre nødt til, når jeg gerne vil forså verden, men ikke kan finde et plausibelt svar i en fysikbog.

Add 9. Fotonmodellen er så forvrøvlet og selvmodsigende, at den falsificerer sig selv, og fakta er jo også, at **ingen** kan forsvare den, så det er ikke særlig svært at bevise, at jeg har ret. Det svære er at sætte noget andet i stedet. Her er jeg nået langt, men langt fra i mål.

Add 10. Rent vrøvl! Du skulle se, hvor mange mørkerøde afsnit, der p.t. er i det skrift, som jeg arbejder på, som indikation af, at her er noget, der enten ikke kan passe, skal forstås bedre, beskrives yderligere eller bare er en ny idé. Jeg har **ingen** forudfattede meninger om noget, og hvis det viser sig, at bare én eneste observation ikke passer med modellen, bliver den lavet om! Gid det var så vel for traditionel fysik, som stædigt holder fast i den ene vrøvlehistorie efter den anden, som ingen er i stand til at forsvare, men som er blevet religion, som ikke må drages i tvivl.

Add 11. Ja, alle, der på trods af mine angreb på fotonmodellen og egen mangel på evner til at forsvare den, ikke kan se, at den ikke holder en meter, er i mine øjne enten hjernevaskede, religiøse eller lige så dumme som fladjordstosserne. Bemærk, at vi ikke diskutterer min alternative model, men alene den model, som påstås at være rigtig på trods af massive beviser på det modsatte.

Add 12. En million km til den viden og indsigt, som videnskabsmænd har? Vor herre bevar os. Helt nøgternt kan man jo konstatere, at traditionel fysik ikke kan forklare fysikken (ikke matematikken) bag ét eneste af de felter, der styrer det hele - hverken E-feltet, H-feltet, B-feltet eller tyngdefeltet, og man kan sågar ikke engang få Newtons love til at passe på en galakse uden at modificere lovene på store afstande (MOND) eller indføre hypotetisk mørkt stof, som ingen nogensinde har detekteret, og som skal have de mest vanvittige egenskaber, for at regnestykket passer.

Dunning-Kruger syndrom? Må jeg være fri. Jeg har virkelig noget at have min kritik i, og hvad i alverden er der galt med at opdage "at kejseren ikke har noget tøj på" og så filosofere over, hordan verden i stedet kan være skruet sammen, så alting passer uden f.eks. 11 dimensionelle superstrenge og zillioner af kvarker i én proton; men igen er det typisk for dig og andre. Når I ikke kan forsvare jer sagligt, begynder I at gå efter manden og ikke bolden, og så kan I jo altid prøve at sætte en psykisk diagnose på mig for at få mig til at fremstå som utroværdig og latterlig. Prøv du i stedet at forsvare fotonmodellen over for mig - gerne i en ny tråd her på ing.dk. Så vil det hurtigt viser sig, hvem der er latterlig og overestimerer sig selv, men den udfordrig har du med garanti ikke "lyst" eller "tid" til!

[quote]Jeg oplever bare en tendens til at det oftest er ældre mænd der går igennem ovenstående trin.[/quote]

Og hvorfor mon? Jeg er som alle andre vokset op med at tro på Einsteins teorier; men adskillige år som radioamatør og over 25 års arbejde med elektromagnetisk udbredelse på transmissionslinjer har bare vist mig, at virkeligheden umuligt kan passe med det, traditionel fysik prøver at bilde mig ind. Hvad er der i vejen med, at et langt liv giver indsigt **og ikke mindst modet til at gå op mod "den sande lære" og selv de dygtigste fysikere**?

--oOo--

PS til ing.dk. Hvad med at få den formatering til at virke? Det kan da ikke være så svært. Hvis I vil teste et forum uden tommelfingre, kan I jo bare kopiere det gamle forum og fjerne den funktion. Jeg husker den gang, man sågar kunne vælge skrifttyper; men for hver ny version er det bare blevet dårligere og dårligere bortset fra muligheden for LaTeX; men selv muligheden for at indsætte billeder virker ikke længere.

 • 1
 • 0

[quote]"Det er ikke mine teorier, vi her diskuterer, men fotonmodellen, og den er der absolut ingen, der kan forsvare."

Jeg kan godt, så dit udsagn er forkert.[/quote]

Fint, så lad os prøve. Hvordan bærer fotonen sig **rent fysik** ad med at overføre egenskaberne frekvens og polarisation? Hvis du svarer næsten det eneste, du kan, er du "skakmat" i næste træk.

PS. Sidst var det én af de aller dygtigste her - Henrik Pedersen, der måtte give op på spørgsmålet om, hvordan fotoner finder ud af at samarbejde om at opbygge en signalflange, når signalets videre forløb og dermed frekvensindholdet ikke er kendt; men lad os se, hvor langt du når. Det bliver morsomt - for mig - og lærerigt for alle andre!

 • 1
 • 0

Absurd overskrift: "Study Confirms Climate Models are Getting Future Warming Projections Right"

 • 1
 • 0

Og dig? Du har valgt den 0.01% af forskere, der understøtter din kæphest - - -

Jeg har absolut ingen kæphest - hverken når det gælder klima eller fysik. I modsætning til dig fejer jeg bare ikke seriøs argumentation af bordet på et utroligt spinkelt grundlag! Du har ikke selv kommeterer på Ole Humlums rapport, men blot henvist til Dan, hvis eneste argumenter mod rapporten er, at Ole Humlum har trukket den konstante stigning i temperatur og CO2 fra, hvilket han i mine øjne også bør gøre for at se faseforskellen, og at han **måske** har overset El Nino, hvilket dog må være uden betydning, da det må være ligegyldigt, hvordan en opvarmning af havene opstår. Hvis en hændelse giver en faseforskydning ud over det normale, bør man se den modsatte faseforskydning, når hændelsen ophører; men **intet** sted i perioden 1980 - 2012 "lagger" temperaturen CO2 indholdet. Det burde give stof til seriøs eftertanke, men gør det ikke for folk som dig, som netop har en kæphest at ride!!!

 • 1
 • 0

Ja overskriften er dodgy - med mindre man ser retroperpektivt på den - der burde selvfølgelig have ståer "were getting"

Men hvad med indholdet? - som jo i klar modsætning til din retorik viser, at de har haft (stort set) ret indtil nu.

 • 0
 • 0

I IPCC 1990 FAR SPM 5.1.1 og 9.0.1 hævdes en temperturstigning på det dobbelte af hvad den blev og en havstigning på det tredobbelte af hvad den blev - (hvad vi har målt og derfor VED nu her 30 år efter).

 • 1
 • 0

Ingerniører har generelt et stort ansvar for, hvor vi er i dag - også med hensyn til klimaproblemernes udbredelse.
I den tro, at teknologiudvikling i sig selv kun er godt er der blevet udviklet i en uendelighed og det har navnlig taget fart det seneste 100-150 år.
Desværre må det konstateres at den primære drivkraft gennem tiderne har været at gøre livet lettere - men også "billigere" - ikke mindst indenfor produktion som også inkluderer byggeri og landbrug for ikke at snakke om fiskeri og fiskeopdræt, men sandelig også indenfor transport. Tænk bare på udviklingen fra damplokomotiver til nutidens elektriske tog m.v.
Gennem tiden har ingeniørerne også bidraget med forslag til adfærdsregulerende tiltag - som for eksempel SBI-anvisning om hærværks- og tyveribegrænsende tiltag i det offentlige rum m.fl.
Ingeniører har et særligt stort ansvar for resultatet af teknologiudviklingens resultater på klimaet som resultat af hvordan teknologien benyttes, men også og ikke mindst fordi politikernes forventninger til os er store. Det forventes at klimaproblemerne primært fikses ved udvikling af ny bæredygtig teknologi. Gid det var så vel. Og her har IDA og de mange videnskapaciteter i medlemsskaren en vigtig opgave med at bidrage med viden om muligheder men også om begrænsningerne.
For at kunne prioritere den bæredygtige teknologiske udvikling er det vigtigt med nogle incitatmenter til at bevæge os den vej. Og hvem er bedre til at pege på mulighederne end ingeniørerne selv. IDA har allerede deltaget i en række initiativer til at få fokus på den bæredygtige teknologi. Der er for mig ikke nogen tvivl om, at IDA fortsat skal kunne bidrage med input til, hvordan der kan udvikles og forbedres på teknologierne og deres anvendelse. IDA skal naturligvis hele tiden sikre, at bidragene baseres på fakta så troværdigheden ikke sættes over styr.

 • 0
 • 0

"I IPCC 1990 FAR SPM 5.1.1 og 9.0.1 hævdes en temperturstigning på det dobbelte af hvad den blev og en havstigning på det tredobbelte af hvad den blev - (hvad vi har målt og derfor VED nu her 30 år efter)."

Jeg brugte lige 5 minutter på nettet.

I den IPCC rapport, du nævner, står der (på side 63):

"This will result in a
likely increase in global-mean temperature of about
1°C above the present value by 2025"

Rapporten er skrevet i 1990, hvor den globale temperaturanomali lå på +0,5 (Berkeley).

Nu er den på ca. +1,25 (Berkeley) og stigende. Med den nuværende stigningtakt vil vi formentlig nå endnu 0,1 - 0,15 inden 2025. Det giver i alt 0,85 til 0,90.

Det har jeg særdeles svært ved at få til at stemme overens med dit udsagn, og jeg synes faktisk, at en model, der med så kompliceret et system rammer så tæt på, er ret så fantastisk.

Jeg har IKKE kigget på havstigninger - min analyse af første halvdel af dit udsagn var nok for mig.

Igen igen Bjarne: Prøv nu at søge lidt bredere - og valider eventuelt dine bastante udsagn, inden du poster dem. Når noget er SÅ let at pille ned, fremmer det ikke troværdigheden.

 • 0
 • 1

Skrevet i 1990
5.1.1 Under the IPCC Business-as-Usual (Scenario A ) emissions of greenhouse gases, the average rate of increase of global-mean temperature during the next century is estimated to be about 0.3°C per decade (with an uncertainty range of 0.2°C to 0.5°C). This will result in a likely increase in global-mean temperature of about 1 °C above the present value (about 2°C above that in the pre-industrial period) by 2025 and 3 ° C above today's (about 4 ° C above preindustrial) before the end of the next century.

9.0.1 Simple models were used to calculate the rise in sea level to the year 2100: the results are illustrated below. The calculations necessarily ignore any long-term changes, unrelated to greenhouse forcing, that may be occurring but cannot be detected from the present data on land ice and the ocean. The sea-level rise expected from 1990-2100 under the IPCC Business-as-Usual emissions scenario is shown below. An average rate of global mean sea-level rise of about 6 cm per decade over the next century (with an uncertainty range of 3—10 cm per decade). The predicted rise is about 20 cm in global mean sea level by 2030, and 65 cm by the end of the next century. There will be significant regional variations.

 • 1
 • 0

"og temperaturerne siden 1990! Hvad er det lige der sker der ovre til højre?

https://klimarealisme.dk/2021/04/03/temperatur-for-marts/"

Øhhhh - vi snakker om globale middeltemperaturer, og så trækker du pauseklovnen fra klimarealisme.dk med en temperaturmåling FOR MARTS MÅNED i år ! ! ! ! !

Citat fra linket:

"Så udkom marts-resultatet fra UAH’s satellitmålinger, fortolket af Dr. Roy Spencer og John Christy. Anomalien beregnes i forhold til gennemsnittet for perioden 1991-2020 og her nåede tallet for marts lige ned under dette gennemsnit og er på niveau med temperaturen under den lange varmepause fra 1998-2014."

Man lægger mærke til to ting: "Fortolket" af Spencer og Christy, begge kendte "contrarians" med funding fra fossilindustrien. Varmepausen fra 1998-2014. Denne pause er ikke eksisterende (undtaget i hovedet på folk, der ikke forstår data eller har en agenda om at nedspille AGW) Den REELLE temperaturudvikling i perioden 1998-2014 var en STIGNING på ca. 0.25 grader. (Igen: check Berkeley - og lad være at cherrypicke)

Intet under at I såkaldte skeptikere er så svære at råbe op. I forstår simpelthen ikke data. Prøv evt. at google termen cherry picking. Og prøv nu at kigge på Berkeley - de er nogen af de aller mest anerkendte hvad globale temperturdata angår.

Jeg gider ikke en gang at sætte mig ind i, om datagrundlaget for pauseklovnens "artikel" er i orden - for uanset om det er det eller ej, giver det ABSOLUT INGEN MENING at præsentere de tal som input i en debat om global opvarmning.

Samme pauseklovn har i øvrigt den ubehagelige egenskab, at han sletter og udelukker alle indlæg, der ikke er enige i hans "guldkorn" - wonder why ?

Lad os snakkes ved igen om DEN måling, når der er gået så lang tid, at vi kan få en fornuftig midling af data.

 • 0
 • 1

"This will result in a likely increase in global-mean temperature of about 1 °C above the present value (about 2°C above that in the pre-industrial period) by 2025 and 3 ° C above today's (about 4 ° C above preindustrial) before the end of the next century."

Hvilket stadig er skræmmende tæt på

 • 0
 • 1

[quote]"Det er ikke mine teorier, vi her diskuterer, men fotonmodellen, og den er der absolut ingen, der kan forsvare."

Jeg kan godt, så dit udsagn er forkert.[/quote]

Fint, så lad os prøve. Hvordan bærer fotonen sig **rent fysik** ad med at overføre egenskaberne frekvens og polarisation? Hvis du svarer næsten det eneste, du kan, er du "skakmat" i næste træk.

Næ, det gider jeg simpelthen ikke spilde tid på. Du læste åbenbart ikke mit tidligere indlæg om, at det er ganske håbløst at argumentere med konspirationsteoretikere?

 • 0
 • 1

Tak for svar, selv om jeg ikke synes dine svar er helt i tråd med din ageren i klimadebatterne ?

