Anders Jakobsen

Anders Jakobsens billede

Kommentarer

Re: Middelhavet

Det er mange gange blevet foreslået at løse problemet med varierende produktion fra vind med et "Super Grid" der forbinder Europa på kryds og tværs med HVDC. Hvis man bruger de tal Erik Koldby er kommet med, så vil det koste ca. 16 milliarder per GW fra det nordlige middelhav til den danske g...

15. jan 2017 13:39 Spørg Scientariet: Kan vi udnytte vandkraft fra Grønland?

Re: "Problemets" omfang

Der er ikke noget formål i at øge muligheden for udveksling. Nordmændene har flere gangefortalt at deres net ikke er i stand til modtage så meget strøm,som vores Skagerak forbindelser kan bære. Det er ikke nogen god forretning for dem , at lave et kraftigere net i Norge. Jeg fik åbenbart ...

30. dec 2016 20:34 Negative elpriser: Usædvanligt længe fik vi penge for at bruge julestrøm

Re: Jeg forstår stadig ikke

Der er allerede lavet elkedler på de større kraftvarmeværker, som varmer fjernvarmevand op i store tanke. Langt bedre løsning end "Methanværker". Men stadig ingen grund til at forsøge at opnå total fravær af negative priser. Elpatroner er en god idé hvis perioder med lave elpriser i sig s...

28. dec 2016 19:18 Negative elpriser: Usædvanligt længe fik vi penge for at bruge julestrøm

"Problemets" omfang

I det hele taget kan vi se væk fra negative priser som et seriøst problem. HVIS det reelt havde været et seriøst problem, så tager det blot et hurtigt kig på Nordpoolpriserne at finde en nem løsning. Sydnorges priser var i de dage på et ganske normal niveau med 28 øre, så udvid muligheden for ud...

28. dec 2016 19:14 Negative elpriser: Usædvanligt længe fik vi penge for at bruge julestrøm

Re: Jeg forstår stadig ikke

at man ikke brænder den overskydende strøm af i metanværker opført til formålet, for så at blæse det ned i naturgasnettet. Selvom virkningsgraden er pivringe, så må det stadig give god mening, da gassen kan opbevares og transporteres i det allerede eksisterende net. Hvis disse "methanvær...

28. dec 2016 19:03 Negative elpriser: Usædvanligt længe fik vi penge for at bruge julestrøm

Uheldig overskrift

Som flere har været inde på så er overskriften lidt uheldig, da antallet af cykler, selv aktive cykler selvfølgelig overgår antallet af biler i København. Men helt præcist er der endnu ikke nogen der har været: Det er en sammenligning af antallet af cykler og biler der OVERSKRIDER grænsen til "b...

3. dec 2016 12:36 Der er nu flere cykler end biler i København

Re: Eleffektivitet vs energieffektivtet

Det skyldes jo udelukkende at der er lagt 90 øre/kWh i elafgift på el, hvilket svare til lidt over 50 % af prisen før moms... På benzin og diesel er der "kun" lagt omkring 25 % afgift på prisen før moms... Det har intet med de 22-25 øre/kWh PSO der går til at udskifte den forurenende produktion...

19. nov 2016 13:29 Kronik: Omlægning af PSO er statstilskud til elproduktion

Re: Eleffektivitet vs energieffektivtet

Fint nok at du har nogle teoretiske teorier, men du må gerne bevise dem, hvis du har mulighed... Hvad er det for en pris der er steget pga. mere VE og PSO? Igen, jeg taler om den MARGINALE pris som er det relevante hvis vi ønsker mere vedvarende energi i elsystemet og at det skal være for...

19. nov 2016 12:42 Kronik: Omlægning af PSO er statstilskud til elproduktion

Re: Eleffektivitet vs energieffektivtet

Igen, det er ikke sådan virkeligheden ser ud... Prisen for strøm på Nordpol + PSO er ikke steget i takt med at der er kommet mere VE, den har stort set været konstant... Og igen, prisen på el er påvirket af en masse faktorer andet end udbygningen af dansk vedvarende energi. At prisen de s...

19. nov 2016 12:37 Kronik: Omlægning af PSO er statstilskud til elproduktion

Re: "Danmark er det eneste af de

Hej Karl Vogt-Nielsen. Hvordan har I det med at jo højere klimavenlig elproduktion vi opnår, jo mere skal forbrugeren betale for denne mere klimavenlige energiform end for alternativerne? Eller sagt på en anden måde: Jo mere klimavenlig strøm fornuftige partier får forhandlet igennem, jo højere...

19. nov 2016 11:43 Kronik: Omlægning af PSO er statstilskud til elproduktion