Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.

Christian Nobel

Christian Nobel

Kommentarer

Re: varmepumper

Hvorfor må lillemor ikke længere strikke huer og uldstrømper til børnene ? Og hvad med mine gulerødder ? Lige her må jeg nu støtte op om Flemming, for det er slet ikke det jeg hører ham sige, men at hvis vi skal have en objektiv energiramme, uden forvrængningsfaktorer, så skal egenprodukt...

14. dec 2018 18:27Ugens debat: Er fjernvarme nu også fremtiden?

Re: varmepumper

Derfor er jeg da enig i at vi bør regne uen faktorer. Resultatet er stadigt det samme. Meget lavt ressourceforbrug med fjernvarme, sammenholdt med direkte elvarme i bygningerne. Mao, jeg hører dig sige du er enig i at bygningsreglementet skal forholde sig objektivt til varmetab, og ikke bas...

14. dec 2018 11:06Ugens debat: Er fjernvarme nu også fremtiden?

Re: varmepumper

Det giver et værk med de nævnte virkningsgrader, og hvor den producerede el, anvendes i en varmepumpe med COP på 3,5 på værket. Glemte lige. Det er jo fuldstændig utroværdigt og manipulerende at du bliver ved med at argumentere ud fra at det skulle være almindelig standard at der er etable...

14. dec 2018 10:28Ugens debat: Er fjernvarme nu også fremtiden?

Re: varmepumper

Når strømbehovet er vigende lukkes el-produktionen ned og hele kedelproduktionen ender som fjernvarme. Så som når det ikke er specielt koldt og det blæser, så er der ikke behov for ellen, men der skal stadig sjatproduceres lunkent vand som transmitteres rundt med uhyrligt tab, for at holde ...

14. dec 2018 10:16Ugens debat: Er fjernvarme nu også fremtiden?

Re: varmepumper

Om begge faktorer skal øges eller sænkes, er da meget muligt. Det vigtige er forholdet imellem dem. Det er rent (politiker eller ansat i utroværdighedens højborg) vrøvl. Hvis fjernvarmeværkerne kan sælge varme billigt, fordi de varmepumper, så fint med mig - men det ændrer ikke på at byg...

14. dec 2018 10:09Ugens debat: Er fjernvarme nu også fremtiden?

Re: varmepumper

ad 3. Kraftvarme. Det giver et værk med de nævnte virkningsgrader, og hvor den producerede el, anvendes i en varmepumpe med COP på 3,5 på værket. Det giver umiddelbart 12,5 kW ud af varmepumpen, plus de 6 kw varme fra kv. I alt 18,5 kW. (Totalvirkningsgrad 185%) Det gør at vi skal nedskal...

14. dec 2018 9:45Ugens debat: Er fjernvarme nu også fremtiden?

Re: varmepumper

BR reduceret faktorerne over tid, afspejlende en bedste vurdering af udviklingen. I dette link kan I selv regne lidt på primærfaktorerne i 2016: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statisti... Tag brændselsforbrug, fratræk sol, vind og vand, og sammenlign med den producerede mængde af hhv. el...

13. dec 2018 23:29Ugens debat: Er fjernvarme nu også fremtiden?

Re: varmepumper

Når over 50% af strømmen er fra sol/vind/vind til faktor 0, så skal den øvrige del være over faktor 5 Det kan kun lade sig gøre hvis kraftværkernes effektivitet er under 20%, samtidigt med at al spildvarmen dumpes i havet. Hvad værre er, fremtidens bygningsstandard sættes ud fra fortidens ...

13. dec 2018 13:49Ugens debat: Er fjernvarme nu også fremtiden?

Re: varmepumper

Men dog baseret på fakta. SBI har redegjort for faktorerne her Fakta??? Nej det er fastlagt ud fra politiske beslutninger, som er blevet lobbyet igennem af en utrolig stærk branche, hvor man bla. har misbrugt det Aukenske dogme om at el-er-et-højkvalitetsprodukt-det-må-vi-ikke-bruge-til-...

13. dec 2018 9:57Ugens debat: Er fjernvarme nu også fremtiden?

Re: Hvorfor fokus på disse centre

Hvorfor fokus på disse centre. Fordi de bruger konstant strøm 24/7/365 (i øvrigt stort set kun til tant og fjas), fuldstændig uagtet om det blæser og solen skinner eller ej. Derfor fokus på datacentrene, omend der nok er ret forskelligt fokus fra dem der er kritiske, i forhold til dem der ...

13. dec 2018 9:30Datacentre vil sluge strømmen fra to ud af tre nye havmølleparker