Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Flemming Pedersen

Flemming Pedersen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://ing.dk/mit/0/kommentarer?token=SdXuNsSCLseZSeg20rnL_IR6pqwN8-SFlqdJgxCzM4Q

Kommentarer

Hvor kommer næringstofferne fra?

Målingerne viser, hvor meget nitrat og fosfor der er i vandløbene. Men de fortællerikke, hvor meget der kommer fra landbruget, og hvor meget der kommer fra naturen og kloakkerne.

28. jun 2017 11:06Esben Lunde skal forklare vandprøve-fadæse

Nitrat er ilt

Nitrat er ilt. Og man får selvfølgelig ikke iltsvind, hvis der kommer mere ilt i vandløb og fjorde.

22. dec 2015 17:10Ny landbrugsplan: Danske fjorde får 40 pct. mere kvælstof end de kan tåle

Kræftens bekæmpelse

Glyphosat bruges ikke på planter, der bruges til menneskeføde, derfor kan de ikke være årsagen til kræft.

3. dec 2015 11:59Kræftens Bekæmpelse-forsker protesterer mod frikendelse af glyphosat

Forfejlet naturpolitik

I Danmark har vi mere interesseret os for at frede microbiotoper end på naturen. Blå blok gik til valg på at lægge 20% af statsskovene til naturskove uden fældning og nyplantning. Det vil give nogle større arealer med natur og plads til naturlig afgræsning af skovens dyr. Det vil være markant be...

20. jul 2015 13:42Danmarks mest værdifulde natur får lov at forfalde

Kolonier

Der er en stigende tendens til, at man betragter alt, hvad der ligger udenfor byskiltene, som en slags koloni, som man kan behandle efter forgodtbefindende.

2. nov 2012 12:29Kommuner skal kunne opkøbe vindmøllenaboer

Hvem sagde miljølov?

Fødevareministeren begrunder randzonerne med miljøhensyn som er krævet af EU. Der er bare aldring nogen der har undersøgt om landbruget i det hele taget udleder flere næringsstoffer end naturen. Men oven i de miljømæssige krav er der der lagt en masse yderligere indskrænkninger i landmandens rett...

19. jul 2012 12:20Landbrugsorganisation opfordrer til boykot af ny miljølov

Administration

Den eneste grund til at indføre en betalingsring er, at det nu er muligt at gennemføre den. Lad dog København selv betale for at løse deres problemer. Hvis de ikke kan det, så må butikker, virksomheder og institutioner flytte derhen hvor befolkningen kan komme på korteste tid. Vi har ikke behov f...

20. feb 2012 11:49Enige trafikforskere: Vi skal gøre noget ved trængslen

Uundværlige

Når landmændene ikke vil nedsætte forbruget trods højere afgifter, skyldes det, at man ikke kan skabe afgrøder af tilstrækkelig høj kvalitet uden brug af pesticider.

5. jan 2012 12:34Pesticidafgift får kun hver anden landmand til at mindske forbruget

Staten

Jeg arbejder for staten med at bekæmpe ukrudt uden brug af sprøjtemidler. Jeg bruger derfor meget store mængder af olie til ukrudtsbekæmpelsen. Det stemmer ikke overens med Danmarks mål om at nedbringe CO2-udledningen. Der hvor jeg ikke kan komme til med maskinen, må jeg bruge håndkraft hvilket e...

2. jan 2012 11:25Pesticidforbruget stiger fortsat markant i landbruget

Beton og asfalt

Danmark er blevet brolagt med beton og asfalt. Det betyder at vandet ikke kan sive ned i jorden, som det kan på landbrugsjorden og i naturen, men skal ledes hurtigere væk. Derfor kræves større og breddere vandløb for at lede nedbøren væk. Den øgede interesse for afvanding skyldes nok mere oversvø...

2. sep 2011 3:47Niras-ekspert: Politikerne panikker over oversvømmede marker