Sponseret indhold

DEBAT: Etisk teknologiråd og ingeniørløfte - er det IDAs sag?

IDA har en afgørende rolle som indpisker i debatten om etik i teknologien, siger flere af IDAs politiske lister. Nogle vil indføre et ingeniørløfte. Andre vil have et etisk råd i IDA.

Af TECH RELATIONS for IDA
det-mener-listerne-3.gif

Jo mere central, teknologien er for vores dagligdag og samfund, jo flere etiske spørgsmål sniger der sig ind.

Hvordan bør man eksempelvis bruge genteknologi i fremtiden? Er det i orden, at algoritmer har en markant indflydelse på synligheden af den offentlige debat? Og er det udelukkende forældrenes ansvar, at deres børn færdes sikkert på nettet?

I IDA har man gennem det seneste år haft en arbejdsgruppe om etik og teknologi, og emnet optager mange af de politiske lister. Ingeniørens vælgere har udvalgt som et af de ni emner, der skal debatteres frem mod IDA-valget i 2022.

Skab dagsordenen

På listen Private Ingeniører - pi mener listefører Cay Holst, at ingeniøretik skal endnu højere på dagsorden.

“Historisk har ingeniørfaget været involveret i nogle ting, som både var grimme og fjollede. I dag handler det om at være på den grønne omstillings side i teknologidebatten,” siger Cay Holst.

“Særligt de unge ingeniører har en meget stor bevidsthed om etik, og det skal IDA afspejle,” siger listeføreren, der gerne ser ingeniøretik prioriteret endnu højere.

“IDA er teknologiens stemme, og det skal vi fortsætte med at være.”

Ifølge Private Ingeniører - pi er avisen Ingeniøren et vigtigt talerør blandt magthavere.

“Det er det akademikerblad, som er bedst citeret, og det bliver også læst udenfor ingeniørkredse.

Vi skal fortsat bruge Ingeniøren som talerør, og derfor er papirudgaven af Ingeniøren vigtig,” siger Cay Holst.

Et ingeniørløfte

Yngrelisten med listefører David Hansen har markante meninger på etik-området.

“I de seneste årtier har etik-spørgsmålene simpelthen ikke fået nok opmærksomhed,” siger David Hansen og tilføjer, at nogle få, globale virksomheder har fået mere gennemslagskraft end hvad godt er. Ifølge ham virker det ikke som om, at virksomhedernes udviklere – eller dem, der regulerer udviklingen – har haft dybere etiske overvejelser.

“Jeg foreslår et ingeniørløfte, som bliver en del af undervisningen på ingeniørstudiet,” siger David Hansen, der forklarer, at de studerende på landets uddannelser savner etik som en del af undervisningen.

“De unge kommer til at spille en vigtig rolle i udviklingen, og det skal de klædes på til. Men også de færdiguddannede ingeniører skal genbesøge etikken karrieren igennem,” siger David Hansen og tilføjer, at der følger en vigtig kollektiv debat med sådan et løfte.

“Det må ikke være et individuelt ansvar at handle rigtigt. Måske er ingeniørløftet ligefrem det, der vil samle os, uanset om man er uddannet cand.scient. cand.it. eller polytekniker,” siger han.

Et etisk råd

Ingeniørlisten definerer også etik som en af sine mærkesager, fordi det er IDA’s medlemmer, der udvikler og benytter den nye teknologi.

“Vi skal klæde medlemmerne bedre på ifht. hvad etik overhovedet er, siger Christina Kiær, der er listefører på Ingeniørlisten. "Der skal der uddannelse og debat til,” siger repræsentanten for Ingeniørlisten. Christina Kiær foreslår, at den nuværende arbejdsgruppe for etik og teknologi, som hun selv er formand for, ændrer status fra ad hoc-udvalg til permanent udvalg.

“Det er et emne, man kan og skal blive ved med at diskutere. Der bliver hele tiden udviklet nye teknologier, og de kan have stor indvirkning på danskernes hverdag,” siger Christina Kiær.

Hun og Ingeniørlisten kigger til Norge for at finde konkrete løsningsforslag
“I Norge har man et etisk råd i ingeniørforeningen, man kan gå til for at få rådgivning. Det gælder både i teknologispørgsmål og spørgsmål om ansættelse. Sådan et råd bør vi have i IDA,” siger hun.

Billeder fra virkeligheden

Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende formandsvalg i 2022.