Hermed (som efterspurgt) mine svar på samme spørgsmål:

Jeg gentager ikke det hele, men vil blot sige at du Flemming måske heller ikke er så rabiat, som dine indlæg af og til viser.

Vi kan nok begge sætte det lidt skarpt op, når man skal holde det kort.

-Svend

 • 1
 • 0

[quote]
Hvis man skal tro IPCC's hidtidige fremskrivninger, skulle Himmelbjerget vel nærmest være oversvømmet på nuværende tidspunkt :-)
[/quote]

@ Carsten

Tak for dit indlæg og links. Det bragte dog ikke sandheden nærmere. Og med din kommentar, så har vi vist nået et nyt lavpunkt for debatten og troværdigheden.

 • 0
 • 1

Det nye forum er blevet meget bedre end det gamle med tomlerne, og de vokne debattører har hurtigt tillært at skulle argumentere for deres sag her. Bevars' – det er stadig nogle tekniske finesser som skal tilrettes, men det kommer vel. De gamle tomler skabte dårlig stemning, især fordi tomlerne primært var umotiverede. Når det for eksempel stod 10 – 8 op og ned, så fortalte det intet om kvaliteten, kun om forudindtagetheder via navnet.
Mudderkastningen er vi stadig ikke sluppet for, og man gør stor indsats for at skille folk op i to grupper; Dem der har set lyset – og dem der er betalt af fossilindustrien – i grove træk.

Min teori er at den er gal med præmisserne. Hvem har eller må have adgang til ing.dk/debatten, og hvad er adgangskravet.
På denne offentlig tilgængelige Debat er der adgang for alle (som i alle). På PLUS-debatten skal man være IDA abonnent for at få adgang.
Der er kritiske røster mod folk som kun deltager på den offentlig tilgængelige debat som en slags hobby, eller endnu værre hvis de er pensionister. Man behøver end ikke at være ingeniør for at deltage.
Til gengæld er en debat ifølge Den Danske Ordbog ”flere menneskers meningsudveksling om fx et politisk emne især ved møder eller gennem massemedier ”.
Her udveksles altså holdninger, som implicit ikke behøver at være teknokratisk maximeret – ifølge et i sidste ende subjektivt defineret successkriterie.

Så siger det sig selv at der clashes, når den ene part ikke bare forventer men forlanger en strikt videnskabelig tilgang med kildehenvisninger – af de rigtige forstås. Så kan man nemlig samle alle de godkendte indsamlede kilder fra nettet til et superbibliotek med sandheden om eksempelvis klimaet.
Det lyder jo fantastisk, men det er bare ikke debat.

Forleden lancerede en debattør et valg mellem at lede landet af politikere eller teknokrater. Det viste sig (minsandten) at henved 40 procent foretrak at landet skulle ledes af teknokrater! Så kan man bedre forstå balladen på disse spalter.

Derfor - - vil jeg foreslå at 'biblioteket' bør oprettes på PLUS-'debatten', som via betalingen er renset for hobby-debattører – betalt eller ej af fossilindustrien. Mon ikke de unge, altså ikke-pensionister og professionelle allerede betaler kontingent.

Venlig hilsen fra ingenmandsland.

 • 0
 • 0

"Mudderkastningen er vi stadig ikke sluppet for, og man gør stor indsats for at skille folk op i to grupper; Dem der har set lyset – og dem der er betalt af fossilindustrien – i grove træk."

Det er stadig en falsk præmis. Der er ikke tale om to grupper. Der er tale om videnskab imod en dum konspirationsteori - og alverdens advokering for "to holdninger", "der skal være plads til forskellige meninger" m.v. ændrer ikke på dette.

Holdninger kan ikke erstatte fakta.

At DU føler, der skal være lige plads til videnskab og konspiration, er dit valg - jeg mener det ikke.

 • 0
 • 0

Man afholder en afstemning om hvorvidt IDA skal have en mening om grøn omstilling. Faktisk står der præcis; "DEBAT: Skal IDA have en mening om grøn omstilling?"
Lagde du mærke til det første ord "DEBAT" ?
Jeg gentager fra før; En debat er ifølge Den Danske Ordbog ”flere menneskers meningsudveksling om fx et politisk emne især ved møder eller gennem massemedier ”.
Igen - læg mærke til ordet "meningsudvekslinger". Det kalder man også at dele holdninger. Disse holdninger strør vi alle om os med, der er endda folk som lever af at have holdninger og som vi sætter til at styre kongeriget. De er ikke teknokrater som ville styre landet ifølge excelark. Teknokrater vil styre landet ifølge videnskab, politikere styrer landet via holdninger og ikke konspirationer.

Så spørgsmålet er om IDA altså teknokraterne skal have en mening om grøn omstilling. Den er jo allerede ved at falde af sporet, da meninger ikke nødvendigvis behøver at være videnskabsbaseret. Har du tænkt på det da du stemte?

I øvrigt viser afstemningen at meningerne er temmelig delte over hele paletten.
En afstemning ville ikke være nødvendig, hvis der skulle styres via teknokrater, for det er kun et maxpunkt ifølge excelarket, og dermed var konklusionen givet på forhånd.
Andre lande belemrer ikke deres befolkninger med folkeafstemninger, men dem kalder vi noget andet.

Man kan sagtens dele videnskabens konklusioner, men via debat beslutte sig for en for videnskabsfolk ulogisk konsekvens.

 • 0
 • 0

Du blander tingene fuldstændigt sammen - sorry (bortset fra den sidste sætning).

Nu er det lige pludselig (for dig) blevet til en berettigelse af en politisk debat - og det har INGEN vel advokeret imod?

Det jeg (og mange andre) advokerer imod, er at forurene denne politiske debat med faktuelt usande "tekniske" udsagn for at (forsøge at) tvinge debatten hen i den retning, nogen ønsker - og det er vel og mærke DET, du - indtil ovenstående indlæg - har harcelleret imod!

Eksempel (fra denne tråd):

Når Svend Ferdinansen f.eks. advokerer for, at vi ikke behøver at gøre noget (særligt) i forhold til AGW, er det et fuldt gyldigt POLITISK synspunkt.

Når Bjarne Bisballe (med flere) f.eks. advokerer for, at der slet ikke er AGW, er det uønsket forurening, der har som mål at ødelægge muligheden for en politisk debat på et faktabaseret grundlag.

Så jo: Lad os endelig få en politisk debat om, hvordan vi skal reagere på den situation, vi står i nu, og ikke mindst om, hvorvidt IDA skal have en holdning i denne debat, hvilket jeg (selvfølgelig) mener, vi skal.

Men lad os slippe for de (heldigvis få) faktaresistente typer, der ikke vil lytte til videnskaben, men kun tilfører støj med deres præken konspirationsteori i det uendelige. Hele min ageren i AGW debatten har jo netop haft som målsætning at blive fri for den non-faktuelle forurening, så vi kan tage fat på den politiske debat om løsningen - hvis vi altså skal gøre noget.

Man kan have en HOLDNING for/imod f.eks. socialisme, men man kan ikke have en HOLDNING for/imod fakta.

 • 0
 • 0

Flemming, din adfærd er efterhånden ved at være ret trættende.

