Bent Løschenkohl

Bent Løschenkohls billede

Kommentarer

Tilgængelighed

At der er fosfor i jorden betyder ikke, at det er tilgængeligt for planter.

16. mar 2017 11:21 GRAFIK: Fire veje til et mindre forbrug af fosfor

Haveskur

Haveskuret er vigtigt, så har du et sted, hvor du kan hente tagsten med samme patina som huset - hvis det bliver nødvendigt.

16. mar 2017 7:42 Tagsten

Gåde

Måske fordi det koster penge....

12. mar 2017 17:10 Forskere genåbner kritiseret rottestudie

Plantevækst på Mars

Umiddelbart får man det indtryk, at der kan dyrkes kartofler på Mars. Er der ikke frost om natten på Mars? Indstrålingen på ækvator af Mars svarer til det nordlige Grønland om sommeren, blot med den forskel, at på Grønland er der 24 timer dag, på Mars 12 timer. "Det indeholder velkendte næringss...

10. mar 2017 8:04 Kartofler kan nok sagtens gro på Mars

Mere end eet kredsløb

Der er mere end eet kredsløb i skoven, den rådnende biomasse i skovbunden er ikke kun et kulstofkredsløb, men der frigives også gødning til næste generation skov. Hvis der ryddes helt op får man ikke den tilvækst, og dermed CO2-binding, som man regner med.

4. mar 2017 8:04 Leder: Lyt til vismænd og forskere – vi skal ikke brænde mere træ af

Sterile forhold

Ifølge teksten til det første billede dyrkes plantene under sterile forhold - det tvivler jeg stærkt på. Mike: Har du PAR målinger af lamperne? Jeg kan se, at nogle lamper har UV med - hvad godt gør det planter?

22. feb 2017 17:11 Den vertikale farm: Landbrug uden jord og naturligt sollys

Hvis du vil længere ned end

Son-T bruges nu primært om natten i gartnerier, strømmen er billig. Selve investeringen i lysanlæg er underordnet, driftomkostningerne til strøm er så store, at investeringen drukner. Planter dyrket i vand har færre rødder og udvikler ikke rodhår, men derfor skal der alligevel være plads til top...

21. feb 2017 8:05 Fremtidens mad spirer i storbyens landbrug

Du skal regne..

Jeg kan godt regne en lille smule... Planteafstanden for Iceberg salat er 30 x 30 cm, altså 10 pr. kvadratmeter. Tættere plantning vil give problemer med gråskimmel. 100 Watt lys pr. kvadratmeter gælder for Son-T lamper, men er da langt over målet for LED. Og nitratindholdet i salat er mere et...

20. feb 2017 9:13 Fremtidens mad spirer i storbyens landbrug

Effektivitet

Effektiviteten af fotosyntese er ca. 0,1% i sollys. Fotosyntesen bruger kun det blå og røde lys, PAR, photosynthetic active radiation, og PAR måles i fotoner, så det er lidt vanskeligt at beregne effektivitet under LED. Det kræver tilpasset lysmåler og måling af fotosyntesen via klorofyl fluoresc...

19. feb 2017 21:34 Fremtidens mad spirer i storbyens landbrug

Revne

Hvad kan lave en så lang revne i et skib? Jeg formoder, at en sten vil blive revet løs fra bunden og rulle under skibet, med mindre det er en meget stor sten.

18. feb 2017 13:57 Vanskeligt at rydde olie efter grundstødning ved Fyn