Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Finn Langgaard

Finn Langgaard

Kommentarer

I denne diskussion er der alt

I denne diskussion er der alt for meget enten / eller. Skov optager CO2. Lader man den stå urørt, vil en væsentlig del af denne CO2 igen udledes til atmosfæren, mens en del vil blive gemt i form at humus - eller muld. Hvis al skov skal være urørt skov, skal der meget mere skov til end, hvis der t...

24. aug 2019 12:57Spørg Fagfolket: Er skovrejsning ikke blot at udskyde CO2-problemerne?

At genanvende plast er bare

At genanvende plast er bare for svært! Der er for mange typer, de er sat sammen, så de ikke kan skilles ad, de er farvet, så de efterfølgende kun kan bruges til sort plast, nogle typer kan slet ikke genanvendes - heller ikke i ren tilstand (melamin f.eks.), plast er limet sammen med metal eller a...

23. aug 2019 18:25Forkerte tal om genanvendelse af plast chokerer kommuner

Kommentarer til lederen dd.

Kommentarer til lederen dd. Udsortering af affald med henblik på genanvendelse er et vanskeligt emne, hvor man skal passe på med at lade idealismen få overhånd. I skriver i lederen, at Danmark i årevis har haltet bagefter med genanvendelsen – DET er en myte, som Miljøstyrelsen under Ida Auken fi...

23. aug 2019 18:08Kun 31 procent af københavnsk plastaffald bliver med sikkerhed genanvendt

Brug den sundefornuft - og

Brug den sundefornuft - og økonomien - til at vurdere om det er en god idé at udsortere til genanvendelse. En sådan vurdering vil klart vise, at det er en god idé at sortere til genanvendelse, når det gælder papir, pap, metal og glas, men IKKE plast. Jeg har i årevis forsøgt at komme igennem med ...

23. aug 2019 9:58Kun 31 procent af københavnsk plastaffald bliver med sikkerhed genanvendt

Problemet med dioxiner

Problemet med dioxiner stammer altså fra afbrænding af klorsalte! I barken på træer opsamles klorsalte, som har sin oprindelse i havvand, der i form af havgus blæses langt ind over land og sætter sig i barken. Ved af barkning af træ, kan man undgå forurening med dioxin. Affaldsforbrændingsanlæg r...

21. aug 2019 15:16Trods affalds-forbrænding: Brændeovne er langt de største dioxin-syndere

Er der en lystfisker imellem?

Er der en lystfisker imellem? Når man filetterer en fisk vil man typisk have mindre end halvdelen af fiskens vægt i filetterne. Resten er spild. Det samme gælder opskæring af træ! Jeg vil efterlyse den, som kan anvise plads til, at vi i Danmark kan opmagasinere ca. 3 mio m3 træ årligt - uden at d...

20. aug 2019 9:04Professorer: Danmarks afbrænding af træ er løbet løbsk

Skov optager CO2 når den gror

Skov optager CO2 når den gror. Hvis skov med en omdriftsalder på f.eks. 60 år, som er typisk for nåletræ, dyrkes normalt, vil man årligt afdrive (dvs. fælde alle træerne) på 1/60 af arealet. Og naturligvis genplante. I praksis vil det samlede skovareal have en middelalder på 30 år og den samlede ...

19. aug 2019 14:24Professorer: Danmarks afbrænding af træ er løbet løbsk

Det er bare en følge af, at

Det er bare en følge af, at amterne blev nedlagt og vedligeholdelsen fordelt på og overladt til de enkelte kommuner, der ikke nødvendigvis har et helhedssyn. Fuldstændig som det skete med den offentlige bustrafik. Og formentlig også med en betydelig økonomisk underdækning for kommunerne i forhold...

13. aug 2019 20:45Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser: Manglende klimasikring rammer nabokommunen

Det er da et kæmpe fremskridt

Det er da et kæmpe fremskridt, hvis de gasser, som nu er omdannet til 30 mio. liter etanol, ellers ville have været udledt til atmosfæren, men nu i stedet bruges som flybrændstof - uanset at det så udledes til atmosfæren i anden omgang. Rigtig meget af det vi opsamler / indsamler til genanvendels...

13. aug 2019 16:35Novo investerer en halv mia. kroner i gasspisende kaninbakterie

Mon ikke kødforskrækkelsen i

Mon ikke kødforskrækkelsen i nogen grad er populisme? Regnestykket for klimapåvirkning er så vanskeligt, at ingen rigtig kan overskue det, men en fordeling på energiindhold er vel ingen dårlig idé. Dog skal man så også huske, at der rundt om koen er skind, som bliver til sko, tasker, remme og and...

11. aug 2019 15:05Spørg Fagfolket: Er mælk ikke lige så klimabelastende som kød?