Det bringer mindelser om en katolsk præst i middelalderen, alle skal tilpasse sig den rette tro, og der bliver slået hårdt ned mod agnostikere, ateister og anderledes troende.

Det er ikke befordrende for debatten at hvis bare der er nogen som tillader sig at komme med et lille pip, så bliver de straks overfaldet og tævet verbalt med påstande om at være i lommen på fossilindustrien, faktaresistente, komspirationsteoretikere og meget andet personligt fnidder som du kører frem med.

Man kan, og det skal altid være tilladt, kunne diskutere sagen, men med den retorik du fører dig frem, så ødelægger du i den grad din egen sag, og spammer ingeniøren i en sådan grad, at de mere besindige debattører begynder at holde sig væk, fordi de ikke orker at der ikke kan føres en saglig debat.

Og før du kommer i gang med at overdænge mig med stråmænd, så lad mig gøre dette helt klart: jeg benægter ikke at vi har klimaforandringer, og at det skal tages alvorligt, men dels er jeg ikke nødvendigvis enig i at ægget kom før hønen, dels mener jeg at vi har så mange andre alvorlige problemer her på kloden som vi skal løse først (og i øvrigt få reduktion af energiforbrug med som sidegevinst), herunder overbefolkning, enorm (og stigende) social ulighed, manglende adgang til rent vand, børnearbejde, minedrift (bla. til brug for batterier) som medfører enorme miljøproblemer, forurening, krige, rabiat religion, osv. osv.

For det nytter ikke noget at vi sidder her på toppen af babelstårnet med kikkerten for det blinde øje og tror vi er åh-så-gode, når resten at klodens befolkning dør af tørst og sult, hvis ikke de slår hinanden ihjel eller dør af forurening

 • 0
 • 0

Jeg må på det kraftigste opponere. Jeg benægter intet sted overhovedet, at AGW finder sted. Jeg ved om nogen at CO2 er en klimagas, så selvfølgelig...

 • 0
 • 0

Sorry - men jeg har lidt svært ved at se, hvor vi reelt er uenige?

Men: point taken mht kvantitet af indlæg.

Fair nok du nævner mange af de øvrige alvorlige problemer, vi står overfor, men nu var emnet jo, hvorvidt IDA skulle engagere sig i debatten om den grønne omstilling. Og min kæphest er STADIG, at en sådan debat bør føres på et kvalificeret grundlag.

 • 0
 • 0

Jeg ønsker ikke at polemisere, for vi bliver givetvis ikke enige, men jeg er enig at en debat skal føres på et kvalificeret grundlag - men hvornår grundlaget er kvalificeret kan være vanskeligt af afgøre, og jeg føler ikke behov for at understøtte argumentationen med diverse prædikater, det er på ingen måde konstruktivt.

Hvad jeg så i den anledning ser som et stort problem, i fortsættelse af hvad Louise Fazlagic skrev, er at Teknologiens Mediehus tager både den fagforening som pøser 35 millioner kroner i dem, og ingeniørstanden (og andre fagligt kvalificerede) som gidsler ved at lukke mere og mere af debatten af, så der kan forekomme en debat i de lukkede ekkokamre, uden at den nødvendigvis er teknisk korrekt (eller bare tilværmelsesvis - det er ikke til at sige).

Det kan man så plædere for må være "plusklubbens" eget problem, men, og det er især her jeg mener at ingeniørstanden tages som gidsler, al den stund placeholderen for denne debat kalder sig for "Ingeniøren" er der givetvis andre medier som gerne betaler "abonnementet" i den tro der er tale om kvalificerede udtalelser, og politikere får det jo nok forærende og anser måske det udtalte for værende korrekt.

Tilbage står vi som ingeniører med et medie som udtaler sig i det halvskjulte om ting af teknisk karakter, uden fagfolk nødvendigvis har nogen mulighed for at opponere.

Det parret med at man ikke engang kan finde ud af at lave et ordentligt debatforum mener jeg faktisk er et rigtigt stort problem.

 • 0
 • 0

Jeg synes IDA er blevet alt for politisk, der er alt for meget fokus på klimapolitik og alt muligt andet som ikke direkte bidrager til medlemmernes fordel, nærmest tværtimod.

Det jeg ser er en fagforening der går ind for at det skal være dyrere at tage på arbejde, skatten skal stige, arbejdspladser skal nedlægges, og generelt ringere vilkår end vi har i dag - alt sammen i "klimaets navn".

Indtil videre har jeg været fint tilfreds med at være medlem af IDA, og jeg kender ikke umiddelbart et bedre alternativ, men jeg synes debatten er fokuseret på IDA's politiske virke, og ikke medlemmernes vilkår og fremskridt.

Klimadebatten skal nok være der, men lad den være der udenfor fagforeningerne
Så kan IDA i stedet støtte medlemmerne så medlemmerne kan få taletid og gøre noget ved de tekniske udfordringer - det kan ikke løses igennem politik alene.

 • 0
 • 0

Kan man være neutral vidensformidler hvis man har en holdning? Personligt mener jeg at en journalist, forsker, eller planlægger bør gemme sine holdninger til efter fyraften, hvis ikke smutter troværdigheden.
Selvfølgelig ved jeg udmærket at det ikke er muligt at leve op til det 100%, men at have det for øje bør være et nust.
Det leder til svaret NEJ bestemt ikke.

 • 0
 • 0

Nu brugte jeg vel det meste af to år på rent faktisk at få vristet en 'reference' ud af PAH som ikke var en link til en gnidret .gif[1] fil i hans egen dropbox, så hvis det skal være målet for 'alle har lige meget ret' er jeg personligt stået af.

Og det er en skam at dette ikke tydeligt kan markeres med 20 nedadvendte tommelfingre.

indtil videre har jeg personligt ikke oplevet een eneste af ing.dk's ændringer til debatsektionen der har været til det bedre. Det virker mere som en langsom salamireduktion af funktionen.

[1] Altid uden nogen som helst for for kildeangivelse.

 • 0
 • 0

Brian Dalby:
?????

- lidt mere fokus på de løsninger som ingeniører kan bidrage med ville være herligt! (og ikke kun på klimaområdet!)

 • 0
 • 0

Enig

Jeg ser 2 grunde til at IDA bør være en stemme i den grønne omstilling:

1) Rent fagforening hvor mange af IDAs medlemmer arbejder ifb den grønne omstlling, hvor man hører debatører argumenterer for at vi skal importere statsstøttet udenlandsk teknologi i direkte modstrid hermed. Endvidere er det danske ingeniørers interesse at man globalt ikke vælge den laveste fællesnævner.

2) IDAs medlemmer er født, opdraget og lever bedst i en objektiv verden præget af fakta og naturvidenskab. Vi ser en kamp imellem den objektive verden og en subjektiv, følelseladet, uforudsigelig verden styret af populister, influencere, benægter det ene og andet og personer med en forskruet videnskabsyn. En af frontlinjerne i den kamp er den grønne omstilling og da IDAs medlemmer vil leve en fattigt liv i subjektiv, følelseladet, uforudsigelig verden er det en kamp IDA må fører der hvor den er.

