Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.

Michael Søgaard Jørgensen

Michael Søgaard Jørgensen

Kommentarer

Der ER 75% foderareal...Re: Naturli' forretningspotientale.

Kære Per A Hansen: Ifht vores diskussion om husdyrfoder og landbrugsarealets anvendelse, så skrev jeg at en stor del af det danske landbrugsareal anvendes til foderproduktion, hvilket du (vist) satte spørgsmålstegn ved. Her er et citat fra "Fakta om erhvervet 2017" fra Landbrug & Fødevarer s. 28...

5. maj 2018 6:57Mindre kød og mere grønt som del af cirkulær økonomi strategi for fødevarer

Mindre kød...

Kære Per Mit hovedargument er mindre kød ud fra at der mindre ressourceforbrugende alternative fødevarer i form af frilandsgrønsager. I øvrigt så har Danish Crown selv opgjort at langt størstedelen af klimabelastningen fra 1 kg svinekød solgt i UK er fra selve foderproduktionen, dernæst fra stal...

30. apr 2018 10:45Mindre kød og mere grønt som del af cirkulær økonomi strategi for fødevarer

Cirkulær økonomi som forvirrende koncept......

Når forskellige former for deleøkonomi ofte omtales som en af strategierne inden for cirkulær økonomi, skyldes det bl.a. at man betragter udlejningsordninger m.m. som et cirkulært flow, når en bil, et værktøj e.l. leveres tilbage efter endt brug. Desuden fremhæves deleøkonomi som en mulighed for...

14. jan 2018 10:59Er deleøkonomi cirkulær økonomi?

Vognmænd + borgerlige partier lobbyer

Det er snarere vognmandsbranchens manglende villighed til at gøre noget og borgerlige politikeres beskyttelse af et konkurrenceudsat erhverv, som betyder en LANGTRUKKEN og absolut IKKE FOR HURTIG implelmentering. Den langtrukne implementering forsinker opsamling af driftserfaringer, så man kan ju...

22. feb 2013 8:58Kolde katalysatorer giver tårnhøj forurening fra busser og lastbiler

Upræcist hvad solcelleanlægget dækker

Det skrives i artiklen, at anlægget "leverer uden problemer de mellem 5.000 og 6.000 kWh, der skal til at dække ejendommens 21 lejligheders forbrug". Det er en upræcis eller usandsynlig beskrivelse. Det er ikke muligt at 21 lejligheder kun har et årligt el-forbrug på 5000-6000 kWh I LEJLIGHEDERNE...

14. okt 2012 11:0440 kvadratmeter solceller satte strøm til andelsboligforeningen

Nanosølv er fornuftigt at forbyde

Når Karen Ellemann siger at hun vil bruge rapporten til IKKE at forbyde produkter med nanosølv, så er det en forkert beslutning på et forkert grundlag. En del af den frygt der er knyttet til nanosølv handler ikke om direkte forbrugerkontakt, men om manglende nødvendighed af at bruge produkterne o...

25. aug 2011 17:11Ny rapport frikender - næsten - nanopartikler

Øv, nu igen!?

Disse erfaringer svarer meget til de rygter om problemer der har været fremme - f.eks. om at Rejsekortet skulle have problemer med at håndtere personer med månedskort. Man må endnu en gang tage sig til hovedet, hvis dette viser sig at være endnu et dansk IT-system med alvorlige problemer. Der er...

3. jun 2011 11:01Ombudsmand kræver redegørelse om rod i rejsekort

Skarp analyse

Skarp analyse Veltalt, Per Homann Det er en skarp analyse af tendensen til at ville privatisere og udlicitere og den manglende stabilitet det giver. Der er for meget ideologi og for lidt bæredygtig transport-politik i det forslag. Det er nok det sidste vi har brug for i en tid, hvor en stabil tog...

24. sep 2010 17:13Forsker om DSB-salg: »Jeg forstår slet ikke det forslag«

Cleantech giver ikke rent miljø

Med denne artikel understreges hvor lidt forebyggende og bæredygtig miljøtænkning cleantech-begrebet rummer. Begrebet er ikke egnet til at give en retning i den nuværende udfordring med omstilling til low-carbon samfund. Her er det udtryk for 'ren' end-of-pipe tænkning og dermed ikke g...

13. aug 2010 11:01Danmark kan spinde guld på oliesand

Gode råd i stedet for forvirring

Ingeniøren skulle hellere bruge 'krudtet' på at sprede ideer og viden om initiativer der sætter fokus på at vise hvordan man i et samfund som det danske både kan overholde kostrådene og spise på en spændende og sund måde. Dvs. på en måde hvor det ikke er hvidt franskbørd og hvide ris / ...

30. maj 2010 11:53Top-forskere rammer pæl gennem fedt-forskrækkelsen