Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Søren Wium-Andersen

Søren Wium-Andersen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://ing.dk/mit/0/kommentarer?token=SdXuNsSCLseZSeg20rnL_IR6pqwN8-SFlqdJgxCzM4Q

Kommentarer

En forringet jordkvalitet holdes fortsat skjult

Det kan næppe undre, at en fjerdedel af vandløbene indeholder for meget zink, når 27% af den gylle, der udkøres på landbrugsarealet, indeholder så meget zink eller kobber, at gyllen burde være kørt direkte på en kontrolleret losseplads ifølge en DCE rapport om emnet! Det, der undrer mig, er, at m...

25. apr 2018 11:12Hvert fjerde danske vandløb har for meget zink, og det meste kommer fra svinegylle

Hvilken værdi har ISO normer og akkrediteringer?

På ALS hjemmeside kan jeg læse: ”ALS er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025” Hvorfor er fejlene ikke blevet opdaget af akkrediterings instituttet? Hvilken værdi har ISO normer og akkrediteringer?

4. mar 2018 10:55Miljøstyrelsen overvejer at kræve erstatning for fejlramte vandprøver

Biomasse fra skoven øger CO2 mængden

I artiklen kan jeg læse: ”I 2016 udgjorde biomasse 55 pct. af den vedvarende energi, som forsyner danske forbrugere, og biomassen har dermed erstattet en god portion kul og olie samt reduceret den danske CO2-udledning.” Hvorfor diskuteres det ikke, at EU i en VVM analyse direkte skriver, at afbræ...

12. jan 2018 12:02Danmark er dybt afhængigt af træpiller, flis og brænde

Dansk Energi forholder sig ikke til EU's VVM analyse

Dansk Energi forholder sig ikke til EU's VVM analyse om bioenergi Dansk Energi bør læse side 103 i den EU VVM analyse om ”Sustainability of Bioenergy”, som Jacob Sørensen henviser til. Dansk Energi bør også tænke på, at de certificeringsordninger, der henvises til, ikke tager hensyn til biod...

15. nov 2017 14:39Replik: Biomasse er godt for klimaet – også i København

EU analyse af biomasses CO2 neutralitet

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fil... På ovennævnte adresse præsenterede EU-Kommissionen den 30.11.2016 en miljøkonsekvensanalyse om bæredygtigheden af biomasse. I Annex 7, er der en gennemgang af fordele og ulemper ved afbrænding af træ, baseret på en gennemgang af litteraturen. Her kan...

26. feb 2017 17:03Rapport: Afbrænding af træpiller er en 'katastrofe' for den globale opvarmning

Zink svar i Folketinget vedrørende DANMAP´s tal

På nedenstående adresse, kan man læse hvad miljøministeren lod Per Henriksen, Fødevarestyrelsen og Bager, DTU´s Fødevareinstitut svare Folketinget den 20. december 2016 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/MOF/...

15. feb 2017 9:34DTU: Zink-opgørelse for dårligt valideret, til at vi kan stole på den

Uafhængig klageinstans for lovsovertrædelser af Skovloven

Gribskov er udlagt som habitatområde såvel som et fuglebeskyttelsesområde og er desuden et Natura2000 område. En af udpegningsarterne er Sortspætten. Alligevel fældede Naturstyrelsen ikke mindre end to redetræer for Sortspætten for et par måneder siden. Dette på trods af, at Sortspættens redetræe...

17. jun 2015 14:07Forsker: EU-plan for at redde arterne er uambitiøs og helt til grin

Landbrugsindustriens kobberforbrug

Svar til @Jan Damgaard, der skriver: ”Som mine links viser, findes målingerne skam, men det fremgik ikke af de artikler der påstod at grænseværdierne blev overskredet. Denne påstand underbygges ikke af Søren Wium-Andersen's artikler, hvilket bør påpeges. Men virkeligheden fornægtes åbenbart ...

29. maj 2014 13:56Professor: Metaller i svinefoder gør bakterier resistente

Rettelse af link

Der var desværre kommet et punktum for meget med i det sidste link i min kommentar. Det korrekte link til mit notat fra 17. september 2012 er: "Notat om kobber fra svineindustrien": http://aktuelnaturvidenskab.dk/nyeste-numr...

28. maj 2014 14:26Professor: Metaller i svinefoder gør bakterier resistente

Hverken får eller kaniner tåler kobber i større mængder

Det er ikke kun får, der er følsomme overfor kobber, det er kaniner også. Derfor er det naturligt at stille spørgsmålet om råvildt, der har en lignende fordøjelsessystem som fåret, er følsomt overfor kobber? Og haren, der har et lignende fordøjelsessystem som kaninen, også er følsom overfor kobbe...

28. maj 2014 10:18Professor: Metaller i svinefoder gør bakterier resistente