 • 0
 • 0

Ref; Flemming Rasmussen 14. april 2021 - 08:47
@Han Jørgen Nielsen

Med fare for at skrive endnu et OT indlæg som I andre, så må jeg reagere på denne.
Nu er det jo ikke mig der ”pludselig” vil styre debatten et andet sted hen. Man har klandret mig for ikke at flytte mig, og i dette tilfælde må jeg erkende mig skyldig. Mit forrige indlæg er blot endnu et forsøg på at forklare det samme som jeg hele tiden har forsvaret, og nu ser det heldigvis ud til at du 'pludselig' flytter dig, takket være Christian Nobel, og tak til ham.

Kan du nævne eet tilfælde hvor jeg har forurenet debatten med faktuelle usande tekniske udsagn Flemming, udover polemikken om havstigninger? Du skal dog have kredit for ikke at have kaldt mig løgner. Kan du nævne én konspirationsteori, som jeg er kommet med?

Du kan måske klandre mig for ikke at bringe mange videnskabelige data til debatten, men i stedet for forholde mig politisk til emnet. Det har jeg hele tiden døjet med at trænge igennem med til dig (og visse andre)

 • 0
 • 0

Ref:
Christian Nobel 14. april 2021 - 10:04
@Flemming Rasmussen

og

Flemming Rasmussen 14. april 2021 - 10:54
@Christian
Sorry - men jeg har lidt svært ved at se, hvor vi reelt er uenige?
Men: point taken mht kvantitet af indlæg.
Fair nok du nævner mange af de øvrige alvorlige problemer, vi står overfor, men nu var emnet jo, hvorvidt IDA skulle engagere sig i debatten om den grønne omstilling. Og min kæphest er STADIG, at en sådan debat bør føres på et kvalificeret grundlag.

Endnu et OT indlæg - - sorry.

Jeg læste Christian Nobels indlæg og dit svar i formiddags, og faldt nærmest ned ad stolen.

Efter at have læst Christians indlæg, måtte jeg lige tjekke navnet igen da jeg tænkte at jeg nok selv havde skrevet det, omend han går lidt 'mere til stålet'.

Det er så én ting, - men så skriver du minsandten ”Sorry - men jeg har lidt svært ved at se, hvor vi reelt er uenige” !

WHAT?

Så Christian kan åbenbart noget jeg ikke kan, med det samme budskab?

Nu er jeg så spændt på at du også vil ændre på praksis og svare på et spørgsmål, og forklare hvorfor du pludselig accepterer en politisk debat, som oplægget lægger op til?

 • 0
 • 0

Du lægger op til selv at definere hvad du opfatter som"reel" debat, men inkluderer det at reflektere på de reelle spørgsmål som bliver stillet til dig? (Eksempel).

 • 0
 • 0

Tjah - jeg (vi) har jo igennem lang tid stillet dig spørgsmål, for at blive klogere på hvordan du tænker, men langt de fleste spørgsmål har du ignoreret.

 • 0
 • 0

Der er masser af eksempler i tidligere tråde.
Imidlertid sporer jeg åbninger for den relle debat som du efterspørger. For min egen part har jeg nemlig ikke bidraget med konspirationsteorier, falske fakta og er ikke støttet af fossilindustrien. Hvem udover PAH gjorde egentlig det?

Nå - anyways, det vil være godt hvis vi får præmisserne på plads, som jeg før har nævnt.
Faktarelateret debat - ja tak, som jeg hele tiden har udført.

Nu skal vi lige huske på at fakta er forhold op til skrivende/læsende stund, som i nu. Hvad der sker i fremtiden er spådomme, gisninger, forudsigelser etc. med større eller mindre sandsynligheder.

Den reelle politiske debat kan udgå fra faktuelle tal. Disse faktuelle tal er ikke målet for diskussionen, -de er udgangspunktet.

Det ser endelig ud til at vi kan debattere i en bedre tone og uden tomler. Javist - der er teknikaliteter, som bør rettet med det skal nok komme. Tak til redaktionen.

 • 0
 • 0

[quote]
For min egen part har jeg nemlig ikke bidraget med konspirationsteorier, falske fakta og er ikke støttet af fossilindustrien.
[/quote]

HJN: Hvad har du egentlig bidraget med? (ud over uendelige retoriske spørgsmål til videre uendelig debat?)

 • 0
 • 0

“ Der er masser af eksempler i tidligere tråde”

Men du kan ikke LIGE komme i tanke om et?

?

 • 0
 • 0

Er lige pt arbejdsramt, så det bliver kort.
Mens jeg senere finder eksempler på spørgsmål, så kunne du jo forklare dig med hensyn til 'trolling', som du vist som ene mand er ramt af. Mindes faktisk at jeg netop har spurgt dig om dette fænomen før.

 • 0
 • 0

Har linket til wiki-artikler om fænomenet trolling som svar på det spørgsmål tidligere.

De beskriver - endda ret præcist - det indtryk jeg og andre (jeg har stadig kun en profil herinde, så jeg er ikke “ene”) har af din ageren i klimaspørgsmål.

Som Claus skriver: Hvad mener du selv, du har bedraget med af konstruktive indlæg herinde.

Det ENESTE indtryk jeg har er en evig lyst til at forsvare benægterne ved at påstå, at deres “argumenter” har lige ret med rigtige argumenter.

Hvad er det EGENTLIG, du ønsker at opnå ved dit massive faktaforladte (påståede politiske) engagement i “debatten”?

Og til dit tidligere spørgsmål om, hvem der foruden PAH bidrager med konspirationer: Alene i denne tråd er der to, som konsekvent KUN bruger konspirationskilder.

Hvad bliver det til med en reel undskyldning for din helt urimelige beskyldning imod mig?

Se, der var så svar på to konkrete spørgsmål fra dig - mon du vil svare på mine?

?

 • 0
 • 0

Først en undskyldning til redaktionen for disse perifære bemærkninger i forhold til oplægget, men jeg ønsker at hjælpe Flemming (FR) med at forstå mit udgangspunkt for deltagelse her på siderne, og for at rette nogle FR-opfundne motiver om min deltagelse her. Ville i virkeligheden hellere have mødt FR IRL hvor vi måske bedre kunne have klaret misforståelserne.
Måske kan vi få FR til at se indad og indse forbedringen i dette dabatsetup set i forhold til argumentløse og uigennemsigtige tommler.

Det er tydeligvis en kamp da FR er usædvanlig krænkelsesparat på niveau DEFCON 5, og tilsyneladende ønsker at være gatekeeper for hvem der må deltage eller ej. Kald mig visionær men læg nu mærke til FR's reaktion på dette indlæg.

