Sponseret indhold

DEBAT: FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling - er det IDAs sag?

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er brændende aktuelle. Men skal de være centrale i IDAs arbejde fremover? Eller skal de fases ud til fordel for et andet fokus? Læs listernes svar.

Af TECH RELATIONS for IDA
det-mener-listerne-9.gif

I de seneste år har IDA haft FN’s verdensmål som en del af foreningens strategi og vision.
Men de problemer, som FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling peger på, fylder mere og mere i den offentlige debat. Og spørgsmålet er, om IDAs måde at arbejde med FN’s verdensmål er rigtig? Gør IDA nok på området?
Ingeniørens læsere har stemt FN’s verdensmål ind på listen over emner, der skal debatteres i fremtidens IDA. Og de politiske lister, der via repræsentantskab og hovedbestyrelse styrer udviklingen i foreningen, har markante meninger på området.

Skru op

Fagforeningslisten mener, at der skal skrues kraftigt op for arbejdet med FN’s verdensmål.

“FN’s verdensmål skal være afsæt for alt, hvad vi laver i IDA. Verdensmålene er så omfattende, at de rammer alle vores medlemmers arbejde. Det er der, vi skal finde vores grundværdier fremover,” siger Fagforeningslistens repræsentant, Malene Matthison-Hansen.

“Vi skal uddanne vores tillidsrepræsentanter indenfor bæredygtighed, og alle vores nye politikker skal funderes i FN’s verdensmål og udrulles herfra,” siger hun.

Ifølge Malene Matthison-Hansen er verdensmålene netop udtryk for et helhedssyn, som er nødvendigt for at gøre en forskel.

“Man kan ikke redde verden ved at redde sit eget lille hjørne. Hvis man sætter ind på sit eget område, må man også se på, hvad de øvrige konsekvenser er. Sådan et helhedssyn kan man sikre med verdensmålene,” siger hun.
Malene Matthison-Hansen foreslår, at IDA opretter et bæredygtighedspanel, der kan tage konkrete problemstillinger og større samfundsmæssige emner op. Et sådant panel kan ifølge fagforeningslisten både påvirke IDA-medlemmer, politikere og almindelige danskere.

Sortér i målene

Familielisten definerer FN’s verdensmål som en vigtig del af IDAs arbejde, selvom der er meget politik indblandet i arbejdet med målene.

“IDA gør et fantastisk stykke arbejde her, men det er ikke alle verdensmålene, der giver mening for IDA,” siger Lars Nørmølle, Familielisten.

Lars Nørmølle går så langt, at han definerer målene 3,4,6,7,9,11,12 og 13 som dem, der fortjener fokus i IDA-regi. Det handler kort fortalt om trivsel, uddannelse og en række øvrige aspekter af bæredygtighed.

“Arbejder IDA i dybden med de mål, får vi en mere fokuseret indsats. Hvert af målene indeholder en række delmål og det indebærer også, at man kigger på tidsgrænser for, hvornår ændringerne skal slå igennem,” siger Lars Nørmølle.

Gør det synligt

Listen Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse vil gerne gøre FN’s verdensmål meget mere synlige i IDAs daglige arbejde. Det skal foregå på flere niveauer.

“Vi skal invitere gæster ind i Ingeniørens Hus og vise dem, hvordan vi sparer vand, bruger solenergi og sorterer affald for at starte en debat om, hvad man konkret kan gøre ved hjælp af teknisk viden,” siger Juliane Marie Neiiendam, der er listefører for Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse.

Listen ønsker, at verdensmålene kobles op på IDAs arrangementskalender, så alle kan se, hvilke arrangementer, der handler om hvilke verdensmål. Dermed kan IDA få overblik over hvilke mål, der bliver arbejdet med ude i fagteknikken og regionerne. Desuden knytter det an til den tværfaglige succes, IDA skabte med Bæredygtighedskaravanen i 2019.

“Den bragte forskellige af vores fagligheder sammen på virksomheder og i lokalområder. Det var meget stærkt, og den slags skal vi have meget mere af,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Billeder fra virkeligheden
Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende valg i 2022.

Ingeniør Thomas Jam Pedersen er grundlægger af virksomheden Copenhagen Atomics, der udvikler kernekraft-anlæg, som er så små, at de kan være i en almindelig skibscontainer. Teknologien baserer sig på, at anlægget cirkulerer 600 grader varme salte fremfor vand under højt tryk, sådan som man gør i klassiske atomkraftværker. På værkstedet i Søborg tester Copenhagen Atomics for tiden, om det tekniske udstyr kan håndtere de stærke salte. Målet er, at de små atomanlæg skal erstatte en del af klodens kulkraftværker og dermed levere et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. Illustration: Jakob Fälling

LISTERNE MENER: SÅDAN SKAL IDA FORHOLDE SIG TIL FN’s VERDENSMÅL:
Dimittendlisten: IDA skal være bedre til at bistå nyuddannede i overgangen mellem studie og job.
Fagforeningslisten: IDA skal sikre bæredygtig udvikling indenfor løn, arbejdsforhold og teknologi
Familielisten: Bedre work-life balance for IDAs medlemmer
IDA STEM Students: Bedre vilkår for STEM-studerende og uddannelsessteder
Ingeniør & TeknologiListen (Tidl. Ingeniørlisten): IDA skal styrke fagtekniske netværk og regionale arrangementer
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: Trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde og overskud til innovation
Bæredygtig ledelse Nyt IDA! – hvor også lederne støttes, inspireres og udvikles
Private Ingeniører – pi: IDA skal sikre gode arbejdsvilkår for medlemmer ansat i det private
Pensionistlisten: Bedre service til ældre, aktive IDA-medlemmer
De Privatansatte: Mere fokus på privatansattes vilkår
Selvstændige Ingeniørers Liste: IDA skal understøtte små virksomheder indenfor STEM-fagene
Senioringeniørlisten: Uanset alder - IDA skal være relevant for alle
Yngrelisten: IDA skal tage mere ansvar for grøn omstilling, de nye medlemsgrupper og lytte til de unges stemmer.
Atomkraft - ja tak! IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

Debatten fortsætter her på ing.dk

Herunder kan du debattere og sende din feedback på emnet tilbage til foreningens politiske ledelse.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten