Daniel Dan Jørgensen

Daniel Dan Jørgensen

Journalist

Journalist på Ingeniøren

Skrevet af Daniel