Jeg er selv stor tilhænger af fakta og deltager netop med mange politiske indlæg baseret på fakta.
Eksempelvis stiller jeg spørgsmål til den famøse danske 70%/2030 plan, som af både tilhængere og modstandere betragtes som symbolpolitik. Jeg stiller også politiske spørgsmål til fokuspunkter i miljøpolitikken, såsom at spilde grøn energi ved at parkere møller i blæsevejr, spildvarme og at flere mennesker selvfølgelig forbruger større ressourcer end færre ditto, hvilket en række miljøforkæmpere ikke ønsker at inddrage i debatten.
Jeg har også holdninger til atomkraft plus mere. Det er politiske kernepunkter (undskyld) at debattere dette (bemærk ordet ”debat” og find ordet i overskriften her). Jeg ønsker at høre flere parter og har ikke parkeret mine holdninger hos specielle eksperter. Jeg mener – vi har jo også et Folketing og folkestyre.

Så er der begrebet trolling, som FR er specielt ramt af. Jeg har tilladt mig at citere fra nettet;
”En troll er et fænomen, der huserer på internettets forskellige debatfora, særligt på nyhedsgrupperne (USENET), hvor vedkommende skriver indlæg egnet til at provokere folk og fremkalde en hidsig diskussion. En troll mener ikke nødvendigvis, hvad han skriver; hans primære formål med sine indlæg er ikke at argumentere for en påstand, men at få folk til at hidse sig op og “bide på krogen”.

Nu er fænomenet relativ nyt, og det opfattes tydligvis også subjektivt, hvilket passer ganske fint ind i vores sammenhæng her. Beskrivelsen forklarer faktisk ganske tydeligt hvorfor vi taler forbi hinanden. Når jeg læser om trolling når det dårligt nok irritationsniveauet for stavefejl, kommafejl og at skrive navneord med småt. Et opreklameret fænomen IMO.

FR vil gerne eje diskussionen og folk skal indordne sig hans spilleregler, såsom at acceptere at klimaet styrer mod en katastrofe baseret på FR-godkendte videnskabsfolk. Hvis man så gerne vil tage fakta som udgangspunkt for diskussionen, og mener at konsekvenserne af fakta er en anden end den præmis som FR udstikker, så provokerer man og er en troll.
Hvor meget rammer jeg forbi skiven her Flemming? Skriver jeg dette for at provokere dig eller for at forklare mig på ærligste vis?

I 'regnskabet' om en eller flere FR-profiler kontra talløse obskure motiver, som du i tidens løb har skudt mig i skoene, så synes jeg bare at vi skal komme videre, og komme ud over offerrollen.
For min part vil jeg hellere diskutere miljø, altså tage del i hvilken vej vi skal gå kontra at uddelegere opgaven til ”godkendte” eksperter. Det kaldes politik og det er derfor jeg deltager her.

 • 0
 • 0

Der har til alle tider hvilet et ansvar over teknikerne - det er jo dem der kan skabe et kvalificeret bud på, hvad deres frembringelser kan levere. Det er klart, at det ikke altid er lige let at overskue og ofte tager man grueligt fejl. MEN der kan ikke bare leveres en "neutral" teknologi, som udviklerne ikke er ansvarlig for. Teknikerne er også de første til at erkende de utilsigtede virkninger, som deres produkter vil afstedkomme. De bør være de første til at trykke på alarmknappen, hvis deres det viser sig, at teknologien baner helt andre og uheldige veje for samfundet - eller menneskeheden.
IPCC er måske ikke ligefrem ingeniører - men allivevel primært en sammenslutning af teknikere. Uden deres ekspertise ville klimadata aldrig være promoveret som andet end uvederhæftige postulater.
Vi har hårdt brug for viden om viden.

 • 0
 • 0

Er ganske enig. Vi ser det særlig udstillet nu under coronakrisen.
Vi lytter til eksperterne og politikerne drager efterfølgende konsekvenserne ifølge politiske holdninger. Så ændrer tallene sig over kort tid og der tages nye politiske beslutninger.

Læg mærke til betegnelsen coronakrise. En krise har sin tid, det er et dynamisk ord som har sin tid. "Klimakrisen" må efterhånden have tilkæmpet sig en permanent tilstand, og behøver en ny betegnelse for ikke at udvande ordet 'krise'.
Desuden tager man midler i brug som rækker dekader ud i fremtiden. Hvor gode har mennesker været til at se blot en håndfuld år ud i fremtiden? At spå om hvor vi er om 10 - 20 - 50 år eller mere er ren spekulation og reelt ret utroværdigt.

 • 0
 • 0

Citat HJN:

"I 'regnskabet' om en eller flere FR-profiler kontra talløse obskure motiver, som du i tidens løb har skudt mig i skoene, så synes jeg bare at vi skal komme videre, og komme ud over offerrollen."

Så du vil IKKE komme med en undskyldning. Selvom du tydeligt tager fejl.

/Bjørn

 • 0
 • 0

HJN:
“ Hvor gode har mennesker været til at se blot en håndfuld år ud i fremtiden? At spå om hvor vi er om 10 - 20 - 50 år eller mere er ren spekulation og reelt ret utroværdigt.”

Man har været endda særdeles dygtige i IPCC til at spå om fremtidige temperaturstigninger. Hvis du havde fulgt med i denne tråd, ville du se, at jeg (i skarp kontrast til BB’s påstand) fandt IPCC’s modeller fra 1990 rammende ganske tæt på - så igen er du helt ude af tråd med de faktiske forhold.

Sjovt nok har du - gentagne gange - gjort en dyd ud af at fortælle, at du ikke har teknisk forstand på emnet. Det afholder dig dog ikke fra at (forsøge at) kloge dig på det - men ikke mindst mener du dig berettiget til at træffe/forsøge at påvirke politiske beslutninger. Prøv nu - inden du dummer dig yderligere - at sætte dig ind i stoffet, der er masser af rigtigt godt materiale ude på nettet - hvis du altså tør søge.

Mht til dit monsterindlæg udelukkende om mig:

Tak for det gode grin, for at bekræfte (endnu en gang) at du troller massivt, for de mange let gennemskuelige stråmænd og ikke mindst for at demonstrere, at din efterlysning af svar fra mig (også) var tom retorik - ikke et eneste eksempel kunne du levere.

Jeg forstår til fulde, at du kun færdes i denne tråd, hvor de mange nedadvendte tomler du plejer at få, kan undgås.

???

 • 0
 • 0

[quote]
Hvad bliver det til med en reel undskyldning for din helt urimelige beskyldning imod mig?

Se, der var så svar på to konkrete spørgsmål fra dig - mon du vil svare på mine?
[/quote]

Det blev så et uklart, men alligevel klart "NEJ". Det ville jo så også kræve at man kunne skrive noget med substans!

Nu er der mange definitioner og begreber der beskriver internet-trolde. Noget der virker genkendende er forsøg på at spinne argumenter mod sig selv til andre debattører (delvist velkendt som stråmand på ing.dk! Flemming, nu er du pludselig problemet med nøjagtig de samme fejl som HJN!).
Et andet klart troll-fænomen er forsøg på at skjule egne klare fejltagelser og udtalelser med nye lange bla-bla-bla indlæg i stedet for bare at skrive undskyld! For en trold tager aldrig fejl!

@ing.dk
Håber I på den ene eller anden måde gør det muligt at undgå disse trolde/fakta-fornægtere i fremtiden. Det vil medføre en meget bedre debat for rigtige ingeniører og oprigtigt teknisk interesserede personer!

