Niels Hansen

Niels Hansens billede

Kommentarer

Re: Bodegaforskning.

Der er 4.000.000 Km2 skov i USA eller 400 mio Ha. I dag er der en tilvækst på omkring 60 mio m3 årligt i de amerikanske skove, eller en gennemsnitlig tilvækst i de amerikanske skove på 0,15 m3/ha/år. Ved et oplandsareal på 2,2 mio ha til Ahoskie pillefabrikken i North Carolina se http://xqw.dk/C...

29. mar 2017 0:15 Biobrændsel: Er Danmarks største vedvarende energikilde grøn eller sort?

Re: Bodegaforskning.

Karsten og andre! Skulle vi ikke bare konstatere at den overskovning som i dag sker i Øst USA når der produceres træpiller til Europa og til danske kraftvarmeværker, at så øges co2 indholdet i atmosfæren markant i forhold til kuldrift som er tilfældet til de Amerikanske skove igen 'kommet si...

28. mar 2017 21:21 Biobrændsel: Er Danmarks største vedvarende energikilde grøn eller sort?

Re: Bodegaforskning.

Fortalere for at biomasse er co2-neutral må erkende, at det er biomasse kun, hvis skovens massevolumen ikke reduceres. Og Tyskland som Europa's så absolut største 'skovnation'. Landet har en årlig tilvækst i skovene på 75 mio m3 eller hvad der svarer til 150 Twh energi. Det samle...

28. mar 2017 19:09 Biobrændsel: Er Danmarks største vedvarende energikilde grøn eller sort?

Re: Jamen jamen lad os da

Under alle omstændigheder betyder aftalen en kraftig investering i boreudstyr, en investering der i sidste instans skal finansieres af befolkningen men i stedet kunne bruges til hurtigere implementering (eller genstart) af produktionskapacitet, lagring, distribution, energibesparelser eller oml...

28. mar 2017 15:45 Professor: Danmark kan fint klare sig uden nordsøolie

Re: Teknologien er her allerede -

@Dan Brint til biler det kan aldrig blive en mulighed, af de grunde du nævner. Biogaspotientale er 81 Pj se http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocu... og det kan Per Møller's teknologi via Brint og metanisering altså øge med en faktor 0,5 så det samlede bio/syngaspotientale er 120 PJ. ...

27. mar 2017 20:21 Professor: Danmark kan fint klare sig uden nordsøolie

Re: Teknologien er her allerede -

Du skriver også at hvis bare i kunne få adgang til billig el, underforstået slippe for at betale transport, afgifter og PSO, som alle andre elkunder betaler, ja så ville det være en økonomi i brint. Jeg er ikke modstander af brint, men hvorfor skal brint have fortrin frem for andre bæredygtig...

27. mar 2017 0:30 Professor: Danmark kan fint klare sig uden nordsøolie

Re: Til Niels Hansen

400% produktionskapacitet: 89,1% af årets timer har overskud 100 % el-forbrug er 33 Twh/år og hvis ellers kapacitet og produktionsmængde er det samme, så vil 400 % afsætte noget med 100 Twh/år ud over el-forbruget. I dag aftager transport 60 Twh, men reelt tabes 2/3 af energien i den då...

26. mar 2017 22:34 Professor: Danmark kan fint klare sig uden nordsøolie

Re: Ny investering i fossil energi er spild af penge

x Der hentes for 5 mia årligt i nordsøen af gas. Det koster at drive anlægget, staten skal have en afgift, og nu vil man til at investere 30 mia i renovering af feltet. Det kan meget vel ende som en underskudsforretning.

26. mar 2017 19:04 Professor: Danmark kan fint klare sig uden nordsøolie

Re: Til Niels Hansen

@Per Og tak for et rigtig godt svar! Jeg mener faktisk at A380'eren kan indeholde over 300.000 l brændstof som jeg sætter til 10 kwh/l som jeg mener i dag koster 2 kr/l efter et kvalificeret gæt. Jeg deltog i en temadag for vel 3 år siden på Lemvig biogasanlæg om jeres nye metaniseringsan...

26. mar 2017 17:57 Professor: Danmark kan fint klare sig uden nordsøolie

Re: Teknologien er her allerede -

vis denne teknologi kommer i spil vil det være meget store biogas ressourcer til stede og koblet effektiv med brint produceret via vindkraft er det absolut muligt at komme fri af fossilt brændstof. Andre typer brændstof såsom diesel eller flybrændstof fra biogas har vi allerede taget skridt til...

26. mar 2017 14:13 Professor: Danmark kan fint klare sig uden nordsøolie