Persondatapolitik for ing.dk

I det følgende kan du læse ing.dk's politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du benytter vores hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige tjenester.

Ing.dk indsamler personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Både i form af almindeligt tilgængelige oplysninger, og i form af oplysninger, du selv giver samtykke til at udlevere. Indsamlingen sker bl.a. i form af cookies.

For at opnå den fulde funktionalitet af ing.dk vil du blive bedt om at indtaste en række personoplysninger, f.eks. hvis du vælger at oprette din egen profil på ing.dk.

De personoplysninger, som ing.dk indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om, hvordan du benytter ing.dk.

Vi opbevarer dine personoplysninger i identificerbar form så længe du har en aktiv brugerprofil og anonymiserer dem, når du nedlægger profilen.

Dine personoplysninger bliver videregivet til enheder og selskaber, der er associeret med ing.dk, herunder IDA-gruppen. Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Ing.dk hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du udtrykkeligt har anmodet herom og accepteret dette.

Ing.dk vil i særlige tilfælde videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller ing.dk bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Ing.dk forbeholder benytter eksterne databehandlere, herunder udbydere af eksempelvis software, hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, der er instrueret af ing.dk til at behandle dine personoplysninger på ing.dk's vegne og med de metoder, ing.dk har fastsat.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Hjemlen for overførsel til de databehandlere og dataansvarlige vi benytter udenfor EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på baggrund af EU-US Privacy Shield aftalen som alle vores Amerikanske samarbejdspartnere deltager i, eksv. Google Tag Manager og Google Analytics. Derudover har vi en databehandler i Ukraine, hvor overførslen sker på baggrund af en EU kommissions godkendt standard model kontrakt.

Du kan se kopi af ovenstående på www.privacyshield.gov og på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Ing.dk pålægger alle sine databehandlere at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondataret.

Dine personoplysninger bliver kun opbevaret af ing.dk så længe, det er nødvendigt til opfyldelse af det eller de formål, de er indhentet til.

Du har ret til at få indsigt i hvilke og om berigtigelse af personoplysningerne ing.dk behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. For at udøve disse rettigheder skal du kontakte ing.dk via kontaktoplysningerne nederst på siden.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger eller noget, som ville være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan give adgang til og rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, undtagen hvis det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig destruktion. Når du sletter oplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi derfor ikke kan slette tilhørende kopier fra vores arkiv servere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer. Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmesider; ing.dk, version2.dk, jobfinder.dk, pro.ing.dk og techmanagement.dk. Vi bruger forskellige cookies til forskellige formål:

  • Teknisk funktionalitet, herunder login, så vi kan huske dine præferencer.
  • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores hjemmesider, og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder.
  • Annonce-afvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger, og registrere, hvor mange der klikker på den.

På ovennævnte hjemmesider anvender vi for tiden følgende cookies:

Dansk Online Index (trafikmåling)
ing.dk, version2.dk, jobfinder.dk, pro.ing.dk og techmanagement.dk er tilsluttet Dansk Online Index, der måler al trafik på danske hjemmesider. Målingen udføres af Kantar Gallup på vegne af Danske Medier Research ApS, der er dataansvarlig. Der anvendes cookies fra tns-gallup.dk og ssl-danskemedier.tns-gallup.dk til brug for indsamling af oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed, f.eks. OS, browser-version m.v., for at føre statistik over trafik på hjemmesiden. Data gemmes uden tidsbegrænsning i aggregeret form, der ikke kan føres tilbage til brugeren.

Google Analytics (trafikmåling)
Teknologiens Mediehus bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

New Relic (fejl-overvågning)
Teknologiens Mediehus benytter New Relic til at måle realtime-trafik og belastning af servere. Læs om New Relic her: http://newrelic.com/privacy

Google Admanager (annonce-afvikling)
Teknologiens Mediehus benytter Google Admanager til at håndtere visning af annoncer. Vi har aktivt fravalgt at benytte annoncenetværk, og andre udbydere kan derfor ikke sætte tredjeparts cookies derigennem. Du kan læse mere om Google Admanager og fravælge cookies her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Intercom
Intercom anvendes på vores hjemmesider som en chat-funktion, der gør det lettere for brugeren at komme i kontakt med os. Der anvendes cookies fra Intercom med det formål at kunne genkende brugeren, hvis brugeren er logget ind, og for at kunne se, hvad brugeren tidligere har skrevet til os. Disse informationer deles ikke med andre.​​​​​ Læs mere her: https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy

Visning af indhold fra sociale netværk
Teknologiens Mediehus benytter widgets fra sociale tjenester til at vise indhold fra disse netværk som en del af det redaktionelle indhold, når det er relevant. Disse widgets vil i nogle tilfælde også sætte egne cookies i selve visningen. De sociale netværk vi benytter er: Facebook, Instagram, SoundCloud, Twitter, Vimeo og YouTube.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Udviklingen af teknologien betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

Dataansvarlig:
Teknologiens Mediehus
Kalvebod Brygge 31-33
1560 København V
Telefon: 33 26 53 00
Mail: websupport@ing.dk