Ingeniørkaptajn Enrico M. Dalgas stiftede i 1866 Hedeselskabet med det formål at omdanne ufrugtbar jord til landbrugsjord. Hedeselskabet specialiserede sig i at dræne våde jorde og udrette åer, og op gennem det 20. århundrede blev det en af selskabets hovedaktiviteter. Man har siden opdaget, at udretningen af åerne havde store konsekvenser for natur og dyreliv. I dag er det selvsamme Hedeselskabet – og dets datterselskaber – der står for rådgivning, planlægning og entreprenørarbejde i forbindelse med genopretningen af den danske natur. Lige nu genslynger selskabet 13 km å i et af Sjællands største naturgenopretningsprojekter Saltø Å ved Næstved. Holdet består af ti mand under ledelse af HedeDanmarks projektleder Flemming Sønderup. Projektet forventes færdig i september 2021. Illustration: Jakob Fälling

Det mener listerne:

Dimittendlisten: Lad Etisk Råd eller andre samfundsinstitutioner tage de etiske debatter
Selvstændige Ingeniørers Liste: Hold fast i strategien om at lade fakta tale
Fagforeningslisten: Skab et teknologiløfte eller ingeniørløfte i IDA
Familielisten: IDA skal undgå holdningsbaserede udmeldinger i debatten om etik og teknologi
IDA STEM Students: IDAs medlemmer skal være ambassadører for den etiske debat
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: IDA skal belyse fordele og ulemper ved ny teknologi, men ikke beslutte hvordan teknologien skal anvendes
Ingeniør & TeknologiListen: Opret et etisk råd i IDA
Bæredygtig ledelse Klæd medlemmerne på til at påvirke etikken på deres arbejdsplads
Pensionistlisten: Opret et råd for etik og teknologi udenfor IDA-regi, hvor IDA deltager
Private Ingeniører – Pi: Skru op for debatten og brug avisen Ingeniøren som talerør
De Privatansatte: IDA skal være kritisk og faktabaseret i spørgsmål om etik og teknologi
Senioringeniørlisten: Overvej et ingeniørløfte som en del af medlemskabet i IDA
Yngrelisten: Skab et ingeniørløfte i IDA og på uddannelserne
Atomkraft - ja tak!: IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

Debatten fortsætter her på ing.dk

Herunder kan du debattere og sende din feedback på emnet tilbage til foreningens politiske ledelse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kan man måske få svaret på hvilken etik der gælder?

Det der har skabt den udvikling og velstand der giver os høj levestandard og nærmest ubegrænsede muligheder for selvrealisering idag, er det vi mere eller mindre kan sammenfatte som det frie marked, som Reagan forstod det.

Jeg foreslår derfor at det etiske løfte er at man lover at stå sammen om de liberaløkonomiske værdier, og at benægte indflydelse fra dem der kører på frihjul, som for tiden især er de miljøvenlige, der i den væsentligste ønsker at pålægge andre mennesker udgifter, uden omtanke for dem der får regningen.

Andre bud på det etiske løfte?

 • 6
 • 5

Stærke kræfter er på spil for tiden, som skaber splittelse. Det er særligt den skadelige identitetspolitik, hvor fokus er på mig selv, min navle, og min lille bitte gruppe, og hvordan min gruppe og særligt mig selv er anderledes end alle andre, typisk offergjorte, og derfor har behov for skånsom særbehandling og forfordeling.

Men for at det hele skal hænge sammen, er det nødvendigt at fokusere på det, vi har til fælles - ikke det der skiller os ad. Det er sådan set også en OK strategi i et parforhold, hvis det lissom skal være bæredygtigt.

For ingeniører er sammenhængskraften interessen for anvendt teknologi og videnskab. Det kan favne vidt, globale energi- og massebalancer, fordele og ulemper ved opdrædt af insekter til menneskeføde, ny indsigt i atomkraftteknologi, de frie markedskræfters inflydelse på teknologi, ... der er frit valg.

Men vi er ikke en politisk forening, vi er ikke homogene, og vi kan (som gruppe) ikke være opinionsdannere, måske lige bortset fra når det gælder kvalitet/forringelser af ingeniøruddannelserne. Hvis etik har noget at gøre med hæderlighed og integritet, de ti bud, de syv dødsynder, og den slags, så kan det nok være ok. Men hvis IDA som forening begynder at lege opinionsdanner og udtale sig om det ene og snart det andet, på "alle ingeniørers vegne" - så går det galt.

IDA har allerede en række selskaber, hvor medlemmerne søger ind efter interesse, overbevisning og standpunkt. Det er tydeligt, at de er en særgruppe, der ikke foregiver at repræsentere hele standen. Lad selskaberne om at være opinionsdannere, lad dem endelig afprøve styrken af deres argumenter i det offentlige rum.

 • 13
 • 3

Der er jo ikke noget i vejen for at påpege etiske dilemmaer, uden at tage stilling til løsningen. Vi skal ikke være så teknikbegejstrede at vi lukker øjnene for alle ulemper.

Specielt indenfor IT er man endt i uhensigtsmæssige situationer, fordi man har fulgt sælgernes anprisninger hovedløst.

 • 3
 • 2

Til Henning og Frank

Etik er ikke identitets og kønspolitik. Det kan i visse tilfælde godt overlappe, men disse to fænomener er primært politik.

