Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Peder Størup

Peder Størup

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://ing.dk/mit/0/kommentarer?token=SdXuNsSCLseZSeg20rnL_IR6pqwN8-SFlqdJgxCzM4Q

Kommentarer

Claus Felby du skriver:

Claus Felby du skriver: "Du kommer aldrig til at "flyde" med dødt ved, medmindre det hele ramler sammen i en orkan. Også det døde ved nedbrydes. I de seneste 100 år har der aldrig været så meget dødt ved i skovene som der er nu, og mængden er stigende. De pressede naturtyper som du refererer til ...

10. maj 2018 9:22Biomasse i danske kraftværker leverer ikke altid CO2-neutral el og varme

Re: Træ opbygges af CO2 og vand

Mads Hovmann: Mig bekendt er gennemsnittet 7 m3 per ha - det kan man vist ikke ligefrem kalde at "flyde med træ". Tilstanden for de danske skove er samlet set 100 % ugunstig, og en af årsagerne er fraværet af gamle træer og dødt ved, i naturlige mængder og selvfølgelig tilplantning. http://d...

8. maj 2018 8:11Biomasse i danske kraftværker leverer ikke altid CO2-neutral el og varme

Konsekvenserne for biodiversiteten er alvorligere

Det er selvfølgelig uheldigt, hvis det ikke er neutralt, men det er nu ikke en overraskelse at der er problemer. Mere alvorligt er det, hvilke konsekvenser det har for biodiversiteten. Gamle træer og dødt ved er afgørende for mange arter - det kan man ikke kompenser for, med nok så meget genplant...

7. maj 2018 15:05Biomasse i danske kraftværker leverer ikke altid CO2-neutral el og varme

Miljøet får det bedre, men naturtilstanden er i frit fald

Det er et godt eksempel på, at naturen ikke nødvendigvis får det bedre af at miljøet er i bedring. Faktisk har Danmarks natur aldrig været i en værre tilstand end nu - der er lyspunkter, men det er primært knytte til måden der drives jagt på, eks. at rovfugle ikke længere bekæmpes. Under sammenf...

21. jan 2017 16:57Leder: Vi FÅR faktisk ryddet op efter årtiers miljøsvineri

Re: Manglende data om forandringer i det danske landskab

"Nu kan et areal græs producere enten 3000 fe eller 6500 fe, det eneste der skal til er at omlægge en forsømt græsmark til en ny græsmark" Der rammer du, måske lidt utilsigtet et af sømmene Jan C Damgaard - for der er nemlig en markant forskel på et "forsømt" landbrugsareal med græssende dyr, li...

16. jan 2017 11:51Nye kvælstoftal udfordrer Venstre-regeringens landbrugspakke

Re: Manglende data om forandringer i det danske landskab

Jan C Damgaard "Nu er der ikke umiddelbar sammenhæng mellem produktion og areal"........... Jo det vil jeg mene der er. Langt de fleste animalske bedrifter har for brug for areal til gyllen, og dertil har de brug for foder til dyrene - det er også derfor at man ofte ser, et meget markant biotop...

15. jan 2017 9:12Nye kvælstoftal udfordrer Venstre-regeringens landbrugspakke

Manglende data om forandringer i det danske landskab

Jan C Damgaard - nej, dine link fortæller desværre ikke det savnede, for de ved det reelt ikke da det ikke undersøges. Ret beset, så er man dygtige til at gøre op hvad der kommer af ny natur, da det jo ofte er en følge af tilskud, men ingen følger med i hvad der forsvinder. Det helt centrale i m...

13. jan 2017 15:52Nye kvælstoftal udfordrer Venstre-regeringens landbrugspakke

Manglende data om forandringer i det danske landskab

Det er en forudsætning for Landbrugspakkens positive miljøresultater i forhold til baselineopgørelsen, at et væsentligt areal årligt går fra produktionsarealer til bl.a. byer og veje. Men det er en helt åbenlys svaghed ved beregningerne, at der mangler data, som viser, om det intensivt drevne are...

13. jan 2017 10:47Nye kvælstoftal udfordrer Venstre-regeringens landbrugspakke

Re: Flere afledte effekter

Kim, min pointe var også bare at gøre opmærksom på at der ikke kun er positiv afledt effekter af biogas, og en af dem er at det understøtte en produktion som påvirker naturen negativt. I en samfundsøkonomisk tilgang - så kunne det da være interessant, om pengene ikke kunne bruges bedre, eks. på ...

4. dec 2016 9:57Nedskrivning af biogas belaster Danmarks klimaregnskab

Re: Flere afledte effekter

Når du nu kommer ind på afledte effekter, så kunne man også nævne at gylle jo ikke kommer ud af ingenting, og den foder dyrene skal have betyder at en meget stort areal er under intensivdrift, hvilket presser naturen på plads. I den sammenhæng bør det bemærkes, at 39 % af arterne og 90 % af natur...

4. dec 2016 9:03Nedskrivning af biogas belaster Danmarks klimaregnskab