Sponseret indhold

COWI i nyt stort Power-to-X-projekt i Storkøbenhavn: Vil producere 250.000 ton bæredygtige brændstoffer i 2030

Seks danske erhvervsgiganter er gået sammen med visionen om at bygge et af verdens største Power-to-X-anlæg til fremstilling af bæredygtige brændstoffer til busser, lastbiler, skibe og fly. Projektet bliver afgørende for, om Danmark når klimamålsætningerne, mener COWI, der er videnspartner på projektet.

Af TECH RELATIONS for COWI
COWI er videnspartner i nyskabende partnerskab, der vil udvikle et produktionsanlæg i industriel skala i Storkøbenhavn til produktion af bæredygtige brændstoffer. Projektet tegner samtidig en oprustning inden for området i COWI. Illustration: Jeppe Carlsen

Mens bilindustrien hastigt elektrificeres, er det stadig i høj grad fossile brændstoffer, der råder i den tunge transport og skibs- og flyindustrien. Det skyldes ikke mindst, at der lige nu ikke findes et rentabelt grønt alternativ til de fossile brændstoffer. Men det kan snart ændre sig.

Tidligere på sommeren fremlagde et erhvervskonsortium bestående af Københavns Lufthavne, A.P. Møller - Mærsk, DSV, DFDS, SAS og Ørsted nemlig planerne om at udvikle et Power-to-X-anlæg i industriel skala i Storkøbenhavn til produktion af bæredygtige brændstoffer. Det omfatter et stort elektrolyseanlæg, hvormed man vil omdanne grøn strøm fra vindmøller til brint, som kan anvendes som brændstof i lastbiler og busser, og ved at kombinere brintproduktionen med opsamling af bæredygtig CO2 fra punktkilder i Storkøbenhavn vil man fremstille grøn metanol til søtransport og jetbrændstof til luftfartssektoren.

Jeppe Grue, teknisk chef i COWI Illustration: Jeppe Carlsen
Jens Bjørnmose, vice president i COWIS afdeling for bioenergi og kraftvarmeproduktion Illustration: Jeppe Carlsen

Op mod 250.000 ton bæredygtige brændstoffer

Power-to-X-projektet er stadig i den indledende fase, men skal efter planen gennemføres i tre faser, hvoraf første fase omfatter en elektrolyseenhed på 10 MW, som skal være klar til at producere brint til busser og lastbiler i 2023. I næste fase udvides anlægget til 250 MW, og produktionen udvides til også at omfatte vedvarende metanol og jetbrændstof. Det skal stå klar i 2027. I tredje og sidste fase, i 2030, opskaleres elektrolysekapaciteten til 1,3 GW, og der vil blive opsamlet nok bæredygtig CO2 til at kunne levere mere end 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til brug i busser, lastbiler, skibe og fly. I 2027 vil projektet potentielt kunne erstatte 5 procent af de fossile brændstoffer, der anvendes i Københavns Lufthavn, og i 2030 vil det potentielt erstatte 30 procent.
For at nå dertil er det imidlertid nødvendigt at udvikle Power-to-X-teknologien, for selvom delelementerne er velkendte, skal de nu sættes sammen på nye måder og i en helt anden skala, end man hidtil har set. Det er blandt andet det, som COWI som videnspartner skal være med til at realisere.

”I dag produceres der masser af flydende brændstoffer på store kemiske procesanlæg, men det at koble produktionen til den mere vekslende vindmøllestrøm er noget helt nyt,” forklarer Jeppe Grue, der er teknisk chef i COWI.
En anden ny udfordring bliver at udvikle et elektrolyseanlæg, som kan producere brint i industriel skala.

”De elektrolyseanlæg, der findes i dag, kan sammenlignes med de vindmøller, vi havde for 30 år siden. De er små og urentable, hvilket skyldes, at der ikke har været efterspørgsel efter store anlæg før nu. Nu skal vi forsøge at opskalere og optimere teknologien, så den bliver rentabel,” siger Jeppe Grue.

Afgørende for klimamålet

Sammenligningen med vindmøller går igen, når man taler om Power-to-X, og udviklingen i vindindustrien kan netop tjene som inspiration for Power-to-X, mener Jens Bjørnmose, der er vice president i COWIS afdeling for bioenergi og kraftvarmeproduktion.
”I begyndelsen var vindmøller ikke rentable, men man skabte gode rammer for industrien, og med tiden fik man udviklet teknologien, så vindmølleindustrien i dag er rentabel og konkurrencedygtig. Det samme kan ske med Power-to-X, hvis man fra politisk hold er villig til at satse på det,” siger Jens Bjørnmose, der mener, at projektet i Storkøbenhavn bliver afgørende for, hvorvidt det er muligt at indfri de ambitiøse klimamålsætninger, Danmark har forpligtet sig på.

”Det er ganske simpelt: Uden Power-to-X får vi ikke reduceret CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Derfor er det ekstremt vigtigt, at der bliver skabt rammevilkår, som gør det rentabelt at investere i produktionen af bæredygtige brændstoffer,” siger Jens Bjørnmose.