IDA skal være meget mere klar og aktiv i den etiske debat omkring alle vores nye fantastiske teknologier. Er det fx etisk forsvarligt at udvikle en algoritme der kan lave perfekte deepfakes af både lyd og video af politikere. Eller hvordan med SOME hvor går grænsen imellem at lave et godt produkt som giver folk det de vil have og at skabe ekkokamre der skaber splittelse?

Det mine eksempler har tilfælles er at det er IDA medlemmer der sidder og laver dissse værktøjer. Derfor skal vores forening også være klar til at hjælpe de medlemmer med de etiske overvejelser om hvad der gavner samfundet og hvad der skader mere end det gavner. Min holdning er også at det betyder vi ikke blot skal oplyse men nogengange også sætte en retning, der er ting der er bedre end andre, og når vi som fagpersoner kan se det skal vi også sige til.

Mvh Aske - Ingeniørlisten

 • 4
 • 6

Aske:

Min etik siger at Staten ikke skal have lov til at registrere vores færden, med mindre der er meget vægtige grunde.

IDA arbejder for roadpricing, altså en meget detaljeret registrering af vores færden. Jeg kan ikke se andet end at IDA har taget et politisk standpunkt, og ikke et etisk. Og bilder offentligheden ind, at de taler på medlemmernes vegne.

Forresten har jeg meget svært ved at tro at den gennemsnitlige ingeniør vil sige fra, såfremt de får pålagt opgaver at den art du beskriver i dine eksempler.

Arbejdsgiveren vil altid hævde at teknologien udvikles med de bedste intentioner til brugen, og medarbejderen kan risikere en fyreseddel for at nægte at udføre de pålagte opgaver.

 • 10
 • 2

Aske,

Det virker umiddelbart som om du har meget travlt med at fremme din personlige moral ved at svøbe den i en kåbe af etik.

Og ligemeget hvad du måtte ønske at andre skal leve op til af etik vil hvert eneste medlem af foreningen have sin helt egen og personlige moral med hensyn til udvikling af teknologi.

Af dine eksempler ovenfor er det derfor stensikkert at det vil blive udviklet, forbedret og optimeret.

Hvordan vi kommer til at håndtere den fremtid er så en helt anden diskussion, men den handler ikke om etik og teknologi.

 • 5
 • 3

Jeg har ikke brug for Ingeniørforeningen til at fortælle mig hvad der er rigtigt eller forkert. Og det jeg synes er rigtigt kan andre synes virker forkert. Det omvendte er også muligt.

Tag nu et område som ulandsbistand: der er ingeniører som vælger det som en livsopgave og så er der andre der mener det er umoralsk.

Alas, måske kan man gøre det så udvandet at alle kan være med. Men hvad er så formålet?

 • 5
 • 3

Hvad skal vi med Ingeniørforeningen ?

Ganske kort

1) løn aftaler indenfor det offentlige

2) pension som nu er blevet til P+

Men jeg synes vi skal noget mere med Ingeniørforeningen, ellers er den jo bare en nyhedskanal(med betalingssider) og nogle blogs....

 • 2
 • 3

ja - Ingeniører og Ingeniørforeningen skal blande sig i etik, ligesom andre samfundsgrupper skal det. teknologi der måtte have etiske tangenter (eller omvendt) skal på radaren før teknologi er udviklet og endda før teknologien er udtænkt, og her er forskere og ingeniører nærmest. Og ja, det behøver ikke at være politisk

 • 4
 • 4

Ingeniører skal naturligvis holde sig inden for lovgivningen i det land hvor de arbejder.

Der skal ikke være en lille gruppe i en glasbygning der derudover skal pådutte ingeniører hvad der er rigtigt og forkert. Det lugter langt væk af politisering og meningstyranni.

Ofte er tekniske emner komplekse og kræver dyb forståelse. Den har man næppe på Kalvebod Brygge. Men det skal man have respekt for

Jo mere jeg tænker på etiske emner IDA kunne bannerføre desto mere tænker jeg at det er en dårlig ide.

Tværtimod burde IDA snarere bruge energi på formidlingen af teknologi og belysning af kompleksitet.

 • 7
 • 1

Ellers tak. Jeg vil ikke påduttes moral af andre.

Så længe jeg overholder gældende lovgivning, så skal ingen blande sig. IDA er for mig en fagforening og ikke en pind andet. IDA skal ikke til at moralisere..

Som tidligere bragt op : IDA taler for road pricing, og det er overvågning. Konklusionen må jo så være, at et nationalt overvågningssamfund er IDA's våde drøm? Forhåbentlig ikke.

Jeg er ingeniør - ikke hippie/pædagog. Jeg interesserer mig for teknologi, og så er jeg fløjtende ligeglad med, hvad andre beslutter sig for at bruge den til.

 • 5
 • 1

"IDA taler for road pricing, og det er overvågning."

Roadpricing kan faktisk indføres uden overvågning, ved brug af mærkat/ticker.

Men det er ikke en sådan løsning, som IDA advokerer for. Så det er faktisk værre endnu, og særdeles politisk.

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten