Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Rolf Czeskleba-Dupont

Rolf Czeskleba-Dupont

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://ing.dk/mit/0/kommentarer?token=SdXuNsSCLseZSeg20rnL_IR6pqwN8-SFlqdJgxCzM4Q

Kommentarer

ja, og intet er ændret i den 'nye' bekendtgørelse

Ang. regulering: ja, der måles ikke på skorstens-udgangen for dioxin, selvom dette er et krav til 100 m høje skorstene f.eks. fra affaldsforbrændingsanlæg. Måske skal vi bede EU-organer om at ændre på det (grænseværdien er indeholdt i et direktiv)?

14. feb 2018 16:38Apps og sensorer skal sikre brændeovnen en fremtid

syntese af dioxin i kolde anlægsdele?

Er der målt for dioxin i den udledte røg? Grænseværdien måles ab skorsten og bør ikke overskride 0,1 ng per m3. De store affaldsforbrændingsanlæg blev ombygget med aktiv-kul-filtre eller lignende og rensemassen sendes under jorden. Hvad sker der på en Hvam? Uanset forbrændingstemperaturen er høj ...

14. feb 2018 11:47Apps og sensorer skal sikre brændeovnen en fremtid

Udledningen er generelt nedadgående, - det er en fejl

desværre er det en statistisk brøler fra årene 2005 og 2007, at man dengang satte brændeforbruget helt i vejret, idet telefoninterviews med ca. 500 deltagere var vægtet forkert, hvad angår hhv. brændeovne og -kedler. Der var alt for mange kedler med i sampelet. Derfor røg det samlede tal for bræ...

20. jan 2018 14:28Brændeovne forurener fire gange mere, end de er godkendt til

om naturgas forsynede områder skal omfattes af forbud mod brug..

når man eliminerer brændeovn eller anden træfyring og erstatter den med ren methanfyring (CH4), falder CO2-emissionen næsten til det halve, som enhver måler på skorstenene kan registrere. Grunden til det er, at biomasse er ingen ren kulbrinte, men kulhydrat med nogle forureninger i forhold til de...

27. jan 2017 14:50Leder: Retten til at tænde ild er ude af trit med den moderne storby

#Lone Bech - en speciel følsomhed

Du spørger, om der findes en nærmere definition af en gruppe, hvis følsomhed over for brænderøg myndighederne ikke behøver at tage hensyn til. Det mener jeg ikke, der gør. Og jeg aner ikke, hvilken tekst i vejledningen Du tænker på. Men jeg ved, at der i kommunerne har dannet sig en myte om, at m...

22. jan 2017 21:37Derfor er brændeovnene i skudlinjen

# Lone Bech - sundhedsministerium ja, tak

Indlæggene fra sundhedsministriet f.eks. i Miljøstyrelsens nyligt vedtagne vejledning på brændeovnsområdet har hidtil kunnet holdes fagligt meget tynde, f.eks. med en stereotyp påstand om at indånding ikke spiller nogen rolle ved eksponering for dioxin - en gammel traver fra generalist-toksikolog...

22. jan 2017 18:44Derfor er brændeovnene i skudlinjen

#Petter - årstidsvariation

der er ved et parcelhus i Københavnsområdet blevet målt følgende med en Dylos: Årsgennemsnit: 12,2 partikler/cm3 Årstid Partikler/cm3 gennemsnit Sep Okt Nov 8,2 Dec Jan Feb 21,5 Mar Apr Maj 13,3 Jun Jul Aug 4,3. Se http://braenderoeg.dk/files/2014-08-28_LOB... Dette bekræfter tidligere målinger m...

22. jan 2017 18:34Derfor er brændeovnene i skudlinjen

Klimarådets kloge begrebsdannelse ang. træpiller

Klimarådet lancerede for et års tid siden begrebet 'gen-akkumuleringstid' for den tid der går fra afbrænding af biomasse med afgivelse af CO2 til atmosfæren til et tidspunkt, hvor man kan forestille sig at en tilsvarende mængde skulle være bundet i ny biomasse. Ved halm, som tidligere v...

29. nov 2016 11:21OVERBLIK: Den nye regerings ambitioner på energi- og klimaområdet

#Mads

ja, his det var menneskene folk ville hjælpe, så burde den 'human receptor' være i centrum for planlægningen. Det har planlægnings-specialister allerede for lang tid siden gjort opmærksom på. Men det er åbenbart for pinligt, at pludsleligt at skulle finde ud af, at forureningsniveauer i...

21. nov 2016 15:25Ny model viser, hvor brændeovne gør mest skade

det rene grønvask - grønt nationalregnskab siger noget andet

Danmarks Statistik: 'Grønt nationalregnskab opgør alle udslip fra dansk økonomi', herunder fra afbrænding af biomasse. Fortrængning af kul eller naturgas er kun chokoladesiden af de store omstillinger- i øvrigt forgyldt med CO2-kvotegevinster (efterhånden i milliardstørrelse). Det må de...

10. okt 2016 11:16Danske kraftværker sender kul på pension