 • 0
 • 0

Selvfølgelig skal Ingeniøren have en holdning til det, men nogle begrundelser for holdningen og nogle fakta om omkostninger og besvær hjælper gevaldigt.

Holdninger kan ikke stå alene, så bliver det blot en "skønhedskonkurrence".

 • 0
 • 0

En teknisk ekspert som tidligere har været engageret i EU og derfor kender noget til lobbyers ageren bag kulisserne fortæller om den "grønne omstilling" som Ingeniøren kalder det. Det giver jo indsigt i hvordan verden fungerer - slet ikke som "rene tekniske eksperter der kan udtake sig på standens vegne"

https://www.naturalgasworld.com/the-hydrogen-illusion-interview-with-sam...

- - hvor kun fremtidens højtemperaturreaktorer (allerede på trapperne i Kina) levnes en chance for at spille med i "hydrogensamfundet"

https://www.europeanscientist.com/en/energy/hydrogen-strategy-to-nowhere... - en artikel i European Scientist om emnet..

For slet ikke henvendelsen til EUkommissionen fra 20 ledende fhv. tekniske specialister i EU regi, som ikke fik ørenlyd i andre "tekniske organisationer"( som f. eks. IDA....).

https://www.urdupoint.com/en/world/experts-warn-eu-using-carbon-free-hyd...

Hvis IDA skal lave noget der ligne en tilsvarende gåen i dybden med "den grønne tilbagestilling" må foreningen virkelig oppe sig. Det bliver bare politiske og ideologiske interesser, hvis IDA skal udbasunere nogetsomhelst. Med udelukkelse af tekniske synspunkter, der ikke harmonerer med "IDAs opfattelse" (hvad det så kan være for noget?) - det lyder lidt som det man har set udspille sig i IPCC, Rom-klubben etc etc hvor Wheeler-dealers organiserer og udmanøvrerer de forskningsresultater der ikke passer til "agendaen" .

 • 0
 • 0

Er langt henad vejen enig. Er ikke selv medlem af IDA, så jeg kan være ligeglad med at lønne censorer til artikler, men det bliver svært at undgå smagsdommere på den måde og kontingentet stiger. Der er jo 'spøgelset' om 'fossilbetalte' forskere, men der er nok også forskere, som er medlemmer af miljøorganisationer etc.
Jeg er især glad for Louise Fazlagic's punkt 5, da nogle debattører her vist helst ser foraet omdannet til et opslagsværk, som ekskluderer ' Maren i kæret'. Det kunne trods alt være at hun havde politiske indvendinger.

 • 0
 • 0

"Der er jo 'spøgelset' om 'fossilbetalte' forskere, men der er nok også forskere, som er medlemmer af miljøorganisationer etc."

Jeg håber VIRKELIG, at du kan se forskellen på at få penge for at udbrede usande budskaber - og så idealisme?

"Jeg er især glad for Louise Fazlagic's punkt 5, da nogle debattører her vist helst ser foraet omdannet til et opslagsværk, som ekskluderer ' Maren i kæret'. Det kunne trods alt være at hun havde politiske indvendinger."

Jeg synes, du skal prøve at læse (hele) Louise Fazlagic's indlæg en gang mere - - - ?

Der hvor Louise nævner 'Maren i kæret, er det netop for at understrege at Maren ikke har forstand på det TEKNISKE. Jeg har ikke set nogen debattører herinde forsøge at 'ekskludere' andre af politiske hensyn - men udelukkende af den grund, at politiske beslutninger bør træffes på kvalificerede tekniske inputs.

Vi lever i en verden hvor fake news og influencing er i færd med at få lige vægt med fakta (hvis det tog da ikke er kørt for længe siden). Jeg mener, at IDA som organisation for teknisk videnskabeligt uddannede mennesker primært bør gå ind i denne kamp - Og: hvis IDA's medlemmer er biased for en mere grøn omstilling, selvfølgelig føre en politik, der afspejler dette. Nu er IDA jo en demokratisk organisation, hvor alle medlemmer har stemmeret, så det er heldigvis muligt - også at gøre sin politisske indflydelse gældende - hvis man altså er medlem.

 • 0
 • 0

@Flemming

OK – så går vi lige igennem Louise Fazlagic's indlæg - igen.

LF skriver; ”IDA og dem som læser Ingeniøren (stadig) består af så mange forskellige kloge mennesker, som baseret på deres faglighed og erfaringer og livssyn har næsten lige så mange politiske holdninger omkring mange (også tekniske) emner, som der er mennesker og i sidste ende, som der er partier til.”

LF hylder den politiske diskussion, - det er jo et debatforum. Det bør bygge på faktuelle data, hvilket jeg er helt enig i. Imidlertid kan den politiske diskussion bygget på fælles data ende forskellige steder. Det beskriver LF netop også.
Det bedste vil jo være om LF tilføjer bemærkninger til vores tolkninger.

Vi kan jo tage et aktuel emne om vindmøller eller ej ved Omø. Energiselskabet vil gerne sætte en vindmøllepark i havet omkring Omø, altsammen funderet på alsken data om emnet. Imens kæmper naturelskere imod projektet, altsammen funderet på alskens data om fugletræk og omliggende natur.

Skal vindmølleparken så bygges? Her kommer vores folkevalgte ind og skal træffe afgørelse baseret på to sæt faktuelle data. Disse folkevalgte er i princippet 'Maren i kæret', da de ikke nødvendigvis – faktisk usandsynligt har den indsigt som energiselskabet og ornitologerne har. De bygger deres endelig beslutning på begge sæt data plus vælgerbaglandet med Maren etc.

Denne diskussion mener jeg sagtens også kan foregå på ing.dk/debat. Faktisk er det derfor jeg deltager.
Vi har også vendt 70%/2030 projektet, som er en politisk ambition, men næppe noget som har betydning for den globale opvarming. Når jeg så har nævnt min politiske tilgang til dette slag i luften, så hyler op og skyder mig diverse motiver i skoene.

Så er der bekymringen om konspirationer og 'fossilbetalte' kilder. Jeg forestiller mig ikke at der sidder danske debattører, som får en månedlig donation fra Exxon eller lignende, jeg gør i hvert fald ikke. Mon ikke stort set alle har deres indtryk fra et væld af kilder såsom medierne.
https://www.altinget.dk/artikel/vaelgernes-dagsordener-udlaendinge-og-su...

Jeg opfatter mig selv som kildekritisk og tænker nogle gange ”Ka' de no' osse pass?” - husker du nok. Det kan være når man får at vide at havet stiger med 3mm om året, og at vandstanden i år 2100 er 80 meter højere, men måske er det min gamle regnelærer som jeg skal hanke op i kraven.

En ganske lille del engagerer sig i debatter og organisationer, og her tror jeg ikke at konspiratorer har store chancer i Danmark. Det store stridspunkt for dig FR synes imidlertid at være hvornår man konspirerer og er klimaskeptiker eller benægter, og her kører du IMO enegang. Nu skriver du selv om idealisme, som jeg i konteksten tillader mig at læse som en form for medlemskab af en miljøorganisation. Er man ikke medlem af sådan en og brænder for deres sag, så hælder du folk i kassen med klimaskeptikere og benægtere - oghvadharvi.
Som du kan læse i linket tilhører jeg et stort flertal. Jeg foreslår selv at kalde parterne for klimapessimister eller klimaoptimister. Det finder jeg mere dækkende.

