Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.

Flemming Ulbjerg

Flemming Ulbjerg

Kommentarer

Re: Overskudseffekt?

Da vi næsten altid har strøm af den rigtige frekvens og spænding, så må det mere være prisen der afgør om der er "overskud" eller "underskud", for nettet er altså i balance. Svend. Du har helt ret. Det er sjældent vi har, hvad vi med rette kan kalde overskud. Efter min opfattelse sker det...

18. nov 2018 21:56Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål

Re: Strømpris

Du skal ikke lagre blot for at få energien brugt. Du skal lagre for også at have varme i de perioder, hvor der mangler energi (eller hvor energien er så dyr eller forurenende, at du helst vil undgå at bruge den). det er en så stor selvfølge, at jeg mente det var overflødigt at nævne

18. nov 2018 11:11Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål

Re: Strømpris

Det er vi overhovedet ikke uenige om. Men hvad er relevansen i forhold til mit udsagn? Det vil udskyde og reducere behovet for lagring af el. Det sker fordi mængden af el fra ve kan øges uden at måtte standse profuktionen i vindrige perioder. Det medfører en øget mængde ve el ved svager...

18. nov 2018 11:10Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål

Re: Strømpris

Et behov for lagring af el opstår ikke på grund af overproduktion på nogle tidspunkter. Langt henad vejen kan en overskydende produktion anvendes til varme, hvor lagring er væsentligt billigere end lagring af el.

18. nov 2018 7:50Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål

Re: Strømpris

og mindre behov for backup i de enkelte lande... og mindre behov for dyr lagring af el.

17. nov 2018 19:57Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål

Re: Strømpris

Producenten får det samme Øget efterspørgsel fører til øget elproduktion i DK og dermed øget indjening til elproducenterne. Elpriserne falder marginalt i UK, til glæde for forbrugerne der.

17. nov 2018 18:56Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål

Re: Strømpris

Der foreligger vist heller ikke noget om, at møllejerne selv må betale de 11 milliader kroner et kabel til England beregnes at koste, eller ledningen fra ca. Lemvig til grænsen. SØREN Din manglende indsigt slår til igen. Eller ved du bedre? Tror mest på det sidste. Et sådant kabel finan...

17. nov 2018 14:47Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål

Re: Monopolselskab

Men jeg undrer mig stadig over at skulle betale over 1,75 kr/kWh når den når den nordiske systempris kun er 32 øre/kWh. Søren. Med din indsigt, burde det jo ikke være verdens sværeste opgave at se hvordan din elpris er sammensat. vel. ?

16. nov 2018 14:50Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål

Re: Monopolselskab

Men man kunne jo så sige til vindmøllebyggerne, at de da må bygge så mange vindmøller, de har lyst til, men at de selv må sørge for at afsætte strømmen uden nogen for regulering og tilskud og det er også det der er tilbudt på de allerseneste projekter. Mission completed. Og god weekend.

16. nov 2018 14:36Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål

Re: Elregning

Eller tør man slutte, at Flemming Ulbjerg har diskvalificeret sig selv ved at afsløre, at du åbenbart ikke er bekendt med begreberne afskrivning og forrentning? Søren. Mon du er den rette til at vurdere det. ? Prøv en gang til at læse det jeg skrev.! Bøjet i neon. Flere vindmøller kræver ...

16. nov 2018 12:22Overskudsstrøm fra danske vindmøller kan lagres i stål