Birgitte Yigen

Når corona for alvor rammer verdens fattigste

Kære Eske. Tusind tak. Brancheindsigt, emergency og public health og stor erfaring med krisehåndtering er helt afgørende lige nu. Vi har som global organisation stor erfaring med såvel krisestyring og håndtering af sundhedskriser som ebola, sars, kolera, men her kan vi jo altid inspireres yderligere. Det her er så stort at det kræver merfunding og hurtig handling fra det internationale samfund, regeringer og øvrige aktører i syd. I forhold til private partnerskaber er der også et væld af muligheder såsom tilføjelser af ekstra midler, vidensdeling, støtte og opbakning til at sætte spot på det sammen med os, kommunikationskanaler og endelig co-creation af hurtige innovative løsninger i forhold forbyggelse og behandlig, der forsvarligt og hurtigt kan ekseveres. Tak for dit spørgsmål.

25. marts 2020 kl. 16:13
Når corona for alvor rammer verdens fattigste

Kære Ole. Tusind tak for de pæne ord.

25. marts 2020 kl. 15:33
Når ørkennomader kommer på blockchain

Kære Tom. Tak for dit input. Vi er klar over, at mobiltelefoner er udbredt i Afrika og handel i et vist omfang også eksisterer - dog ikke udbredt i Niger. Det her projekt rækker dog længere og er mere vidtrækkende. Det handler om anvendelsen af blockchain teknologi i forhold til låne spare grupper - mikrolån, digitalisering, markedsudvikling og forretningsadgang for nogle af de allerfattigste nomader i verden.

29. maj 2019 kl. 16:52
Når ørkennomader kommer på blockchain

Kære Esben. Tusind tak for dine konstruktive inputs og forslag. Det værdsætter vi meget. Det er noget vi allerede tænkt på og pt. forsøger at finde det rette format for. Dine inputs bekræfter os blot i, at det er noget vi skal tage videre. Endnu engang tak!

29. maj 2019 kl. 16:17