Så min opfordring er stadig uændret, som da jeg første gang reflekterede på din ordkrig med PAH; Slå nu lidt kold vand i blodet. Hvor mange tror du mon selv at du har ”reddet” fra PAH's synspunkter?

 • 0
 • 0

“ Er man ikke medlem af sådan en og brænder for deres sag, så hælder du folk i kassen med klimaskeptikere og benægtere - oghvadharvi.”

Atter en KÆMPE stråmand fra HJN ?- jeg har kun kaldt folk, der konsekvent linker til sekteriske benægtersites eller på anden måde forsøger at fordreje de videnskabelige facts for benægtere.

Hvordan går det for øvrigt med de talrige eksempler på spørgsmål, jeg ikke vil svare på, som du lige ville finde?

???

 • 0
 • 0

Jamen siden det er dig så magtpåliggende og at din hukommelse ikke rækker langt, så slog jeg tilfældigvis og nemt ned på tråden "Klimarådet dumper regeringens klimaindsats", hvor jeg siller en del spørgsmål til dig i den sidste cirka trediedel af tråden.

Et enkelt svar fik jeg dog på det du kalder trolleri, som jeg i øvrigt aldrig har mødt andre steder. Har KUN oplevet dig været plaget af fænomenet. Du beskriver det i et indlæg som (FR) "Når jeg går op i, om nogen troller eller ej, skyldes det udelukkende, at folk der troller jo i sagens natur ikke er interesserede i at bringe diskussionen videre, men blot i at holde den kørende - og hvis man samtidigt kan frustrere modparten, er det helt ideelt."

Det er jo helt på månen. For det første startede jeg jo med at opfordre dig til at komme videre, og lade PAH være og dermed blive glemt. DET kunne ikke komme på tale og DU fortsatte på stedet og kom ikke videre. DET er fakta Flemming.

Du bliver åbenbart frustreret af ikke at lykkes med at få det sidste ord. Måske frustreres du også af ikke at vinde gehør for dine synspunkter, but what do I know. Jeg anvender dog samme debatform overfor mange andre UDEN at de jamrer over trolleri.
Jeg frustreres ikke over vores diskussion, men mest af alt undres jeg over din rigide debatform, hvor du sætter dig i offerets sted. Jeg tror næsten at jeg kan udstede et certifikat til dig på disse forhold.

Må jeg henvise til min sidste bemærkning i forrige indlæg.

BTW - når du skriver "Atter en KÆMPE stråmand fra HJN", betyder det så at du mener at jeg skyder dig noget i skoene Flemming?

 • 0
 • 0

"Har KUN oplevet dig været plaget af fænomenet"

Dette er (selvfølgelig) usandt - jeg behøver blot at gå til den tråd, du selv refererer til for at finde et eksempel:
https://ing.dk/artikel/klimaraadet-dumper-regeringens-klimaindsats-24422...

Jeg har skimmet den igennem for konkrete spørgsmål fra dig til mig - de eneste jeg fandt, gik på, om du trollede eller ej. Altså ingen konkrete spørgsmål til trådens emne - bevares, jeg kan have misset et, men der er INTET, der matcher dit patetiske forsøg på at udstille mig som en, der ikke vil svare på spørgsmål. Og det krævede utallige efterlysninger fra min side, blot at få dig til at levere ovenstående ukonkrete, link-løse væven udenom. ?

Og hvis du STADIG mangler svar på, om jeg synes du troller: Hertil kan jeg igen svare klart og tydeligt: Ja, efter min (og åbenbart andres) bedste overbevisning.

En anden sikker validering af "kvaliteten" af dine indlæg fås ved at tælle tomler. Intet under, du kæmper med næb og klør for at fjerne denne simple metode til hurtigt at skelne skidt fra kanel.

Mht PAH, viser dine utallige tilkendegivelser af, at hans kilder kunne ligestilles med videnskaben (mine kilder) jo, at der findes folk derude, der er til fals for den slags sludder - derfor mener jeg, min kamp og ultimativt hans udelukkelse er et stort plus for ing.dk's debatforum.

Og hvad med dig: Du har mange gange gjort en ære ud af at fortælle, at du ikke fatter en dyt af det teknisk/videnskabelige omkring klimaet. Alligevel føler du dig kaldet til - på et teknisk forum - at bidrage til den politiske debat om konsekvenserne af det, du ikke forstår?

 • 0
 • 0

"BTW - når du skriver "Atter en KÆMPE stråmand fra HJN", betyder det så at du mener at jeg skyder dig noget i skoene Flemming?"

Ja, det burde være indlysende. Jeg er f.eks. ikke selv medlem af nogen miljøorganisation - det gør mig ikke til benægter i min egen optik.

 • 0
 • 0

Kunne du ikke lige henvise til hvem du ellers mener at jeg troller, og hvorfor du/I (såfremt) mener at det er et nævneværdigt issue? Jeg mener - i en debat er det vel svært og tandløst ikke at udveksle synspunkter, som parterne ikke er enige om.
Som jeg forstår trolleri er stavefejl, navneord med småt og manglende kommasætning værre. Man skal vist være ualmindelig sart for at gøre et nummer ud af det. Grow up.

Ad tomler og kvalitet; Siden hvornår har antal af tomler været henvisninger til kvalitet af indlæg? Hvilken kvalitet har et indlæg med både 10 tomler op og 10 tomler ned? Useless! Og når nu du er så sart overfor trolleri, hvad bibringer tomler så? Mindes faktisk at du selv tudede over en omgang tomler ned.
Denne tråd er uden tomler, men enkelte pigesure sjæle tilføjer dem i brødteksten, men her kan man trods alt se hvem afsenderen er.

Har jeg skrevet at jeg ikke forstår det teknisk/videnskabelige omkring klimaet, eller har jeg blot skrevet at jeg ikke læser alle links, som flittigt draperes ud over debatterne?

 • 0
 • 0

Hans Jørgen. Du troller helt vildt. Og jeg må indrømme at du er ved at være god til det. Du har også øvet dig længe.
F. Eks at lade fr spilde tid på at læse en tråd igennem efter noget han ikke kan finde. Det er ret dygtigt gjort. Men dine lange indlæg er lidt amatøragtige. Den rigtig gode troll kan give sine ofre halve timers "arbejde" blot med et par ord eller linjer.

Du påstår, at du ikke vidste hvad en troll er. Og så fandt du en artikel tilbage fra usenets tid. Er du en vårhare på nettet i den forstand at du ikke har udvekslet erfaringer eller meninger andre steder end her? I findes overalt. Men trives bedst i semi lukkede kredse som her.

Men Flemming spiller også med på den. Han ved udmærket godt at det bedste våben er at udsulte trolden for opmærksomhed. Men det kan være svært.

Godaften.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten