Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.

Victor Eremita

Victor Eremita

Kommentarer

Risikoen kan desværre vise sig stor.

Efter intern påvisning af et bevidst samlet milliard-spild i diverse projekter i en Særlig Offentlig Virksomhed (SOV) og et forslag om ekstern revision af større projekter, blev det først til bortvisning og derefter tvungen fratrædelsesaftale. Der blev aldrig stillet spørgsmålstegn ved korrekthed...

2. nov 2018 15:17Leder: Vi har brug for flere aktivistiske eksperter

Risiko for kabelfejl medtaget?

Ud fra andre store kabelprojekter er der i størrelsesordnen 10-20 % risiko for alvorlige kabelfejl (som på Nordbalt, Kontek, landdelen af Horns Rev 2, sødelen af Anholt m.fl.). Det er ret stor risiko, som forhåbentlig er medtaget i Viking Link forbindelsens samfundsøkonomi. Er CO2 tilgangen ved ...

15. okt 2018 13:44Minister fandt pludselig gammel beregning: Nu øger 11 milliarder kroner dyrt kabel alligevel CO2-udslippet

For sjov eller på egentlig markedbaserede forudsætninger?

Hidtil har netselskaberne, som med argumentet "vi er gode til at grave" tabt 10 mia. kr. (link) på at kaste elforbrugernes penge ud i et forretningsområde selskaberne tydeligvis intet aner om. Vil de brugerejede selskaber nu, efter de mange dårlige erfaringer, fortsætte med at spilde, eller i de...

4. okt 2018 13:11Energiselskaber poster knap 5 mia. i fibernet på Sjælland og Østjylland

Re: Return of Investment

Det er korrekt. En udfordring i et så stort projekt som dette er at der er investeret en hel masse politisk prestige både fra Christiansborgs side og i det offentlige Energinet.dk, som ikke er en del af statsbudgettet og derfor ikke er underlagt nær den samme politiske og samfundsøkonomiske bevå...

25. maj 2018 13:25Energiministeren overvejer alligevel at grave jyske kabler ned

Kopier elcertifikatsystem fra Norge og Sverige

Man kan håbe at vi i Danmark langt om længe kopierer det teknologi-neutrale norsk-svenske elcertifikat-system, der hidtil har givet dobbelt så meget VE per støttekrone. Og vi er vel alle enige om at vi ønsker mest mulig VE for pengene. Endnu en fordel ved systemet er at man på forhånd bestemmer ...

26. sep 2017 18:07Opposition i oprør: Ny aftale giver færre vindmøller og solceller i Danmark

Et skridt i den rigtige retning

Den længe ventede analyse af en optimal indretning af energiafgifterne er et skridt i den rigtige retning, men: • Biomasse er ikke ubetinget en vedvarende energiform og bør derfor ikke være afgiftsfri • Nogle VE-former (vindkraft og lige snart solceller) kan allerede i dag fritages fra støtte, da...

6. sep 2017 14:04 Energiprofessor roser afgiftsanalyse - men der mangler noget

Re: Teknologineutral ingen mening uden fri konkurrence

Kære Hilbert: For seks år siden var jeg på en mindre dansk vindkonference, hvor vind-udviklerne selv sagde at nye landvindmøller opstillet på et nogenlunde vindrigt sted kunne producere strøm for 20-25 øre/kWh inklusive afkast til investor mm. Ellers er jeg enig med dig i at landvind er den pt. ...

29. jun 2017 14:31Regeringen vil lade sol og vind slås på markedsvilkår

Teknologineutralitet giver mere CO2-reduktion per støtte-krone

Det er positivt at Danmark nu vil lade de forskellige VE-teknologier konkurrere mod hinanden. Dette er sket i Norge og Sverige de seneste ti år med resultatet at man har fået omkring dobbelt så stor CO2-reduktion per støtte-krone. Link til forklaring af elcertifikaterne. Landbaserede vindmøller ...

29. jun 2017 13:32Regeringen vil lade sol og vind slås på markedsvilkår

Omlæg støtten fra VE-produktion og læg den på forskning i stedet

Landbaserede vindmøller kan i dag opstilles og drives med udmærket økonomi uden støtte. Indenfor et år eller tre vil solceller også kunne klare sig helt uden direkte og indirekte støtte. Derfor foreslår jeg at man med det samme flytter den årlige mia.-støtte fra VE-produktion over til forskning ...

21. jun 2017 17:17DI og CO-industri: Øg forskningsbevillingerne med 9 mia. kr. - og sats markant på teknisk forskning

Batteri-tog i stedet for dele af elektrificeringen?

Tyskland har fra næste år bestilt 200 batteri-tog fra Bombardier. Der er vel at mærke tale om en videreudvikling af en velbeprøvet model (nej tak til en ny IC4 affære), der nu fås til ren batteridrift med en kapacitet på op til 300 km. (Link til Ingeniørens artikel) Elektrificeringen af Lundersk...

14. jun 2017 15:53Få en direkte linje til transportministeren